VEOLIA PODSUMOWUJE 25 LAT SWOJEJ OBECNOŚCI W POLSCE

Wysiłki Grupy Veolia Polska skupiają się na dążeniu do całkowitej redukcji CO2 i osiągnięciu neutralności klimatycznej w 2050 r. Do 2030 roku firma planuje całkowicie wyeliminować węgiel ze wszystkich instalacji. Z przygotowanego przez Deloitte szczegółowego raportu wpływu Veolii na otoczenie wynika, że w ciągu 25 lat działalności firmie udało się ograniczyć o 94% emisję tlenków siarki, a o 80% – tlenków azotu. Modernizacja instalacji odpylania pozwoliła zmniejszyć ilość emitowanych pyłów o 98%, a lepsza efektywność energetyczna i zastosowanie odnawialnych źródeł energii przyczyniło się do obniżenia emisji dwutlenku węgla o 21%.

Działalność Grupy Veolia na świecie obejmuje obecnie sektory energii, wody i odpadów. Firma dostarcza publicznym i prywatnym odbiorcom rozwiązania, które ułatwiają dostęp do podstawowych usług, a przy tym efektywnie oszczędzają, wykorzystują i przetwarzają zasoby naturalne. Istotnym elementem codziennych aktywności operacyjnych przedsiębiorstwa i całej strategii biznesowej jest zmniejszenie śladu środowiskowego pozostawianego przez firmę i jej klientów. 

Dążenie do osiągnięcia efektywnej transformacji ekologicznej przejawia się w programie strategicznym – Impact 2023 (na lata 2020-2023), dzięki któremu Veolia ma jasno zdefiniowane priorytety, prowadzące do przyspieszenia rozwoju obszarów o największym pozytywnym wpływie na planetę. Pozwala on także przygotować się na przyszłość i tworzyć nowe rozwiązania, odpowiadające na światowe wyzwania środowiskowe.

W Veolii jesteśmy przekonani, że rozwój jest możliwy tylko wtedy, gdy kwestie ekonomiczne, społeczne i środowiskowe traktowane są jako niepodzielna całość. Dążymy więc, poprzez nasze działania, do zwiększenia wpływu na wszystkich naszych interesariuszy, czy to w aspekcie ochrony środowiska, w wymiarze społecznym, a także finansowym. Większy wpływ na planetę, poprzez zmniejszenie zużycia zasobów naturalnych i złagodzenie emitowanych zanieczyszczeń, oznacza bowiem większy wpływ na naszych klientów. Głęboko wierzę, że podejmowane przez nas działania mają realny wpływ na otaczającą nas rzeczywistość – podkreśla Frédéric Faroche, prezes zarządu, dyrektor generalny, Grupa Veolia Polska.

Strategia aktywności w obszarze wpływu środowiskowego znalazła odzwierciedlenie w raporcie z okazji 25-lecia działalności Veolii w Polsce, przygotowanym przez zespół Sustainability Consulting Central Europe firmy doradczej Deloitte w okresie wrzesień-grudzień 2021 roku na podstawie danych dostępnych na koniec roku 2021.

Jak wynika z zebranych informacji, firmie udało się w tym czasie o 94% ograniczyć emisję tlenków siarki, a o 80% – tlenków azotu. Modernizacja instalacji odpylania pozwoliła zmniejszyć ilość emitowanych pyłów o 98%, a lepsza efektywność energetyczna i zastosowanie odnawialnych źródeł energii przyczyniło się do obniżenia emisji dwutlenku węgla o 21%.

W 2021 r. węgiel stanowił 85% paliwa w zakładach firmy, ale plany ograniczenia jego wykorzystania zakładają, że w 2026 r. będzie to 56%, a całkowite odejście od niego nastąpi nie później niż w 2030 r. W tym właśnie celu eksploatowane w Łodzi i Poznaniu kotły zostały zmodernizowane i dostosowane do wykorzystania biomasy, dzięki czemu zużywają rocznie o 200 tys. ton węgla mniej. Włączenie w tych miastach bloków zasilanych gazem przyczyniło się do ograniczenia rocznego wykorzystania węgla o kolejne 630 tys. ton.

Z kolei w Warszawie, w największym europejskim systemie ciepłowniczy, zmodernizowano 2500 węzłów cieplnych, tworząc inteligentny system oszczędzający energię i gwarantujący jednocześnie klientom pełen komfort cieplny. W sumie na redukcję wpływu firmy na środowisko naturalne w Polsce Veolia wydała 1,2 mld zł.

Ćwierć wieku działalności pozwala na staranne zaplanowanie i skuteczne wdrożenie strategii w zakresie transformacji ekologicznej. Jak wynika z przygotowanego przez Deloitte raportu, ta sztuka udała się firmie Veolia, która zasłużyła na miano lidera działań podejmowanych w obszarze zrównoważonego rozwoju, poprawiających efektywność energetyczną i zmierzających do osiągnięcia celów dekarbonizacyjnych

– mówi Julia Patorska, Partner Associate, zespół ds. zrównoważonego rozwoju i analiz ekonomicznych, Deloitte.

Veolia przykłada też dużą wagę do wdrażania rozwiązań w obszarze gospodarki obiegu zamkniętego, takich jak odzysk energii z odpadów czy ciepła z procesów przemysłowych, wspieranie zrównoważonego zarządzania zasobami naturalnymi oraz maksymalizacja wykorzystania ubocznych produktów spalania i odpadów budowlanych. Firma zagospodarowała ponad 20 mln ton ubocznych produktów spalania oraz ponad 1,5 mln ton odpadów, które są wtórnie wykorzystywane m.in. w przemyśle budowlanym. Dzięki projektom wykorzystującym ciepło odpadowe z procesów przemysłowych firma odzyskuje rocznie 1567 MWh ciepła.

W obszarze ochrony środowiska i bioróżnorodności Veolia prowadzi działalność edukacyjną oraz konsekwentnie realizuje plan na rzecz poprawy bioróżnorodności na zarządzanych przez siebie terenach. 600 wolontariuszy firmy pracuje przy 50 inicjatywach w tym obszarze, co przełożyło się na 44,5 tys. roślin posadzonych w miejskich ogrodach, 250 karmników i budek lęgowych dla ptaków i hoteli dla owadów, 6 pasiek, w których mieszka ponad 1,5 mln pszczół, pomoc w reintrodukcji zagrożonych gatunków (sokół wędrowny).

Klienci i partnerzy biznesowi oczekują zrozumienia potrzeb w dynamicznie zmieniającej się rzeczywistości oraz wsparcia w ich kompleksowej realizacji. W obecnych warunkach nie wystarczy jedynie zaspokajać ich podstawowe potrzeby i dlatego Veolia oferuje usługi i produkty, które wykraczają poza ciepło i energię elektryczną, zapewniając klientowi tzw. usługi multiutilities. Integralną częścią tego podejścia są innowacyjne rozwiązania i rozwój idei inteligentnych miast, co oznacza kontrolę w czasie rzeczywistym, wysoką reaktywność, informację bez opóźnień i skomplikowanych procesów. Takie podejście przekłada się bezpośrednio na wpływ, który wywieramy na środowisko. Optymalizacja i efektywność energetyczna stają się kluczowymi elementami troski o zasoby naturalne naszej planety – dodaje Frederic Faroche.

Źródło: Veolia

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *