VEOLIA WSPIERA LOKALNE SAMORZĄDY W WIELKOPOLSCE

Grupa Veolia przekazuje samorządom lokalnym wiedzę w zakresie zarządzania sieciami ciepłowniczymi oraz wspiera miasta w pozyskiwania środków na projekty dotyczące czystych technologii energetycznych – powiedział podczas Europejskiego Kongresu Gospodarczego w Katowicach prezes Veolia Energia Poznań S.A. Paweł Orlof

Paweł Orlof mówił również o doświadczeniach Veolii w Polsce we współpracy z prosumentami przemysłowymi (to firmy, które korzystają z usług ciepłowniczych i same również same wytwarzać energię.

Firma planuje podłączanie kolejnych partnerów, którzy mogliby wejść do sieci rozproszonych, małych dostawców energii. Takimi partnerami mogą być zarówno przedsiębiorstwa produkcyjne, jak i spółdzielnie mieszkaniowe.

Orlof podkreślał, że wymogi wynikające z unijnej dyrektywy w sprawie emisji przemysłowych i kontroli zanieczyszczeń (czyli tzw. dyrektywy IED) stosunkowo trudno może być spełnić małym miastom. Dlatego Veolia realizuje we współpracy z samorządami innowacyjne lokalne projekty – oparte na czystej energii, m.in. pochodzącej z wykorzystania odpadów czy spalania biomasy.


W Polsce są dostępne znaczące środki na modernizację sieci ciepłowniczych, m.in. w Narodowym Funduszu Ochrony Środowiska. Dzięki naszemu know-how, a przede wszystkim dobrym projektom, skutecznie potrafimy przedłożyć wnioski i skorzystać z dotacji – mówi prezes Veolia Energia Poznań.

W Wielkopolsce takie programy realizowane są m.in. w Świebodzinie, Szlachęcinie i Trzciance. – W Polsce są dostępne znaczące środki na modernizację sieci ciepłowniczych, m.in. w Narodowym Funduszu Ochrony Środowiska. Dzięki naszemu know-how, a przede wszystkim dobrym projektom, skutecznie potrafimy przedłożyć wnioski i skorzystać z dotacji – mówił prezes Veolia Energia Poznań.

Współpraca pozwala miastom na spełnienie unijnych norm emisji, a jednocześnie na uniknięcie zbyt wysokich kosztów i podnoszenia cen energii dla mieszkańców. Veolia realizuje prace modernizacyjne, podpisując z samorządami kontrakty na 15-20 letnią eksploatację sieci.

Jako najważniejszą zrealizowaną przez Veolię inwestycję w Polsce Orlof wskazał digitalizację sieci w Warszawie i Poznaniu. Sieci te są w pełni opomiarowane, dzięki czemu do centrów zarządzania energią docierają on-line informacje z węzłów i magistral. Pozwala to natychmiast reagować na niepożądane spadki temperatury w sieci, a także z wyprzedzeniem przewidywać możliwe miejsca wycieków i zawczasu zapobiegać awariom.

Efektem digitalizacji jest też zautomatyzowanie włączania i wyłączania dostaw ciepła. Dzięki temu nawet po przejściu na tryb letni możliwa jest natychmiastowa dostawa, gdy nastąpi nagły spadek temperatury. Digitalizacja pozwala również na optymalizację temperatury rozprowadzanej wody, a więc ograniczanie zużycia energii.

W chwili obecnej Veolia koncentruje się na wdrożeniu tzw. najlepszych dostępnych technologii (BAT) w zakresie ograniczenia emisji zanieczyszczeń. Opracowała już scenariusze działań w tym zakresie dla źródeł kogeneracyjnych w Poznaniu i w Łodzi.

Przykładem innowacyjnych form działalności Veolii jest instalacja w zakładach Volkswagena w Poznaniu, wykonana w 2017 roku. Pozwala ona na odzyskiwanie i wpompowywanie do sieci ciepłowniczej ciepła powstającego w wyniku chłodzenia sprężarek przemysłowych. Instalacja przynosi korzyści Volkswagenowi (m.in. oszczędności 17 mln m sześc. wody rocznie). Obecnie Veolia Energia Poznań planuje podłączanie kolejnych małych jednostek, które mogą dostarczać energię do sieci. Takim prosumentem mogą stać się również spółdzielnie mieszkaniowe, które mogą produkować energię pozyskiwaną poprzez ogniwa fotowoltaiczne na dachach budynków.

Oprócz dostosowywania się do wymogów, Veolia podnosi też efektywność elektrociepłowni. Służy temu m.in. akumulator ciepła w Poznaniu. – Produkujemy ciepło i magazynujemy je w akumulatorze przy mniej korzystnych cenach energii elektrycznej. Dzięki temu, gdy ceny są wyższe, nasze jednostki mogą produkować maksymalne ilości energii elektrycznej, a mniejsza produkcja ciepła jest uzupełniana dostawami z akumulatora. Rozwiązanie poprawia rentowność, ale jednocześnie jest to ważny element zabezpieczenia ciepła dla klientów – powiedział Orlof.

W Polsce Veolia zarządza trzema systemami ciepłowniczymi w dużych miastach, w tym największym w Europie systemem w Warszawie, siecią liczącą ponad 1 700 km. Ponadto jest operatorem sieci w Łodzi – z jednostkami kogeneracyjnymi: zespołem elektrociepłowni. W Poznaniu Veolia jest obecna poprzez sieć ciepłowniczą i elektrociepłownię Karolin – jedyną w Polsce jednostkę kogeneracyjną, świadczącą usługi systemowe dla Polskich Sieci Elektroenergetycznych.

Grupa Veolia działa obecnie w Warszawie, Łodzi, Poznaniu, jak również w wielu małych i średnich ośrodkach miejskich, głównie na obszarze polskiej „ściany wschodniej”. Łącznie operuje w 75 miastach, zatrudnia 4,5 tys. pracowników.
Fot. Materiały prasowe Veolia Polska

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *