WIRTUALNE TECHNOLOGIE W CIEPŁOWNICTWIE

Holenderskie przedsiębiorstwo z branży IT – Gradyent – opracowało platformę sztucznej inteligencji w chmurze, która wspiera poprawę zarządzanie i wydajność sieci ciepłowniczych, czyniąc je bardziej zrównoważonymi i opłacalnymi.

Inwestycja w wysokości prawie 2 milionów EUR została zrealizowana przez europejskie konsorcjum z Finlandii (Helen Ventures), Belgii (Capricorn Partners) i Holandii (ENERGIIQ). Wraz inwestorem henQ będą oni będą wspierać Gradyent fachową wiedzą oraz dostępem do swoich sieci w całej Europie.

Założony na początku 2019 r. Gradyent może pochwalić się silnym zespołem przedsiębiorców z wieloletnim krajowym i międzynarodowym doświadczeniem w dziedzinie energii, technologii i sztucznej inteligencji. Rozwiązania oferowane przez Gradyent oparte na sztucznej inteligencji dla sieci ciepłowniczych sprawiają, że przedsiębiorstwo staje się bardzo perspektywicznym podmiotem w zakresie inwestycji.

Wiele sieci ciepłowniczych działa na starych systemach sterowania z często nieaktualnymi rozwiązaniami programowymi, które zapewniają ograniczony wgląd w wydajność sieci. Tego rodzaju sytuacja utrudnia wdrażanie innowacji, a także ogranicza optymalizację.

Rozwiązanie Gradyent pomaga firmom ciepłowniczym uczestniczyć w procesie transformacji w kierunku osiągnięcia zrównoważonego rozwoju, poprawiając zarządzanie sieciami ciepłowniczymi i ich wydajność, bez uszczerbku dla stabilności i niezawodności. Gradyent wykorzystuje cyfrową technologię zbudowaną przez unikalne połączenie modelowania hydro- i termodynamicznego w połączeniu ze sztuczną inteligencją. Chmur zapewnia nie tylko wgląd w sieci, ale także określa, w jaki sposób dokonać ich optymalizacji, poprawiając ogólną wydajność. Rozwiązanie prowadzi równocześnie do znacznego ograniczenia emisji CO2. Klienci natychmiast widzą pozytywny wpływ na finanse, ponieważ rozwiązanie zapewnia szybki zwrot z inwestycji.

Jak wyjaśnia Mikko Huumo, dyrektor Helen Ventures: „W nadchodzących latach firmy energetyczne, w tym Helen, przekształcą sieci ciepłownicze w zrównoważone oraz neutralne pod względem emisji CO2 systemy grzewcze. W praktyce duże elektrownie opalane paliwami kopalnymi zostaną zastąpione mniejszymi zdecentralizowanymi źródłami ciepła, co zwiększy złożoność sieci. Potrzebne będą narzędzia cyfrowe, takie jak platforma Gradyent, aby zapewnić wydajność i niezawodność w dostawach ciepła dla klientów każdego dnia”.

Źródło: Euroheat&Power
Fot. Pixabay

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *