W RUDZIE ŚLĄSKIEJ POWSTANIE NOWOCZESNY UKŁAD KOGENERACYJNY

Konsorcjum ELEMONT Sp. z o.o. – FEROX-ENERGY- SYSTEMS Sp. z o.o. wybudują kluczową inwestycję dla WĘGLOKOKS ENERGIA ZCP sp. z o.o. Nowoczesny układ kogeneracyjny o mocy elektrycznej 8,8 MW oraz mocy cieplnej 16,1 MW, powstanie w Rudzie Śląskiej – informuje CIRE.

Uroczyste podpisanie umowy na realizację projektu pomiędzy Weglokoks Energia a Konsorcjum Elemont – Ferox-Energia odbyło się 8 października w Katowicach. Przedmiotem zamówienia jest budowa nowego obiektu energetycznego w dzielnicy Wirek w Rudzie Śląskiej. Układ kogeneracyjny będzie składał się z dwóch silników gazowych (wysokosprawna kogeneracja), trzech kotłów gazowych a także szeregu urządzeń i instalacji pomocniczych. Całkowita moc elektryczna obiektu wyniesie 8,8 MW, natomiast moc cieplna 16,1 MW.

Inwestycja ta oznacza całkowitą zmianę paliwa wykorzystywanego do produkcji ciepła oraz zmianę wykorzystywanej technologii. Obecnie w tej lokalizacji funkcjonuje istniejąca ciepłownia opala-na węglem kamiennym, składająca się z pięciu kotłów wodnych, rusztowych. Ciepłownia ta po wielu latach eksploatacji na rzecz lokalnej społeczności zostanie wyłączona. Nowy obiekt energetyczny będzie pracował jako podstawowe źródło w głównym systemie ciepłowniczym miasta Ruda Śląska co pozwoli na pełne wykorzystanie jego potencjał.

Osiągniecie pozytywnego efektu środowiskowego zostanie osiągnięte dzięki spalaniu gazu ziemnego i ograniczeniu spalania węgla kamiennego. Ilość szkodliwych substancji emitowanych do otoczenia będzie znacząco niższa (w szczególności w zakresie emisji dwutlenku siarki oraz pyłów).

Wykonawcą tej inwestycji jako Generalny Wykonawca zostało konsorcjum „ELEMONT” Sp. z o.o. oraz „FEROX-ENERGY- SYSTEMS” Sp. z o.o. W ramach inwestycji Węglokoks Energia ZCP zakupił 12 letni serwis silników kogeneracyjnych. Całkowite nakłady inwestycyjne na przedmiotowe zadanie to 85,22 mln PLN brutto.

Firma Elemont Sp. z o.o. to przedsiębiorstwo inżynieryjno-budowlane które od ponad 30 lat realizuje złożone projekty w energetyce, przemyśle i ochronie środowiska. W tym czasie spółka uczestniczyła w zainstalowaniu mocy na poziomie ponad 7500 MW zarówno w energetyce konwencjonalnej, przy źródłach kogeneracyjnych jak i odnawialnych źródłach energii. Firma Elemont szczególną uwagę poświęca projektom w formule „pod klucz” budując instalacje energetyczne posiadające pozytywny wpływ na środowisko. W tym celu powołała do życia dedykowaną spółkę ecOnstruction do prowadzenia i realizacji zaawansowanych technologicznie zadań: budowy instalacji kogeneracyjnych w oparciu o silniki i turbiny gazowe, instalacji oczyszczania spalin oraz OZE.

Firma Ferox Energy Systems Sp z o.o. jako wyłączny autoryzowany dystrybutor silników gazowych Innio Jenbacher zapewni m.in dostawę i uruchomienie dwóch silników JMS 624 o łącznej mocy 8,8 MWe i 8MWt. Silniki JMS 624 charakteryzują się bardzo wysoką sprawnością elektryczną co pozwala na optymalizację kosztów z tytułu zakupu gazu. Będą to kolejne silniki gazowe dostarczone dla grupy Węglokoks. Doświadczony zespół serwisowy Ferox Energy Systems zapewni wysoką dyspozycyjność instalacji w trakcie jej eksploatacji.

Przewidywana data rozpoczęcia realizacji inwestycji to czwarty kwartał 2021 roku, natomiast rozpoczęcie eksploatacji nastąpi w drugim kwartale 2023 roku.

Źródło: CIRE
Fot. Węglokoks

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *