Home Archive by category Dobre praktyki

Dobre praktyki

MIASTA W DRODZE DO NEUTRALNOŚCI KLIMATYCZNEJ

21 września br. w pięknym otoczeniu Pałacu Potockich w Krakowie odbyło się uroczyste podpisanie umowy konsorcjum w projekcie NEEST (NetZero Emission and Environmentally Sustainable Territories), realizowanym w ramach Climate Neutral and Smart Cities Mission.

Poza Narodowym Centrum Badań i Rozwoju partnerami w Konsorcjum są polskie miasta będące członkami Climate Neutral and Smart Cities Mission: Kraków (lider Konsorcjum), Łódź, Rzeszów, Warszawa oraz Wrocław.

– Ten projekt fundamentalnie zmieni postrzeganie transformacji energetycznej polskich miast, a przede wszystkim dostarczy im praktycznych podstaw, wytycznych i narzędzi, aby mogły mądrze, efektywnie i szybko osiągnąć neutralność klimatyczną. Jesteśmy pod wrażeniem zaangażowania i profesjonalizmu wszystkich partnerów projektu – powiedział Wojciech Racięcki, Dyrektor Działu Rozwoju Innowacyjnych Metod Zarządzania Programami NCBR podczas uroczystego podpisania umowy.

W ramach projektu pilotażowego zostaną wypracowane niezbędne i uniwersalne modele działania. Pokażą one, jak przeprowadzić kompleksową i akceptowalną lokalnie modernizację budynków i dzielnic (np. model techniczny, model finansowania, model partycypacji społecznej) oraz będą mogły zostać wykorzystywane przez inne polskie i europejskie miasta, zwłaszcza w krajach o podobnych uwarunkowaniach klimatycznych, które wciąż odczuwają skutki gospodarki socjalistycznej sprzed 1990 r. (budownictwo wielorodzinne, rozbudowane sieci ciepłownicze, podobny poziom zamożności, zwyczaje konsumenckie).

Realizacja Projektu będzie istotnym krokiem polskich samorządów na drodze do realizacji założeń Climate Neutral and Smart Cities Mission związanych z osiągnięciem neutralności klimatycznej do roku 2050.

Źródło: NCBR

WYBIERAM ŚRODOWISKO A WY?

Poznaliśmy datę wyborów parlamentarnych. Redakcja „Przeglądu Komunalnego” oraz portalukomunalnego.pl wspólnie z organizacjami samorządowymi i branżowymi rozpoczyna projekt #wybieramśrodowisko.

Celem przedsięwzięcia jest przedstawienie komitetom wyborczym potrzeb branży komunalnej, wyzwań przed którymi stoi, jej siły jako znaczącego pracodawcy oraz istotnego podmiotu gospodarczego. Branża zaspokaja fundamentalne potrzeby  wszystkich Polaków, ale mimo to od dekad zmaga się z niedostatecznym zainteresowaniem sprawujących władzę. Politycy nie dostrzegają roli, jaką pełni branża zagospodarowania odpadów, wodno-ściekowa i ciepłownicza. To jednak oni kształtują ramy prawne i uwarunkowania funkcjonowania gospodarki komunalnej. To także od ich decyzji zależy jej rozwój lub zapaść.

To dlatego postanowiliśmy wspólnie z organizacjami samorządowymi oraz izbami branżowymi (Związkiem Miast Polskich, Związkiem Gmin Wiejskich RP, Krajową Izbą Gospodarczą, Polską Izbą Gospodarki Odpadami, Krajową Izbą Gospodarki Odpadami, Radą RIPOK, Izbą Branży Komunalnej, Izbą Gospodarczą Ciepłownictwo Polskie oraz regionalnymi stowarzyszeniami branży wod-kan) opracować listę najważniejszych tematów, które powinny być przedmiotem wspólnej debaty pomiędzy pretendentami do parlamentu a branżą komunalną.

Jesteśmy branżą o dużym znaczeniu

Branżą, która jest znaczącym pracodawcą zatrudniającym w trzech wymienionych sektorach około 400.000 osób. W rzeczywistości jest ich znacznie więcej, ponieważ obejmuje ona nie tylko bezpośrednio zatrudnionych, ale i pracowników samorządowych, podwykonawców, firmy kooperujące, producentów oraz dostawców urządzeń i technologii. Jest to zatem ogromny i jednocześnie bardzo stabilny pracodawca zapewniający ciągłość zatrudnienia o małej podatności na wahania rynkowe. Nie można pominąć gospodarczego znaczenia branży komunalnej, w której od lat prowadzone są inwestycje o niepodważalnym znaczeniu dla ochrony środowiska i z ogromnym zaangażowaniem środków finansowych.

Oczekujemy, że tematy ważne dla branży komunalnej znajdą odpowiednie miejsce w debacie politycznej i programach ubiegających się o głosy wyborców, że nie będą one marginalizowane jedynie do prezentowania skrajnych patologii, które są wynikiem działalności przestępczej a nie rzetelnej pracy, z której korzystamy codziennie jako mieszkańcy miast, miasteczek czy wsi. Prezentacja siły i znaczenia branży to również zwrócenie należytej uwagi na własność społeczną jaką jest majątek komunalny.

Nie szukajmy winnych tylko rozwiązań

Problemy branży to wynikają z wieloletnich zaniechań, podejmowania niewłaściwych działań przez dekady a nie jedynie ostatnie lata. Chcemy stabilnego prawa i strategii pozwalającej na długofalowe planowanie, podejmowanie decyzji, które wiążą się z wielomilionowymi nakładami finansowymi.

Nie wiemy kto obejmie władzę po wyborach, jesteśmy jednak przekonani, że branża komunalna i ochrona środowiska to fundamenty rozwoju kraju. Nie można patrzeć na ochronę środowiska jedynie jako na konieczny koszt. To jest stymulant rozwojowy, to składowa wzrostu polskiego PKB.

Te same pytania, różne odpowiedzi

Wszystkie komitety wyborcze otrzymają od nas identyczny zestaw pytań z prośbą o ustosunkowanie się do najważniejszych zagadnień, które zostały przygotowane przez reprezentację branży. Odpowiedzi na te pytania staną się przyczynkiem do debaty, która odbędzie się w siedzibie Krajowej Izby Gospodarczej w pierwszej połowie września. Spotkają się na niej politycy reprezentujący swoje komitety wyborcze oraz reprezentanci samorządów i branży gospodarki komunalnej. Plon dyskusji powinien wskazywać, kto i w jaki sposób zamierza wspierać środowisko, ale także które środowisko polityczne ma najlepszy program, by cel ten osiągnąć.

W interesie wszystkich

Przez najbliższe tygodnie, które pozostają nam do daty wyborów będziemy prezentowali poszczególne zagadnienia, które powinny zostać zauważone przez kandydatów do parlamentu.

Liczymy również na wszystkich, którym dobro gospodarki komunalnej jest osadzone głęboko w sercu, że będą aktywnie wspierać ten projekt. Taki mamy czas, że zasięgi tworzonych treści są najważniejsze, dlatego wszystkie ręce na pokład i promujmy projekt #wybieramsrodowisko!

PGE EC WSPIERA KRAKOWSKI SPORT

PGE Energia Ciepła została sponsorem tytularnym 16. Biegu Trzech Kopców. Wsparcie PGE przyczyni się do promocji idei sportowej rywalizacji, zachęcając jeszcze więcej mieszkańców miasta i turystów do uprawiania sportu poprzez udział w tym wydarzeniu. Organizatorem biegu jest Zarząd Infrastruktury Sportowej w Krakowie.

– PGE Energia Ciepła aktywnie udziela się w lokalizacjach, gdzie prowadzi swoją działalność. Chętnie angażujemy się w działania sportowe, wspierające lokalne społeczności. Nasza współpraca z Zarządem Infrastruktury Sportowej przy organizacji PGE Energia Ciepła 16. Biegu Trzech Kopców, popularyzującym sport i aktywne spędzanie czasu wśród mieszkańców Krakowa, jest kolejnym krokiem w realizacji naszej misji jako partnera miast i regionów – mówi Maciej Jankiewicz, prezes zarządu PGE Energia Ciepła.

Współpraca przy PGE Energia Ciepła 16. Biegu Trzech Kopców została zainaugurowana 26 lipca br. w siedzibie Zarządu Infrastruktury Sportowej w Krakowie.

– Cieszę się, że największy w Polsce producent energii elektrycznej i ciepła PGE Energia Ciepła SA postanowił dołączyć do biegowej rodziny i włączyć się w organizację Biegu Trzech Kopców jako sponsor tytularny. Jestem przekonany, że dzięki temu 16. PGE Energia Ciepła Bieg Trzech Kopców będzie wyjątkowym wydarzeniem, które na długo zapisze się w pamięci uczestników – mówi Krzysztof Kowal, dyrektor Zarządu Infrastruktury Sportowej w Krakowie.

PGE Energia Ciepła już po raz drugi została sponsorem Biegu Trzech Kopców. Wydarzenie to stanowi ważną część Królewskiej Triady Biegowej, która na stałe wpisała się w historię sportowego Krakowa. To wyjątkowe wydarzenie, które corocznie gromadzi na trasie tysiące biegaczy, a także ich rodzin, kibiców i mieszkańców. W ubiegłej edycji biegu wzięło w nim udział blisko 3000 osób.

Źródło: PGE EC

WIELKA KSIĘGA CIEPŁA DLA MAŁYCH EKOLOGÓW

Od dekady dostawcy ciepła systemowego uczą najmłodszych Polaków niemarnowania energii cieplnej i oszczędzania zasobów oraz zachęcają do ekologicznego stylu życia. Dzieci polubiły „Lekcje Ciepła” i książeczki o przygodach Czerwonego Kapturka w mieście. Prawdziwym przebojem jest najnowsza publikacja – starannie wydany i pięknie zilustrowany album „Wielka Księga Ciepła”.

Skierowany do przedszkolaków oraz dzieci z klas I–III oraz IV–V szkoły podstawowej ogólnopolski projekt edukacyjno-ekologiczny „Lekcje Ciepła” jest realizowany od 2013 roku przez dostawców ciepła systemowego, najczęściej przy wsparciu władz lokalnych.

Uczniowie dowiadują się, jak ograniczyć zużycie energii i racjonalnie korzystać z ciepła w mieszkaniu, jakie są nowoczesne sposoby wytwarzania energii, co to jest smog, dlaczego ciepło systemowe zapobiega powstawaniu niskiej emisji i smogu, jak możemy zadbać o planetę. 

Więcej o projekcie możecie Państwo przeczytać tutaj: https://magazyncieplasystemowego.pl/ciepla-strona-zycia/wielka-ksiega-ciepla-dla-malych-ekologow/

ENERGIA ZE SŁOŃCA

Energetyka Cieplna Opolszczyzny podpisała 28 kwietnia br. umowę z wykonawcą ekologicznego źródła energii – farmy fotowoltaicznej – które do końca listopada br. powstanie w Opolu przy ulicy Harcerskiej.


Farma fotowoltaiczna o mocy 1 MW zajmie powierzchnię 1,24 ha. Instalacja będzie się składać z 1716 sztuk monokrystalicznych modułów fotowoltaicznych o mocy 555Wp każdy. Panele zostaną zabudowane na konstrukcjach stalowych w dwóch rzędach w układzie wertykalnym. Wykonawcą instalacji jest firma MEB TECHNICAL Sp. z o.o. z siedzibą w Opolu. Zakończenie realizacji inwestycji zostało zaplanowane na koniec listopada 2023 roku.

– Budowa zostanie sfinansowana ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej udzielonych w formie pożyczki preferencyjnej oraz ze środków własnych spółki – mówi Paweł Krawczyk, członek zarządu ds. ekonomicznych ECO.  

Szacuje się, że każdy zainstalowany kilowat instalacji fotowoltaicznej pozwoli wyprodukować rocznie ok. 1,1 MW energii elektrycznej, a to przyniesie oszczędność w porównaniu z produkcją energii z węgla rocznie o: *ok. 6 kg tlenków azotu; *ok. 5– 6 kg dwutlenku siarki; *ok. 0,8–1 t dwutlenku węgla.

– Dla Grupy Kapitałowej ECO fotowoltaika już dziś jest w wielu lokalizacjach źródłem energii elektrycznej na potrzeby autokonsumpcji – wyjaśnia Mirosław Romanowicz, członek zarządu ECO ds. operacyjnych. – Zwiększenie tego wolumenu pozwala nie tylko zaspokoić w coraz większym stopniu potrzeby własne, ale też wprowadzić nadwyżki wyprodukowanej energii do sieci elektroenergetycznej.

Źródło: Magazyn Ciepła Systemowego

VEOLIA TERM ROZPOCZĘŁA PROCES WYCOFYWANIA SIĘ OD WĘGLA W KROTOSZYŃSKIEJ CIEPŁOWNI

Głównym celem projektu dekarbonizacji o nazwie Amber jest zmniejszenie zużycia węgla oraz redukcja emisji dwutlenku węgla, co przyczyni się do poprawy jakości powietrza dla mieszkańców miasta.

Zakończenie prac planowanych na lata 2023-2024 spowoduje, że ponad 25% ciepła będzie produkowane z użyciem niskoemisyjnych paliw gazowo-olejowych. Nowa instalacja ograniczy roczne zużycie węgla o 2100 ton oraz zmniejszy emisję dwutlenku węgla o 4400 ton, co odpowiada rocznemu wiązaniu przez lasy obszaru o powierzchni około 102 hektarów.

W pierwszym etapie projektu na terenie ciepłowni Veolia Zachód zostanie zainstalowany kocioł gazowo-olejowy o mocy 2,8 MWt. Dodatkowo, w ramach przedsięwzięcia zainstalowano układ ORC o mocy 0,125 MWe. Planowane jest również wybudowanie układu kogeneracji o mocy 1,1 MWt.

Modernizacja systemów ciepłowniczych stanowi element strategii dekarbonizacji Grupy Veolia w Polsce, której celem jest całkowite wyeliminowanie węgla do 2030 roku.

Zdjęcie: Veolia Term

KRAKOWSKA ELEKTROCIEPŁOWNIA PGE EC LAUREATEM PRESTIŻOWEJ NAGRODY ZA WSPIERANIE EDUKACJI

24 maja br. w sali obrad Rady Miasta Krakowa odbyła się uroczysta Gala „Most do przyszłości”, podkreślająca znaczenie edukacji zawodowej i technicznej w kontekście edukacji i przyszłości lokalnej gospodarki. Podczas wydarzenia wręczono wyróżnienia dla firm i przedsiębiorców, aktywnie wspierających edukację uczniów krakowskich szkół zawodowych i technicznych. Wśród laureatów znalazła się krakowska elektrociepłownia PGE Energia Ciepła z Grupy PGE.

To drugi rok z rzędu, kiedy krakowska elektrociepłownia PGE Energia Ciepła została nagrodzona za prowadzone działania edukacyjne oraz wkład w promowanie i modernizację kształcenia zawodowego w Krakowie. Przyznana w tym roku nagroda „Most do przyszłości” to symboliczny wyraz wdzięczności miasta za wieloletnie działania, nakierowane na współpracę edukacji i energetyki. Wśród nich jest przede wszystkim program „Energetyczna Kariera” i szeroka oferta praktyk zawodowych oraz staży, które umożliwiają uczniom szkół średnich naukę zawodu w rzeczywistych warunkach pracy, poznanie elektrociepłowni oraz zaznajomienie się z konkretnymi stanowiskami.

Nagrodę odebrali Radosław Ilczuk, dyrektor PGE Energia Ciepła Oddział nr 1 w Krakowie oraz Anna Balcerek, zastępca dyrektora ds. personalnych w PGE Energia Ciepła.

– Przyznanie nagrody „Most do przyszłości” to dla nas duży zaszczyt oraz dowód, że nasze zaangażowanie i wkład w edukację zawodową jest widoczne w mieście i doceniane przez uczniów. Dzięki aktywnemu wsparciu szkół stawiamy solidny most pomiędzy światem edukacji i energetyki, a poprzez unikatowy program „Energetyczna Kariera” dodajemy energii uczniom już na początku ich ścieżki zawodowej  – mówił Radosław Ilczuk, dyrektor PGE Energia Ciepła Oddział nr 1 w Krakowie.

– Wyróżnienia które dziś wręczamy, noszą nazwę “Most do Przyszłości”, co jest alegorią dla roli, jaką firmy odgrywają w życiu uczniów. Firmy są jak mosty, które łączą świat szkolny z zawodowym. Dzięki Państwa wsparciu i zaangażowaniu, młodzi ludzie mają szansę przekroczyć ten most i rozpocząć swoją karierę zawodową. Pomoc w postaci oferowania praktyk zawodowych, szkoleń czy mentorstwa pozwala na rozwijanie ich umiejętności i zdobywanie cennego doświadczenia. W ten sposób budujemy most, który pozwala na swobodne przemieszczanie się między światem szkolnym a zawodowym, umożliwiając przyszłym specjalistom rozwój w dziedzinach, które ich interesują i są dla nich ważne – mówił do wyróżnionych przedsiębiorców Rafał Komarewicz, Przewodniczący Rady Miasta Krakowa.

Warto podkreślić, że laureatów wybierali dyrektorzy szkół, którzy najlepiej rozumieją potrzeby swoich uczniów i ściśle współpracują z firmami i przedsiębiorstwami. Działania krakowskiej elektrociepłowni w zakresie edukacji zostały docenione przez Zespół Szkół Energetycznych w Krakowie.

 Bardzo dziękujemy za dotychczasową współpracę i docenienie naszych działań przez dyrekcję i uczniów Zespołu Szkół Energetycznych w Krakowie. Dzięki tej współpracy rozwijamy i unowocześniamy kształcenie zawodowe w Krakowie, które obok szkolnictwa wyższego, ma największy wpływ na przygotowanie nowoczesnej kadry dla energetyki – mówiła Anna Balcerek, zastępca dyrektora ds. personalnych w PGE Energia Ciepła.

PGE Energia Ciepła, jako lider segmentu ciepłownictwo i solidny pracodawca, świadomy dynamicznych zmian na rynku pracy, aktywnie wspiera krakowską edukację zawodową, która wraz z integracją środowisk szkolnych i świata biznesu staje się kluczowym czynnikiem w budowaniu przyszłości miasta oraz lokalnej gospodarki. W tym celu od lat obejmuje patronatem profilowane klasy pierwsze w Zespole Szkół Energetycznych w Krakowie
i aktywnie towarzyszy uczniom w ich procesie edukacyjnym. Dzięki wzajemnej otwartości, zaangażowaniu oraz ścisłej współpracy corocznie wspólnie z uczniami ZSE uczestniczy w krakowskim Festiwalu Zawodów, bierze udział w Tygodniu Zawodowców, a także organizuje cykliczne warsztaty z zakresu energetyki i ciepłownictwa z udziałem nauczycieli oraz ekspertów z krakowskiej elektrociepłowni.  

Źródło: PGE EC

DOFINANSOWANIA NA PROJEKTY POPRAWIAJĄCE EFEKTYWNOŚĆ ENERGETYCZNĄ

Trzy przedsięwzięcia w woj. dolnośląskim mające na celu wieloletnie uzyskiwania efektów ekologicznych w postaci zmniejszenia zużycia energii pierwotnej, wytwarzania energii elektrycznej oraz cieplnej ze źródeł odnawialnych i zmniejszenia emisji dwutlenku węgla do atmosfery – zostały dofinansowane dotacjami i pożyczkami ze środków krajowych. Wszystkie wniosą walor antysmogowy i umożliwią beneficjentom zmniejszenie kosztów eksploatacyjnych. Uzyskanie wskaźników umożliwią trzy trwałe inwestycje budowlano-termomodernizacyjne o szerokich walorach społecznych w Krzeptowie, Kudowie-Zdroju oraz Bystrzycy Kłodzkiej.

Projekt pn. Poprawa efektywności energetycznej i ekologicznej oraz termomodernizacja obiektów należących do Bystrzyckiego Centrum Zdrowia zostanie wsparty 5,8 mln zł dotacji NFOŚiGW i potrwa do końca przyszłego roku. Kwota dofinansowania będzie stanowić ok. 94 % kosztów kwalifikowanych przedsięwzięcia.

Ponad 6900 m2 powierzchni budynku szpitala i budynku technicznego zlokalizowanych przy ul. Okrzei oraz budynku przychodni przy ul. H. Sienkiewicza w Bystrzycy Kłodzkiej zostanie objętych termomodernizacją. Zakres prac obejmie ocieplenie ścian zewnętrznych w obiektach, wymianę stolarki okiennej i drzwiowej, modernizację instalacji elektrycznej, montaż pomp ciepła oraz modernizację systemu centralnego ogrzewania. Zamontowane zostaną także źródła energii opalane olejem i gazem oraz instalacje fotowoltaiczne. Liczba zainstalowanych energooszczędnych punktów świetlnych LED to 507 sztuk.

Przedsięwzięcie Gminy Kudowa-Zdrój pn. Termomodernizacja budynku Kudowskiego Centrum Kultury Sportu uzyska blisko 1,8 mln zł dotacji z NFOŚiGW i obejmie 1504 m2 powierzchni użytkowej. Kudowskie Centrum Kultury czeka gruntowny remont polegający na dociepleniu ścian zewnętrznych, dachu, stropodachu, wymianie stolarki okiennej i drzwiowej, a ponadto na wymianie i montażu głównego źródła ciepła w budynku. Zmodernizowana zostanie instalacja centralnego ogrzewania i wody użytkowej oraz instalacja wentylacji. Stopień redukcji energii dla budynku wyniesie ponad 60%.

Inwestycja Gminy Kąty Wrocławskie pn. Projekt oraz budowa zespołu szkolno-przedszkolnego w Krzeptowie prowadzona do końca sierpnia przyszłego roku, będzie wsparta pożyczką NFOŚiGW w wys. ok. 13,2 mln zł i dotacją ok. 8,8 mln zł. Do końca przyszłego roku uzyskana powierzchnia o regulowanej temperaturze powietrza w budynkach energooszczędnych sięgnie 8800 m2. Zamontowane przy nowych obiektach instalacje fotowoltaiczne pomogą wytwarzać energię elektryczną ze źródła odnawialnego. Krzeptowski ZSP zostanie wyposażony także w zdolność wytwarzania energii ze źródeł opalanych olejem i gazem.

Umowy regulujące przekazanie dofinasowań podpisali 23 maja br. w siedzibie Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu wiceprezes zarządu NFOŚiGW Artur Michalski, oraz przedstawiciele beneficjentów: Burmistrz Miasta Kudowa Zdrój Aneta Potoczna, Burmistrz Miasta i Gminy Kąty Wrocławskie Julian Żygadło, Burmistrz Bystrzycy Kłodzkiej Renata Surma, Prezes Bystrzyckiego Centrum Zdrowia Jarosław Surówka.

Na spotkaniu w Dolnośląskim Urzędzie Wojewódzkim we Wrocławiu byli obecni również wiceminister klimatu Ireneusz Zyska, wojewoda dolnośląski Jarosław Obremski, senator RP Aleksander Szwed oraz inni parlamentarzyści z regionu.

Źródło: NFOŚiGW