W JAKI SPOSÓB CIEPŁOWNICTWO SIECIOWE PRZYCZYNIA SIĘ DO POPRAWY DOBROBYTU

Jonathan Moran, menadżer ds. rozwoju biznesu w Warmafloor, opowiada o najnowszych osiągnięciach w dziedzinie ciepłownictwa oraz o tym, jak w ciągu najbliższych kilku lat zmieni się ten sektor. Dzięki nowym przepisom, które na dobre wypierają tradycyjne ogrzewanie zasilane gazem, ogrzewanie sieciowe ma stać się bardziej powszechną alternatywą w gospodarstwach domowych.

Lockdown

Tradycyjne ogrzewanie wykorzystuje głównie kotły gazowe, jednak okazuje się być wysoce niezrównoważone ze względu na wysoki poziom emisji dwutlenku azotu oraz dużą wykorzystywanie spore ilości paliw kopalnych. Rząd Wielkiej Brytanii jest w trakcie wdrażania strategicznych ram dla ogrzewania niskoemisyjnego, które przyniosą nowe zmiany i regulacje mające na celu zapewnienie dalszej redukcji zanieczyszczeń w ramach walki ze zmianami klimatycznymi. W ramach tych ram, począwszy od 2025 r., w nowych domach zostanie wprowadzony zakaz stosowania kotłów gazowych, co oznacza, że wykorzystanie alternatywnych rozwiązań, takich jak kotły elektryczne i ogrzewanie miejskie, prawdopodobnie wzrośnie.

Ogrzewanie sieciowe jest efektywną i przyjazną środowisku alternatywą i najlepiej sprawdza się w przypadku wieżowców i mieszkań. Działa poprzez wytwarzanie ciepła z jednego centralnego kotła, przed rozprowadzeniem go do wielu miejsc lub mieszkań na raz za pomocą pojedynczych “jednostek interfejsu cieplnego” (HIU). Metoda ta jest już dobrze znana ze swojej efektywności i niskich kosztów eksploatacji, a jej popularność rośnie ze względu na dużą ilość ciepłej wody, która może być rozprowadzana jednorazowo za pomocą podziemnych rurociągów.

Rosnące zapotrzebowanie na te systemy wynika również z postępującego procesu urbanizacji. W związku z tym rynek ciepłowniczy szybko się rozwija – tylko w Wielkiej Brytanii instaluje się 55 000 jednostek rocznie. Obecnie ciepłownictwo sieciowe odpowiada za 2% zapotrzebowania na ciepło, ale przewiduje się, że do 2030 r. może ono wzrosnąć do 14%. Dzieje się tak dlatego, że gdy wejdzie w życie zakaz stosowania gazu, w rzeczywistości będą tylko dwie opcje ogrzewania domowego – kotły elektryczne lub ciepło pochodzące z sieci. Jednakże, jeśli chodzi o rozwój na dużą skalę, indywidualne kotły elektryczne zaczynają stanowić ogromne obciążenie dla sieci krajowej, co w efekcie oznacza, że ciepłownictwo sieciowe jest jedyną wykonalną, efektywną kosztowo i praktyczną opcją.

Praktyka

Wzrost liczby budynków mieszkalnych oznacza, że hydraulicy domowi i instalatorzy znacznie częściej, jeśli nie po raz pierwszy, będą mieli do czynienia z systemami ciepłowniczymi. Istnieje kilka czynników, z którymi instalatorzy będą musieli się uporać, ponieważ systemy ciepłownicze i towarzyszące im jednostki centralne znacznie różnią się od tradycyjnych kotłów gazowych – wielkość systemów ciepłowniczych jest zazwyczaj znacznie większa niż tradycyjnych kotłów, z którymi instalatorzy mogą być zaznajomieni, a ponieważ obsługują one kilka odrębnych funkcji, wszelkie zmiany w głównym systemie miałyby wpływ na wielu mieszkańców. Oznacza to, że każda praca wykonywana na potrzeby indywidualne musi mieć na uwadze innych użytkowników końcowych systemu i powodować możliwie najmniejsze zakłócenia.

Inne duże zmiany, które mogą być zauważone przez hydraulików domowych podczas pracy z systemami ciepłowniczymi, to możliwy wzrost liczby prac instalacyjnych i bezpieczniejsze prace konserwacyjne. Wynika to z faktu, że w systemach centralnego ogrzewania nie stosuje się gazu, a zatem nie ma potrzeby przeprowadzania kontroli bezpieczeństwa. To oznacza, że instalacja, konserwacja i naprawy są znacznie łatwiejsze, a hydraulicy domowi mogą instalować te urządzenia samodzielnie.

Wszechstronność systemów ciepłowniczych jest ogromnym plusem dla instalatorów, ponieważ dobrze sprawdzają się one zarówno na obszarach miejskich, jak i wiejskich. Mogą również stanowić wydajne i niedrogie rozwiązanie grzewcze w miejscach, które mogą znajdować się poza główną siecią gazową. Otwiera to również możliwości dla sektorów handlowych i przemysłowych, takich jak rolnictwo, gdzie niezawodne i efektywne kosztowo ogrzewanie jest niezbędne.

Źródło: HVP
Fot. Pixabay

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *