WĘGRY: ALTERNATYWNE FINANSOWANIE PROJEKTÓW CIEPŁOWNICZYCH

Głównym celem projektu CROWDTHERMAL jest umożliwienie obywatelom Europy bezpośredniego udziału w rozwoju projektów geotermalnych za pomocą alternatywnych schematów finansowania, takich jak finansowanie społecznościowe i narzędzia zaangażowania społecznego. Wyniki projektu potwierdzą trzy studia przypadków w Europie.

Studium przypadku na Węgrzech to system ciepłowniczy w Szeged. Gmina ta liczy 170 000 mieszkańców i jest położona w regionie o dużym potencjale geotermalnym. Partner projektu SZETÁV posiada 23 systemy grzewcze i dostarcza ciepło oraz ciepłą wodę użytkową do 27 000 mieszkań i 500 budynków użyteczności publicznej. Firma przedstawiła mapę drogową dotyczącą wprowadzenia energii geotermalnej do 9 z 23 systemów firmy. Projekt jest nadal w fazie rozwoju i będzie kontynuowany jeszcze przez dwa lata. Na razie sześć odwiertów zostało ukończonych, a 23 kolejne zostaną zagospodarowane w najbliższym czasie

Pod koniec czerwca miejscowi mieszkańcy zostali zaproszeni do odwiedzenia obszaru „Rókus”, w którym budowana jest studnia pod zagospodarowanie geotermii. Wydarzenie publiczne pozwoliło uczestnikom dowiedzieć się więcej o wykorzystaniu energii geotermalnej w systemie ciepłowniczym i jego funkcjonowaniu.

Nie było to jedyne działanie organizowane latem dla interesariuszy. Powstało kino pod gołym niebem, w którym odbywają się wieczory kinowe. Na fasadzie największej ciepłowni w rejonie „Rókus” powieszono ekran. Pierwsza noc kinowa zakończyła się sukcesem, wzięły w niej udział setki osób, a media regionalne relacjonowały wydarzenie.

Drugie wydarzenie z tej serii odbyło się 18 lipca. Tym razem pokaz przyciągnął młodszą publiczność, w której wzięło udział ponad 500 osób. Dzięki temu uczestnicy mogli dowiedzieć się więcej o projekcie i kluczowej roli sieci ciepłowniczej.

Te letnie działania w miejskich instalacjach ciepłowniczych w Szeged zostały bardzo dobrze przyjęte. Stanowią okazję zarówno dla klientów, jak i interesariuszy, aby dowiedzieć się więcej na temat geotermalnego ciepłownictwa.

Źródło: CrowdThermal
Fot. Pixabay

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *