WICEMINISTER PIOTR DZIADZIO NA III KONGRESIE KOGENERACJI

„Kogeneracja w dobie wzywań klimatyczno-energetycznych” to główny temat debaty podczas III Kongresu Kogeneracji, w którym udział wziął wiceminister klimatu i środowiska Piotr Dziadzio. Wydarzenie odbyło się 28 czerwca 2022 r. w Kazimierzu Dolnym.

Jak podkreślił podczas kongresu wiceminister Dziadzio, bezpieczeństwo energetyczne Polski, w tym dostawy ciepła, jest kluczowym obszarem działalności rządu.

Dlatego zaktualizowana Polityka energetyczna Polski musi uwzględniać również czwarty filar – suwerenność energetyczną. To bardzo istotny obszar, który jest objęty dużą troską rządu w zakresie bezpiecznych i stałych dostaw ciepła naszym obywatelom – powiedział.

W tym kontekście istotnym elementem jest także zadbanie o to, aby ciepło i energia były dostępne po akceptowalnej cenie.

Atak Rosji na Ukrainę oraz następujące sankcje spowodowały zatrzymanie bądź ograniczenie importu paliw kopalnych ze wschodu. Pomimo, iż bezpieczeństwo energetyczne Polski jest zapewnione poprzez inwestycje realizowane w ostatnich latach, a także wydobycie krajowe, to powiązanie z globalnymi rynkami paliw kopalnych skutkuje zwiększeniem cen energii. Dodatkowo, Polska jest częścią globalnego systemu handlu surowcami i nie może sama ustalać ich cen, dlatego jedynym rozsądnym w tej chwili działaniem jest wykorzystanie źródeł własnych – mówił.

Wiceszef resortu klimatu i środowiska wskazał także, że transformacja energetyczna powinna przebiegać nie tylko w oparciu o odnawialne źródła energii – np. słońce i wiatr, ale także o biogaz, biomasę i geotermię.

Wspomniał też, o opracowanym w MKiŚ Wieloletnim Programie Rozwoju Wykorzystania Zasobów Geotermalnych w Polsce, który jest mapą drogową rozwoju geotermii do 2040 roku, z perspektywą do 2050 roku. Zwrócił uwagę, że na ponad 2000 ciepłowni ponad 400 zlokalizowanych jest w zasięgu perspektywicznych zbiorników geotermalnych, że realizowany jest program udostępniania wód termalnych oraz znaczenia powinny nabrać w budowaniu bezpieczeństwa energetycznego i ciepłowniczego gruntowe pompy ciepła różnej mocy.

Cały kraj jest w zasięgu różnych źródeł energii, które powinny być łączone w systemy warunkujące bezpieczeństwo dostaw ciepła. Wszystko powinno jednak opierać się na stabilnym źródle energii jakim jest energetyka jądrowa oraz lokalnie rozwijana technologia małych modułowych reaktorów jądrowych – podkreślił.

Transformacja ciepłownictwa jest procesem trudnym. Nie zmienimy go z dnia na dzień. Dlatego konieczne jest wspieranie szerokiego spektrum technologii pozwalającej na zwiększenie efektywności dostarczania ciepła w sieciach dystrybucyjnych – podsumował.

Źródło: MKiŚ

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *