VEOLIA I CARBON CLEAN OGŁASZAJĄ PILOTAŻ CCS W BRYTYJSKICH ZAKŁADACH

Veolia stanie się pierwszym brytyjskim operatorem zakładów odzysku energii (ERF), który zademonstruje najnowszą technologię wychwytywania dwutlenku węgla we współpracy z Carbon Clean. Firmy współpracują ze sobą od czterech lat, a nowy wspólny projekt pokaże, jak opatentowana technologia może działać w zakładach Energy from Waste (EfW). Zespoły z partnerstwa już rozpoczęły pracę nad projektem, a rozpoczęcie prób szacuje się na wiosnę 2021 roku.

Veolia posiada obecnie dziesięć zakładów w Wielkiej Brytanii, które przyjmują około 2,3 mln ton odpadów nienadających się do recyklingu i przetwarzają je na energię elektryczną dla ponad 430 tys. domów. Ta łączna moc wytwórcza 180 MWe odciąża napiętą brytyjską sieć elektryczną i pozwala skutecznie uniknąć stosowania paliw kopalnych do produkcji energii. Niektóre z tych zakładów produkują również ciepło dla społeczności poprzez sieci ciepłownicze, wykorzystując technologię skojarzonego wytwarzania ciepła i energii elektrycznej. Ponieważ szacuje się, że 20% krajowej emisji dwutlenku węgla są generowane przez ogrzewanie domu, ze względu na niski standard efektywności energetycznej, przy użyciu tego typu non – paliwa kopalne ogrzewanie obniża emisję dwutlenku węgla i może pomóc zmniejszyć koszty i ubóstwa paliwowego, w grupach wrażliwych.

Technologia Carbon Clean nadaje się do zastosowań modernizacyjnych, takich jak ERF, i będzie ekstrahować i oczyszczać CO2 z emisji spalin w cenny towar, który może stanowić część nowej obiegowej gospodarki węglowej. Specjalny rozpuszczalnik został opracowany w celu ekstrakcji dwutlenku węgla z gazów przemysłowych przy niskim nakładzie energii, a CO2 jest następnie sprężany i/lub skraplany w celu wykorzystania w zastosowaniach przemysłowych lub do trwałego składowania. Potencjalne zastosowania wychwyconego węgla obejmują: wykorzystanie w szklarniach w celu pobudzenia wzrostu roślin, w materiałach budowlanych, takich jak beton, w produkcji organicznych substancji chemicznych, z których składają się rozpuszczalniki, kauczuk syntetyczny i tworzywa sztuczne. Inne zastosowania obejmują tworzenie paliw syntetycznych i produkcję materiałów węglowych, takich jak grafen, nanorurki węglowe i włókna węglowe.

Gavin Graveson, wiceprezes wykonawczy firmy na Wielką Brytanię i Irlandię powiedział: “Ten projekt oznacza kolejny znaczący krok naprzód dla branży, umożliwiając Zakładom Odzysku Energii przyczynienie się do ochrony środowiska poprzez obniżenie emisji dwutlenku węgla i dostarczenie rozwiązań w zakresie kierowania odpadów na wysypiska, odporności sieci, ogrzewania komunalnego i wychwytywania dwutlenku węgla. Wykorzystując potencjał odpadów nienadających się do recyklingu do generowania energii i wspierania społeczności, możemy zasilać niskoemisyjne miasta przyszłości”.

Źródło: The Energyst
Fot. Veolia

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *