WROCŁAWSKA KOGENERACJA DZIELI SIĘ Z MIESZKAŃCAMI CIEPŁEM I DOBRĄ ENERGIĄ

KOGENERACJA należąca do PGE Energia Ciepła z Grupy Kapitałowej PGE produkuje ciepło i energię elektryczną, ale również angażuje się w akcje na rzecz lokalnych społeczności. W 2021 roku wrocławska elektrociepłownia, za pośrednictwem Fundacji PGE, przeznaczyła na lokalne działania pomocowe blisko 400 tysięcy zł.

– Nasz zakład jest obecny w krajobrazie miasta już od ponad stu dwudziestu lat. Naszą misję postrzegamy jednak szerzej – nie jesteśmy jedynie wytwórcą, ale również partnerem angażującym się w działania wspierające mieszkańców – podkreśla Krzysztof Kryg, wiceprezes KOGENERACJI.

Od wielu już lat spółka wspiera finansowo odbiorców wrażliwych społecznie z Gminy Wrocław i Gminy Siechnice, gdzie znajduje się jej drugi zakład produkcyjny – Elektrociepłownia Czechnica. Pomoc udzielana w ramach programu „Dzielimy się ciepłem” polega na pokrywaniu części opłat za pobierane ciepło. W minionym roku wsparcie zostało udzielone wychowankom Wrocławskiego Centrum Opieki i Wychowania (WCOiW) oraz rodzinom wskazanym przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Siechnicach. Podopieczni WCOiW zostali też obdarowani pieniędzmi uzyskanymi z kiermaszu książek z likwidowanej biblioteki KOGENERACJI, w ramach wspólnej akcji spółki przeprowadzonej z Fundacją MAIO.

KOGENERACJA włączyła się także w walkę z koronawirusem, przekazując na ten cel środki finansowe wrocławskim placówkom medycznym. Otrzymały je Wojewódzki  Szpital Specjalistyczny im. J. Gromkowskiego oraz 4. Wojskowy Szpital Kliniczny. Beneficjentem został również Zespół Opieki Zdrowotnej w Świętej Katarzynie, który otrzymał od spółki dofinansowanie na zakup potrzebnego wyposażenia medycznego. Elektrociepłownia udzieliła również wsparcia Fundacji Zobacz mnie! na prowadzenie zajęć terapeutycznych z dziećmi z niepełnosprawnością.

W 2021 roku ze wsparcia KOGENERACJI skorzystali również wychowankowie placówek opiekuńczych – Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii nr 2 we Wrocławiu, nad którymi spółka od kilkunastu już lat sprawuje swój patronat, podopieczni Fundacji Polskich Kawalerów Maltańskich, Fundacja Pomocy Osobom Uzależnionym KARAN oraz MiserArt, należącej do Towarzystwa Pomocy im. Św. Brata Alberta.

Od 17 lat spółka jest jednym z donatorów Fundacji PGE na Rzecz Rozwoju Nauki im. Józefa Pupki, która powstała, by uhonorować byłego prezesa KOGENERACJI. Zgodnie z misją Fundacji, w tym roku uzyskali wsparcie kolejni, szczególnie uzdolnieni studenci, którym sytuacja materialna uniemożliwia rozwijanie zdolności. W obszarze edukacji KOGENERACJA wsparła również finansowo działania Ochotniczej Straży Pożarnej w Siechnicach, która dla uczniów szkół podstawowych wrocławskiej aglomeracji prowadzi zajęcia związane z nauką zasad udzielania pierwszej pomocy.

Sami pracownicy elektrociepłowni również chętnie angażują się w pomoc. W ramach ubiegłorocznej wewnętrznej zbiórki wsparli oni osoby wychodzące z bezdomności, nad którymi opiekę sprawuje wrocławski KARAN. Pracownicy wzięli też udział w zbiórce książek dla biblioteki seniora, w ramach akcji „Zaczytani” oraz w świątecznym projekcie „Akcja Gwiazdor”, którego celem było dotarcie z prezentami do dzieci z ubogich rodzin.

KOGENERACJA nie zapomina też o zwierzętach w potrzebie. W minionym roku wsparcie finansowe otrzymali Fundacja Centaurus oraz Stowarzyszenie Ekostraż, z którym spółka zrealizowała edukacyjną grę promującą wiedzę na temat dzikich zwierząt w mieście oraz opublikowała kalendarz, ze sprzedaży którego dochód został przeznaczony na pomoc bezdomnym i skrzywdzonym czworonogom.

Źródło: PGE EC

Fot: Pixabay

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *