Home Archive by category Wiadomości

Wiadomości

SAVOSOLAR ANGAŻUJE SIĘ W SEKTOR CIEPŁOWNICZY

Savosolar przekazał Fernwärme Ettenheim GmbH pole kolektorów słonecznych o powierzchni 1700 m² oraz instalację magazynowania ciepła o pojemności 200 m3. Opublikowany pierwotnie we wrześniu 2019 roku, projekt został opóźniony z powodu pandemii Covid-19.

Elektrociepłownia słoneczna o mocy 1,2 MW zastępuje zrębki drzewne i olej jako źródła ciepła dla lokalnej sieci ciepłowniczej, oszczędzając około 150 ton emisji CO2 rocznie bez wzrostu kosztów energii dla użytkowników ciepła. Dostawa jest pierwszym projektem na rynku niemieckim dla Savosolar, który ma kilka podobnych referencji we Francji.

Przedstawiciel klienta, Peter Blaser, dyrektor generalny operatora sieci ciepłowniczej Fernwärme Ettenheim GmbH, powiedział: “Jesteśmy dumni, że podjęliśmy decyzję, aby nie tylko wymienić przestarzały silnik gazowy kogeneracyjny na nowy. Wzięliśmy raczej na siebie odpowiedzialność za następną generację i zdecydowaliśmy się na dalszą dekarbonizację, a nawet nasłonecznienie naszych dostaw ciepła. Pobliska szkoła będzie głównym odbiorcą ciepła słonecznego, a nasze przejście na energię słoneczną jest bardzo dobrze przyjęte przez uczniów, podobnie jak przez całą społeczność. Wykorzystując darmowe ciepło słoneczne, oszczędzamy około 150 t CO2 rocznie. Ponadto, cena za ciepło dla wszystkich klientów pozostanie stabilna”.

Jari Varjotie, dyrektor generalny Savosolar: “Jesteśmy bardzo zadowoleni, że Fernwärme Ettenheim, jeden z prekursorów energii odnawialnej w Niemczech, wybrał nas na dostawcę swojej słonecznej ciepłowni – i dumni, że mamy jeszcze jednego zadowolonego klienta. Projekt Ettenheim jest przełomowym projektem dla Savosolar, jest to nasz pierwszy projekt w Niemczech, a także ważny kamień milowy dla nas, jako światowego lidera w dziedzinie ogrzewania słonecznego. Wierzymy, że ta w 100% czysta ciepłownia dla miasta Ettenheim zwiększy zainteresowanie rozwiązaniami solarnymi dla innych społeczności w Niemczech”.

Źródło: GlobalNewswire
Fot. Pixabay

UNIA EUROPEJSKA WSPIERA HOLENDERSKIE CIEPŁOWNICTWO

Finansowanie będzie wspierać rozwój co najmniej czterech projektów ciepłowniczych w różnych gminach.

Europejski Bank Inwestycyjny (EBI) podpisał umowę o wartości 30 milionów euro (27 milionów funtów) z Asper Investment Management na wsparcie czterech projektów ciepłowniczych w Holandii.

Środki te umożliwią spółce Dorothea nabycie i rozwój co najmniej czterech projektów ciepłowniczych w różnych holenderskich gminach.

Przyczynią się one do dekarbonizacji sektora ciepłowniczego w Niderlandach poprzez wykorzystanie połączenia ciepła geotermalnego, resztkowego i biomasy.

Els Sweeney-Bindels, dyrektor biura EBI w Amsterdamie, powiedział: “Kilka holenderskich gmin ma bardzo ambitne plany, aby w ciągu najbliższej dekady stać się neutralnymi dla klimatu. Jako unijny bank klimatyczny jesteśmy po to, żeby wspierać tego rodzaju inwestycje. Struktura tej operacji pokazuje, że inteligentne sposoby finansowania mogą być korzystne zarówno dla przyrody, jak i dla przedsiębiorstw”.

Do EBI dołączyło czterech innych inwestorów instytucjonalnych i będą oni członkiem Komitetu Inwestorów Dorothei.

Luis Quiroga, dyrektor ds. relacji inwestorskich w firmie Asper, dodał: “Cieszymy się, że mamy wsparcie EBI dla Dorothei. Plan Dorothei dotyczący budowy nowej, wiodącej, zrównoważonej platformy ciepłowniczej w Holandii doskonale wpisuje się w strategiczne cele EBI i mamy nadzieję na współpracę z nim w nadchodzących latach”.

Źródło: Energy Live News
Fot. Pixabay

DOOSAN WYGRYWA KONTRAKT NA BUDOWĘ ZAKŁADU PRZETWARZANIA ODPADÓW NA ENERGIĘ

Koreańska firma inżynieryjno-zaopatrzeniowa Doosan Heavy Industries & Construction otrzymała kontrakt na dostawę nowego zakładu przetwarzania odpadów na energię w Olsztynie.

Doosan Heavy Industries & Construction współpracuje z niemiecką spółką zależną Doosan Lentjes przy realizacji tego projektu. Dobra Energia dla Olsztyna podpisała umowę i będzie właścicielem oraz operatorem zakładu przetwarzania odpadów na energię. Elektrownia będzie opierać się na chłodzonym wodą rusztem i kotłem przeciwprądowym Doosan Lentjes, a także na technologii oczyszczania spalin.

Doosan dostarczy całą instalację jednoliniową, w tym ruszt spalinowy, kocioł i Circoclean oczyszczania spalin oraz Selective Catalytic Reduction (SCR). Ponadto, częścią dostawy będą roboty budowlane i dwa gazowe kotły szczytowe (PLB) wraz z zarządzaniem budową.

Współfinansowany przez UE zakład będzie spełniał wszystkie europejskie wymagania w zakresie recyklingu i utylizacji, jednocześnie przestrzegając limitów emisji zgodnie z nowymi dokumentami BREF (Best Available Techniques Reference).

Nowy zakład, który ma zostać oddany do użytku w 2023 r., będzie w stanie przetworzyć do 110 tys. ton odpadowych paliw pochodnych (RDF) rocznie, produkowanych przez mieszkańców Olsztyna. Pokrywając około 30% zapotrzebowania na ciepło w regionie, nowy zakład pomoże zrekompensować straty ciepła, które w niedalekiej przyszłości towarzyszyć będą zamknięciu lokalnej elektrowni węglowej Michelin.

Gerhard Lohe, dyrektor ds. produktów, marnotrawstwo energii w Doosan Lentjes, powiedział: “Ten projekt jest pierwszym zakładem przetwarzania odpadów na energię, który DHIC i Doosan Lentjes realizują wspólnie. Dowodzi to, że międzynarodowe doświadczenie EPC w budowie dużych instalacji, jak również bogate dziedzictwo i kompetencje w zakresie nowoczesnej technologii WtE, to silne połączenie możliwości, które spełnia wymagania branży. Klienci mogą zatem oczekiwać od jednego źródła zoptymalizowanej pod względem interfejsów realizacji projektu. Nasze dwie firmy mogą poszczycić się wieloletnim doświadczeniem w realizacji dużych, ale i mniejszych projektów elektrowni na całym świecie. Wspólne wejście na globalny rynek WtE stanowi teraz kolejny krok w wykorzystaniu efektów synergii w ramach Grupy”.

Mariusz Marciniak, dyrektor na Europę Środkową i Wschodnią, dodaje: “Nowy zakład w Olsztynie będzie kamieniem milowym w poprawie infrastruktury gospodarki odpadami w Polsce. Jest to ósmy zakład tego typu, który ma powstać w kraju i ma kluczowe znaczenie dla osiągnięcia celów unijnej hierarchii postępowania z odpadami. Hierarchia ta daje pierwszeństwo odzyskowi energii z odpadów przed zwykłym składowaniem, a tym samym wymaga wykorzystania potencjału energetycznego odpadów stałych. Jeden z ośmiu zakładów, ten w Krakowie, został zbudowany przy zaangażowaniu Doosana Lentjesa jako dostawcy technologii dla rusztów i kotłów. Zakład korzysta z doświadczeń technologicznych Doosan Lentjes i od 2013 roku niezawodnie przetwarza odpady komunalne z regionu Krakowa na energię. Doosan Lentjes wykorzysta doświadczenie zdobyte w Krakowie do realizacji drugiego projektu, wygranego niedawno na polskim rynku, z korzyścią dla klienta i odbiorcy końcowego, lokalnego dostawcy energii, MPEC Olsztyn”.

Źródło: PEi Power Engineering International
Fot. Pixabay

CENA CIEPŁA W LIPNIE SPADA

Mieszkańcy Lipna mogą być zadowoleni. Zewnętrzny audyt wykazał, że Lipno proponuje najniższe ceny za ogrzewanie mieszkań. W ciągu kilku ostatnich lat utrzymywały się one na stałym poziomie, a w tym roku – spadły!

Ponad 4 proc. – tyle mniej za ogrzewanie zapłacą mieszkańcy Lipna, którzy podłączeni są do miejskiej sieci ciepłowniczej.

Marcin Kawczyński, prezes PUK w Lipnie, wyjaśnia: „Bardzo się rozwijamy i podłączamy nowe nieruchomości. Więcej sprzedajemy, a koszty są stałe. W innych miastach ceny za ogrzewanie rosną, bo nie ma nowych odbiorców. Ponadto spadła cena za paliwo, taniej kupiliśmy węgiel”.

Do miejskiej sieci ciepłowniczej podłączonych jest już około 150 nieruchomości, lecz nic nie stoi na przeszkodzie, aby dołączali kolejni mieszkańcy. Obecnie budowana jest sieć na Osiedlu Kwiatów.

„W innych częściach miasta też są chętni, bo wiele osób widzi, że nie jest to drogie rozwiązanie, a przy tym bardzo wygodne. Coraz więcej domków jednorodzinnych wybiera ten sposób ogrzewania” – mówi prezes Kawczyński.

W związku z podłączeniem swojej nieruchomości do miejskiej sieci ciepłowniczej należy zainstalować węzeł ciepłowniczy. Pozwala on na zamontowanie w domu nowoczesnego urządzenia, które umożliwia sterowanie ciepłem za pomocą smartfona. Można ustawić mniejsze zużycie na czas naszej nieobecności w domu, gdy wyjeżdżamy lub jesteśmy w pracy.

W skali roku ogrzewanie lokalu około 150 m kw. będzie kosztowało średnio 4-6 tysięcy złotych. Unikniemy brudnych zajęć w przydomowych kotłowniach. Odejdzie nam wymiana pieca co kilka lat na nowszy i lepszy. Otrzymamy też trzyletnią gwarancję na sprzęt – dodaje Marcin Kawczyński.

Źródło: Gazeta Pomorska
Fot. Pixabay

KE PUBLIKUJE STRATEGIĘ WALKI Z EMISJĄ METANU

Komisja Europejska przedstawiła wczoraj strategię redukcji emisji metanu. Zakłada ona między innymi poprawę środków na szczeblu UE służących podwyższeniu standardów pomiarów, weryfikacji i sprawozdawczości. Ma również za cel wspierać utworzenie międzynarodowego obserwatorium emisji metanu. Komisja rozważy także przepisy zakazujące praktyk spalania i odpowietrzania.

Strategia określa środki mające na celu ograniczenie emisji metanu w Europie i na świecie. Przedstawiono w niej działania legislacyjne i nielegislacyjne w sektorach energii, rolnictwa i odpadów, które odpowiadają za około 95 % emisji metanu związanych z działalnością człowieka na całym świecie. Komisja będzie współpracować z międzynarodowymi partnerami UE oraz z przemysłem w celu osiągnięcia redukcji emisji w całym łańcuchu dostaw.

Strategia składała będzie się z wielu elementów. Jednym z nich jest powstanie Międzynarodowego obserwatorium emisji metanu. Poziom monitorowania jest obecnie różny w różnych sektorach i państwach członkowskich oraz w społeczności międzynarodowej. Oprócz środków na szczeblu UE służących podwyższeniu standardów pomiarów, weryfikacji i sprawozdawczości Komisja będzie wspierać utworzenie międzynarodowego obserwatorium emisji metanu we współpracy z Programem Narodów Zjednoczonych ds. Środowiska, Koalicją ds. Klimatu i Czystego Powietrza oraz Międzynarodową Agencją Energii. Unijny program satelitarny Copernicus poprawi również nadzór i pomoże wykryć globalne superemitery oraz zidentyfikować główne wycieki metanu.

W celu ograniczenia emisji metanu w sektorze energetycznym zaproponowany zostanie obowiązek poprawy wykrywania i naprawy wycieków w infrastrukturze gazowej oraz rozważone zostaną przepisy zakazujące rutynowych praktyk spalania na pochodniach i odpowietrzania. Komisja zaangażuje się w dialog ze swoimi partnerami międzynarodowymi i zbada ewentualne normy, cele lub zachęty dotyczące przywozu energii do UE oraz narzędzia ich egzekwowania.

W sektorze odpadów Komisja rozważy dalsze działania mające na celu poprawę zarządzania gazem składowiskowym, wykorzystanie jego potencjału w zakresie wykorzystania energii przy jednoczesnym ograniczeniu emisji, a w 2024 r. dokona przeglądu odpowiednich przepisów dotyczących składowania odpadów. Minimalizacja składowania odpadów ulegających biodegradacji na składowiskach ma kluczowe znaczenie dla uniknięcia powstawania metanu.

Komisja rozważy rozszerzenie zakresu dyrektywy w sprawie emisji przemysłowych na sektory emitujące metan, które nie są jeszcze objęte jej zakresem.

Źródło: KE
Fot. KE

KE ROZPOCZYNA FALĘ RENOWACJI

Unijna inicjatywa została przedstawiona w środę i zakłada, że w ciągu najbliższych dziesięciu lat co najmniej podwojony zostanie odsetek renowacji i zagwarantuje, że renowacje doprowadzą do zwiększenia efektywności energetycznej i efektywnego wykorzystania zasobów, co przyczyni się do poprawy jakości życia osób mieszkających w budynkach i korzystających z nich, zmniejszenia emisji gazów cieplarnianych w Europie, wspierania digitalizacji oraz poprawy w zakresie ponownego wykorzystania i recyklingu materiałów. Do 2030 r. można będzie odnowić 35 mln budynków i stworzyć do 160 tys. dodatkowych ekologicznych miejsc pracy w sektorze budownictwa.

“Chcemy, aby wszyscy w Europie mieli dom, który można oświetlić, ogrzać lub ochłodzić bez dokonywania skoku na bank i bez szkody dla naszej planety. Fala renowacji przyczyni się do podniesienia standardu budynków, w których pracujemy, mieszkamy i studiujemy, a jednocześnie zmniejszy nasz wpływ na środowisko i zapewni tysiącom Europejczyków miejsca pracy. Jeżeli chcemy lepszej odbudowy, potrzebujemy lepszych budynków” – powiedział wiceprzewodniczący Komisji Europejskiej Frans Timmermans.

„Ekologiczna odbudowa gospodarki zaczyna się w domu. Fala renowacji oznacza usunięcie wielu barier, które obecnie sprawiają, że renowacja jest skomplikowana, kosztowna i czasochłonna, co hamuje tak bardzo potrzebne działania. Zaproponujemy lepsze sposoby mierzenia korzyści z renowacji i minimalne normy efektywności energetycznej, a większe wsparcie finansowe UE i pomoc techniczna zachęcą do korzystania z zielonych kredytów hipotecznych i wprowadzania odnawialnych źródeł energii do sektora ciepłowniczego i chłodniczego. Zmieni to zdecydowanie sytuację właścicieli i lokatorów domów oraz organów publicznych” – dodała komisarz ds. energii Kadri Simson.

Budynki odpowiadają za około 40 proc. zużycia energii w UE i 36 proc. emisji gazów cieplarnianych. Jednak tylko 1 proc. budynków poddawanych jest co roku efektywnym energetycznie remontom, a zatem skuteczne działania mają kluczowe znaczenie dla uczynienia Europy neutralną dla klimatu do 2050 r. Ponieważ prawie 34 miliony Europejczyków nie może sobie pozwolić na to, aby ich domy były ogrzewane, polityka publiczna promująca efektywne energetycznie remonty stanowi również odpowiedź na ubóstwo energetyczne, wspiera zdrowie i dobrobyt ludzi oraz pomaga obniżyć ich rachunki za energię. Komisja opublikowała dziś również zalecenie dla państw członkowskich w sprawie zwalczania ubóstwa energetycznego.

Priorytetowo traktowane będą działania w obszarach dekarbonizacji ogrzewania i chłodzenia, zwalczania ubóstwa energetycznego i budynków o najgorszych wynikach oraz renowacja budynków publicznych. Komisja proponuje przełamanie istniejących barier w całym łańcuchu renowacji – od koncepcji projektu do jego finansowania i zakończenia – za pomocą zestawu środków politycznych, narzędzi finansowania i instrumentów pomocy technicznej.

Strategia przewiduje:

  • Bardziej rygorystyczne przepisy, normy i informacje dotyczące charakterystyki energetycznej budynków w celu stworzenia lepszych zachęt do przeprowadzania renowacji w sektorze publicznym i prywatnym, w tym stopniowe wprowadzanie obowiązkowych minimalnych norm charakterystyki energetycznej dla istniejących budynków, zaktualizowane zasady dotyczące świadectw charakterystyki energetycznej oraz ewentualne rozszerzenie wymogów dotyczących renowacji budynków dla sektora publicznego;
  • Zapewnienie dostępnego i dobrze ukierunkowanego finansowania, w tym poprzez projekty przewodnie “Renowacja” i “Energetyka” w ramach instrumentu na rzecz naprawy gospodarczej i odporności w ramach NextGenerationEU, uproszczone zasady łączenia różnych strumieni finansowania oraz liczne zachęty dla finansowania prywatnego;
  • Zwiększenie zdolności do przygotowania i realizacji projektów w zakresie renowacji, począwszy od pomocy technicznej dla władz krajowych i lokalnych, a skończywszy na szkoleniach i rozwoju umiejętności dla pracowników tworzących nowe ekologiczne miejsca pracy;
  • Rozszerzenie rynku wyrobów i usług budowlanych zgodnych z zasadami zrównoważonego rozwoju, w tym integracja nowych materiałów i rozwiązań opartych na przyrodzie, a także zmienione przepisy dotyczące wprowadzania do obrotu wyrobów budowlanych oraz cele w zakresie ponownego wykorzystania i odzysku materiałów;
  • Stworzenie nowego europejskiego interdyscyplinarnego projektu, któremu współprzewodniczy rada doradcza złożona z ekspertów zewnętrznych, w tym naukowców, architektów, projektantów, artystów, planistów i społeczeństwa obywatelskiego. Od chwili obecnej do lata 2021 r. Komisja będzie prowadzić szeroko zakrojony proces współtworzenia, a następnie w 2022 r. utworzy sieć pięciu założycieli w różnych krajach UE.
  • Rozwijanie podejścia do społeczności lokalnych w oparciu o sąsiedztwo w celu integracji rozwiązań odnawialnych i cyfrowych oraz tworzenia dzielnic zeroenergetycznych, w których konsumenci stają się prosumentami sprzedającymi energię do sieci. Strategia obejmuje także Inicjatywę na rzecz Przystępnego Mieszkania dla 100 dzielnic.
  • W ramach przeglądu dyrektywy w sprawie odnawialnych źródeł energii w czerwcu 2021 r. rozważone zostanie wzmocnienie celu dotyczącego odnawialnych źródeł ogrzewania i chłodzenia oraz wprowadzenie minimalnego poziomu energii odnawialnej w budynkach. Komisja zbada również, w jaki sposób środki z budżetu UE wraz z dochodami z unijnego systemu handlu uprawnieniami do emisji (EU ETS) mogłyby zostać wykorzystane do finansowania krajowych programów efektywności energetycznej i oszczędności energii skierowanych do ludności o niższych dochodach. Ramy ekoprojektu będą dalej rozwijane w celu zapewnienia efektywnych produktów do wykorzystania w budownictwie.

Źródło: KE
Fot. KE

PONAD 320 LITRÓW KRWI DLA SZPITALI OD GÓRNIKÓW TAURONA

Górnicy TAURONA podczas 15 akcji charytatywnych przeprowadzonych od początku roku oddali już ponad 320 litrów krwi. To realna pomoc dla szpitali na Śląsku i w Małopolsce.

Już od początku pandemii Ministerstwo Zdrowia i Regionalne Centra Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa alarmowały o brakach w bankach krwi. Czerwonego płynu nie da się wyprodukować, a na co dzień jest on niezbędny dla ratowania zdrowia i życia drugiego człowieka.

Na zapotrzebowanie regionalnych placówek medycznych odpowiedzieli górnicy z zakładów górniczych ZG Janina, ZG Sobieski i ZG Brzeszcze, którzy podczas kilkunastu akcji charytatywnych oddawali krew przy zachowaniu nadzwyczajnego reżimu sanitarnego.

Ciężka, zespołowa praca pod ziemią kształtuje wśród górników poczucie odpowiedzialności za drugiego człowieka i chęć niesienia pomocy. Idea dzielenia się krwią dla ratowania ludzkiego życia jest więc bliska górnikom, szczególnie w czasie, który wymaga takich prospołecznych postaw – podkreśla Tomasz Cudny, prezes zarządu TAURON Wydobycie.

Bezpieczeństwo najważniejsze

Przy każdym z trzech zakładów górniczych TAURON Wydobycie działają Kluby Honorowych Dawców Krwi. Tegoroczne akcje zbiórek krwi w zakładach górniczych przeprowadzane są przy wdrożeniu nadzwyczajnych procedur bezpieczeństwa i szeregu działań prewencyjnych.

Oddawanie krwi jest bezpiecznym procesem. Na wszystkich etapach jej oddawania stosuje się wyłącznie sprzęt jednorazowego użytku. Wstępnej kwalifikacji poddawani są wszyscy uczestnicy. Obejmuje ona wypełnienie ankiety, dezynfekcję rąk i zmierzenie temperatury. Personel jest wyposażony w środki ochrony osobistej. W trosce o bezpieczeństwo krwiodawców wszyscy muszą również zachowywać między sobą wymagany dystans dwóch metrów – podkreśla Dariusz Piechowicz, organizator zbiórek w ZG Sobieski z ramienia NSZZ Solidarność.

Zebrana krew trafia do najbardziej potrzebujących z placówek medycznych w całym województwie śląskim i małopolskim.

Do oddawania krwi skłoniła mnie przed laty chęć niesienia pomocy choremu na białaczkę bratu. Do dziś pozostaję aktywnym krwiodawcą, bo uważam, że tak trzeba. W ciągu 15 lat oddałem ponad 27 litrów krwi. Jestem też potencjalnym dawcą szpiku kostnego. Wiem, że szczególnie teraz taka pomoc jest potrzebna – mówi Daniel Grochal, górnik z ZG Janina.

W tym roku w zakładach górniczych TAURON Wydobycie odbędzie się jeszcze pięć akcji zbiórek krwi.

Źródło: Tauron
Fot. Tauron

SEZON REMONTOWY W KRAKOWSKIEJ ELEKTROCIEPŁOWNI NA FINISZU

Elektrociepłownia PGE Energia Ciepła pracuje dwadzieścia cztery godziny na dobę przez cały rok. Wszystko po to, aby zapewnić ponad 60 proc. mieszkańców Krakowa odpowiedni komfort cieplny oraz ciepłą wodę użytkową przez cały rok. Szczególnie ważne jest to zimą, kiedy zapotrzebowanie na ciepło jest największe. Przeglądy, modernizacje i remonty urządzeń produkujących i magazynujących energię cieplną zaczynają się wraz z wiosną.

Podstawowym zadaniem krakowskiej elektrociepłowni jest produkcja ciepła. Najwyższa temperatura wody grzewczej, którą urządzenia elektrociepłowni mogą wyprodukować i wprowadzić do miejskiej sieci ciepłowniczej to aż 135°C. Zmienność zapotrzebowania na ciepłą wodę użytkową i ciepło, jej określoną temperaturę oraz ilość, zależy od pory dnia i roku. Wielkość produkcji musi zostać optymalnie zaplanowana, co wiąże się m.in. z rozplanowaniem pracy odpowiednich urządzeń.

Ostatnie tygodnie pokazują, jak trudno precyzyjnie przewidzieć pogodę. A co za tym idzie – zapotrzebowanie na ciepło potrzebne do ogrzewania mieszkań, szpitali, a także innych obiektów użyteczności publicznej. Niemniej jednak ciepłownicy uwzględniają zmienność aury w planach przeglądów i bieżących modernizacji. Prace w krakowskiej elektrociepłowni są prowadzone, tak aby w razie ochłodzenia zwiększyć produkcję i tym samym elastycznie zareagować na potrzeby cieplne mieszkańców Krakowa. Nasza działalność to podstawa bezpieczeństwa energetycznego mieszkańców Krakowa – mówi Grzegorz Żebrowski, dyrektor krakowskiej Elektrociepłowni PGE Energia Ciepła.

Energia elektryczna i ciepło produkowane są przede wszystkim w blokach energetycznych. W zależności m.in. od wielkości zapotrzebowania na ciepło, wykorzystywane jest od jednego do czterech bloków energetycznych. W razie potrzeby można również uruchomić kotły szczytowe. Przez ostatnie miesiące, oprócz remontów prowadzone były także doroczne przeglądy urządzeń. Wśród najważniejszych, związanych z przygotowaniem urządzeń elektrociepłowni do zimy, warto zwrócić uwagę na remont kapitalny dwóch bloków energetycznych oraz remont chłodni kominowej.

Podczas remontów kapitalnych bloków energetycznych, modernizowane są: podstawowo turbina i kocioł oraz główne urządzenia uczestniczące w procesie produkcji. Części składowe remontowanych elementów ważą nawet kilkanaście ton, a wymagają zegarmistrzowskiej precyzji na każdym etapie prac. Poszczególne części pasowane są ze sobą z odpowiednią tolerancją. Jak ważny jest to proces można sobie wyobrazić, mając na uwadze, że masa turbogeneratora wirującego z prędkością 3000 obrotów na minutę wynosi niemal 78 ton, czyli tyle ile mniej więcej waży lokomotywa! Dlatego tak ważna jest dla nas dokładność i przestrzeganie zasad bezpieczeństwa – podkreśla Antoni Korus, dyrektor techniczny Elektrociepłowni PGE Energia Ciepła

Zakończyły się prace związane z remontem wewnętrznej powierzchni płaszcza żelbetowego chłodni kominowej oraz konstrukcji wsporczej zraszalnika. Wyremontowana powierzchnia płaszcza kominowego wynosi około 16 tys. m2 (czterokrotna powierzchnia Rynku Głównego w Krakowie). Podczas prac inwestycyjno-remontowych wymieniono również stalowe obarierowanie i schody.

Prace, które mają na celu utrzymanie odpowiednich parametrów pracy instalacji i urządzeń na terenie krakowskiej elektrociepłowni to tylko część zadań inwestycyjnych realizowanych w PGE Energia Ciepła w Krakowie. Trwają również działania związane z dostosowaniem instalacji elektrociepłowni do wymogów określonych w konkluzjach BAT oraz prace związane z dostosowaniem elektrociepłowni do wymagań rynku mocy.

Źródło: PGE EC
Fot. PGE EC

ENEA CIEPŁO ROZPOCZĘŁA SEZON GRZEWCZY 2020/2021 W BIAŁYMSTOKU

12 października Enea Ciepło, białostocka spółka z Grupy Enea, rozpoczęła oficjalnie sezon grzewczy 2020/2021. Firma jest w pełni przygotowana do zapewnienia dostaw ciepła dla ponad 230 tys. mieszkańców stolicy Podlasia oraz pobliskiego Kleosina. Instalacje Enei Ciepło pracują już w tzw. trybie dostaw zimowych, a wykonane w sezonie letnim modernizacje sieci przyczynią się do oszczędności ciepła. Enea Ciepło posiada efektywny energetycznie system ciepłowniczy, w którym powyżej 90% stanowi ciepło z wysokosprawnej kogeneracji i OZE.

W tegorocznym sezonie grzewczym Enea Ciepło będzie ogrzewała ponad 3 850 budynków. Wśród nich przeszło 2,7 tys. to budynki mieszkalne i mieszkalno-usługowe, a ponad 240 to budynki użyteczności publicznej takie jak szpitale, przychodnie, szkoły i przedszkola. Enea Ciepło ogrzewa również białostockie dworce, stadiony, hospicja, domy kultury, a także obiekty handlowe.

Łączna kubatura budynków ogrzewanych przez Eneę Ciepło przekroczy 40 550 tys. m³. Dla porównania, to tak jakby Enea Ciepło ogrzała w całości niemal pięćdziesiąt Pałaców Kultury i Nauki w Warszawie. Ogrzewana z sieci powierzchnia mieszkalna to ponad 5 600 tys. m2, czyli wielkość 784 pełnowymiarowych boisk piłkarskich, a powierzchnię ogrzewaną użytkową szacuje się na ponad 2 830 tys. m2, prawie 400 boisk.

Jednym z priorytetów Enei Ciepło jest ciągła poprawa jakości usług dostaw ciepła odbiorcom. Dzięki systematycznie prowadzonym modernizacjom infrastruktury ciepłowniczej, z powodzeniem udaje się ten cel realizować. Sprawne działania pracowników białostockiej spółki z Grupy Enea wpływają na ograniczenie liczby awarii i przerw w dostawach. Są to głównie modernizacje sieci i węzłów ciepłowniczych – powiedział Cezary Ołdakowski, prezes Enei Ciepło.

Dzięki inwestycjom realizowanym przez Eneę Ciepło wzrasta efektywność energetyczna dostawy ciepła, spadają straty ciepła na przesyle i zużycie energii elektrycznej przez infrastrukturę ciepłowniczą. To wszystko przekłada się również na ograniczenie emisji i pozwala na ograniczenie kosztów. Dołożymy wszelkich starań, żeby sezon grzewczy przebiegał spokojnie i bez większych zakłóceń – dodał Cezary Ołdakowski, prezes Enei Ciepło.

Kończący się okres remontowo-inwestycyjny spółka wykorzystała na modernizację infrastruktury ciepłowniczej. Do końca września 2020 r. Enea Ciepło przebudowała prawie 4,3 km wyeksploatowanych sieci kanałowych starszej generacji na sieci preizolowane. W tym czasie wykonanych zostało również ok. 2,1 km zupełnie nowych sieci ciepłowniczych, również w technologii preizolowanej. Do października 2020 r. powstało 12 nowych węzłów ciepłowniczych, kolejnych 48 węzłów zmodernizowano. Ponadto kontynuowano ich telemetryzację, czyli zdalne zbieranie danych, które ułatwia i usprawnia proces zarządzania siecią. Do końca tego roku łączne nakłady inwestycyjne w Enei Ciepło wyniosą ok. 55 mln zł.

Białostocka spółka z Grupy Enea dostarcza ciepło około 230 tys. mieszkańców stolicy województwa podlaskiego, tym samym zabezpiecza aż 75% potrzeb cieplnych mieszkańców Białegostoku. Pozostałe 25% potrzeb cieplnych mieszkańców stolicy województwa podlaskiego pokrywanych jest z innych źródeł energii, w tym indywidualnych. Enea Ciepło posiada efektywny energetycznie system ciepłowniczy, w którym powyżej 90% stanowi ciepło z wysokosprawnej kogeneracji i OZE, przy czym udział ciepła z OZE stanowi ok. 45%.

W Białymstoku funkcjonują dwa systemy dostawy energii cieplnej. Pierwszym jest system sieci, w której nośnikiem ciepła jest woda (sieci wodne), w drugim systemie nośnikiem jest para (sieci parowe). Długość sieci wodnej przekracza 290 km, a parowej 14 km. Moc zamówiona na ten sezon przez odbiorców ciepła w wodzie będzie wynosiła powyżej 685 MW, a moc zamówiona przez odbiorców ciepła w parze powyżej 24 MW.

Źródło: Enea
Fot. Enea