WICEMINISTER ENERGII O BALTIC PIPE

Konsultacje dwustronne z norweskim Ministerstwem Ropy i Energii oraz udział w konferencji nt. współpracy polsko-norweskiej dotyczącej wzmacniania bezpieczeństwa energetycznego Europy znalazły się w programie wizyty w Norwegii wiceministra energii Tomasza Dąbrowskiego oraz pełnomocnika rządu ds. strategicznej infrastruktury energetycznej Piotra Naimskiego.

Wizyta Ministra Dąbrowskiego była okazją do omówienia z partnerami norweskimi znaczenia gazu ziemnego w projekcie „Polityki Energetycznej Polski do 2040 r.” oraz ugruntowania długoletniej współpracy polsko-norweskiej w zakresie bezpieczeństwa dostaw gazu. Podczas konsultacji omówiono rozwój inwestycji Baltic Pipe oraz perspektywę dalszej współpracy w sektorze ropy i gazu.

W ramach seminarium minister Dąbrowski wystąpił z przemówieniem nt. roli gazu w polskiej polityce energetycznej. – Nowe źródło gazu, jakim jest Norweski Szelf Kontynentalny oraz rynkowe warunki jego pozyskania, pozwolą na bezpieczne wykorzystanie tego paliwa w krajowej gospodarce, przyczyniając się także do redukcji emisji sektora energetycznego – podkreślił.

Minister Dąbrowski wyeksponował ponadto biznesowy kontekst polsko-norweskiej współpracy bilateralnej w zakresie polityki energetycznej, zwracając uwagę na korzyści wynikające ze zwiększającej się obecność polskich firm na Norweskim Szelfie Kontynentalnym. Stabilne ramy dalszej współpracy są gwarancją długoterminowej obecności polskich firm na norweskim szelfie i partnerstwa pomiędzy Norwegią i Polską. – Realizacja gazociągu Baltic Pipe jest faktem. Ostateczne decyzje inwestycyjne zostały podjęte. Funkcjonujące od 2022 roku połączenie z norweskim szelfem umocni partnerstwo polsko-norweskie i wprowadzi nasze relacje na wyższy poziom. Polskie podmioty sektora ropy i gazu mają ambitne plany inwestycyjne w Norwegii, czyniąc z niej w perspektywie najbliższych lat strategicznego partnera naszego kraju – podkreślił wiceminister.

Poza kwestiami bezpieczeństwa gazowego przedyskutowane zostały możliwości rozwoju współpracy w zakresie odnawialnych źródeł energii. – Mając na uwadze planowaną długookresową niskoemisyjną transformację polskiego sektora energetycznego i większą rolę źródeł odnawialnych, w tym wykorzystania energetyki wiatrowej na morzu, bardzo cenne dla nas są bogate doświadczenia partnerów norweskich – podsumował Dąbrowski.

fot. Graeme Maclean/Flickr

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *