ZAKOŃCZENIE NEGOCJACJI WS. SPRZEDAŻY TAURON CIEPŁO

Negocjacje w sprawie sprzedaży TAURON Ciepło zostały zakończone. PGNiG odstąpił od prowadzonych od czerwca 2020 roku negocjacji.

Otrzymaliśmy dziś informację, że PGNiG postanowił odstąpić od negocjacji, co przekłada się na formalne zakończenie tego procesu. Nie możemy sobie pozwolić na wydłużanie okresu niepewności i braku stabilności w tym obszarze. Nasza spółka ciepłownicza potrzebuje energicznych działań i podejmowania strategicznych decyzji na dynamicznie zmieniającym się rynku. Dla segmentu ciepłowniczego będziemy poszukiwać optymalnego modelu funkcjonowania z uwzględnieniem istotnych zmian makroekonomicznych i regulacyjnych – tłumaczy Jerzy Topolski, wiceprezes zarządu ds. zarządzania majątkiem w TAURON Polska Energia

Rozbudowa sieci ciepłowniczej w aglomeracji śląsko-zagłębiowskiej ma duży wpływ na ograniczenie smogu w regionie. W 2020 roku TAURON Ciepło zrealizował inwestycje umożliwiające przyłączenie nowych odbiorców wykorzystujących łącznie ok. 30 megawatów mocy cieplnej, co w przybliżeniu odpowiada przyłączeniu np. 10 tys. mieszkań.

TAURON Ciepło jest największym dostawcą ciepła sieciowego w aglomeracji śląsko-zagłębiowskiej i jedną z największych spółek ciepłowniczych w Polsce. W skład spółki wchodzą: Zakład Wytwarzania Katowice, Zakład Wytwarzania Tychy, Zakład Wytwarzania Bielsko-Biała oraz Obszar Ciepłowni Lokalnych. Łączna moc cieplna zainstalowana zakładów wytwórczych, wchodzących w skład TAURON Ciepło – pochodząca w większości z wysokosprawnych źródeł kogeneracyjnych – wynosi 1170 MW.

Łączna długość sieci ciepłowniczej w systemie TAURON Ciepło wynosi około 1000 km. Poprzez prawie 4000 węzłów cieplnych spółka dostarcza ciepło do 250 tys. gospodarstw domowych, czyli około 800 tys. mieszkańców. TAURON Ciepło obsługuje łącznie prawie 4000 klientów (spółdzielnie, wspólnoty mieszkaniowe itp.), ogrzewa blisko 9000 budynków w aglomeracji.

Źródło: Tauron
Fot. Tauron

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *