Home Zasady korzystania z portalu

Zasady korzystania z portalu

Prawa autorskie

Właścicielem portalu Nowoczesnecieplownictwo.pl jest Izba Gospodarcza Ciepłownictwo Polskie. Prawa do używania, kopiowania i rozpowszechniania wszystkich danych dostępnych w portalu podlegają w szczególności przepisom Ustawy z dnia 04.02.1994 r. o Prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. Nr 24, poz. 83 z późn. zm.). Wykorzystywanie danych z portalu może się odbywać jedynie po uzyskaniu odpowiedniej zgody.

Ochrona prywatności

Korzystanie z portalu jest bezpłatne, odbywa się wyłącznie na koszt i ryzyko Użytkownika i w większości przypadków nie wymaga przedstawiania przez Użytkownika jakichkolwiek danych osobowych, które pozwalałyby na jego identyfikację. Jednak w pewnych przypadkach użytkownicy mogą zostać poproszeni o podanie podstawowych informacji osobistych

Administratorem zebranych w ten sposób danych osobowych jest Izba Gospodarcza Ciepłownictwo Polskie. Dane te pozyskujemy na podstawie zgody, której udzieliliście Państwo (art. 6 ust 1 a RODO). Są nam one niezbędne do zawarcia i wykonania umowy (art. 6 ust. 1 b RODO).

Dane te przetwarzamy w czasie trwania umowy, o ile przepisy nie nakazują nam wcześniejszego usunięcia danych.

Mają Państwo prawo w każdej chwili wycofać swoją zgodę.

Jakie prawa przysługują Państwu w związku z przetwarzaniem danych osobowych?

•Prawo do sprostowania danych – czyli poprawienia danych osobowych gdy są one błędne, uległy zmianie, zdezaktualizowały się.
•Prawo do częściowego lub całkowitego usunięcia danych („prawo do bycia zapomnianym”) – czyli usunięcia danych, które przetwarzane są bez uzasadnionych podstaw prawnych.
•Prawo do ograniczenia przetwarzania danych – czyli ograniczenia przetwarzania danych wyłącznie do ich przechowywania.
•Prawo dostępu do danych – czyli uzyskania informacji o celu i sposobie przetwarzania Państwa danych osobowych oraz kopii danych.
•Prawo do przenoszenia danych – czyli uzyskania swoich danych osobowych, które nam przekazaliście lub wskazania innego administratora, któremu powinniśmy je przekazać, o ile będzie to technicznie możliwe.
•Prawo do wycofania zgody – mogą Państwo w dowolnej chwili wycofać każdą zgodę, którą Państwo wyrazili. Od złożenia takiej dyspozycji nie będziemy już przetwarzać danych we wskazanym przez Państwa celu (zakres tego prawa oraz sytuacje kiedy można z niego skorzystać uzależnione jest od przepisów prawa).

Mogą Państwo realizować swoje prawa, składając wniosek za pośrednictwem dowolnego kanału komunikacyjnego:•Wysyłając e-mail na adres bi.warszawa@igcp.org.pl
•Wysyłając na adres korespondencyjny: Izba Gospodarcza Ciepłownictwo Polskie, ul. Migdałowa 4 lok. 22, 02-796 Warszawa.

Mają Państwo prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeśli uznacie Państwo, że przetwarzanie Państwa danych osobowych narusza przepisy prawa.

Nowoczesnecieplownictwo.pl, podobnie jak większość serwisów internetowych, zbiera ponadto w celach technicznych i statystycznych informacje w logach serwera, które tworzone są z adresu IP, z którego łączy się Użytkownik, dokładnej daty i czasu połączenia oraz adresu URL pobranego dokumentu.

Portal korzysta także z plików cookies (niewielkich plików tekstowych) zapisywanych na komputerze Użytkownika, które serwer może odczytać przy ponownym połączeniu z danego komputera. Stosowane są, aby ułatwić użytkownikom korzystanie z niektórych usług oraz, aby zapewnić prawidłowe działanie niektórych mechanizmów.