Home Archive by category Wiadomości

Wiadomości

DOLNY ŚLĄSK LIDEREM W ZAKRESIE WYMIANY ŹRÓDEŁ CIEPŁA

Ponad 10 mln złotych łącznie przekaże Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu gminom: Jaworzyna Śląska i Ząbkowice Śląskie. To dwie pierwsze gminy na Dolnym Śląsku, które podpisały stosowne umowy w ramach programu „Ciepłe Mieszkanie”. Dokumenty potwierdzili swoimi podpisami prezes zarządu WFOŚiGW we Wrocławiu Łukasz Kasztelowicz oraz burmistrz Ząbkowic Śląskich Marcin Orzeszek i zastępca burmistrza Jaworzyny Śląskiej Justyna Chrebela.

W czasie konferencji zorganizowanej w Świebodzicach 3 października z udziałem wiceministra klimatu i środowiska, Pełnomocnika rządu ds. OZE Ireneusza Zyski podsumowano pilotażowy program termomodernizacji budynków wielorodzinnych na Dolnym Śląsku.  Jednocześnie wiceminister zaznaczył, że program „Ciepłe Mieszkanie” jest poszerzeniem realizowanego od 2018 r. programu „Czyste Powietrze”, adresowanego z do właścicieli domów jednorodzinnych.

Program „Ciepłe Mieszkanie” to uzupełnienie programu realizowanego przez Wojewódzkie Fundusze Ochrony Środowiska „Czyste Powietrze”. Kierujemy go do osób, które mieszkają w budynkach wielorodzinnych bez centralnego systemu ogrzewania i korzystają z indywidualnego źródła ciepła na paliwa stałe. Liczę na to, że wszystkie samorządy, które mają na swoim terenie budynki wielorodzinne, włączą się w realizację programu – tak jak widzimy to tu na Dolnym Śląsku. To realne wsparcie obywateli w trosce o ekologiczne i ciepłe mieszkania – podkreśla wiceminister klimatu i Środowiska Ireneusz Zyska.

Zainteresowanie gmin nowym programem jest bardzo duże. To zasługa pilotażu, który realizowaliśmy w naszym województwie, a który można zdecydowanie powiedzieć jest sukcesem. Dzięki niemu zebraliśmy doświadczenie i to na pewno przyczyniło się do sprawnego uruchomienia programu „Ciepłe Mieszkanie” o zasięgu ogólnopolskim. Specyfika Dolnego Śląska, czyli w głównej mierze budownictwo wielorodzinne, to spore wyzwanie dla programów wymiany źródeł ciepła i termomodernizacji budynków. Ilość wniosków jaka do nas wpływa zarówno do programu „Ciepłe Mieszkanie”, ale i „Czyste Powietrze” pokazuje, że mieszkańcy widzą korzyści płynące z jednoczesnej wymiany źródła ciepła i przeprowadzenia termomodernizacji budynku np. poprzez wymianę okien. Cel mamy jeden wspólny, poprawa stanu powietrza w Polsce – dodaje prezes WFOŚiGW we Wrocławiu Łukasz Kasztelowicz.

Program „Ciepłe Mieszkanie” to nowy projekt , którego celem jest poprawa jakości powietrza oraz zmniejszenie emisji pyłów oraz gazów cieplarnianych poprzez wymianę nieefektywnych źródeł ciepła (tzw. „kopciuchów”) i poprawę efektywności energetycznej w co najmniej 80 tys. lokali mieszkalnych znajdujących się w budynkach wielorodzinnych. Budżet programu to 1,4 mld zł, w ramach którego wojewódzkie fundusze ochrony środowiska i gospodarki wodnej przekażą pieniądze do gmin,  które najlepiej znają lokalne potrzeby inwestycyjne budynków wielorodzinnych.

Gminy we własnym zakresie będą określać terminy składania wniosków przez beneficjentów końcowych (osoby fizyczne posiadające tytuł prawny wynikający z prawa własności lub ograniczonego prawa rzeczowego do lokalu mieszkalnego, znajdującego się w budynku mieszkalnym wielorodzinnym), zamieszczając stosowne ogłoszenia na swoich stronach internetowych. Następnie gmina zawiera umowy o dotacje.

Dofinansowanie obejmuje zastosowanie nowych źródeł ciepła : kotła gazowego kondensacyjnego, kotła na pellet drzewny o podwyższonym standardzie, ogrzewania elektrycznego, pompy ciepła powietrze/woda lub pompy ciepła powietrze/powietrze albo podłączenie lokalu do wspólnego efektywnego źródła ciepła. Dodatkowo możliwe będzie wykonanie instalacji centralnego ogrzewania i ciepłej wody użytkowej, wymiana okien i drzwi, wykonanie wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła.

Przeciętna wysokość dotacji przypadająca na jeden lokal mieszkalny będzie uzależniona od dochodów beneficjenta i może wynosić od 15 tys. zł do nawet 37,5 tys. zł.

Warto podkreślić, że jeśli osoba biorąca udział w programie mieszka na terenie gminy, która znajduje się na liście gmin z najbardziej zanieczyszczonym powietrzem, to może wnioskować o jeszcze wyższe dofinansowanie. Wtedy w zależności od dochodów będzie to odpowiednio 35, 65 lub nawet 95 proc. kosztów kwalifikowanych.

Źródło: MKiŚ

PRZEBUDOWA SIECI CIEPŁOWNICZEJ W AUGUSTOWIE

Projekt modernizacji sieci cieplnych MPEC “GIGA” Sp. z o.o. w Augustowie zostanie wsparty przez NFOŚiGW dotacją i pożyczką ze środków krajowych. Blisko 2,6 mln zł udzielone z zasobu programu „Ciepłownictwo Powiatowe – II nabór” pozwoli na wymianę istniejących sieci cieplnych na preizolowane w technologii TWIN.

Modernizacja sieci pomoże zmniejszyć nie tylko zużycie energii pierwotnej, ale również dotychczasową emisję gazów cieplarnianych oraz pyłów. Natomiast nowoczesny system alarmowy, w który wyposażone będą nowe rurociągi umożliwi ciągłą kontrolę i sygnalizację stanów awaryjnych sieci.

Przebudowa i modernizacja instalacji cieplnej podyktowana jest koniecznością zwiększenia średnic istniejących sieci w związku z planowanym podłączeniem nowych odbiorców oraz budową nowych odcinków sieci cieplnej dla zasilenia powstającego w Augustowie osiedla „ROSSA PARK II”. Plan osiedla zakłada budowę 15 budynków mieszkalnych oraz dwóch usługowych.

Dzięki realizowanym przez „GIGA” Augustów inwestycjom, Ciepłownia Miejska zasilać będzie podstawowo podłączane obszary zielonym ciepłem pochodzącym z budowanego (również przy wsparciu NFOŚiGW ze środków POIiŚ – poddziałania 1.1.1.) kotła opalanego biomasą mocy 8MW. Wraz z oddaniem pod koniec br. do eksploatacji tej jednostki system ciepłowniczy Augustowa osiągnie status efektywnego energetycznie.

Budowa i modernizacja sieci ciepłowniczych pozwoli na redukcję emisji CO2 oraz zaoszczędzenie energii pierwotnej poprzez ograniczenie strat przesyłu ciepła. Wpłynie to dodatkowo na zmniejszenie kosztów eksploatacji systemu.

Umowa o dofinansowanie projektu została podpisana obustronnie w sierpniu br. przez przedstawicieli NFOŚiGW oraz MPEC „GIGA” Sp. z o.o. w Augustowie.

Źródło: NFOŚiGW

NOWY PŁASZCZ DLA DRUGIEGO KOMINA GDAŃSKIEJ ELEKTROCIEPŁOWNI

Drugi komin w elektrociepłowni PGE Energia Ciepła w Gdańsku, należącej do Grupy PGE, przechodzi modernizację. Dzięki niej, oprócz wyremontowanej konstrukcji żelbetowej, zyska nową instalację piorunochronną wraz z odnowionym oświetleniem nocnym, nową najwyższą galerię oraz zostanie odmalowany. W 2021 roku zmodernizowany został najwyższy komin, należący do gdańskiej elektrociepłowni, o wysokości 200 metrów, w 2023 planowane są prace remontowe na trzecim kominie.

Komin nr 2 gdańskiej elektrociepłowni ma 120 metrów wysokości i został zbudowany i przekazany do eksploatacji na początku lat 70-tych. Zgodnie z obowiązującymi przepisami komin przechodzi regularne kontrole, serwisowanie i konserwacje.

Podstawowy zakres prac modernizacyjnych obejmuje naprawę żelbetowego płaszcza komina, czyli jego zewnętrznej części, malowanie naprzemiennie łącznie 7 pasów czerwonych i  białych o szerokości około 10,5 metra każdy, uzupełnienie instalacji oświetlenia przeszkodowego (nocnego) oraz wymianę galerii obsługowej na poziomie 117,5 m.

W pierwszej fazie remontu komin jest czyszczony strumieniem wody o ciśnieniu 350 bar. Jest to technologia hydrodynamiczna bez użycia detergentów. W kolejnych etapach konstrukcja żelbetowa jest naprawiana zaprawami polimerowo-cementowymi, a następnie komin jest malowany. Ostatnim etapem jest wymiana górnej galerii ze stali kwasoodpornej oraz instalacji odgromowej. Prace odbywają się z zastosowaniem technik alpinistycznych. Remont prowadzony jest etapami i potrwa do końca 2022 roku.

– Emitor, który odprowadza oczyszczone wcześniej spaliny, jest istotną częścią infrastruktury energetycznej elektrociepłowni. Jego sprawność i stan techniczny są ważne dla prawidłowej pracy elektrociepłowni i bezpieczeństwa dostaw ciepła. Komin tej wysokości musi być także oznakowany zgodnie z przepisami – właściwie oświetlony i pomalowany wg określonych standardów. – powiedziałaElżbieta Kowalewska, dyrektor PGE Energia Ciepła Oddział Wybrzeże.

#EnergetyczneCiekawostki

  • Wysokość komina wynosi 120 metrów
  • Obwód komina u podstawy wynosi blisko 25 metrów
  • Średnica zewnętrzna u podstawy komina wynosi blisko 8 metrów, a na poziomie wylotu nieco ponad 5 metrów
  • Grubość ściany komina u podstawy to około 40 cm
  • Do malowania komina zużyte zostanie około 0,5 tony farby

Źródło: PGE EC

START INSTALACJI URZĄDZEŃ TECHNOLOGICZNYCH EC CZECHNICA

Gotowy jest fundament turbiny parowej na placu budowy Nowej EC Czechnica. Rozpoczyna się instalacja pierwszych elementów wyposażenia technologicznego w tym  czterech kotłów szczytowo-rezerwowych. Budowa gazowej elektrociepłowni w Siechnicach pod Wrocławiem to priorytetowa inwestycja Zespołu Elektrociepłowni Wrocławskich KOGENERACJA S.A., należącego do PGE Energia Ciepła z Grupy PGE.

Już blisko rok trwają prace związane z Nową EC Czechnica. Kamień węgielny pod tę inwestycję wmurowano 15 października 2021 r., a we wrześniu br., wykonawca zadania (konsorcjum firm Polimex Mostostal S.A. i Polimex Energetyka Sp. z o.o.) zakończył prace związane z wykonaniem fundamentów głównych urządzeń i obiektów. Prace fundamentowe na budowie prowadzone są od maja br. przez Polimex Budownictwo.

– Realizowane na budowie prace każdego dnia zbliżają nas do uruchomienia Nowej Elektrociepłowni Czechnica. Obiekt będzie zasilany niskoemisyjnym paliwem gazowym. Dzięki zastosowanej technologii poprawi się jakość powietrza w regionie. Nie tylko wyeliminowana zostanie emisja ze spalania paliw stałych, ale znikną również uciążliwości związane z obsługą zagospodarowania ubocznych produktów spalania – mówi Andrzej Jedut, prezes KOGENERACJI.

We wrześniu zakończono realizację fundamentu turbozespołu parowego, którego ostatnim elementem było wykonanie płyty górnej o wymiarach 19,6 m x 7,5 m i wysokości płyty od 2,6 do 2,9 m, płyta ta jest zabudowana na poziomie 8,2 m ponad gruntem i oparta na 6 słupach żelbetowych. Samo betonowanie płyty górnej trwało ponad 10 godzin bez przerwy i zakończyło się o 3.30 nad ranem. Do wykonania całego fundamentu pod turbinę parową zużyto  ponad 110 ton stali zbrojeniowej i ok. 775 m3 betonu konstrukcyjnego (ta ilość wystarczyłaby na fundamenty ponad 70 domków jednorodzinnych).

Konstrukcje stalowe budynku głównego, przygotowania gazu i kotłowni szczytowo-rezerwowej osiągnęły już docelową wysokość. Na pierwszych budynkach trwa już montaż pokrycia dachu i obudów zewnętrznych w docelowej kolorystyce. Prace angażują każdego dnia blisko 200 osób. Wykonawcy wykorzystują dwa żurawie wieżowe, kilka dźwigów samojezdnych oraz inny sprzęt ciężki niezbędny do wykonania zadania.

Teren budowy został przygotowywany do transportu i rozładunku ciężkich elementów wyposażenia technologicznego. Właśnie dotarły 2 kotły szczytowo-rezerwowe, których transport z Fabryki Kotłów SEFAKO w Sędziszowie wymagał wielu pozwoleń i uzgodnień. Konwój z kotłami podróżował specjalnymi samochodami ciężarowymi, w czterech etapach nocami, trasa przejazdu to ok. 340 km. Każdy z kotłów waży ponad 80 ton czyli tyle ile lokomotywa, ma ponad 8 metrów długości, 5 metrów szerokości i ponad 5 metrów wysokości.

Kolejne 2 kotły przyjadą na plac budowy w Siechnicach 30 września. Wtedy rozpocznie się ich zabudowa w budynku kotłowni szczytowo-rezerwowej. To kotły wodne typu KOG-38 przystosowane do opalania gazem, przeznaczone są do podgrzewania wody do celów grzewczych. Docelowo kotłownia szczytowo-rezerwowa będzie głównie wykorzystywana w okresach o podwyższonym zapotrzebowaniu odbiorców na ciepło jako uzupełnienie mocy produkcyjnych nowopowstającego bloku gazowo-parowego.

– Budowa nowej elektrociepłowni EC Czechnica w Siechnicach to jedna z kluczowych inwestycji realizowanych przez nas dla PGE Energia Ciepła i nasz kolejny strategiczny projekt energetyczny. Cieszy mnie fakt, że inwestycja posuwa się do przodu. Jest to wynik zaangażowania zespołów Grupy Kapitałowej Polimex Mostostal i dobrej współpracy z Zamawiającym – podsumowuje Krzysztof Figat Prezes Polimex Mostostal.

 Źródło: PGE EC

FINLANDIA O KROK BLIŻEJ DO POSIADANIA PIERWSZEJ GEOTERMALNEJ SIECI CIEPŁOWNICZEJ

Ukończenie pierwszego odwiertu termalnego przez QHeat stawia Finlandię o krok bliżej do posiadania pierwszej w kraju geotermalnej sieci ciepłowniczej.

Fińskie przedsiębiorstwo geotermalne QHeat ogłosiło zakończenie wiercenia pierwszego odwiertu termalnego w ramach projektu Finnoo w Espoo w Finlandii. Wywiercony na głębokość 1500 metrów odwiert będzie dostarczał ciepło geotermalne do sześciu budynków mieszkalnych w ramach pierwszej w Finlandii geotermalnej sieci ciepłowniczej.

Sieć ciepłownicza powstaje we współpracy QHeat, Avara i TA-Asunnot Oy. Z zainstalowanymi już rurociągami do przesyłu ciepła, uruchomienie sieci planowane jest w najbliższych tygodniach. Po zakończeniu budowy, odwierty geotermalne Finnoo będą produkować łącznie 1 900 MWh energii rocznie.

„Kiedy wszystkie odwierty geotermalne QHeat zostaną ukończone w Finnoo, ilość zakupionej energii w sześciu budynkach mieszkalnych w Djupsundsbäcken zostanie zredukowana o jedną czwartą, a emisja klimatyczna z ogrzewania zostanie zredukowana o 90% w porównaniu z ogrzewaniem miejskim, obliczonym według specyficznej emisji fińskiej produkcji energii elektrycznej” – powiedział CTO QHeat Rami Niemi.

Odwiert termalny wykonany w Finnoo jest drugim najgłębszym odwiertem geotermalnym oddanym do użytku w Finlandii. W Salo, QHeat wykonał odwiert termalny na głębokość 1600 metrów dla Lounavoima Oy.

QHeat opatentował model odwiertu termalnego wykorzystującego przepływ współosiowy. Ten sam projekt studni do wykorzystania energii cieplnej z podpowierzchni jest wdrażany w Finnoo.

Źródło: QHeat

MKIŚ PRZYGOTOWAŁO MATERIAŁY INFORMACYJNE DO USTAWY O REKOMPENSATACH

W ramach realizacji działań mających na celu wdrożenie ustawy z dnia 15 września br. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw, Ministerstwo Klimatu i Środowiska przekazało do wykorzystania materiały mające wspomóc działania przedsiębiorstw ciepłowniczych pod rządami tej ustawy.

20 września 2022 r. w życie weszła ustawa z dnia 15 września 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw (Dz.U. 2022 poz. 1967).

Ustawa ma na celu ograniczenie negatywnych skutków społecznych i ryzyka znaczącego wzrostu ubóstwa energetycznego, wywołanych kryzysem energetycznym powodującym dynamiczne wzrosty cen ciepła. W tym celu wprowadza mechanizm ustalania przez przedsiębiorstwa energetyczne prowadzące działalność w zakresie wytwarzania ciepła, tzw. średnich cen wytwarzania ciepła z rekompensatą.

Mechanizm dotyczyć będzie ciepła dostarczanego z przeznaczeniem na cele mieszkaniowe i użyteczności publicznej.

Zarówno przedsiębiorstwa energetyczne posiadające koncesję i wykonujące działalność gospodarczą w zakresie wytwarzania ciepła, jak i wytwórcy ciepła niemający obowiązku posiadania koncesji na wytwarzanie ciepła, które dostarczane jest do odbiorców końcowych ciepła z przeznaczeniem na cele mieszkaniowe lub użyteczności publicznej, będą miały obowiązek stosować średnią cenę ciepła z rekompensatą, w której średnia cena ciepła zostaje ograniczona do średniej ceny wytwarzanego ciepła wynoszącej w kwotach netto:

– dla źródeł ciepła zasilanych przez gaz i olej opałowy – 150,95 zł/GJ,
– dla pozostałych źródeł – 103,82 zł/GJ.

Przedsiębiorstwa energetyczne posiadające koncesję na wytwarzanie ciepła samodzielnie ustalają należną rekompensatę i składają wniosek o jej wypłatę do Zarządcy Rozliczeń S.A. Wypłaty, rozliczenia i kontrola wniosków o wypłatę rekompensat należy również do Zarządcy Rozliczeń S.A.

Dla przedsiębiorstw energetycznych wykonujących działalność gospodarczą w zakresie wytwarzania ciepła nieobjętych obowiązkiem koncesyjnym lub zwolnionych z obowiązku przedkładania taryfy do zatwierdzenia Prezesowi Urzędu Regulacji Energetyki, stosuje się analogiczne rozwiązanie, przy czym z uwagi na lokalny charakter tych wytwórców, obowiązek wypłaty, rozliczenia i kontroli wniosków o wypłatę rekompensat zostanie nałożony na jednostki samorządu terytorialnego właściwe ze względu na siedzibę wytwórcy ciepła.

Rekompensaty obejmują okres od 1 października 2022 r. do 30 kwietnia 2023 r.

Obowiązki odbiorcy ciepła:

– 21 dni od dnia wejścia w życie ustawy/ nabycia uprawnienia: złożenie przez odbiorców ciepła do sprzedawców ciepła, oświadczenia o spełnieniu warunków pozwalających na uznanie ich za odbiorców uprawnionych (np. szkoły, żłobki czy szpitale). Wzór oświadczenia stanowi załącznik 1 do niniejszego komunikatu.

– Gospodarstwa domowe, spółdzielnie i wspólnoty otrzymują ciepło z rekompensatą niezależnie od złożenia oświadczenia. Jednakże, osoba działająca w imieniu i na rzecz takich odbiorców która nie złożyła oświadczenia ponosi na zasadzie winy odpowiedzialność wobec mieszkańców (np. prezes spółdzielni).


Obowiązki sprzedawcy ciepła:

– 30 dni od dnia wejścia w życie ustawy: przekazanie wytwórcom ciepła przez sprzedawców ciepła informacji o szacowanej ilości ciepła, która będzie zużywana przez odbiorców uprawnionych.
– Do dnia 31 lipca 2023 r.: przekazanie wytwórcy ciepła informacji o rzeczywistej ilości ciepła sprzedanego do odbiorców uprawnionych w okresie obowiązywania mechanizmu średniej ceny z rekompensatą.


Obowiązki podmiotu uprawnionego do otrzymania rekompensaty (wytwórcy):

– Od 30 października 2022 r. do 2 grudnia 2022 r.: złożenie wniosku o wypłatę rekompensaty za październik 2022 r. Wzór wniosku stanowi załącznik 2 do niniejszego komunikatu.
– Do 25. dnia każdego miesiąca następującego po okresie rozliczeniowym: złożenie wniosku o wypłatę rekompensaty. Np. za grudzień 2022 r. będzie to 25 styczeń 2023 r..
– Do dnia 26 maja 2023 r.: złożenie wniosku o wypłatę rekompensaty za kwiecień 2023 r.  
– Do dnia 31 sierpnia 2023 r.: złożenie wniosku o rozliczenie rekompensaty.

Na potrzeby ułatwienia obliczeń wielkości niezbędnych do wypełnienia wniosku o rekompensatę udostępniony zostaje pomocniczy arkusz kalkulacyjny.Obowiązki wójta, burmistrza albo prezydenta miasta:

– 15 dni od dnia wejścia w życie ustawy: złożenie wniosku do właściwego wojewody o przyznanie środków na wypłatę rekompensat na czwarty kwartał 2022 r.
– Do 15 dnia miesiąca poprzedzającego kolejny kwartał: złożenie wniosku o przyznanie środków na wypłatę rekompensat dla pozostałych kwartałów. (np. dla I kwartału 2023 r. będzie to 15 grudnia 2022 r., dla II kwartału 15 marca 2023 r.)
– 14 dni od otrzymania wniosku wytwórcy o wypłatę rekompensat: zatwierdzenie wniosku i dokonanie wypłaty rekompensaty.
– Do 15 dnia miesiąca następującego po pierwszych trzech miesiącach od początku udzielenia rekompensat: przedstawienie wojewodzie rozliczenia środków z wyodrębnieniem liczby i kwoty wypłaconych rekompensat, sporządzone narastająco za okres od dnia 1 października 2022 r. do dnia kończącego dany kwartał. Np. dla I kwartału 2023 r. będzie to 15 stycznia, dla II kwartału 15 kwietnia.


Obowiązki wojewodów:

Co kwartał: złożenie wniosku o przekazanie gminom środków na wypłaty rekompensat do ministra właściwego do spraw energii. Minister przekazuje środki wojewodzie w terminie:

– na wypłaty za IV kw. 2022 r. – do dnia 31 października 2022 r.;

– na wypłaty za I kw. 2023 r. – do dnia 31 stycznia 2023 r.;

– za kwiecień 2023 r.– do dnia 30 kwietnia 2023 r. 

Do dnia 31 grudnia 2023 r.: przedstawienie ministrowi właściwemu do spraw energii zbiorczego rozliczenia środków oraz przekazanie niewykorzystanych środki do Funduszu Przeciwdziałania COVID-19.

Źródło: MKIŚ | CIRE

PGE EC GWARANTUJE DOSTAWY CIEPŁA W NADCHODZĄCYM SEZONIE JESIENNO-ZIMOWYM

PGE Energia Ciepła, spółka z Grupy PGE, produkująca ciepło dla kilkunastu dużych polskich miast zapewnia, że w zbliżającym się sezonie jesienno-zimowym 2022/2023 ciepła sieciowego nie zabraknie mieszkańcom. Dzięki zróżnicowanym urządzeniom produkcyjnym, różnorodnym paliwom i źródłom jego pozyskania, wszystkie elektrociepłownie PGE Energia Ciepła zapewnią w miastach bezpieczeństwo i ciągłość produkcji ciepła przez cały okres grzewczy.

PGE Energia Ciepła produkuje ciepło dla mieszkańców Krakowa, Gdańska, Gdyni, Wrocławia, Rzeszowa, Szczecina, Lublina, Bydgoszczy, Torunia, Zielonej Góry, Gorzowa Wielkopolskiego, Kielc, Zgierza, Siechnic i Gryfina. Łącznie z ciepła sieciowego, produkowanego w elektrociepłowniach PGE Energia Ciepła, korzysta około 2 milionów odbiorców.

– Jako lider ciepłownictwa w Polsce jesteśmy odpowiedzialni za bezpieczeństwo cieplne w 15 polskich miastach. Zapewniamy wszystkich mieszkańców, którzy korzystają z ciepła sieciowego produkowanego w elektrociepłowniach PGE Energia Ciepła, że w nadchodzącym okresie  jesienno-zimowym 2022/2023 ciepła nie zabraknie – podkreśla Przemysław Kołodziejak, prezes zarządu PGE Energia Ciepła.

Podstawowym paliwem do produkcji energii elektrycznej i ciepła w jednostkach PGE Energia Ciepła są węgiel i gaz ziemny, których zapasy są zabezpieczone.

– Większość elektrociepłowni ma także rezerwowe urządzenia wytwórcze, wykorzystujące inne paliwa, co jest dodatkowym zabezpieczeniem przy produkcji ciepła. Przykładowo elektrociepłownie w Gorzowie Wielkopolskim i Zielonej Górze mogą wykorzystywać gaz z lokalnych źródeł. W Rzeszowie część ciepła pochodzi ze spalania odpadów w instalacji termicznego przetwarzania z odzyskiem energii. W Szczecinie i Siechnicach część ciepła dla tych miast pochodzi ze spalania biomasy. Niektóre elektrociepłownie np. w Gdańsku, Gdyni, Toruniu, Zielonej Górze i Zgierzu posiadają oprócz podstawowych jednostek wytwórczych, również dwupaliwowe kotły szczytowe wykorzystujące jako paliwo rezerwowe – olej opałowy, którego dostawy również są zabezpieczone. Dzięki takiej dywersyfikacji paliw w elektrociepłowniach  zapewnimy mieszkańcom nieprzerwane ogrzewanie w domach – dodaje prezes Przemysław Kołodziejak.

Ciepło wytwarzane z różnych paliw w 16 elektrociepłowniach PGE Energia Ciepła, wykorzystywane jest na potrzeby podgrzania wody i ogrzewania gospodarstw domowych oraz do produkcji w przemyśle. 

Elektrociepłownia w Gorzowie Wielkopolskim może wykorzystać do produkcji w dowolnych proporcjach zarówno gaz systemowy wysokometanowy oraz gaz lokalny pochodzący z oddalonego o 40 km złoża ropno-gazowe Barnówko-Mostno-Buszewo. Elektrociepłownia „Zielona Góra” spala gaz zaazotowany ze złóż Kościan-Bońsko, oddalonych od Zielonej Góry o około 100 km, ponadto posiada dodatkowe źródło szczytowo-rezerwowe, wykorzystujące zarówno gaz, jak i rezerwowe paliwo: olej opałowy. Podobną sytuację mają elektrociepłownie w Toruniu, Gdańsku i Gdyni, które posiadają urządzenia wytwórcze mogące być opalane olejem opałowym. W Toruniu, w którym podstawowym paliwem jest gaz, są dodatkowo 4 szczytowo-rezerwowe kotły wodne dwupaliwowe o łącznej mocy 120 MW, pracujące tylko na potrzeby cieplne. W Gdańsku w roku 2021 zostały uruchomione również dodatkowe kotły szczytowe, w tym 2 kotły elektrodowe o mocy 35 MW każdy, które są zasilane energią elektryczną produkowaną w Elektrociepłowni Gdańskiej. 

W elektrociepłowniach w Gdańsku, Gdyni, Wrocławiu, Bydgoszczy, Kielcach, Lublinie i Zgierzu zgromadzone są zapasy węgla, które zabezpieczą potrzeby odbiorców w okresie jesienno-zimowym. Elektrociepłownia w Lublinie wykorzystuje zarówno paliwo węglowe (do kotłów wodnych), jak i gazowe do produkcji energii elektrycznej i węgla w podstawowym urządzaniu, którym jest blok gazowo-parowy.

W elektrociepłowni Czechnica w podwrocławskich Siechnicach poza węglem wykorzystywana jest również biomasa, zapewniająca około 25 procent mocy cieplnej. W elektrociepłowni w Rzeszowie produkcja ciepła odbywa się w instalacjach o zróżnicowanym paliwie: 2 kogeneracyjne źródła pracują w oparciu o gaz ziemny systemowy, kotły ciepłownicze  wykorzystują paliwo węglowe.  Ponadto w Rzeszowie działa również nowoczesna Instalacja Termicznego Przetwarzania z Odzyskiem Energii, która wytwarza ciepło i energię elektryczną z odpadów.

Dostawy węgla do elektrociepłowni PGE Energia Ciepła realizowane są przez polskie kopalnie i uzupełniane węglem z importu.

Źródło: PGE EC