WYNIKI GRUPY KAPITAŁOWEJ KOGENERACJA S.A. ZA III KWARTAŁ 2022’

Od 1 lipca do 30 września 2022 roku Grupa Kapitałowa KOGENERACJA S.A. osiągnęła wynik EBITDA na poziomie 43 mln zł, tj. o 16 mln wyższy w porównaniu do analogicznego okresu roku ubiegłego (27 mln zł). Wynik finansowy netto Grupy był ujemny w wysokości 0,05 mln zł. Strata była jednak niższa aniżeli w okresie porównywalnym 2021 roku o 14 mln zł.

Wyniki operacyjne

W III kwartale 2022 r. sprzedaż energii elektrycznej w Grupie była niższa o 46% w związku z modernizacją turbiny gazowej w EC Zielona Góra S.A. Pozytywny wpływ na wyniki operacyjne Grupy miał jednak wzrost przychodów ze sprzedaży energii elektrycznej o 45 mln zł oraz ze sprzedaży ciepła o ponad 5 mln zł.

W III kwartale 2022 r. Grupa Kapitałowa KOGENERACJA S.A. odnotowała dalszy wzrost kosztów z tytułu zakupu uprawnień do emisji CO2, wyniosły one 65 mln zł i były dwukrotnie wyższe, tj. o 32 mln zł, w porównaniu do analogicznego okresu roku ubiegłego.

– Mimo dynamicznie zmieniających się uwarunkowań handlowych spowodowanych sytuacją geopolityczną, a w tym między innymi utrzymującymi się wysokimi opłatami z tytułu zakupu uprawnień do emisji CO2, w III kwartale 2022 r. osiągnęliśmy niższą stratę na wyniku operacyjnym w stosunku do 2021 r. o 7 mln zł – mówi Andrzej Jedut, prezes zarządu KOGENERACJI S.A. –  Nasze obecne działania w dużej mierze skupiają się na przygotowaniu do sezonu zimowego, ale również na odpowiednim zaplanowaniu pracy w kolejnym roku.

Źródło: PGE EC

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *