W CHORZOWIE POWSTANIE NOWOCZESNA ELEKTROCIEPŁOWNIA

Komisja Europejska zatwierdziła pomoc publiczną w wysokości 23 mln euro na wsparcie wysokosprawnej kogeneracji zasilanej biomasą w Polsce. Dotyczy to planów budowy elektrociepłowni w Chorzowie.

Wsparcie to będzie miało formę dotacji bezpośredniej w wysokości 23 mln euro i będzie finansowane z funduszy strukturalnych UE zarządzanych przez Polskę. Inwestycja pozwoli na poprawę efektywności energetycznej poprzez wprowadzenie produkcji ciepła w połączeniu z produkcją energii elektrycznej ze źródeł odnawialnych w postaci biomasy. Oczekuje się, że doprowadzi to do zmniejszenia emisji CO2 nawet o około 214 600 ton rocznie.

Komisja oceniła ten środek na podstawie przepisów UE dotyczących pomocy państwa, w szczególności wytycznych Komisji z 2014 r. w sprawie pomocy państwa na ochronę środowiska i energię. Stwierdziła, że środek ten jest konieczny, ponieważ wspierany projekt nie zostałby zrealizowany bez wsparcia publicznego, a także proporcjonalny, ponieważ projekt ten zapewni rozsądną stopę zwrotu. Komisja stwierdziła również, że wykorzystanie biomasy będzie zgodne z wymogami dyrektywy w sprawie odnawialnych źródeł energii II (RED II) dotyczącymi zrównoważonego rozwoju, od momentu ich wejścia w życie. Na tej podstawie Komisja stwierdziła, że środek ten będzie sprzyjał realizacji kluczowych celów strategicznych UE, w szczególności poprawie efektywności energetycznej poprzez kogenerację opartą na odnawialnych źródłach energii, bez nadmiernego zakłócania konkurencji, zgodnie z unijnymi zasadami pomocy państwa.

Źródło: EC
Fot. EC

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *