Home Archive by category Dobre praktyki

Dobre praktyki

KRAKOWSKA ELEKTROCIEPŁOWNIA PGE EC LAUREATEM PRESTIŻOWEJ NAGRODY ZA WSPIERANIE EDUKACJI

24 maja br. w sali obrad Rady Miasta Krakowa odbyła się uroczysta Gala „Most do przyszłości”, podkreślająca znaczenie edukacji zawodowej i technicznej w kontekście edukacji i przyszłości lokalnej gospodarki. Podczas wydarzenia wręczono wyróżnienia dla firm i przedsiębiorców, aktywnie wspierających edukację uczniów krakowskich szkół zawodowych i technicznych. Wśród laureatów znalazła się krakowska elektrociepłownia PGE Energia Ciepła z Grupy PGE.

To drugi rok z rzędu, kiedy krakowska elektrociepłownia PGE Energia Ciepła została nagrodzona za prowadzone działania edukacyjne oraz wkład w promowanie i modernizację kształcenia zawodowego w Krakowie. Przyznana w tym roku nagroda „Most do przyszłości” to symboliczny wyraz wdzięczności miasta za wieloletnie działania, nakierowane na współpracę edukacji i energetyki. Wśród nich jest przede wszystkim program „Energetyczna Kariera” i szeroka oferta praktyk zawodowych oraz staży, które umożliwiają uczniom szkół średnich naukę zawodu w rzeczywistych warunkach pracy, poznanie elektrociepłowni oraz zaznajomienie się z konkretnymi stanowiskami.

Nagrodę odebrali Radosław Ilczuk, dyrektor PGE Energia Ciepła Oddział nr 1 w Krakowie oraz Anna Balcerek, zastępca dyrektora ds. personalnych w PGE Energia Ciepła.

– Przyznanie nagrody „Most do przyszłości” to dla nas duży zaszczyt oraz dowód, że nasze zaangażowanie i wkład w edukację zawodową jest widoczne w mieście i doceniane przez uczniów. Dzięki aktywnemu wsparciu szkół stawiamy solidny most pomiędzy światem edukacji i energetyki, a poprzez unikatowy program „Energetyczna Kariera” dodajemy energii uczniom już na początku ich ścieżki zawodowej  – mówił Radosław Ilczuk, dyrektor PGE Energia Ciepła Oddział nr 1 w Krakowie.

– Wyróżnienia które dziś wręczamy, noszą nazwę “Most do Przyszłości”, co jest alegorią dla roli, jaką firmy odgrywają w życiu uczniów. Firmy są jak mosty, które łączą świat szkolny z zawodowym. Dzięki Państwa wsparciu i zaangażowaniu, młodzi ludzie mają szansę przekroczyć ten most i rozpocząć swoją karierę zawodową. Pomoc w postaci oferowania praktyk zawodowych, szkoleń czy mentorstwa pozwala na rozwijanie ich umiejętności i zdobywanie cennego doświadczenia. W ten sposób budujemy most, który pozwala na swobodne przemieszczanie się między światem szkolnym a zawodowym, umożliwiając przyszłym specjalistom rozwój w dziedzinach, które ich interesują i są dla nich ważne – mówił do wyróżnionych przedsiębiorców Rafał Komarewicz, Przewodniczący Rady Miasta Krakowa.

Warto podkreślić, że laureatów wybierali dyrektorzy szkół, którzy najlepiej rozumieją potrzeby swoich uczniów i ściśle współpracują z firmami i przedsiębiorstwami. Działania krakowskiej elektrociepłowni w zakresie edukacji zostały docenione przez Zespół Szkół Energetycznych w Krakowie.

 Bardzo dziękujemy za dotychczasową współpracę i docenienie naszych działań przez dyrekcję i uczniów Zespołu Szkół Energetycznych w Krakowie. Dzięki tej współpracy rozwijamy i unowocześniamy kształcenie zawodowe w Krakowie, które obok szkolnictwa wyższego, ma największy wpływ na przygotowanie nowoczesnej kadry dla energetyki – mówiła Anna Balcerek, zastępca dyrektora ds. personalnych w PGE Energia Ciepła.

PGE Energia Ciepła, jako lider segmentu ciepłownictwo i solidny pracodawca, świadomy dynamicznych zmian na rynku pracy, aktywnie wspiera krakowską edukację zawodową, która wraz z integracją środowisk szkolnych i świata biznesu staje się kluczowym czynnikiem w budowaniu przyszłości miasta oraz lokalnej gospodarki. W tym celu od lat obejmuje patronatem profilowane klasy pierwsze w Zespole Szkół Energetycznych w Krakowie
i aktywnie towarzyszy uczniom w ich procesie edukacyjnym. Dzięki wzajemnej otwartości, zaangażowaniu oraz ścisłej współpracy corocznie wspólnie z uczniami ZSE uczestniczy w krakowskim Festiwalu Zawodów, bierze udział w Tygodniu Zawodowców, a także organizuje cykliczne warsztaty z zakresu energetyki i ciepłownictwa z udziałem nauczycieli oraz ekspertów z krakowskiej elektrociepłowni.  

Źródło: PGE EC

DOFINANSOWANIA NA PROJEKTY POPRAWIAJĄCE EFEKTYWNOŚĆ ENERGETYCZNĄ

Trzy przedsięwzięcia w woj. dolnośląskim mające na celu wieloletnie uzyskiwania efektów ekologicznych w postaci zmniejszenia zużycia energii pierwotnej, wytwarzania energii elektrycznej oraz cieplnej ze źródeł odnawialnych i zmniejszenia emisji dwutlenku węgla do atmosfery – zostały dofinansowane dotacjami i pożyczkami ze środków krajowych. Wszystkie wniosą walor antysmogowy i umożliwią beneficjentom zmniejszenie kosztów eksploatacyjnych. Uzyskanie wskaźników umożliwią trzy trwałe inwestycje budowlano-termomodernizacyjne o szerokich walorach społecznych w Krzeptowie, Kudowie-Zdroju oraz Bystrzycy Kłodzkiej.

Projekt pn. Poprawa efektywności energetycznej i ekologicznej oraz termomodernizacja obiektów należących do Bystrzyckiego Centrum Zdrowia zostanie wsparty 5,8 mln zł dotacji NFOŚiGW i potrwa do końca przyszłego roku. Kwota dofinansowania będzie stanowić ok. 94 % kosztów kwalifikowanych przedsięwzięcia.

Ponad 6900 m2 powierzchni budynku szpitala i budynku technicznego zlokalizowanych przy ul. Okrzei oraz budynku przychodni przy ul. H. Sienkiewicza w Bystrzycy Kłodzkiej zostanie objętych termomodernizacją. Zakres prac obejmie ocieplenie ścian zewnętrznych w obiektach, wymianę stolarki okiennej i drzwiowej, modernizację instalacji elektrycznej, montaż pomp ciepła oraz modernizację systemu centralnego ogrzewania. Zamontowane zostaną także źródła energii opalane olejem i gazem oraz instalacje fotowoltaiczne. Liczba zainstalowanych energooszczędnych punktów świetlnych LED to 507 sztuk.

Przedsięwzięcie Gminy Kudowa-Zdrój pn. Termomodernizacja budynku Kudowskiego Centrum Kultury Sportu uzyska blisko 1,8 mln zł dotacji z NFOŚiGW i obejmie 1504 m2 powierzchni użytkowej. Kudowskie Centrum Kultury czeka gruntowny remont polegający na dociepleniu ścian zewnętrznych, dachu, stropodachu, wymianie stolarki okiennej i drzwiowej, a ponadto na wymianie i montażu głównego źródła ciepła w budynku. Zmodernizowana zostanie instalacja centralnego ogrzewania i wody użytkowej oraz instalacja wentylacji. Stopień redukcji energii dla budynku wyniesie ponad 60%.

Inwestycja Gminy Kąty Wrocławskie pn. Projekt oraz budowa zespołu szkolno-przedszkolnego w Krzeptowie prowadzona do końca sierpnia przyszłego roku, będzie wsparta pożyczką NFOŚiGW w wys. ok. 13,2 mln zł i dotacją ok. 8,8 mln zł. Do końca przyszłego roku uzyskana powierzchnia o regulowanej temperaturze powietrza w budynkach energooszczędnych sięgnie 8800 m2. Zamontowane przy nowych obiektach instalacje fotowoltaiczne pomogą wytwarzać energię elektryczną ze źródła odnawialnego. Krzeptowski ZSP zostanie wyposażony także w zdolność wytwarzania energii ze źródeł opalanych olejem i gazem.

Umowy regulujące przekazanie dofinasowań podpisali 23 maja br. w siedzibie Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu wiceprezes zarządu NFOŚiGW Artur Michalski, oraz przedstawiciele beneficjentów: Burmistrz Miasta Kudowa Zdrój Aneta Potoczna, Burmistrz Miasta i Gminy Kąty Wrocławskie Julian Żygadło, Burmistrz Bystrzycy Kłodzkiej Renata Surma, Prezes Bystrzyckiego Centrum Zdrowia Jarosław Surówka.

Na spotkaniu w Dolnośląskim Urzędzie Wojewódzkim we Wrocławiu byli obecni również wiceminister klimatu Ireneusz Zyska, wojewoda dolnośląski Jarosław Obremski, senator RP Aleksander Szwed oraz inni parlamentarzyści z regionu.

Źródło: NFOŚiGW

WARSZTATY DLA WYKONAWCÓW

Zorganizowane już piąty raz, Warsztaty dla wykonawców, odbyły się 16 maja na Stadionie PGE Narodowym oraz równolegle w formule online. Wykonawcy i podwykonawcy, zainteresowani współpracą z PGE Energia Ciepła, poznali plany inwestycyjne i zakupowe oraz zasady prowadzenia postępowań przetargowych w spółce. W warsztatach wzięło udział ponad 400 osób.

Warsztaty dla wykonawców z PGE Energia Ciepła organizowane są corocznie od 2019 roku. Każda edycja cieszy się popularnością wśród przedstawicieli branży energetycznej i okołoenergetycznej, a z roku na rok zgłasza się coraz więcej firm z branży budowlanej oraz innych, zainteresowanych współpracą. Warsztaty to okazja do zapoznania się z planami inwestycyjnymi spółki, z prowadzonymi przetargami, a co najważniejsze zasadami i wewnętrznymi procedurami postępowań przetargowych Grupy PGE. 

– Dzięki organizowanym przez nas warsztatom budujemy wzajemne zaufanie z naszymi partnerami biznesowymi. Dzięki wymianie informacji oraz transparentnemu podejściu do wyboru wykonawców i późniejszej współpracy, budujemy konkurencyjność postępowań. Takie podejście skutkuje obopólnymi korzyściami. – mówi Maciej Jankiewicz, prezes zarządu PGE Energia Ciepła. – PGE Energia Ciepła realizuje obecnie 11 projektów inwestycyjnych o wartości ponad 5 mld zł, w 9 miastach Polski. Kolejnych 15 projektów jest w fazie projektowej. Są to kolejne miliardy złotych przeznaczane na rozwój i transformację ciepłownictwa w Polsce. Działając rzetelnie i według najwyższych standardów, w oparciu o wewnętrzne procedury Grupy PGE oraz zapisy Prawa o zamówieniach publicznych, wybieramy najlepszych wykonawców w planowanych przez nas projektach inwestycyjnych – podkreśla Maciej Jankiewicz.

Uczestnicy warsztatów mogli także zadać pytania ekspertom spółki z zakresu funkcjonowania systemu zakupowego Grupy PGE, zasad BHP i Compliance. Interesujące dla wielu słuchaczy okazały się informacje w temacie optymalizacji produkcji, inżynierii oraz projektów inwestycyjnych, a także prawnych aspektów realizacji umów. 

– To sukces, że Warsztaty dla wykonawców cieszą się tak dużym zainteresowaniem. Ambicją PGE Energia Ciepła jest rozwój nowoczesnego ciepłownictwa w Polsce. Zgodnie z przyjętym Planem Dekarbonizacji od 2030 roku 100% źródeł energii w PGE Energia Ciepła ma być nisko lub zeroemisyjnych. To dla naszej spółki ogromne wyzwanie. Dlatego komunikacja i zarządzanie relacjami z naszymi partnerami biznesowymi są kluczowe w procesach przetargowych – mówi Maciej Jankiewicz, prezes zarządu PGE Energia Ciepła.

Warsztaty dla wykonawców z PGE Energia Ciepła organizowane są od 2019 roku. Każda edycja cieszy się popularnością wśród przedstawicieli branży energetycznej i okołoenergetycznej, a z roku na rok zgłasza się coraz więcej firm z branży budowlanej. 

PGE Energia Ciepła rocznie prowadzi ok. 1500 postępowań przetargowych. W fazie realizacji są obecnie projekty inwestycyjne, związane z budową nowych kogeneracyjnych źródeł gazowych, m.in. w Bydgoszczy, Kielcach, Zgierzu i w Siechnicach. W fazie przygotowania do realizacji są kolejne projekty kogeneracyjne oraz ciepłownicze, wykorzystujące paliwa gazowe, m.in. w Gdyni, Gdańsku, Krakowie oraz Rzeszowie.

NOWE INWESTYCJE DLA MIESZKAŃCÓW DZIĘKI LAUREATOM PROGRAMU PGE TORUŃ

PGE Toruń, spółka PGE Energia Ciepła z Grupy PGE, rozstrzygnęła konkurs „Program wsparcia społeczności lokalnej – mieszkańców/ użytkowników budynków, przyłączanych do sieci ciepłowniczej i korzystających z usług okołociepłowniczych PGE Toruń”. Przekazane nagrody w kwocie 60 tysięcy złotych, przeznaczone zostaną przez laureatów na realizację projektów dla mieszkańców. 

Program realizowany jest przez PGE Toruń już od 2012 roku. Jego celem jest wsparcie prospołeczne mieszkańców i użytkowników budynków przyłączanych do sieci ciepłowniczej na rynku pierwotnym i wtórnym dla uzyskania efektów w zakresie poprawy jakości powietrza i efektywności energetycznej budynków oraz korzystających z dodatkowych usług związanych z ciepłem. Rozstrzygnięcie programu dotyczyło przyłączonych budynków i zakupionych usług w 2022 roku.

– Od 11 lat  wspieramy naszych odbiorców, poprzez nagradzanie laureatów, którzy podjęli decyzje o wyborze ciepła sieciowego, poprawiając w ten sposób efektywność energetyczną. PGE Toruń w ciągu trwania wszystkich edycji programu przekazała laureatom blisko 1,1 mln złotych. Te pieniądze w całości zostały przeznaczone na udogodnienia dla mieszkańców, np. budowę placów zabaw i siłowni zewnętrznych, stworzenie ścieżek, czy założenie osiedlowych zieleni – podsumowuje Robert Kowalski, prezes zarządu PGE Toruń.

W tym roku pula nagród trafiła do czterech laureatów: Murapol Real Estate S.A. – za największe przyłączanie na rynku pierwotnym (przyłączanie nowo wybudowanych budynków), Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej za największe przyłączanie na rynku wtórnym (zmiana w istniejącychbudynkach źródła ciepła na ciepło sieciowe), Młodzieżowej Spółdzielni Mieszkaniowej oraz Spółdzielni Mieszkaniowej Metalchem za zakup dodatkowych usług, wspomagających zarządzanie ciepłem w budynkach. Jedną z zakupionych usług była telemetria czyli zdalne monitorowanie pracy węzłów cieplnych, która pozwoliła klientom na bieżące sprawdzanie poziomu zużycia ciepła czy parametrów dostawy. Dzięki monitoringowi możliwe było oszczędzanie – ograniczenie zużycia ciepła w tych obiektach. Nagrody finansowe laureaci przeznaczą na realizację projektów dla mieszkańców. 

– ZGM gospodaruje całym mieszkaniowym zasobem Gminy Toruń, natomiast w ramach współpracy z PGE Toruń zapewniamy mieszkańcom gminnych budynków ogrzewanie i podgrzanie wody. W ubiegłym roku kolejne nasze budynki na Bydgoskim Przedmieściu i w okolicach Starówki zmieniły źródło ciepła na ciepło sieciowe. I cieszy nas to, że mieszkańcy przyłączonych budynków będą mieli dodatkowe korzyści, w postaci udogodnień lub zagospodarowania infrastruktury przy nieruchomościach, które sfinansujemy z otrzymanej nagrody – mówi Monika Mikulska, dyrektor ZGM w Toruniu, jednego z tegorocznych laureatów programu PGE Toruń.

W ramach otrzymanych nagród laureaci ostatnich edycji programów PGE Toruń wykonali m.in: plac zabaw na osiedlu Botanika przy ul. Strobanda (PHU Lem-Bud – nagroda w 2022 roku), plac zabaw przy ul. Fałata (Gmina Miasta Toruń – nagroda za 2020 r.), plac zabaw na terenie Szpitala Dziecięcego (Wojewódzki Szpital Zespolony im. Rydygiera w Toruniu – nagroda za 2019 r.), ławki dla kobiet karmiących na terenie Torunia, siłownię zewnętrzną i plac zabaw „Mogę być sprawny bo ćwiczę” na terenie Zespołu Szkół nr 6 (Gmina Miasta Toruń – nagrody za 2018 i 2016 r.), place zabaw (Budlex Sp. z o.o., nagroda za 2019 rok); mural na ścianie budynku wielorodzinnego (Toruńskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. – nagroda za 2018 r.), siłownię zewnętrzną na terenie Osiedla JAR (PUH LEM – BUD Sp. z o.o – nagroda za 2018 r.), windę dla osób niepełnosprawnych w jednym z domów studenckich (UMK – nagroda za 2012 r.).

PRACOWNICY PGE EC POSADZILI PONAD 33 TYS. DRZEW

Pracownicy PGE Energia Ciepła posadzili ponad 33 tysięcy drzew w ramach akcji „Lasy Pełne Energii”. W tegorocznej akcji „Lasy Pełne Energii” udział wzięło około 200 pracowników spółki wraz z rodzinami. Dołączyli do nich także mieszkańcy i uczniowie. 

Nowe drzewa posadzono w 4 lokalizacjach, w których spółka ma swoje elektrociepłownie: Bydgoszczy, Zielonej Górze, Kielcach i Zgierzu. Dodatkowo w Rzeszowie uczestnicy „Lasów Pełnych Energii” zorganizowali sprzątanie terenów zielonych w Nadleśnictwie Głogów. Ale to nie koniec. Jesienią tego roku sadzenia drzew odbędą się w lasach w okolicach Gdańska, Torunia i Gorzowa Wielkopolskiego. Całość projektu realizowana jest wspólnie z Lasami Państwowymi. 

– Projekt „Lasy Pełne Energii” na stałe wpisał się w kalendarz inicjatyw realizowanych przez PGE Energia Ciepła. Jako spółka odpowiedzialna społecznie podejmujemy działania na rzecz czystego powietrza, a także wsparcia ochrony środowiska. Liczba posadzonych drzew podczas tegorocznej akcji pokazuje zaangażowanie i świadomość pracowników wynikającą z działań proekologicznych, które wpisują się w strategię Grupy PGE – powiedział Maciej Jankiewicz, prezes zarządu PGE Energia Ciepła. 

Sosny oraz graby pospolite to gatunki drzew, które wyrosną w kolejnych latach w Nadleśnictwach: Bydgoszcz, Zielona Góra, Kielce, a także na terenie elektrociepłowni w Zgierzu. 

„Lasy Pełne Energii” to flagowy, autorski projekt środowiskowy Grupy PGE,prowadzony od ponad 23 lat. Co roku wiosną, we współpracy z Lasami Państwowymi pracownicy PGE z rodzinami, dziećmi, młodzieżą szkolną, harcerzami, sportowcami i przedstawicielami lokalnych społeczności, sadzą drzewana terenie nadleśnictw.

Celem programu „Lasy Pełne Energii” jest zwiększenie świadomości uczestników akcji na temat roli lasów dla środowiska i klimatu oraz odnowienie gospodarki leśnej. Program kształtuje właściwe postawy społeczne i ekologiczne wśród pracowników i ich rodzin, a także sprzyja nawiązywaniu i pielęgnowaniu relacji dobrosąsiedzkich Grupy PGE z lokalnymi społecznościami. Sadzenie drzew na terenach Lasów Państwowych ma charakter edukacyjny. Uczestnicy biorą udział w warsztatach sadzenia lasu prowadzonych przez leśników. 

W 2022 roku uczestnicy „Lasów Pełnych Energii” posadzili drzewa w 19 lokalizacjach na terenie 13 województw. W akcji wzięli udział wolontariusze PGE wraz z rodzinami, młodzieżą szkolną i sportowcami. Przez cztery wiosenne tygodnie oraz jesienią, ponad 1700 pracowników Grupy PGE i zaproszonych gości posadziło wspólnie ponad 75 tysięcy młodych drzew.

W ciągu 23 lat trwania projektu wzięło w nim udział blisko 27 tys. osób. Uczestnicy posadzili wspólnie ponad 770 tys. drzew (głównie sosen, świerków, dębów i buków) w 51 lokalizacjach na terenie 14 województw.

Źródło: PGE EC

EKOLOGICZNE CIEPŁO Z KOGENERACJI BIOMASOWEJ ZASILA SYSTEM CIEPŁOWNICZY CIECHANOWA

Trwają prace uruchomieniowe bloku biomasowego na potrzeby systemu ciepłowniczego.

System ciepłowniczy na dzień dzisiejszy zasilany jest z kogeneracji biomasowej  kogeneracji gazowych doregulowany w miarę potrzeb jednostką węglową. Obecnie kogeneracje  zasilają w 100% potrzeby miasta.

*

Początek scentralizowanego systemu ciepłowniczego w Ciechanowie przypada na rok 1982 – przejęcie na majątek przedsiębiorstwa (przedtem wojewódzkiego) ciepłowni przemysłowej (wyburzonej w rok 1997) wraz infrastrukturą sieciową w dzielnicy przemysłowo-składowej. W latach 1994–1997 system ciepłowniczy poddano modernizacji, a głównym celem była rozbudowa systemu przesyłowego – sieci ciepłowniczych oraz budowa nowoczesnych węzłów cieplnych w miejsce kotłowni lokalnych opalanych najczęściej węglem kamiennym grubym. Przedsięwzięcie to łącznie z rozwojem w latach następnych umożliwiło likwidację 57 kotłowni.

Źródło: PEC Ciechanów

WSPARCIE NFOŚIGW DLA PROJEKTU Z ZAKRESU EFEKTYWNOŚCI ENERGETYCZNEJ

Przedsięwzięcie termomodernizacji 4 budynków szkolnych na terenie Gminy Miasta Czarny Dunajec w woj. małopolskim uzyskało 4,3 mln zł dotacji z programu NFOŚiGW – Klimatyczne Uzdrowiska, Cz. 2) Wspieranie efektywności energetycznej w budynkach użyteczności publicznej na terenie gmin uzdrowiskowych. Jego realizacja pozwoli zredukować zużycie energii w obiektach o 43 %.

Termomodernizacja 4 budynków publicznych o powierzchni całkowitej 8 764 m2 obok zmniejszenia zużycia energii pierwotnej i końcowej oraz ograniczenia emisji substancji zanieczyszczających powietrze pozwoli także zredukować emisję dwutlenku węgla do atmosfery.

Ponadto zainstalowane panele fotowoltaiczne wyprodukują energię elektryczną ze źródła odnawialnego.

Dzięki przeprowadzonym działaniom 4 szkoły podstawowe zapewnią większy komfort nauczania i opieki nad dziećmi i młodzieżą w wyremontowanych obiektach. Możliwe będzie także uzyskanie przez placówki oszczędności finansowych na opłatach za energię cieplną i elektryczną.

Przedsięwzięcie obejmie modernizację energetyczną w budynkach na terenie uzdrowiska Miasta Gminy Czarny Dunajec należących do:

– Szkoły Podstawowej w Podczerwonem,

– Szkoły Podstawowej im. Św. Jadwigi Królowej w Pieniążkowicach – Filii w Dziale,

– Szkoły Podstawowej im. Kornela Makuszyńskiego w Piekielniku

– oraz Szkoły Podstawowej nr 2 im. Jana Pawła II w Cichem.

W obiektach zostaną przeprowadzone m.in. prace ocieplające ściany, posadzki, stropy i dachy oraz te związane z wymianą stolarki okiennej. Zmodernizowane zostaną instalacje sanitarne i ogrzewania. Co ważne, źródła ciepła aktualnie wykorzystywane w szkołach wymienione zostaną na bardziej ekologiczne i przyjazne dla jakości powietrza.

Umowa regulująca przekazanie dotacji została podpisana 18 kwietnia br. w Czarnym Dunajcu przez wiceprezesa zarządu NFOŚiGW Artura Michalskiego oraz burmistrza Gminy Czarny Dunajec Marcina Ratułowskiego. W uroczystości uczestniczyli posłowie na Sejm RP – Anna Paluch oraz Jan Duda.

Źródło: NFOŚiGW

PGE TORUŃ Z PROGRAMAMI DOFINANSOWANIA DLA POPRAWY EFEKTYWNOŚCI ENERGETYCZNEJ TORUŃSKICH BUDYNKÓW

Już od 16 lat PGE Toruń, spółka należąca do PGE Energia Ciepła z Grupy PGE, wspiera mieszkańców w przyłączaniu budynków do sieci ciepłowniczej poprawiając tym samym efektywność energetyczną budynku. W 2023 roku toruńska spółka, w ramach nowych edycji programów, udziela dofinasowania na przyłączenie budynku do sieci ciepłowniczej w kwocie od 200 do 400 zł za 1kW mocy zamówionej. Zyskuje również środowisko, gdyż od momentu wdrożenia programów – w ciągu 16 lat – ograniczona została, m.in. emisja dwutlenku węgla w mieście o 5651,4 ton, a pyłów o 145 ton.

– Od kilkunastu lat wspieramy mieszkańców Torunia w podejmowaniu decyzji o zmianie źródła ogrzewania na ciepło sieciowe. Udzielamy dofinansowania do części nakładów ponoszonych w związku z przyłączaniem do sieci ciepłowniczej nieruchomości, które dotychczas były ogrzewane innymi paliwami. Zyskują i mieszkańcy i środowisko naturalne, gdyż z przestrzeni miejskiej znikają dymiące kotłownie przydomowe i poprawia się efektywność energetyczna budynku. W dotychczasowych edycjach programu udzieliliśmy już blisko 1,5 mln zł dofinansowania na zmianę źródła ciepła na ciepło sieciowe – mówi Dariusz Kozak, wiceprezes zarządu PGE Toruń.

Budynek korzystający ze skutecznego i wydajnego systemu ogrzewania znacznie poprawia swoją efektywność energetyczną. Toruński system ciepłowniczy jest efektywnym systemem, gdyż ciepło pochodzi z kogeneracyjnej elektrociepłowni gazowej oraz dwóch źródeł OZE. Stąd przyłączenie budynku do sieci ciepłowniczej to jedna z najskuteczniejszych metod poprawy efektywności energetycznej budynków oraz zapobiegania emisji zanieczyszczeń pochodzących z indywidualnych kotłowni.

W 2023 roku PGE Toruń proponuje dwa programy wspierające efektywność energetyczną: „Program wsparcia likwidacji niskiej emisji na obszarze Torunia” dla właścicieli nieruchomości wykorzystujących paliwo stałe do ogrzewania budynków, znajdujących się na terenach objętych siecią ciepłowniczą oraz „Program wsparcia w przyłączeniu budynków do sieci ciepłowniczej w celu poprawy ich efektywności energetycznej”, skierowany do mieszkańców, których budynki są usytuowane na obszarze objętym siecią ciepłowniczą, a ich źródłem ciepła jest kotłownia gazowa, olejowa lub ogrzewanie elektryczne. Regulaminy obu programów poprawiających efektywność dostępne są na stronie internetowej PGE Toruń: https://pgetorun.pl/przylaczenie-do- sieci.

Poza programami wsparcia, PGE Toruń doradza klientom w pozyskaniu zewnętrznego dofinansowania do zmiany sposobu ogrzewania, udziela wsparcia w przygotowaniu formalności związanych z przyłączeniem budynków do sieci ciepłowniczej. Klienci mogą również skorzystać z innych usług, które wpływają na obniżenie zużycia ciepła w budynkach, m.in. badania kamerą termowizyjną stanu zewnętrznej i wewnętrznej instalacji odbiorczej centralnego ogrzewania, ciepłej wody, wentylacji, telemetria, analiza wykorzystania mocy cieplnej, czy pozyskanie wspólnie z klientem białych certyfikatów.

Źródło: PGE EC

FORTUM ROZPOCZYNA BUDOWĘ WAŻNEJ INWESTYCJI DLA MIESZKAŃCÓW ZAWIERCIA I OKOLIC

Fortum rozpoczyna budowę bezpiecznej instalacji do produkcji paliwa z odpadów w Zawierciu. Do produkcji paliwa alternatywnego z odpadów zostaną wykorzystane tylko te odpady, które nie nadają się do ponownego wykorzystania i recyklingu. Wartość inwestycji to 35 mln złotych. Wyprodukowane w zakładzie paliwo zasili nowoczesną elektrociepłownię w Zabrzu. Powstający zakład jest szansą na wsparcie rozwoju systemu odpadowego Zawiercia zgodnie z priorytetami i zasadami Gospodarki Obiegu Zamkniętego. To również odpowiedź na rosnące ceny zagospodarowania odpadów oraz ceny węgla i wyzwania związane z jego dostępnością, szczególnie w obszarze ciepłownictwa w Polsce.

Produkcja paliwa z odpadów do wytwarzania ciepła i energii elektrycznej to skuteczne wyjście naprzeciw lokalnym wyzwaniom związanym ze składowaniem odpadów. W nowym zakładzie w Zawierciu do wytwarzania paliwa wykorzystywane będą odpady z tzw. frakcji resztkowej. W jej skład wchodzą odpady będące pozostałością po sortowaniu i nie nadające się do dalszego recyklingu. Z tej frakcji można wyprodukować tzw. paliwo alternatywne RDF, które będzie wykorzystywane do produkcji ciepła i energii elektrycznej w wielopaliwowej elektrociepłowni w Zabrzu – jedynej w Polsce instalacji, która w tym celu została zaprojektowana i ma możliwość współspalania takiego paliwa.

Nowoczesna i bezpieczna instalacja, którą zbudujemy w Zawierciu, we współpracy z ZGK i miastem, to nie tylko dopełnienie gospodarki obiegu zamkniętego, w której odpady nie nadające się do recyklingu wykorzystujemy do produkcji ciepła i prądu, ale przede wszystkim ważny element systemu odpadowego Zawiercia. Odpady, które zostają po sortowaniu, nie powinny trafiać na wysypiska – my wiemy jak je dobrze wykorzystać – mówi Piotr Górnik, Prezes Fortum w Polsce.

Harmonogram inwestycji zakłada uruchomienie zakładu w IV kwartale 2023 r. i realizację pierwszych dostaw paliwa dla Elektrociepłowni Zabrze jeszcze przed zakończeniem 2023 r. Wydajność instalacji to ok. 100 tysięcy ton odpadów rocznie.

Ta inwestycja to nie tylko szansa na niwelowanie kosztów związanych z odpadami, które są coraz wyższe. To także nowe miejsca pracy w Zawierciu. Firma poinformowała, że w samym zakładzie zatrudnienie znajdzie 20 osób, a dodatkowo zakład będzie generował potrzeby logistyczne, które zapewnią kolejnych kilkadziesiąt miejsc pracy – podkreśla Prezydent Zawiercia, Łukasz Konarski.

Zakład będzie w pełni zautomatyzowany i zlokalizowany w bezpośrednim sąsiedztwie Zakładu Gospodarki Komunalnej w Zawierciu. Inwestycja stanowi uzupełnienie systemu gospodarki odpadami na terenie miasta i gminy Zawiercie.

Każdego roku powstaje u nas kilkadziesiąt tysięcy ton odpadów, które nie nadają się do recyklingu, ale jednocześnie mają w sobie tyle wartości kalorycznej, że prawdziwym grzechem jest wywozić je na składowisko. I to właśnie te odpady będą naszym wkładem w paliwo RDF. O tyle mniej odpadów trafi na składowisko – mówi Jarosław Mazur, Prezes Zarządu Zakładu Gospodarki Komunalnej w Zawierciu.

Zakład posiada ostateczną decyzję środowiskową i uprawomocnione pozwolenie na budowę.

Źródło: Fortum

XII KONFERENCJA RYNEK CIEPŁA SYSTEMOWEGO: PROGRAM PROMOCJI CIEPŁA SYSTEMOWEGO OKIEM LPEC LUBLIN

W trakcie XII Konferencji Rynek Ciepła Systemowego Lubelskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej S.A., które było jednym z organizatorów konferencji, przedstawiło „Korzyści z udziału w Programie Promocji Ciepła Systemowego okiem uczestnika”.

Referat przedstawiła Teresa Stępniak-Romanek, Kierownik Działu Strategii i Marketingu, LPEC Lublin. Celem strategicznym w rozwoju LPEC S.A. na lata 2017–2021 była budowa marki i wizerunku LPEC, a w jej ramach: Promocja ciepła systemowego zgodnie z założeniami Programu Promocji Ciepła Systemowego.

Lubelskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej wprowadziło markę produktową „Ciepło Systemowe” do wszystkich opracowywanych przekazach i narzędziach komunikacyjnych. Marka obecna jest też na wydarzeniach lokalnych, w oznakowaniu dokumentów, siedzib i pojazdów.

LPEC przeprowadziło także w lubelskich szkołach podstawowych Lekcje ciepła” na temat ekologicznego korzystania z ciepła i energii. Patronat nad akcją edukacyjno-ekologiczną objął Prezydent Miasta Lublin. Przedsiębiorstwo wskazało także na zdobyte certyfikaty: certyfikat redukcji emisji PreQurs dla całego lubelskiego systemu ciepłowniczego i tabliczki NO SMOG. Certyfikaty potwierdzają, że ciepło systemowe stanowi skuteczne narzędzie ograniczenia niskiej emisji. Tabliczki NO SMOG na budynkach informują, że budynki są podłączone do miejskiej sieci ciepłowniczej LPEC i są neutralne w zakresie niskiej emisji, będącej główną przyczyną powstawania smogu.

Dyrektor Teresa Stępniak-Romanek przybliżyła także wyniki badania z 2019 roku „Zwyczaje korzystania z ciepła i prądu” przeprowadzonego na zlecenie Urzędu Miasta Lublin przy współpracy z Lubelskim Przedsiębiorstwem Energetyki Cieplnej. Celem było poznanie zwyczajów korzystania z ogrzewania i prądu w mieszkaniach przez mieszkańców Lublina. Wyniki badania pozwoliły zaplanować kampanię „Oszczędność w każdym stopniu” na temat niemarnowania ciepła.

LPEC podzieliło się także z uczestnikami konferencji manualem komunikacyjnym na czas podwyżek cen i przerw w dostawie ciepła oraz wynikami działań informacyjnych w mediach na temat przyczyn podwyżek cen ciepła. Szefowa Działu Strategii i Marketingu LPEC Lublin opowiedziała również o spotkaniach z odbiorcami ciepła w regionie, w tym z odbiorcami wrażliwymi.

LPEC dostarcza ciepło do prawie 75 proc. gospodarstw domowych w Lublinie, ogrzewając blisko 250 tysięcy jego mieszkańców. Ciepło w lubelskim systemie ciepłowniczym produkowane jest w procesie kogeneracji z zastosowaniem najwyższych norm środowiskowych w dwóch elektrociepłowniach: PGE Energia Ciepła S.A. Oddział Elektrociepłownia w Lublinie Wrotków i Elektrociepłowni Megatem EC-Lublin Sp. z.o.o. Sieci ciepłownicze liczą 467 km.

Konferencja odbyła się od 7 do 9 marca 2023 roku pod okiem organizatorów: Izby Gospodarczej Ciepłownictwo Polskie, Lubelskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej w Lublinie i Okręgowego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej w Puławach.

W konferencji uczestniczyło sto osób reprezentujących przedsiębiorstwa energetyki cieplnej, gospodarki komunalnej, elektrociepłownie, ciepłownie, firmy współpracujące z ciepłownictwem oraz przedstawiciele Urzędu Regulacji Energetyki: Monika Gawlik – Dyrektor Departamentu Rynków Energii Elektrycznej i Ciepła URE i Dyrektorzy wszystkich Oddziałów Terenowych URE.

Patronat Honorowy nad konferencją objęli dr Rafał Gawin, Prezes Urzędu Regulacji Energetyki, dr Krzysztof Żuk, Prezydent Miasta Lublin, Paweł Maj, Prezydent Miasta Puławy.