ZIELONI CHCĄ ZWIĘKSZENIA KLIMATYCZNYCH AMBICJI

Dziś grupa posłów Parlamentu Europejskiego z grupy S&D, Renew, Zieloni/EFA i GUE przedłożyła poprawki do rezolucji przed konferencją klimatyczną ONZ COP25, aby poprosić o ogłoszenie stanu wyjątkowego na szczeblu europejskim. Rezolucja zostanie poddana pod głosowanie w przyszłym tygodniu. Grupa Zielonych/EFA zwróciła się również z prośbą o organizację dodatkowej debaty na ten temat.

Według rzecznika ds. klimatu grupy Zielonych, Parlament Europejski powinien oficjalnie ogłosić katastrofę klimatyczną:

„Po przeczytaniu raportów naukowych na temat kryzysu klimatycznego i różnorodności biologicznej oraz wszystkich ostatnich klęsk żywiołowych związanych z klimatem nadszedł czas, aby oficjalnie ogłosić kryzys klimatyczny i środowiskowy na szczeblu europejskim oraz uzgodnić konkretne środki będące odpowiedzią w tej sprawie. Oczekujemy teraz, że pozostałe grupy nie tylko złożą podobne deklaracje, ale także uzgodnią konkretne działania, takie jak zwiększenie celu klimatycznego UE do 2030 r. do 65% i nie będą już więcej przeznaczać środków finansowych (UE) na paliwa kopalne.”

Poprawki złożone przez Zielonych dotyczą m.in.:

 • Braku zgody na przyjęcie jakichkolwiek decyzji sprzecznych z zapisami Porozumienia paryskiego (1,5C),
 • KE musi przedłożyć cel osiągnięcia neutralności klimatycznej do 2040 r. (a nie 2050!),
 • Cel redukcji emisji do 2030 r. (względem 1990) musi zostać zwiększony do m.in. 65%.

Poniżej 10 głównych postulatów Zielonych (z kwietnia br.):

 1. Zaprzestanie subsydiowania „zmian klimatycznych” – każdego roku gospodarki oparte na surowcach kopalnych korzystają z co najmniej 55 miliardów euro dotacji publicznych w Europie. Pieniądze podatników należy inwestować w ekologiczną transformację gospodarki tj. zrównoważony transport, energię odnawialną, oszczędność energii, efektywność energetyczną i zasobową oraz agroekologię.
 2. Klimatyczne inwestycje – tak aby każde euro zainwestowane w przyszłość służyło projektom, które są naprawdę zrównoważone, a nie szkodliwe dla środowiska i klimatu.
 3. Nowa cena uprawnień do emisji CO2 – dzięki zmienionemu systemowi handlu emisjami, podatkowi od emisji dwutlenku węgla, największe sektory „zanieczyszczające”, takie jak lotnictwo, żegluga morska, producenci energii i przemysł ciężki, zaczną płacić za swój udział w walce ze zmianami klimatu. Według Zielonych wygeneruje to przychód w wysokości 28 miliardów rocznie.
 4. Zapewnienie sprawiedliwości podatkowej w celu przeniesienia obciążenia gospodarczego z obywateli na zanieczyszczających – zwalczanie uchylania się od płacenia podatków dochodowych od osób prawnych i przedsiębiorstw oraz unikania tego podatku, w celu poprawy finansów publicznych i zrównoważenia kosztów ekonomicznych dla obywateli.
 5. Wsparcie sprawiedliwej transformacji – przychody z aukcji emisji dwutlenku węgla muszą być wykorzystane do wspierania gospodarczego najbardziej wrażliwych regionów, społeczności, pracowników (szkolenia, podnoszenie kwalifikacji) i obywateli.
 6. Zrównoważona mobilność – mniej samolotów, więcej pociągów: zniesienie zwolnienia z opodatkowania nafty i wprowadzenie podatku VAT od lotów; przeniesienie transportu towarowego z drogowego na kolejowy i wodny, a także bardziej zrównoważone planowanie urbanistyczne dla większej liczby rozwiązań transportu publicznego.
 7. Energia – włączenie obywateli i społeczności do rewolucji energetycznej: inwestowanie masowo we wdrażanie rozwiązań w zakresie energii odnawialnej i efektywności energetycznej, aby osiągnąć 100% energii odnawialnej, jednocześnie wycofując energię jądrową, węgiel i inne paliwa kopalne. Zwalczanie ubóstwa energetycznego i umożliwianie obywatelom i społecznościom produkcji, konsumpcji, przechowywania, sprzedaży i dzielenia się własną energią.
 8. Rolnictwo i użytkowanie gruntów – finansuj gospodarstwa rolne, a nie fabryki i chroń różnorodność biologiczną: zakończ produkcję rolną, promuj Europę wolną od pestycydów i znacznie zmniejszaj liczbę zwierząt gospodarskich. Zatrzymaj import upraw odpowiedzialnych za masowe wylesianie (olej palmowy, soja). Wyhoduj więcej roślin białkowych pochodzenia roślinnego w UE. Obsługa dużych programów ponownego zalesiania w kraju i za granicą. Przywróć gleby i zachowaj mokradła jako pochłaniacze węgla. Więcej zieleni w miastach, aby poprawić warunki życia w mieście, zapewniając jednocześnie lepsze dostosowanie do zmian klimatu.
 9. Efektywność zasobów i gospodarka o obiegu zamkniętym – zmniejszenie zużycie pierwotnych surowców i zwiększenie efektywności zasobów. Zakaz planowanego starzenia produktów, przyjęcie standardów dla ekoprojektów, zwiększenie trwałości oraz możliwości ponownego użycia.
 10. Zapewnienie sprawiedliwości klimatycznej na całym świecie – dostosowanie przyszłych i obecnych umów handlowych UE do Porozumienia paryskiego poprzez obowiązkowe przepisy, aby nie „podkopywały” one celów klimatycznych, ale pozytywnie przyczyniały się do globalnej solidarności i sprawiedliwości klimatycznej.

Projekt rezolucji Parlamentu Europejskiego w ww. sprawie (w języku angielskim) – znajdą Państwu tutaj. Poprawki natomiast, nie zostały jeszcze opublikowane.

Źródło: Greens/EFA
Fot. Pixabay

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *