XII KONFERENCJA RYNEK CIEPŁA SYSTEMOWEGO: PROGRAM PROMOCJI CIEPŁA SYSTEMOWEGO OKIEM LPEC LUBLIN

W trakcie XII Konferencji Rynek Ciepła Systemowego Lubelskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej S.A., które było jednym z organizatorów konferencji, przedstawiło „Korzyści z udziału w Programie Promocji Ciepła Systemowego okiem uczestnika”.

Referat przedstawiła Teresa Stępniak-Romanek, Kierownik Działu Strategii i Marketingu, LPEC Lublin. Celem strategicznym w rozwoju LPEC S.A. na lata 2017–2021 była budowa marki i wizerunku LPEC, a w jej ramach: Promocja ciepła systemowego zgodnie z założeniami Programu Promocji Ciepła Systemowego.

Lubelskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej wprowadziło markę produktową „Ciepło Systemowe” do wszystkich opracowywanych przekazach i narzędziach komunikacyjnych. Marka obecna jest też na wydarzeniach lokalnych, w oznakowaniu dokumentów, siedzib i pojazdów.

LPEC przeprowadziło także w lubelskich szkołach podstawowych Lekcje ciepła” na temat ekologicznego korzystania z ciepła i energii. Patronat nad akcją edukacyjno-ekologiczną objął Prezydent Miasta Lublin. Przedsiębiorstwo wskazało także na zdobyte certyfikaty: certyfikat redukcji emisji PreQurs dla całego lubelskiego systemu ciepłowniczego i tabliczki NO SMOG. Certyfikaty potwierdzają, że ciepło systemowe stanowi skuteczne narzędzie ograniczenia niskiej emisji. Tabliczki NO SMOG na budynkach informują, że budynki są podłączone do miejskiej sieci ciepłowniczej LPEC i są neutralne w zakresie niskiej emisji, będącej główną przyczyną powstawania smogu.

Dyrektor Teresa Stępniak-Romanek przybliżyła także wyniki badania z 2019 roku „Zwyczaje korzystania z ciepła i prądu” przeprowadzonego na zlecenie Urzędu Miasta Lublin przy współpracy z Lubelskim Przedsiębiorstwem Energetyki Cieplnej. Celem było poznanie zwyczajów korzystania z ogrzewania i prądu w mieszkaniach przez mieszkańców Lublina. Wyniki badania pozwoliły zaplanować kampanię „Oszczędność w każdym stopniu” na temat niemarnowania ciepła.

LPEC podzieliło się także z uczestnikami konferencji manualem komunikacyjnym na czas podwyżek cen i przerw w dostawie ciepła oraz wynikami działań informacyjnych w mediach na temat przyczyn podwyżek cen ciepła. Szefowa Działu Strategii i Marketingu LPEC Lublin opowiedziała również o spotkaniach z odbiorcami ciepła w regionie, w tym z odbiorcami wrażliwymi.

LPEC dostarcza ciepło do prawie 75 proc. gospodarstw domowych w Lublinie, ogrzewając blisko 250 tysięcy jego mieszkańców. Ciepło w lubelskim systemie ciepłowniczym produkowane jest w procesie kogeneracji z zastosowaniem najwyższych norm środowiskowych w dwóch elektrociepłowniach: PGE Energia Ciepła S.A. Oddział Elektrociepłownia w Lublinie Wrotków i Elektrociepłowni Megatem EC-Lublin Sp. z.o.o. Sieci ciepłownicze liczą 467 km.

Konferencja odbyła się od 7 do 9 marca 2023 roku pod okiem organizatorów: Izby Gospodarczej Ciepłownictwo Polskie, Lubelskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej w Lublinie i Okręgowego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej w Puławach.

W konferencji uczestniczyło sto osób reprezentujących przedsiębiorstwa energetyki cieplnej, gospodarki komunalnej, elektrociepłownie, ciepłownie, firmy współpracujące z ciepłownictwem oraz przedstawiciele Urzędu Regulacji Energetyki: Monika Gawlik – Dyrektor Departamentu Rynków Energii Elektrycznej i Ciepła URE i Dyrektorzy wszystkich Oddziałów Terenowych URE.

Patronat Honorowy nad konferencją objęli dr Rafał Gawin, Prezes Urzędu Regulacji Energetyki, dr Krzysztof Żuk, Prezydent Miasta Lublin, Paweł Maj, Prezydent Miasta Puławy.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *