W WALCE O CZYSTE POWIETRZE SAMORZĄDY MAJĄ W RĘKU WIELE ATUTÓW

Inwestycje w OZE, termomodernizację czy komunikację zbiorową można realizować ze wsparciem środków unijnych – mówił podczas Kongresu Czystego Powietrza burmistrz Ciechanowa Krzysztof Kosiński. Jak dodał, pewne kroki – takie jak odgórna dekarbonizacja – muszą jednak być wykonane przez rząd.

Walka o lepszą jakość powietrza w mieście średniej wielkości wymaga – po pierwsze – dobrej diagnozy i identyfikacji problemu. Wynika stąd konieczność badania jakości powietrza. – Musimy wiedzieć, z jakimi przekroczeniami mamy do czynienia na danym terenie. Jeszcze niedawno GIOŚ określał ją jako średnią dla obszarów odległych od Ciechanowa nawet o 100 km – na terenie miasta nie było czujników, samo miasto też nie miało narzędzi. Pierwsze, co zrobiliśmy, to wprowadzenie systemu pomiarowego – wspominał Kosiński. Dziś w mieście działa specjalna aplikacja do sprawdzania danych na bieżąco. Podstawowym narzędziem, na którym można opierać kolejne działania, jest stacja pogodowa.

Zdaniem Kosińskiego samorząd potrafi prowadzić działania na rzecz ekologii o wiele sprawniej od władz centralnych. Władze Ciechanowa pośredniczyły też w wymianie pieców (do 2017 r. włącznie było to zadanie samorządów). – Dopiero w 2018 r. rząd scentralizował to zadanie, tworząc program Czyste Powietrze. U nas w Ciechanowie w 2017 r. wymieniono 148 pieców, w 2018 – żadnego, w 2019 – już 59, ale w 2020 – tylko 36. Nawet łączna liczba dla 3 lat jest więc niższa, niż wtedy, gdy zajmowało się tym miasto – wyliczył burmistrz.

Miasto wykorzystuje środki unijne przeznaczone na tworzenie odnawialnych źródeł energii. Wydano na ten cel już blisko 12 mln zł z budżetu UE. – Jesteśmy liderem ponadlokalnym: pozyskaliśmy środki UE dla kilku sąsiednich gmin. Instalujemy panele fotowoltaiczne i pompy ciepła. Widzimy, jak ich stosowanie obniża koszty ogrzewania – kontynuował Kosiński. Po pierwszym etapie, zrealizowanym w latach 2019/2020, na budynkach prywatnych działają już 54 instalacje. Dwie kolejne zamontowano na szkołach. Działaniem uzupełniającym jest termomodernizacja, połączona z odnową całych budynków, w tym również mieszkalnych. – Dociepliliśmy 7 należących do miasta budynków wielorodzinnych, trwa projektowanie dokumentacji dla kolejnych 12, docelowo chcemy modernizować wszystkie 44 – zadeklarował mówca.

Dużym wyzwaniem jest rozwój sieci ciepłowniczej. Miejska spółka realizuje kolejne podłączenia do budynków komunalnych oraz nowych deweloperskich. – Działania te przynoszą efekty: emisja zanieczyszczeń w ostatnich latach jest coraz mniejsza. Planujemy modernizację systemu ciepłowniczego – m. in. uruchomienie kotła parowego na biomasę i dwóch kogeneracyjnych instalacji gazowych za 40 mln zł. Połowa ciepła będzie pochodziła z energii odnawialnej. To konieczne, by spełnić wymagania UE – zapowiedział Kosiński.

Źródło: Transport-publiczny.pl
Fot. Pixabay

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *