Home Archive by category Wiadomości

Wiadomości

ZAPRASZAMY NA XVI KONGRES NOWEGO PRZEMYSŁU [PATRONAT]

2 dni debat na temat kondycji i perspektyw polskiego sektora energii i paliw z udziałem ministra energii Krzysztofa Tchórzewskiego oraz ponad 800 gości. W dniach 1-2 października br., w Warszawie na XVI Kongresie Nowego Przemysłu, spotkają się decydenci oraz najważniejsze postaci sektora energetycznego w Polsce. Nowością w tegorocznej edycji wydarzenia będzie towarzyszące mu Forum Komunalne poświęcone problematyce zarządzania rozwojem miast i metropolii. Portal Nowoczesne Ciepłownictwo objął patronat nad wydarzeniem.

Zachowując dotychczasowy obszar merytoryczny, Kongres poszerza krąg zainteresowań o problematykę zarządzania rozwojem miast i metropolii, zagadnienia funkcjonowania sektora utility, działania samorządów i firm na rzecz efektywności energetycznej oraz zrównoważonego wykorzystania energii, mediów i zasobów.

Główny nurt Kongresu Nowego Przemysłu obejmie debaty poświęcone zagadnieniom szeroko rozumianej transformacji energetyki ze szczególnym akcentem na digitalizację i wykorzystanie nowych technologii w sektorze energii i paliw. Nie zabraknie problematyki odnawialnych źródeł energii, energetyki rozproszonej i prosumenckiej. Wśród tematów kluczowych dla sektora energii znajdą się też elektromobilność, inwestycje w sektorze wytwarzania i dystrybucji oraz rynek gazu.

Sesja inauguracyjna poświęcona będzie zmianom w polskiej energetyce wynikającym z nowych technologii, struktury własnościowej, systemu i regulacji rynku energii. Omówione zostaną procesy w polskiej energetyce w kontekście międzynarodowych zobowiązań dotyczących ograniczania oddziaływania energetyki na środowisko. Ważnymi tematami będą ponadto: aktualny i docelowy miks energii, inwestycje w wytwarzaniu oraz konieczne zmiany w systemie przesyłowym i dystrybucji.

Nową, integralną częścią XVI Kongresu Nowego Przemysłu będzie Forum Komunalne – Energia w mieście, poświęcone takim m.in. zagadnieniom jak: smart city i smart grid, gospodarka wodna i odpady, gaz i energia, ciepło systemowe i kogeneracja oraz efektywność energetyczna i zrównoważony transport publiczny.

Wiedzą i doświadczeniem z uczestnikami wydarzeń podzielą się m.in.: Bogusław Białowąs, prezes Banku Ochrony Środowiska; Artur Bratkowski, dyrektor ds. Aparatury i Systemów Pomiarowych Apator; Piotr Czak, prezes PGE Ventures; Janusz Gajowiecki, prezes Polskiego Stowarzyszenia Energetyki Wiatrowej; Adam Gawęda, sekretarz stanu w Ministerstwie Energii, Pełnomocnik Rządu do Spraw Restrukturyzacji Górnictwa Węgla Kamiennego; Rafał Gawin, prezes Urzędu Regulacji Energetyki; Justyna Glusman, dyrektorka koordynatorka ds. zrównoważonego rozwoju i zieleni Urzędu Miasta Stołecznego Warszawa; Piotr Górnik, prezes Fortum Power and Heat Polska; Tomasz Huś, prezes PZU LAB; Wojciech Kamieniecki, p.o. dyrektora Narodowego Centrum Badań i Rozwoju; Marcin

Korolec, minister środowiska w latach 2011-2013, prezes Fundacji Promocji Pojazdów Elektrycznych; Mirosław Kowalik, prezes Enea; Agnieszka Liszka-Dobrowolska, założycielka portalu Oddechtozycie.pl, prezes Clean Air Solutions; Joanna Maćkowiak-Pandera, prezes Forum Energii; Maciej Mazur, prezes, założyciel Polskiego Stowarzyszenia Paliw Alternatywnych; Rafał Miland, wiceprezes PERN; Monika Morawiecka, prezes PGE Baltica; Piotr Naimski, sekretarz stanu w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, pełnomocnik rządu ds. strategicznej infrastruktury energetycznej; Grzegorz Należyty, członek zarządu, dyrektor Gas and Power Siemens; Grzegorz Podlewski, wiceprzewodniczący zarządu Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii; Jacek Szymczak, prezes Izby Gospodarczej Ciepłownictwo Polskie; Artur Szymczyk, zastępca prezydenta Lublina ds. inwestycji i rozwoju; Krzysztof Tchórzewski, minister energii; Grzegorz Wiśniewski, prezes EC BREC Instytut Energetyki Odnawialnej; Piotr Woźniak, prezes PGNiG; Piotr Woźny, pełnomocnik Prezesa Rady Ministrów ds. programu Czyste Powietrze, prezes Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej; Robert Zasina, prezes TAURON Dystrybucja, prezes Polskiego Towarzystwa Przesyłu i Rozdziału Energii Elektrycznej; Andrzej Ziółkowski, prezes Urzędu Dozoru Technicznego.

Debatom towarzyszyć będzie finał konkursu „Nowy Impuls 2019″. Wyróżnienia przyznane zostaną firmom i samorządom za wybrane działania wprowadzające polską energetykę na tory nowoczesności wyznaczane przez ideę zrównoważonego rozwoju, racjonalnego wykorzystania zasobów przy jednoczesnym podnoszeniu technicznej niezawodności i optymalizacji wskaźników ekonomicznych. Pod hasłem „Efektywna energia” po raz pierwszy wręczone zostaną nagrody dla inwestycji zrealizowanych przez samorządy oraz spółki komunalne.

Więcej informacji o Kongresie Nowego Przemysłu i Forum Komunalnym: www.kongresnp.pl/2019/pl/

Organizatorem konferencji jest Grupa PTWP, inicjator i organizator Europejskiego Kongresu Gospodarczego w Katowicach, największej konferencji biznesowej w Europie Centralnej, organizowanej od 2009 roku, uznanej za forum jednej z najbardziej reprezentatywnych dyskusji o przyszłości Europy; wydawca Magazynu Gospodarczego „Nowy Przemysł” oraz portalu www.wnp.pl

Fot. materiały prasowe PTWP

ENERGA Z INNOWACYJNYM KREDYTEM NA ROZWÓJ OZE

Energa otrzymała innowacyjny kredyt na rozwój moce OZE. To duża szansa dla koncernu.

Grupa Energa jako pierwsza w Polsce pozyskała finansowanie w szczególnej, promującej zrównoważony rozwój formule odnawialnego kredytu odpowiedzialnego społecznie (ang. ESG-linked loan). Uzyskane w ten sposób środki przeznaczy m.in. na rozwój mocy wytwórczych OZE oraz dalszą modernizację linii elektroenergetycznych.

Energa SA i konsorcjum pięciu banków podpisały 17 września umowę kredytową na łączną kwotę 2 mld zł. Najwyższe w historii spółki finansowanie kredytowe zostanie udzielone Enerdze na okres 5 lat (z możliwością przedłużenia spłaty o dwa lata) w specjalnej formule ESG-linked, związanej z realizacją celów zrównoważonego rozwoju. W Polsce mechanizm ten zastosowany zostanie po raz pierwszy.

W skład konsorcjum bankowego weszły: Santander Bank Polska S.A. (pełni rolę koordynatora, agenta i agenta ESG), Bank Gospodarstwa Krajowego, PKO Bank Polski SA, CaixaBank SA Oddział w Polsce oraz MUFG Bank N.V.

– Uzyskane finansowanie to ogromny sukces finansowy, nie waham się wręcz powiedzieć, że jeden z największych w historii Grupy Energa. Potwierdza naszą silną pozycję rynkową oraz wiarygodność w oczach międzynarodowych instytucji finansowych, ale też prowadzenie odpowiedzialnej i zrównoważonej strategii rozwoju grupy kapitałowej. Cieszymy się, że obrany przez nas kierunek, nastawiony na kwestie środowiskowe i czystą energię, ale też uczciwe, partnerskie relacje z klientami i lokalnymi społecznościami, spotkał się z uznaniem grona instytucji, doświadczonych i poważanych zarówno na polskim, jak i na zagranicznych rynkach finansowych – podkreśla Jacek Kościelniak, wiceprezes ds. finansowych Energa SA.

ESG to skrót od angielskich terminów environmental, social oraz governance, a więc celów związanych z działalnością spółki na rzecz środowiska naturalnego, odpowiedzialności społecznej i w zakresie jakości zarządzania. Są to trzy obszary, które rok do roku przez okres trwania kredytu będą oceniane przez zewnętrzną agencję ratingową. Wystawiony przez nią rating ESG będzie następnie przekazywany do konsorcjum bankowego, a jego poziom wpłynie na korektę wysokości marży kredytowej w danym roku. Dzięki takiej formule kredyt może stać się wyjątkowo atrakcyjnym i korzystnym narzędziem finansowym, wspierającym realizację ambitnej strategii Grupy Energa.

Co ważne, jednym z podstawowych warunków udzielenia kredytu z zastosowaniem tego mechanizmu jest wykorzystanie środków na cele nie związane z energetyką węglową. Dlatego też Energa SA przeznaczy pozyskane środki na rozbudowę mocy wytwórczych OZE, a także na dalszą modernizację sieci dystrybucyjnej. Przełoży się to na jeszcze silniejszą pozycję Grupy Energa jako głównego gracza w sektorze energetyki odnawialnej, coraz wyższy komfort odbiorców energii dzięki spadkowi awaryjności dostaw prądu, a także wzrost efektywności energetycznej dzięki ograniczeniu strat sieciowych. Środki pozyskane z kredytu zostaną też częściowo przeznaczone na spłatę wcześniejszych zadłużeń związanych z celami wymienionymi powyżej.

Fot. Pixabay

Źródło: Energa

WIĘCEJ PIENIĘDZY NA PRZYŁĄCZANIE OZE

Wiceminister energii Tadeusz Skobel wziął udział w podpisaniu kolejnych umów o dofinansowanie ze środków UE w ramach “Wspieranie projektów dotyczących budowy oraz przebudowy sieci umożliwiających przyłączanie jednostek wytwarzania energii z OZE” Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020.

Beneficjentem podpisanych umów jest ENERGA-OPERTAOR S.A.

ENERGA-OPERTAOR S.A. otrzyma łączne dofinansowanie w kwocie 9 699 312,39 zł dla czterech projektów polegających na przebudowie stacji elektroenergetycznych 110/15 kV:

  • Nidzica,
  • Kleczew,
  • Grzmiąca,
  • Bojanowo,
    w ramach czterech umów o dofinansowanie z poddziałania 1.1.2.

Całkowita wartość powyższych projektów wynosi 16 420 500,00 zł.

Celem projektów jest zwiększenie potencjału dla przyłączania źródeł energii odnawialnej do sieci, a także zwiększenie niezawodności dostaw energii elektrycznej na obszarze oddziaływania projektów. Przebudowa powyższych stacji przyczyni się do poprawy parametrów energetycznych dostarczanej energii, poprawy efektywności pracy systemu dystrybucyjnego, a także ograniczenia zapotrzebowania na produkcję energii ze źródeł konwencjonalnych, a tym samym, zmniejszenia zużycia paliw i w konsekwencji obniżenia emisji zanieczyszczeń do atmosfery.

Powyższe projekty zapewniają poprawę jakości i ciągłości dostaw energii elektrycznej, a nowoczesna aparatura ułatwi bieżącą obsługę stacji i przyspieszy reakcję na potencjalne sytuacje awaryjne w obszarze zasilania stacji.

Fot. Ministerstwo Energii

Źródło: Ministerstwo Energii

PREZES PGE EC: WALCZYMY O POPRAWĘ JAKOŚCI POWIETRZA W KRAKOWIE

Jak podkreśla Wojciech Dąbrowski, prezes PGE EC: firma aktywnie uczestniczy w walce ze smogiem. Dzięki umowie z MPEC Kraków – PGE EC znalazło się na froncie walki o czyste powietrze także w tym mieście. 

“Ciepłownictwo jest elementem ekosystemu miejskiego, którego jesteśmy bardzo aktywnym uczestnikiem. Jesteśmy aktorem zmian w miastach. Ściśle współpracujemy z samorządami, dystrybutorami. Naszym celem jest wzmacnianie i rozwijanie sieci ciepłowniczych” – stwierdza Dąbrowski..

“Chcemy klientom zapewniać bezpieczeństwo energetyczne w akceptowalnej dla nich cenie, ale także czyste powietrze. Tymi działaniami wpisujemy się w wielki program rządowy „Czyste powietrze”. Przeciwdziałamy smogowi” – dodaje prezes PGE EC.

“Działamy w wielu obszarach w mieście. W obrębie urbanistyki, wpływamy na programy zagospodarowania przestrzennego, na to w jakich kierunkach będziemy się rozwijać. Działamy także na rzecz ekologii. Produkujemy ciepło w instalacjach spełniających wyśrubowane normy środowiskowe” – dodaje Dąbrowski.

“Wspieramy także społeczności lokalne. Przeciwdziałamy ubóstwu energetycznemu. Prowadzimy akcję ogólnopolską „Dzielimy się ciepłem”. Wspieramy swoich najuboższych klientów, te środowiska, które nie radzą sobie finansowo. Pełnimy rolę największego przedsiębiorstwa ciepłowniczego, dla którego ważne są sprawy społeczne. Na dowód tych działań podpisaliśmy z MPEC Kraków umowę o wieloletniej współpracy, która zapewni współfinansowanie inwestycji rozwojowych MPEC-owi. Daje to pewność w zakresie rozwijania się miasta. Jesteśmy w siedemnastu lokalizacjach gdzie funkcjonują analogiczne porozumienia” – stwierdza prezes PGE EC.

WASIŁEK: UNIJNE DYREKTYWY WYZWANIEM DLA CIEPŁOWNICTWA

Podczas odbywającego się w Międzyzdrojach XXIII Forum Ciepłowników Polskich, Przewodniczący Rady IGCP, Ryszard Wasiłek, odniósł się do kwestii największych wyzwań stojących przed branżą.

„Najważniejsze wyzwania jakie stoją przed polskim sektorem ciepłowniczym to oczywiście uwarunkowania zewnętrzne, unijne, wszystkie dyrektywy, które narzucają ciepłownictwu określone rozwiązania” – stwierdził Wasiłek.

„Problemem dla sektora jest ich wdrożenie tak, aby można było powiedzieć, że zostały one zrealizowane w sposób oczekiwany przez Unię Europejską” – dodał Przewodniczący Rady IGCP.

„Kolejne wyzwania dla sektora zostały określone w PEP 2040 (Polityka Energetyczna Polski do roku 2040). Mam nadzieję, że nowy dokument ukaże się w najbliższym czasie” – skonkludował Wasiłek.

SAŁEK: W TYM ROKU POZNAMY CEL REDUKCJI EMISJI DO 2050 R.

„W tym roku cel redukcji gazów cieplarnianych na 2050 r. zostanie ustalony” – stwierdził doradca prezydenta RP ds. klimatu, Paweł Sałek, podczas XXIII Forum Ciepłowników Polskich.

„Niestety w polityce środowiskowej to co szefowie krajów członkowskich ustalą nie ma potem znaczenia. Nowa przewodnicząca KE, Ursula von der Layen chce do 2030 r. ograniczyć emisję gazów cieplarnianych o 50%. Prace w tym kierunku postępują. Tymczasem KE nie ma podstawy prawnej do takich działań” – podkreślił Sałek.

„Neutralność klimatyczna sprowadza się obecnie w Brukseli do dekarbonizacji. W pierwszej kolejności postępuje dziś usuwanie węgla kamiennego i brunatnego z produkcji energii elektrycznej. Trzeba pamiętać, że następne będą ropa i gaz” – dodał doradca prezydenta RP.

„W tym roku cel redukcji gazów cieplarnianych na 2050 r. zostanie ustalony. Konkluzje Rady Europejskiej z marca br. i czerwca br. mówią o tym, że sprawa musi być ustalona do końca tego roku. Większość krajów UE jest obecnie za wdrażaniem neutralności klimatycznej, a de facto dekarbonizacji” – stwierdził Sałek.

„Skład KE się tworzy. Pan Franc Timmermans będzie zajmować się sprawą, która z perspektywy Polski jest szalenie ważna – klimatem i środowiskiem. Będzie propozycja nowego prawa klimatycznego. Tymczasem w przypadku Polski szybka próba przestawienia gospodarki na niewęglowe źródła energii będzie trudna” – skonkludował doradca prezydenta RP.

Fot. Własne

PARTNERSTWO EUROPEJSKIE NA RZECZ CZYSTYCH TECHNOLOGII WODOROWYCH

11 września Komisja Europejska uruchomiła konsultacje publiczne wniosku dot. rozporządzenia w sprawie inicjatywy w ramach programu „Horyzont Europa” pn. „Partnerstwo Europejskie na rzecz czystych technologii wodorowych”.

Jak podaje Komisja: „Inicjatywa ma pomóc w stworzeniu silnego, innowacyjnego i konkurencyjnego sektora technologii wodorowych w Europie, który będzie mógł wesprzeć i urzeczywistnić transformację energetyczną nakreśloną w komunikacie Komisji „Czysta planeta dla wszystkich”. Ma również połączyć wiedzę oraz zasoby technologiczne i finansowe ze źródeł publicznych i prywatnych”.

Konsultacje publiczne będą trwały do dnia 6 listopada br. Ostateczny dokument powinien zostać przyjęty przez Komisję w I kwartale 2020 r.

Fot. Pixabay

4 KLUCZOWYCH DLA POLSKI KANDYDTÓW NA STANOWISKA KOMISARZY UNIJNYCH

W tym tygodniu nowa przewodnicząca Komisji Europejskie Urszula von der Leyen zaprezentowała kandydatów na objęcie funkcji komisarzy unijnych. Z punktu widzenia sektora ciepłowniczego i nie tylko czwórka z nich będzie szczególnie istotna.

Wraz z „zieloną wizją” Europy przedstawioną przez nową przewodniczącą Komisji Europejskiej Ursulę von der Leyen wiadomo już, że kwestie klimatu będą szczególnie ważne w zbliżającej się kadencji Komisji Europejskiej. Szczególnie istotnym narzędziem w realizacji zamierzonego celu tj. osiągnięcia neutralności klimatycznej do 2050 roku będzie m.in. gospodarka o obiegu zamkniętym (GOZ), a także wszelkie zmiany w kontekście pomocy państwa, które już teraz są na etapach koncepcyjnych.

Poniżej Zespół portalu Nowoczesne Ciepłownictwo przedstawia sylwetki kandydatów na stanowiska:

  • Komisarza ds. klimatu,
  • Komisarza ds. energii,
  • Komisarza ds. konkurencyjności,
  • Komisarza ds. środowiska.

Frans Timmermans (Holandia) – kandydat na wiceprzewodniczącego KE oraz komisarza ds. klimatu

W 1985 roku ukończył holenderski Uniwersytet Redboud Nijmegen gdzie studiował język francuski i literaturę francuską. Ukończył również studia podyplomowe na francuskim Nancy-Universite (prawo europejskie).

Po ukończeniu studiów został wcielony do holenderskiej armii – już rok później został zwolniony ze służby i został pracownikiem służby cywilnej w holenderskim Ministerstwie Spraw Zagranicznych. W trakcie swojej kariery w MSZ pełnił funkcję zastępcy sekretarza holenderskiej ambasady w Moskwie, a następnie zastępcy szefa Biura Europejskiej Współpracy Rozwojowej. W 1994 roku został asystentem komisarza unijnego ds. stosunków zewnętrznych Hansa van der Broeka. Po roku został starszym doradcą Wysokiego Komisarza ds. Mniejszości Narodowych OBWE.

W 1998 roku został wybrany na członka holenderskiej Izby Reprezentantów gdzie pełnił funkcję m. in. wiceprzewodniczącego Komisji Spraw Zagranicznych oraz przewodniczącego Komisji ds. Gospodarczych. W kolejnych latach pełnił następujące funkcje: podsekretarza stanu ds. zagranicznych (odpowiadał za kwestie związane z UE) oraz ministra spraw zagranicznych.

W 2014 roku objął stanowisko wiceprzewodniczącego Komisji Europejskiej pod przewodnictwem Jeana-Claude Junckera – odpowiadał za kwestie związane z praworządnością oraz stosunkami międzyinstytucjonalnymi. Bezskutecznie kandydował na stanowisko przewodniczącego Komisji Europejskiej w bieżącej kadencji.

Margrethe Vestager (Dania) – kandydatka na wiceprzewodnicząca KE oraz komisarza ds. konkurencji

W 1993 roku ukończyła ekonomię na Uniwersytecie w Kopenhadze. Polityczną karierę rozpoczęła w wieku 21 lat dołączając do partii Społeczno-Liberalnej. W kolejnych latach została powołana do zarządu partii oraz jej komitetu wykonawczego. W duńskiej administracji publicznej pełniła funkcje: naczelnika w ministerstwie finansów (1993-95) i ministra edukacji (1998-2001)

W latach 2001-2014 była członkiem duńskiego Parlamentu. W tym samym czasie (2011-14) pełniła również funkcję duńskiego ministra gospodarki i spraw wewnętrznych (dzięki jej działaniom w 2012 Danii udało się uniknąć recesji przez co została okrzyknięta przez media „najpotężniejszą osobą w duńskim rządzie”). W trakcie swojej kariery w kolejnych latach współpracowała m. in. z Jean-Claude Junckerem.

W 2014 roku została mianowana na komisarza unijnego – zajmuje się sprawami dotyczącymi pomocy państwa. Pod jej auspicjami znajduje się obecnie Dyrekcja Generalna ds. Konkurencji, która prowadzi sprawę ulg w opłacie mocowej dla przedsiębiorstw energochłonnych w Polsce.

Kadri Simson (Estonia) – kandydatka na komisarza ds. energii

W 1995 roku ukończyła estoński Uniwersytet w Tartu (kierunek: historia). Ukończyła również politologię na jednym z londyńskich uniwersytetów.

Obecnie pełni funkcję estońskiego Ministra Gospodarki i Infrastruktury (odpowiada za kwestie związane z przemysłem, energią oraz transportem) – reprezentuje Estonię w Radzie Ministrów Energii UE i Radzie ds. Konkurencyjności. Ponadto w Estonii kieruje Komisją Ruchu Drogowego i Komisją Tranzytową (organy rządowe).

Od 1995 roku jest członkiem estońskiej Partii Centrum. W latach 1999-2002 pełniła funkcję doradcy w Radzie Miasta w Tallinie (doradzała również prezydentowi miasta). W kolejnych latach była sekretarzem generalnym Partii Centrum. Od 2016 roku jest wiceprzewodniczącą partii. Posiada spore doświadczenie parlamentarne – była członkiem Parlamentu estońskiego w XI, XII, XIII i XV kadencji.

W trakcie swojej kariery jako urzędnika państwowego zaangażowana była również w prace parlamentarnego zgromadzenia NATO w Estonii.

Virginijus Sinkevicius (Litwa) – kandydat na komisarza ds. środowiska

W 2012 roku ukończył studia ekonomiczne oraz społeczne na Uniwersytecie Aberystwyth. Rok później został także absolwentem Uniwersytetu w Maastricht.

Swoją karierę rozpoczął jeszcze w trakcie studiów publikując teksty na łamach litewskiej gazety „Trybuna”. W kolejnych latach był asystentem w jednym z projektów prowadzonych przez amerykańskie Centrum Analiz Polityki Europejskiej, menedżerem ds. projektów w spółce AB Lietuvos Pastas. W 2016 roku był kierownikiem grupy ds. regulacyjnych w Invest Lithuania.

Od 2016 roku jest zastępcą szefa partii Chłopów i Zielonych – w tym samym roku został wybrany na członka litewskiego Parlamentu. W 2017 roku został powołany na stanowisko litewskiego ministra ekonomii i innowacji.

W przypadku pozytywnej weryfikacji kandydatów przez poszczególne komisje Parlamentu Europejskiej oraz uzyskania akceptacji na forum plenarnym kandydacie obejmą stanowiska już 1 listopada br.

Fot. Pixabay

SEJM PRZYJĄŁ USTAWĘ ANTYKOPCIUCHOWĄ

Podczas rozpoczętego wczoraj posiedzenia Sejmu RP uchwalona została nowelizacja ustawy – prawo ochrony środowiska oraz ustawy o Inspekcji Handlowej, która dotyczy zakazu sprzedaży tzw. kopciuchów.

Głównym założeniem projektu jest wzmocnienie systemu nadzoru i kontroli odnoszących się do sprzedaży kotłów na paliwo stałe, które nie spełniają określonych norm, tzw. kopciuchów. Jednak podczas procedowania projektu w sejmowych komisjach – Komisji Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa oraz Komisji Gospodarki i Rozwoju do projektu został zgłoszony pakiet.

Poprawki dotyczą m.in. obliga przyłączania się do sieci ciepłowniczej, doprecyzowania przepisów ustawy o PIT oraz wprowadzenia jednolitej 8 proc. stawki VAT dla mikroinstalacji OZE.

Obecny podczas posiedzenia Piotr Woźny, nowy prezes Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej i jednocześnie pełnomocnik premiera ds. programu „Czyste Powietrze” na swoich koncie na Twitterze stwierdził, że „To był dzień #Czyste Powietrze”.

Podczas głosowania nad projektem za przyjęciem zagłosowało 412 posłów, 1 poseł był przeciw, a 4 wstrzymało się od głosu. Projekt trafi teraz na obrady Senatu, który zbierze się w dniach 25-27 września.

Fot. Pixabay

NARODY UE POPIERAJĄ CELE POLITYKI ENERGETYCZNEJ

Według nowego sondażu przeprowadzonego przez Eurobarometr 9 na 10 Europejczyków zgadza się, że priorytetami polityki energetycznej UE powinno być zapewnienie bezpiecznej, czystej i niedrogiej energii obywatelom.

W zakresie polityki energetycznej UE badanie pokazuje, że społeczeństwo popiera przechodzenie z paliw kopalnych na OZE w celu walki ze zmianami klimatycznymi, redukcji zużycia energii w całej UE i zwiększenia dostępu dla konsumentów do bardziej konkurencyjnych cen energii.

W serii oddzielnych pytań na temat etykiet energetycznych badanie potwierdza, że 93% populacji ją czyta, a aż 79% Europejczyków bierze ją pod uwagę przy zakupie urządzenia (prowadzi to konsumentów do zakupu bardziej energooszczędnych urządzeń).

Badanie prowadzone równolegle z sondażem dotyczącym zmian klimatu, pokazuje, że we wszystkich państwach członkowskich UE obywatele zdecydowanie popierają działania podejmowane w celu przeciwdziałania tym zmianom i chcą, aby przywódcy krajowi i przywódcy UE zwiększyli swoje ambicje w tym względzie.

W kwestii zmian klimatycznych Eurobarometr pokazuje, że 93% Europejczyków uważa, że zmiany klimatu są „poważnym problemem”, a 79% postrzega je jako „bardzo poważny problem”. W porównaniu z ostatnim badaniem Eurobarometru z 2017 r. kwestia zmian klimatycznych wyprzedziła m.in. kwestię terroryzmu.

Źródło: Komisja Europejska
Fot. Pixabay