ZAKOŃCZYŁA SIĘ WYMIANA SIECI CIEPŁOWNICZEJ W KWIDZYNIE

W grudniu 2020 r. Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej „PEC” Sp. z o.o. w Kwidzynie zakończyło prace budowlane I-go oraz II-go etapu wymiany sieci ciepłowniczej doprowadzającej ciepło do budynków zlokalizowanych na osiedlu Hallera w Kwidzynie.

Zakres etapu I oraz II obejmował wymianę magistrali ciepłowniczej od komory ciepłowniczej zlokalizowanej w pobliżu budynku przy ul. Toruńskiej 30 do ul. Willowej oraz budowę przyłączy ciepłowniczych doprowadzających ciepło do 24 budynków wielorodzinnych zlokalizowanych przy ul. Połomskiego, Odrowskiego, Kamiennej, Miedzianej oraz Toruńskiej w Kwidzynie. W wyniku zakończenia prac budowlanych do użytkowania zostało oddanych niemal 2 km nowych sieci i przyłączy ciepłowniczych z pogrubioną izolacją, zapewniających niższe straty ciepła na przesyle. Całkowity koszt dotychczas wykonanych robót wynosi 2 962 891 zł.

Realizacja tak dużego przedsięwzięcia była możliwa dzięki wsparciu Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 Osi Priorytetowej 10 Energia, Działanie 10.04 Redukcja emisji, który jest współfinansowany z europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Dotychczas na realizację tego projektu Spółka otrzymała już niemal 2 480 000 zł bezzwrotnej dotacji.

Zgodnie z przyjętym przez PEC harmonogramem robót, w 2021 r. będą prowadzone prace związane z realizacją etapu III projektu, który swoim zakresem obejmie budowę sieci ciepłowniczej wzdłuż ul. Willowej oraz budowę przyłączy do budynków przy ul. Hallera, Kołłątaja oraz Willowej w Kwidzynie. Planowane prace budowlane rozpoczną się w kwietniu, natomiast Spółka przewiduje, że zakończenie całego projektu nastąpi we wrześniu 2021 r.

Przewidywany koszt robót w 2021 r. wynosi 1 151 123 zł, z czego ok. 952 000 zł będzie pokryte ze środków pozyskanych z dotacji UE. Realizacja całego projektu pozwoli na redukcję strat ciepła na przesyle oraz poprawę jakości i niezawodności dostaw ciepła. To już kolejny projekt, który Spółka PEC Kwidzyn realizuje dzięki wsparciu z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020, w roku 2019 Spółka zakończyła realizację projektu pt.: Budowa i modernizacja sieci ciepłowniczej i węzłów cieplnych na trenie Kwidzyna.

Źródło: UM Kwidzyn Facebook
Fot. UM Kwidzyn Facebook

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *