ZEROEMISYJNE STRATEGIE POMOGĄ W WALCE ZE SPOWOLNIENIEM GOSPODARCZYM

„Jestem przekonany, że w obliczu kryzysu spowodowanego pandemią COVID-19 wdrażanie nisko i zeroemisyjnych strategii w energetyce, jest szansą na tak bardzo oczekiwany nowy impuls dla rozwoju gospodarczego” – powiedział wiceminister klimatu i środowiska Adam Guibourgé-Czetwertyński, podczas dzisiejszego webinarium “Climate Neutrality – V4 Perspective” poświęconego perspektywie osiągnięcia neutralności klimatycznej przez Polskę, Węgry, Słowację, Czechy i Szwecję. Spotkanie zostało zorganizowane przez ambasadę RP w Sztokholmie w ramach prezydencji Polski w Grupie Wyszehradzkiej (V4).

Głównym celem webinarium była odpowiedź na pytanie, jak poradzić sobie z transformacją energetyczną w obliczu spowolnienia gospodarczego, w związku z ogłoszonymi przez UE celami klimatycznymi.

Zdaniem wiceministra Adama Guibourgé-Czetwertyńskiego właśnie państwa Grupy Wyszehradzkiej zostaną najmocniej obciążone realizacją celów emisyjnych, ze względu na znaczny udział paliw kopalnych strukturze miksu energetycznego.

„W ramach transformacji energetyczno-klimatycznej Polski w kontekście polityki klimatycznej UE Ministerstwo Klimatu i Środowiska przywiązuje szczególną uwagę do wymiaru społecznego. Dlatego chcemy przeciwdziałać zjawisku narastania ubóstwa energetycznego w kontekście cen energii. Zrobimy wszystko co w naszej mocy, aby głos państw grupy V4 został usłyszany na najbliższym posiedzeniu Rady Europejskiej w grudniu br ” – zaznaczył.

Wiceminister klimatu i środowiska podkreślił także, że Polska z powodzeniem rozpoczęła realizację wdrażania strategii transformacji gospodarki na nowy, zeroemisyjny system. „Na początku września br. Minister klimatu i środowiska Michał Kurtyka zaprezentował zaktualizowany projekt „Polityki Energetycznej Polski do 2040 roku”. Dokument jest polską odpowiedzią na wyzwania, jakim musimy wspólnie sprostać w obliczu zmian klimatycznych” – powiedział. Polska strategia bazuje na trzech filarach; sprawiedliwa transformacja, zeroemisyjny system energetyczny i dobra jakość powietrza.

„Energia pochodząca z morskich farm wiatrowych, energia jądrowa oraz zwiększanie roli energetyki prosumenckiej, przy jednoczesnym zapewnieniu bezpieczeństwa energetycznego to nasze priorytety. Planujemy, że do 2030 roku 1/3 energii elektrycznej będzie pochodziła z odnawialnych źródeł energii”.

Wiceminister Guibourgé-Czetwertyński zwrócił także uwagę, że Polska jest trzecim największym producentem wodoru w Europie i piątym na świecie.

Źródło: MK
Fot. MK

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *