WSPARCIE DLA DHC W ZAGRZEBIU

KE zatwierdziła 57 mln EUR wsparcia na energooszczędny system ciepłowniczy w Zagrzebiu.

Pomoc inwestycyjna w wysokości 57 mln EUR przeznaczona będzie na modernizację sieci tj. wymianę uszkodzonych rurociągów należących do HEP District Heating. Projekt ten będzie również częściowo finansowany z funduszy strukturalnych UE.

Komisja oceniła środek na podstawie przepisów UE dotyczących pomocy państwa, w szczególności wytycznych Komisji z 2014 r. w sprawie pomocy państwa na ochronę środowiska i energię. Stwierdzono, że środek ten poprawi istniejący system ciepłowniczy, który jest zasilany przez efektywną produkcję ciepła, a zatem jest przyjazny dla środowiska.

Ponadto środek doprowadzi do znacznych oszczędności energii, w szczególności poprzez zmniejszenie strat ciepła, strat związanych z uzupełnianiem wody i kosztów utrzymania sieci. Co więcej, przyczyni się do wdrożenia zielonej strategii europejskiej poprzez zwiększenie efektywności energetycznej i zmniejszenie emisji szkodliwych gazów cieplarnianych. Pod tym względem oczekuje się, że w całym okresie jego obowiązywania środek zmniejszy całkowitą emisję CO2 o około 280 000 ton. Komisja uznała również, że środek jest konieczny i proporcjonalny.

Źródło: KE
Fot. KE

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *