WSPARCIE PGE EC W BUDOWIE ITPOE W GORZOWIE WIELKOPOLSKIM

PGE Energia Ciepła oraz Miasto Gorzów Wielkopolski podejmują współpracę, która ma na celu budowę Instalacji Termicznego Przetwarzania z Odzyskiem Energii (ITPOE) w Gorzowie Wielkopolskim.

Prezes zarządu PGE Energia Ciepła Przemysław Kołodziejak oraz Prezydent Miasta Gorzowa Wielkopolskiego Jacek Wójcicki 3 sierpnia podpisali list intencyjny w sprawie budowy Instalacji Termicznego Przetwarzania z Odzyskiem Energii w Gorzowie Wielkopolskim. Na jego mocy obie strony zobowiązują się do współpracy oraz wzajemnego wsparcia w realizacji inwestycji.

Do spraw przyszłości w naszym mieście podchodzimy bardzo odpowiedzialnie. Dlatego już dziś rozpoczynamy pracę m.in. nad poprawą czystości powietrza, sposobu segregacji śmieci, kondycją zielnych płuc miasta. Budowa Instalacji Termicznego Przetwarzania z Odzyskiem Energii to krok milowy w trosce o jakość życia kolejnych pokoleń w Gorzowie. Dzięki współpracy z PGE Energia Ciepła my ten krok robimy razem – powiedział Jacek Wójcicki, prezydent Miasta Gorzowa Wielkopolskiego.

PGE Energia Ciepła to lider nowoczesnego ciepłownictwa w Polsce. W swoich aktywach posiada między innymi bloki gazowo-parowe w Toruniu, Zielonej Górze oraz Gorzowie Wielkopolskim, a także ITPOE w Rzeszowie, gdzie planowana jest budowa II linii technologicznej. Ponadto Spółka zamierza wybudować Instalację Termicznego Przetwarzania z Odzyskiem Energii w Bełchatowie. PGE Energia Ciepła, realizując założenia ogłoszonej w październiku ubiegłego roku Strategii Grupy PGE, podejmuje także kolejne inwestycje w kierunku nisko i zeroemisyjnego ciepłownictwa. Całkowite odejście od węgla w 2023 roku nastąpi w aktywach Spółki w Zgierzu, Kielcach, Lublinie, Rzeszowie i Gorzowie Wielkopolskim zaś znaczące w elektrociepłowniach w Bydgoszczy, Siechnicach, Gdyni i Gdańsku.

Dotychczasowe doświadczenia zgromadzone przez PGE Energia Ciepła w ramach realizowanych projektów posłużą sprawnej realizacji budowy proekologicznej i nowoczesnej instalacji w Gorzowie Wielkopolskim.

PGE Energia Ciepła współpracuje blisko z przedstawicielami gmin i miast, dostarczając ich mieszkańcom ciepło i energię elektryczną. Inwestycja w Gorzowie pomoże także rozwiązać wyzwanie, z jakim mierzą się samorządy w obszarze dostosowania do nowych regulacji dotyczących gospodarki odpadami. Instalacja termicznego przetwarzania z odzyskiem energii jest uzupełnieniem funkcjonującego w regionie systemu gospodarowania odpadami – powiedział Przemysław Kołodziejak, prezes zarządu PGE Energia Ciepła.

Podpisane porozumienie jest kolejnym przykładem dobrej współpracy pomiędzy spółką PGE Energia Ciepła, a Miastem Gorzów Wielkopolski.

Dzisiejsze spotkanie jest możliwe dzięki wieloletniej współpracy i zbudowanemu zaufaniu. W przeszłości realizowaliśmy wiele wspólnych projektów, w tym ten najważniejszy, projekt KAWKA, który znacząco wpłynął na jakość powietrza w Gorzowie Wielkopolskim. Jesteśmy częścią miasta, dlatego też aktywnie włączamy się w różne inicjatywy dla jego mieszkańców. Podpisany dziś list intencyjny jest początkiem wspólnej drogi do realizacji tej ważnej dla miasta inwestycji – powiedział Wojciech Dobrak, dyrektor PGE Energia Ciepła Oddział Elektrociepłownia w Gorzowie Wielkopolskim.

Podpisany list intencyjny to efekt uchwalenia Strategii Województwa Lubuskiego 2030, która zakłada powstanie ITPOE w Gorzowie Wielkopolskim. Zgodnie z miejskim planem zagospodarowania przestrzennego, nowoczesna i ekologiczna instalacja ma powstać przy ul. Mironickiej. Będzie przetwarzać odpady komunalne z województwa lubuskiego oraz odzyskiwać z nich energię elektryczną oraz ciepło dla mieszkańców przyłączonych do miejskiej sieci ciepłowniczej Gorzowa Wielkopolskiego.

Źródło/Fot.: PGE EC

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *