ZIMOWE CIEKAWOSTKI Z KRAKOWSKIEJ ELEKTROCIEPŁOWNI PGE EC

Zapotrzebowanie na ciepło i energię elektryczną utrzymuje się przez cały rok. W sezonie zimowym ciepło przede wszystkim produkowane jest na potrzeby ogrzewania mieszkań, podczas gdy latem głównie do ogrzania ciepłej wody użytkowej oraz obiektów użyteczności publicznej takich jak baseny czy parki wodne. Elektrociepłownia w Krakowie równocześnie z ciepłem produkuje energię elektryczną, wspierając w ten sposób krajowy system elektroenergetyczny.

Zapotrzebowanie na ciepło w systemie ciepłowniczym zależy przede wszystkim od pogody. Dlatego tak ważna jest obserwacja prognoz z wyprzedzeniem co najmniej kilku dni i tworzenie planów pracy jednostek wytwórczych oraz ich bieżąca aktualizacja. Krakowska elektrociepłownia bazuje na 7-dniowych prognozach pogody oraz własnych modelach komputerowych, które w oparciu o wciąż doskonalone algorytmy obliczeniowe, pozwalają na przygotowanie optymalnego grafiku produkcji. Grafik ten jest aktualizowany, bo nawet najlepsze prognozy potrafią się różnić o kilka stopni. Największe odchylenie temperatury od prognoz zaobserwowane tej zimy miało miejsce 10 lutego, kiedy rzeczywista temperatura w wybranych godzinach odchyliła się od jednodniowej prognozy o 7oC.

Tworzone na podstawie prognoz plany produkcyjne są podstawą do sterowania urządzeniami w elektrociepłowni – określenie mocy i czasu pracy poszczególnych jednostek wytwórczych, terminy ich włączeń i wyłączeń. Krakowska elektrociepłownia produkuje jednocześnie ciepło i energię elektryczną w procesie wysokosprawnej kogeneracji co oznacza, że jednocześnie produkowana jest energia cieplna i elektryczna. A plany są na bieżąco aktualizowane przez pracowników elektrociepłowni, którzy są bezpośrednio odpowiedzialni za produkcję.

Tegoroczna zima była mroźna, moce wytwórcze w krakowskiej elektrociepłowni PGE Energia Ciepła, wspierane przez akumulator ciepła, zapewniły bezpieczeństwo energetyczne mieszkańcom Krakowa nawet przy najniższych temperaturach – mówi Mariusz Michałek, dyrektor krakowskiej elektrociepłowni PGE Energia Ciepła

Po przeanalizowaniu zapotrzebowania na ciepło wyprodukowanego w krakowskiej elektrociepłowni PGE Energia Ciepła w zimie 2020/2021 zanotowano, że najzimniejszym dniem był 17 stycznia, ze średnią dobową temperaturą: -9,3 oC, w tym dniu wystąpiło również maksymalne godzinowe zapotrzebowanie na ciepło aż 875 MWt. Z kolei najniższą godzinową temperaturę zanotowano 12 lutego: -13,43oC; w tym dniu maksymalna temperatura wody wypływająca z elektrociepłowni do sieci ciepłowniczej zarządzanej przez dystrybutora wyniosła 114 oC. Najwyższą zmianę temperatury atmosferycznej aż o 20 oC (0.5/+19.5 oC) zanotowano 25 lutego; maksymalne i minimalne zapotrzebowanie na ciepło w tym dniu kształtowało się na poziomie 416/126 MWt.

Od ponad dziesięciu lat krakowska elektrociepłownia korzysta z akumulatora ciepła. Akumulator gromadzi nadwyżkę produkcji ciepła (maksymalizując przy tym produkcję energii w skojarzeniu) oraz oddaje ją przy większym niż planowano zapotrzebowaniu. Dzięki temu w krakowskiej elektrociepłowni można na przykład akumulować ciepło podczas pogodnego dnia i oddawać je mroźną nocą. Akumulator może zgromadzić aż blisko 1000 Gcal, co oznacza, że w przypadku odstawienia wszystkich urządzeń produkcyjnych elektrociepłownia może w niezakłócony sposób realizować dostawy ciepła w okresie letnim przez jedną dobę.

Źródło: PGE EC
Fot. PGE EC

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *