W 2021 ROKU W WARSZAWIE WYMIENIONO PRAWIE 1400 KOPCIUCHÓW

Niemal 1400 zlikwidowanych kotłów i ponad 28 mln zł wypłaconych dotacji na ten cel w zasobie prywatnym – to bilans ubiegłorocznego programu wymiany kopciuchów w stolicy.

W 2021 r. w Warszawie przy wsparciu miasta wymieniono łącznie 1396 kotłów, z czego 1074 w zasobie prywatnym. Łączna wysokość dotacji na ten cel dla mieszkańców stolicy przekroczyła 28 mln zł. Zarówno liczba zlikwidowanych pieców, jak i wypłacona kwota są dwukrotnie wyższe w porównaniu do roku 2020. Łącznie w latach 2017-2021 przy użyciu środków miejskich wymieniono 4310 kopciuchów: 2794 w zasobie prywatnym i 1516 w zasobie komunalnym.

Do wymiany jest jeszcze 7627 bezklasowych kotłów lub palenisk u mieszkańców, chociaż ta liczba może się zwiększyć po dodatkowej analizie ok. 2 tysięcy budynków, w których potrzebne są dodatkowe działania inwentaryzacyjne. W tej liczbie zawiera się 479 kotłów w zasobie komunalnym, które zostaną całkowicie zlikwidowane do końca 2022 roku. Oprócz tego w Warszawie jest 3186 kominków niebędących głównym źródłem ogrzewania.

Jak dotrzeć do mieszkańców?

Obecnie w Biurze Ochrony Powietrza i Polityki Klimatycznej jest zarejestrowanych ponad 1700 wniosków o dotacje na wymianę kopciucha w 2022 r. Ta liczba jeszcze wzrośnie dzięki wnioskom, które zostaną złożone w tym roku. W ich pozyskaniu pomoże 30 ekodoradców, którzy zostaną zatrudnieni w stołecznych dzielnicach. Warto przypomnieć, że 2022 to ostatni rok, w którym mieszkańcy Warszawy mogą ubiegać się o miejskie dofinansowanie na wymianę starego kotła. Tegoroczne wsparcie wynosi do 70% dotacji.

Poza ekodoradcami, w stolicy pojawią się także audytorzy energetyczni, zatrudnieni przez stołeczny ratusz. We współpracy z ośrodkami pomocy społecznej mają dotrzeć do grupy mieszkańców dotkniętych ubóstwem energetycznym. Finalnie pozwoli to na przygotowanie wniosku do rządowego programu „Stop Smog”, który zakłada kompleksowe wsparcie mieszkańców: wymiana kotła połączona będzie z termomodernizacją budynku. Wsparcie w maksymalnej wysokości 53 tys. zł jest współfinansowane przez rząd i samorząd.

Dalsze dotacje dla odnawialnych źródeł energii

W ubiegłym roku program dotowania OZE spotkał się z ogromnym zainteresowaniem mieszkańców. Złożonych zostało blisko 2,5 tys. wniosków. Wypłacono w sumie 1060 dotacji – głównie na instalacje fotowoltaiczne – na kwotę 12,5 mln zł.

W związku ze zmianami w prawie, od II kwartału br. wprowadzony będzie nowy, mniej korzystny sposób rozliczeń nadwyżek prądu wyprodukowanego z instalacji fotowoltaicznych. Aby umożliwić mieszkańcom skorzystanie z obecnych zasad, Biuro Ochrony Powietrza i Polityki Klimatycznej w pierwszej kolejności przygotuje umowy dotacyjne na fotowoltaikę – dla wniosków złożonych od 1 do 6 września 2021 r., czyli do momentu wyczerpania limitu przeznaczonego na dotacja na OZE.

„Wychodząc naprzeciw prośbom mieszkańców zdecydowaliśmy się, aby w styczniu i na początku lutego przygotować około 350 umów dla mieszkańców, tak aby mogli skorzystać z korzystniejszych zasad. Niemniej jednak dotacje na wymianę kopciuchów pozostają dla nas priorytetem. Rok 2022 jest ostatnim, w którym należy zlikwidować piece bezklasowe. Dlatego mieszkańcy, którzy złożyli wnioski o dotację na wymianę kotła w zeszłym roku, otrzymają umowy najpóźniej do końca maja tego roku, tak aby mieli odpowiedni czas na realizację inwestycji do końca roku – powiedziała Magdalena Młochowska, dyrektorka koordynatorka ds. Zielonej Warszawy”.

Źródło: UM Warszawa

Fot: Pixabay

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *