UNISOFT: ROLA INFORMATYKI W TRANSFORMACJI ENERGETYCZNEJ

„Chcemy nie tylko realizować, ale i kreować potrzeby naszych klientów. Dostarczamy naprawdę zintegrowane narzędzie nie tylko to zarządzania finansami, ale i do analizy materiałów spływających z innych systemów” – powiedziała Aneta Pecyna Doktór, wiceprezes ds. sprzedaży Unisoft w Studio Forum Ciepłowników Polskich.

„Rola informatyki w transformacji energetycznej jest istotna. Można przypisać ją do wielu płaszczyzn – informatyka to gromadzenie danych i ich analiza – myślę tutaj o danych związanych ze źródłami ciepła. Kolejna płaszczyzna, to rola współpracy z klientami. Trzecia z kolei związana jest z obniżaniem kosztów związanych z produkcją i redystrybucją ciepła. Rola systemów informatyki jest zatem niezbędna. Zielony Ład jest blisko branży ciepłowniczej, ale i innych”.

Źródło: PortalKomunalny
Fot. PortalKomunalny

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *