Home Archive by category Wiadomości

Wiadomości

PGK ROZBUDOWUJE CIEPŁOCIĄG – 2 KM NOWEJ SIECI

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej w Radomsku rozbudowuje miejską sieć ciepłowniczą. Rozplanowano łącznie 2 km sieci i przyłączy, głównie w ul. Jagiellońskiej i Krakowskiej. Koszt inwestycji to 2,5 mln zł, a środki w całości pochodzić będą z środków własnych miejskiej spółki.

Obecnie prace przeprowadzane są na ul. Pięknej, gdzie podłączane są nowo powstałe bloki. We wcześniejszych etapach prace zostały wykonane w części ul. Jagiellońskiej. Położona została nitka, która po przejściu pod rondem ZHP (Jagiellońska – Starowiejska – Armii Krajowej) pójdzie dalej w stronę ul. Krakowskiej, gdzie wmontowany zostanie trójnik. Trójnik umożliwi późniejsze podłączenie do sieci ciepłowniczej bloków będących dopiero w planach, m.in. tych mających powstać dzięki Społecznej Inicjatywie Mieszkaniowej. Inwestycja nie należy jednak do najprostszych – w odcinkach, na których rozbudowywana jest sieć ciepłownicza istnieje bardzo gęsta sieć uzbrojenia terenu, w tym instalacja telefonu międzynarodowego pod ul. Krakowską.

O postępach prac pracownicy PGK informowali 26 lipca na briefingu prasowym zorganizowanym w pobliżu prowadzonych robót. Na pytania dziennikarzy odpowiadali kierownik Zakładu Ciepłowniczego PGK Jacek Nowak oraz kierownik Działu Promocji i Rozwoju PGK Kamil Bugdal.

– „Geneza tej inwestycji jest taka, że część tych budynków już ogrzewamy, ale zabudowa mieszkaniowa się rozrasta i przekrój ciepłociągu okazał się być zbyt mały. Musieliśmy podjąć decyzję o rozbudowie” – mówił Jacek Nowak.

– „Jesteśmy przekonani, że tego typu inwestycje są również ważne z punktu widzenia walki ze smogiem w mieście. Chcielibyśmy, żeby nowe inwestycje mieszkaniowe były zasilane z miejskiego ciepłociągu. Ta inwestycja jest zatem ważna dla wszystkich mieszkańców Radomska” – komentował inwestycję z kolei Kamil Bugdal.

Dostęp do sieci ciepłowniczej wg szacunków spółki ma ok. 50-55 proc. mieszkańców Radomska.

Źródło: PGK Radomsko
Fot. PGK Radomsko

DEKARBONIZACJA VEOLII POŁUDNIE

We wtorek, 27 lipca 2021 roku na terenie ciepłowni w Tarnowskich Górach, wmurowano kamień węgielny pod budowę efektywnego energetycznie systemu kogeneracyjnego zasilanego gazem ziemnym, biomasą leśną i biogazem z lokalnej oczyszczalni ścieków. Ich uruchomienie nastąpi już w pierwszej połowie 2023 roku.

Veolia Południe, na terenie swojej ciepłowni w Tarnowskich Górach wybuduje zespół kogeneracyjny zasilany gazem ziemnym o mocy 2×2 MW wraz z kotłownią opalaną paliwem biomasowym leśnym o mocy 12 MW oraz zespół kogeneracyjny o mocy 1 MWt i 0,99 MWe wykorzystujący gaz ziemny i biogaz wyprodukowany w lokalnej oczyszczalni ścieków.

Grupa Veolia stawia sobie bardzo ambitny cel jakim jest eliminacja węgla do 2030 roku i osiągniecie pełnej neutralności klimatycznej do 2050 roku. Już teraz prowadzi szereg projektów inwestycyjnych których celem jest zmiana obecnego miksu paliwowego i zastąpienie węgla paliwem gazowym, odnawialnymi źródłami energii i energią pochodzącą z odzysku zarówno z procesów technologicznych jak i termicznego przekształcania odpadów.

Transformacja energetyczna jest obecnie najpoważniejszym wyzwaniem, przed jakim stoi energetyka, przemysł i całe społeczeństwo. Droga w kierunku gospodarki bezemisyjnej nie polega tylko na eliminacji węgla z największych elektrowni i systemów ciepłowniczych. To właśnie takie inwestycje jak ta w Tarnowskich Górach w wysokosprawne systemy energetyczne pozwalają na efektywną produkcję ciepła i energii elektrycznej wspierając transformację i rozwój lokalnych gospodarek. Biorąc pod uwagę bliską perspektywę wielkich kosztów transformacji energetycznej, kluczowe staje się mieszane finansowanie takich inwestycji. Tutaj chciałbym skorzystać z okazji i podziękować Narodowemu oraz Wojewódzkiemu Funduszowi Ochrony Środowiska, dzięki którym jest ono możliwe – powiedział Frederic Faroche, Prezes Zarządu i Dyrektor Generalny Grupy Veolia w Polsce.

Uruchomienie systemu w Tarnowskich Górach pozwoli ograniczyć zużycie węgla o 13 000 ton czyli aż o 360 wagonów, oraz zredukować emisje CO2 o 13 582 ton w skali roku. W efekcie nastąpi także zmniejszenie emisji pyłów, dwutlenku siarki i tlenku azotu. To bezpośrednio przełoży się na komfort życia mieszkańców i poprawę jakości powietrza.

To pierwszy projekt realizowany w takim zakresie w skali Grupy Veolia Term. Budowa efektywnego energetycznie systemu wpisuje się w strategię Grupy Veolia term. Zgodnie z nią do końca 2030 roku wyeliminujemy węgiel we wszystkich systemach, którymi zarządzamy. Zapewniając niskoemisyjne źródła ciepła, konsekwentnie realizujemy działania na rzecz efektywnej transformacji energetycznej i działamy na rzecz rozwoju społeczności dla których pracujemy – powiedziała Magdalena Bezulska, Prezes Grupy Veolia term.

Budowa nowego systemu zostanie zakończona do maja 2023 r. Realizacja inwestycji pozwoli na eliminację ponad 50% paliwa węglowego.

W tym czasie będziemy mieli w mieście działających ponad tysiąc nowych instalacji wykorzystujących Odnawialne Źródła Energii, wykonanych w ramach wielkiego miejskiego projektu, więc efekt ekologiczny będzie nie tylko zauważalny, ale można powiedzieć piorunujący. Podziemny system odwadniania podziemi jest wyjątkowy w skali świata, maszyny parowe były u nas jako pierwsze w regionie. Teraz „kropkę nad i” stawiamy za pomocą kogeneracji – powiedział Piotr Skrabaczewski, zastępca burmistrza Tarnowskich Gór ds. gospodarczych podkreślając, że w Mieście Gwarków zawsze ceniono sobie i wdrażano projekty innowacyjne.

Budowa zespołów kogeneracyjnych w Tarnowskich Górach uzyskała dofinansowanie z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach oraz Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie o łącznej wysokości 18 milionów złotych.

Wykonawcą pierwszego etapu inwestycji, czyli “Budowy kogeneracji w oparciu o silniki gazowe” będzie konsorcjum w skład, którego wchodzą ZAKŁAD INNOWACYJNY TECHNIK ENERGETYCZNYCH PROMAT Sp. z o.o. oraz TEDOM Poland Sp. z o.o. Drugi etap polegający na „Budowie kotła opalanego biomasą” zrealizuje konsorcjum E ENERGIJA POLSKA Sp. z o.o., UAB ENERGIJOS TAUPYMO CENTRAS i ZAKŁAD URZĄDZEŃ ODPYLAJĄCYCH Z.P. Łuczyński Sp. z o.o.

Jestem przekonany, że ciepłownia w Tarnowskich Górach stanie się ważną częścią lokalnego systemu pracującego na rzecz polepszenia warunków życia mieszkańców i środowiska. Całość przedsięwzięcia jest już w trakcie realizacji. Zakończyliśmy postępowania przetargowe i podpisaliśmy stosowne kontrakty z wykonawcami – mówi Wojciech Noga, Prezes Spółki Veolia Południe, należącej do grupy Veolia Term.

W uroczystości wmurowania kamienia węgielnego wzięli udział także Starosta Powiatu Tarnogórskiego i przedstawiciele Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach oraz wykonawców.

Źródło: Veolia
Fot. Veolia

TAURON INWESTUJE W NOWE MOCE GAZOWE

Nowy kocioł gazowy ma powstać w Katowicach i dysponować mocą do 140 MWt. Umowę na realizację przedsięwzięcia TAURON podpisał z Mostostalem Warszawa. Rozpoczęcie inwestycji zaplanowane jest na 2021 rok.

Inwestycje zaplanowane w elektrociepłowniach w Katowicach i Czechowicach Dziedzicach wpisują się w założenia Polityki Energetycznej Polski do 2040 r. uwzględniającej cele klimatyczne Unii Europejskiej związane ze zmianą miksu paliwowego i transformacji źródeł wytwarzania w ciepłownictwie – mówi Paweł Strączyński, prezes zarządu TAURON Polska Energia. – Inwestycje zwiększą również bezpieczeństwo dostaw ciepła oraz poprawią jakość powietrza w tych miastach – dodaje.

Umowa podpisana przez TAURON Ciepło i Mostostal Warszawa przewiduje, w formule „pod klucz”, budowę kotła gazowego o mocy 140 MWt. Nowe źródło zwiększy dotychczasową moc elektrociepłowni. Wartość prac wyniesie ponad 100 milionów złotych brutto. Inwestycja zostanie wykonana w technologii wodnorurowej, wraz z niezbędnymi budynkami, budowlami, urządzeniami budowlanymi, instalacjami i urządzeniami pomocniczymi.

Z ciepła wytwarzanego w katowickiej elektrociepłowni korzystają mieszkańcy Katowic, części Sosnowca, Siemianowic oraz częściowo Chorzowa. Budowa nowego kotła gazowego pozwoli na zwiększenie tzw. mocy zainstalowanej, co zwiększy bezpieczeństwo dostaw ciepła oraz stworzy warunki dla przyłączania nowych klientów na terenie Chorzowa i Katowic.

Wcześniej TAURON zawarł umowę na budowę nowoczesnej kotłowni wyposażonej w wysokosprawne kotły wodne gazowo-olejowe w elektrociepłowni w Czechowicach-Dziedzicach. Nowoczesna kotłownia składająca się z dwóch kotłów wodnych o łącznej mocy 76 MW dostarczy ciepło mieszkańcom Czechowic-Dziedzic i Bielska-Białej. Wartość tej inwestycji, zgodnie z kontraktem, wynosi prawie 52 miliony złotych.

#WeźNieSmoguj!

Ciepło sieciowe jest istotnym narzędziem w walce ze smogiem w polskich miastach. Spaliny pochodzące z elektrociepłowni poddawane są oczyszczaniu w elektrofiltrach, których sprawność wynosi 99,9 proc. Rozbudowa sieci ciepłowniczej w aglomeracji śląsko-zagłębiowskiej ma znaczący wpływ na ograniczenie smogu w regionie.

TAURON przyłączy w tym roku do sieci ciepłowniczej 78 nowych budynków mieszkalnych i biurowych w aglomeracji śląsko-dąbrowskiej. Na 2022 rok zaplanowane jest przyłączenie kolejnych 76 nowopowstających inwestycji. W oparciu o podpisane z odbiorcami umowy, w ciągu najbliższych pięciu lat zaplanowano rozbudowę sieci o łącznej mocy prawie 122 MWt..

W najbliższych latach TAURON Ciepło szacuje, że będzie przyłączać do sieci ciepłowniczej średnio około 45 MWt (megawaty mocy cieplnej) rocznie, z czego ok. 20 proc. stanowić będą budynki, w których likwidowane będą piece węglowe.

Źródło: Tauron
Fot. Tauron

UNIJNE PIENIĄDZE NA TERMOMODERNIZACJĘ “ELEKTRONIKA”

Ponad 3,2 mln złotych trafi do Radomia z funduszy unijnych na termomodernizację budynku Zespołu Szkół Elektronicznych. Inwestycja zostanie dofinansowana ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego.

„Przyznane dofinansowanie cieszy, tym bardziej że „Elektronik” to najlepsza szkoła techniczna w naszym regionie, w której z roku na rok chce uczyć się coraz więcej absolwentów szkół podstawowych. Jestem przekonany, że planowana inwestycja znacznie poprawi warunki pracy zarówno nauczycieli, jak i uczniów” – mówi prezydent Radosław Witkowski.

Celem kompleksowej termomodernizacji jest zwiększenie efektywności energetycznej budynku szkoły oraz zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych przy zastosowaniu odnawialnych źródeł energii.

„W planie mamy m.in. docieplenie stropu i ścian zewnętrznych, wymiana instalacji centralnego ogrzewania i ciepłej wody, budowa nowego węzła cieplnego oraz wymiana instalacji elektrycznej i montaż paneli fotowoltaicznych. To na pewno poprawi estetykę i komfort użytkowania budynku, a jednocześnie wpłynie na zmniejszenie kosztów jego eksploatacji” – podkreśla wiceprezydent Jerzy Zawodnik.

Całkowita wartość projektu wynosi ponad 5,1 mln złotych.

Źródło: Radom UM
Fot. Pixabay

ANALIZA DANYCH I JEJ ZASTOSOWANIE W CIEPŁOWNICTWIE

W strategii Komisji Europejskiej dotyczącej danych szacuje się, że lepsze dzielenie się i wykorzystanie danych w przemyśle ma potencjał nie mniejszy niż 1,5 biliona euro.

Z tego powodu wiele krajów opracowuje strategie, które zapewniają efektywne i bezpieczne wykorzystanie danych. Wiele z nich twierdzi nawet, że nie możemy spodziewać się masowej transformacji zielonej energii, jeśli nie wykorzystamy ogromnej ilości danych, które są dostępne.

IEA stwierdza, że „Zdigitalizowane systemy energetyczne w przyszłości mogą być w stanie zidentyfikować, kto potrzebuje energii i dostarczyć ją we właściwym czasie, we właściwym miejscu i po najniższych kosztach”, co podkreśla potrzebę wykorzystania danych w celu osiągnięcia naszych celów klimatycznych.

Ogromny potencjał dla wykorzystania big data w ciepłownictwie

W ciepłownictwie wykorzystanie danych jest jeszcze bardziej atrakcyjne niż w większości innych branż. Tak wiele danych jest dostępnych w sieciach ciepłowniczych, ale większość z nich jest wykorzystywana tylko do fakturowania klientów lub obsługi poszczególnych urządzeń. Dzięki głębszemu spojrzeniu na istniejące dane, połączeniu ich i zasadniczo przeprowadzeniu analizy big data, pojawia się nowy wgląd i możliwości.

Co więcej, dane z sieci i liczników budynków mogą być wykorzystywane w sposób zgodny z GDPR i bezpieczny do optymalizacji sieci ciepłowniczej z natychmiastowym i pozytywnym wpływem na emisję dwutlenku węgla.

Przykładowo, liczniki ciepła w budynkach zawierają wiele informacji, które są bardzo przydatne w naszej walce o przyszłość wolną od paliw kopalnych. Porównując temperatury i przepływy wody, możemy natychmiast zauważyć, które budynki nie wykorzystują energii efektywnie. Możemy nawet być w stanie przeanalizować DLACZEGO budynek nie działa, co znacznie ułatwia optymalizację instalacji budynkowych i pozostawienie systemu o znacznie niższym śladzie węglowym.

Połączenie danych z budynków i sieci cieplnej może być również wykorzystane do określenia dokładnie, jaka temperatura jest wymagana do obsługi odbiorców w sieci. Może to pomóc przedsiębiorstwom ciepłowniczym w określeniu, gdzie mogą ustanowić strefy niskotemperaturowe, co przyczyni się do zmniejszenia strat ciepła i umożliwi wykorzystanie zdecentralizowanych odnawialnych źródeł energii oraz nadwyżek ciepła przemysłowego, np. z supermarketów, torując w ten sposób drogę do przejścia na zieloną energię.

Źródło: Open Access Government
Fot. Pixabay

WARSZAWA NA DRODZE DO FIT FOR 55

Komisja Europejska przyjęła pakiet dyrektyw, które zmieniają politykę Unii Europejskiej w zakresie przeciwdziałania zmianie klimatu. Warszawa już dziś realizuje szereg działań, które w pełni wpisują się w unijne zalecenia, co stawia ją w gronie liderów zielonej transformacji w Polsce i w regionie.

Zmiany mają na celu obniżenie emisji gazów cieplarnianych o minimum 55 proc. do 2030 (w porównaniu z 1990 r.). Jest to zasadniczy warunek do tego, by Europa osiągnęła neutralność klimatyczną i wprowadziła w życie Europejski Zielony Ład. Wytyczne przedstawione 14 lipca przez Komisję Europejską umożliwią szybszą redukcję emisji gazów cieplarnianych w najbliższym dziesięcioleciu.

Propozycja KE obejmuje: zaostrzenie zasad obecnego unijnego systemu handlu uprawnieniami do emisji oraz jego rozszerzenie na nowe sektory; większe wykorzystanie energii ze źródeł odnawialnych; wyższą efektywność energetyczną; szybsze wprowadzanie niskoemisyjnych środków transportu oraz infrastruktury i paliw, które je wspierają; dostosowanie polityki podatkowej do celów Europejskiego Zielonego Ładu; działania zapobiegające ucieczce emisji gazów cieplarnianych, czyli przenoszenia się poza UE przez firmy dla uniknięcia ostrzejszych norm emisyjnych oraz narzędzi służących ochronie i rozwojowi naturalnych pochłaniaczy dwutlenku węgla.

Stolica troszczy się o klimat

Warszawa realizuje ambitne projekty i wdraża rozwiązania, które mają na celu zatrzymanie zmiany klimatu. Są one kompleksowe, mają na celu dbanie zarówno o środowisko i klimat, jak i jakość życia mieszkańców.
Jednym z przykładów takich działań jest projekt Zielonej Wizji Warszawy. Jest on realizowany w ramach programu Europejskiego Banku Odbudowy i Rozwoju o nazwie „Zielone Miasta” (GCAP), do którego Warszawa przystąpiła w 2020 roku. Projekt Zielonej Wizji Warszawy został rozszerzony o komponent klimatyczny (CAP – Climate Action Plan), który jest realizowany we współpracy z organizacją C40 i ma na celu dążenie do neutralności klimatycznej.

W ramach tego projektu tworzony jest długoterminowy plan zrównoważonego rozwoju. Pozwoli on m.in. na ograniczenie emisji gazów cieplarnianych i nakreśli ścieżkę dojścia do neutralności klimatycznej miasta najpóźniej w 2050 roku. Ze szczegółami projektu można zapoznać się na specjalnej wirtualnej platformie informacyjnej. Za jej pomocą każdy mieszkaniec może również przedstawić własne pomysły na Zieloną Wizję Warszawy – każda propozycja zostanie przeanalizowana przez zespół projektowy.

W 2020 roku odbył się Warszawski Panel Klimatyczny, w którym udział wzięło 90 panelistek i panelistów, którzy zostali wylosowani spośród wszystkich mieszkańców Warszawy. Panel obywatelski to modelowy przykład demokracji partycypacyjnej i włączania mieszkańców w proces planowania i podejmowania decyzji w mieście. Paneliści i panelistki przegłosowali 49 odważnych rekomendacji, których realizacja już trwa. Dotyczą one m.in. zarządzania energią w budynkach, odnawialnych źródeł energii czy zielonych standardów projektowych dla budynków.

Wśród zaleceń przyjętych przez Komisję Europejską w pakiecie Fit for 55 jest też plan zasadzenia trzech miliardów drzew w całej Europie do 2030 roku. W Warszawie co roku sadzone są tysiące drzew, a warszawskie Lasy Miejskie od początku swojej działalności posadziły 523 tysiące sadzonek drzew i krzewów. Obszar lasów miejskich zwiększył się w 2019 roku o 50 ha, a aktualnie prowadzone są prace nad tym, by ponownie przekazać działki pod zalesienie. Warszawa rozwinęła też nowoczesne metody zarządzania zielenią, np. Karta Praw Drzew, Mapa Koron Drzew, System Kategoryzacji Terenów Zieleni czy aplikacja MoDrzew do inwentaryzacji zieleni wysokiej.

Od kilku lat Warszawa pomaga mieszkańcom w realizacji inwestycji, które chronią środowisko. Można skorzystać z atrakcyjnych dotacji na instalację odnawialnych źródeł energii, likwidację przestarzałych pieców i kotłów (tzw. kopciuchów), czy zbiorniki i urządzenia retencyjne.

Wśród innych działań Warszawy, które wpisują się w zalecenia KE, znaleźć można także:

  • stworzenie standardu zielonego budynku;
  • modernizacja energetyczna budynków miejskich;
  • wymiana ok. 40 tysięcy opraw oświetleniowych na warszawskich ulicach na energooszczędne.

Warszawa od lat wymienia autobusy na nowoczesne pojazdy. Miejskie Zakłady Autobusowe eksploatują autobusy gazowe już od 2015 roku. Aktualnie w taborze znajduje się 160 autobusów elektrycznych, 4 hybrydowe i 215 napędzanych skroplonym gazem ziemnym (LNG), których liczba do końca 2022 roku wzrośnie do 345. Warto pamiętać, że Warszawa jest jednym z europejskich liderów w dziedzinie eksploatacji autobusów zeroemisyjnych.

Pakiet dyrektyw Komisji Europejskiej to silny impuls, który przyspieszy zieloną transformację całej Unii Europejskiej. Warszawa już teraz jest liderem zmian w Polsce i w regionie. Nowe wytyczne i idące na nimi możliwości finansowania zielonych projektów mogą stać się katalizatorem dla gospodarki naszego miasta. Pokazują one również, że zielona transformacja jest kierunkiem, który powinien być postrzegany jako priorytetowy i najkorzystniejszy dla mieszkańców.

Źródło: UM Warszawa
Fot. Pixabay

RUSZA PUNKT INFORMACYJNY CZYSTEGO POWIETRZA W SKIERNIEWICACH

Pierwsze obsłużone osoby i zapisy na kolejne dni. Skierniewicki punkt informacyjno-konsultacyjny programu Czyste Powietrze wystartował w budynku urzędu przy ul. Senatorskiej.

Punkt informacyjno-konsultacyjny ma w bezpośredni sposób ułatwić mieszkańcom Miasta Skierniewice aplikowanie o środki z programu Czyste Powietrze. Dzięki dofinansowaniom skierniewiczanie mogą pozyskać środki na wymianę starych pieców i ocieplenie domów. Aby jednak skutecznie pozyskać pieniądze, niezbędne jest poprawne wypełnienie wniosku oraz jego prawidłowe złożenie. Właśnie w tym procesie mają pomagać pracownicy obsługujący lokalny punkt konsultacyjno-informacyjny w Skierniewicach.

„Zależy nam na tym, by jak najwięcej osób skorzystało z tych środków i sprawnie sięgnęło po dofinansowanie na modernizację źródeł ciepła. Staramy się w pełni zaangażować w ten proces, służyć radą i techniczną pomocą. Mamy świadomość, że każda taka jednostkowa inwestycja w domostwach naszych mieszkańców, to w bezpośrednim przełożeniu jeden kopcący komin mniej i czystsze powietrze w mieście” – tłumaczy Prezydent Miasta Skierniewice Krzysztof Jażdżyk.

Do dyspozycji zainteresowanych osób w punkcie udostępniane jest stanowisko komputerowe z dostępem do Internetu, gdzie można elektronicznie złożyć swój wniosek.

Aby wizyta w punkcie informacyjno-konsultacyjnym przebiegała sprawnie, warto wcześniej przygotować odpowiednie informacje, w tym przede wszystkim opis planowanej inwestycji, jej wstępną wycenę oraz czas realizacji zadania. Tu warto zaznaczyć, że inwestycja dofinansowywana z programu Czyste Powietrze może rozpocząć się 6 miesięcy przed datą złożenia wniosku, a zakończyć w okresie 30 miesięcy. Podczas tworzenia wniosku niezbędne będą także dane: numery pesel właścicieli budynku, numer księgi wieczystej nieruchomości, numer działki, wartość dochodu z PIT czy chociażby numer rachunku bankowego. Przydadzą się także szczegółowe wyliczenia powierzchni, co do której planowane są prace termomodernizacyjne lub modernizacja stolarki okiennej i drzwiowej.

Źródło: UM Skierniewice
Fot. Pixabay

EKOLOGICZNIE W SIEMIĄTKOWIE

Prawie milion złotych z UE przeznaczył samorząd Mazowsza na termomodernizację budynków użyteczności publicznej w gminie Siemiątkowo.

Gmina Siemiątkowo stawia na ekologiczne rozwiązania. Dzięki dofinansowaniu unijnemu już niebawem przeprowadzona zostanie termomodernizacja czterech budynków: Przedszkola Samorządowego i Szkoły Podstawowej w Siemiątkowie, Zakładu Gospodarki Komunalnej w Siemiątkowie oraz Szkoły Podstawowej w Łaszewie.

Ograniczenie zanieczyszczenia powietrza oraz zwiększenie efektywności energetycznej to główne cele projektu. Decyzją Zarządu Województwa Mazowieckiego otrzymał on wsparcie unijne w wysokości ponad 971 tys. zł w ramach RPO WM 2014–2020. Umowę w tej sprawie podpisali marszałek Adam Struzik i wójt gminy Siemiątkowo Piotr Kostrzewski.

Fundusze europejskie przeznaczone będą na docieplenie ścian, stropodachów, a w części obiektów także wymianę starych okien i drzwi. W placówkach edukacyjnych pojawią się instalacje fotowoltaiczne. We wszystkich obiektach zaplanowano montaż lub wymianę instalacji odgromowej oraz zewnętrznego oświetlenia. Dzięki tej inwestycji zyska gmina, środowisko, ale też sami mieszkańcy. Zaplanowane prace sprawią również, że budynki staną się bardziej funkcjonalne i estetyczne.

Źródło: Mazowieckie UM
Fot. Mazowieckie UM

KRAKÓW: PRZEGLĄD INSTALACJI MOKREGO ODSIARCZANIA SPALIN

PGE Energia Ciepła, spółka z Grupy PGE – właściciel krakowskiej elektrociepłowni, zakończyła coroczny przegląd instalacji mokrego odsiarczania spalin (IMOS).

Odstawienie z ruchu IMOS to planowe działanie, które ma na celu zapewnienie prawidłowej eksploatacji urządzenia. W tym czasie wykonane zostały niezbędne przeglądy, naprawy i remonty poszczególnych elementów instalacji.

Roczny przegląd całej instalacji ma na celu konserwacje oraz usunięcie zaobserwowanych nieprawidłowości wszystkich strategiczny urządzeń, w szczególności absorbera, którego bezawaryjna praca jest wymagana przez cały sezon grzewczy.

Sercem instalacji mokrego odsiarczania spalin jest absorber – to tutaj spaliny pochodzące z 5 kotłów są pozbawiane tlenków siarki i pyłów – mówi Antoni Korus, dyrektor techniczny Elektrociepłowni PGE Energia Ciepła. – Ponadto, w ramach tego rocznego przeglądu wykonana została również modernizacja wentylatorów wspomagających przepływ spalin. To działanie zrealizowane zostało w ramach ostatniego etapu realizacji projektu dostosowującego elektrociepłownię do najnowszych jeszcze bardziej restrykcyjnych norm środowiskowych, tj. konkluzji BAT ­– dodaje.

Podczas zrealizowanych w ostatnich tygodniach prac zainstalowano również nowy pyłomierz na komie absorbera – dzięki temu możliwy będzie jeszcze dokładniejszy pomiar emisji.

W czasie postoju IMOS spaliny odprowadzane były za pośrednictwem najwyższej budowli w Krakowie tj. drugiego komina, a pozostałe urządzenia ochrony powietrza, tj. elektrofiltry oraz instalacja odazotowania spalin pozostały w eksploatacji. Spalany był, sprowadzony specjalnie na te okoliczność, węgiel o bardzo niskiej zawartości siarki, przez co zminimalizowano emisję tlenków siarki w czasie postoju IMOS.

Technologia mokrego odsiarczania polega na wiązaniu tlenków siarki zawartych w spalinach za pomocą mieszaniny mączki kamienia wapiennego z wodą, tak zwanego sorbentu. W związku z tym, że sorbent ma bezpośredni kontakt z gorącymi spalinami, znaczna część wody znajdująca się w tej instalacji odparowuje i w postaci pary wodnej unosi się z komina do atmosfery. Stąd też widoczny stale nad kominem obłok pary wodnej. Ubocznym produktem tego procesu jest m.in. gips, który wykorzystywany jest w ogrodnictwie czy budownictwie.

Postój IMOS nie miał wpływu na produkcję ciepła, która realizowana jest w sposób ciągły, zgodnie z zapotrzebowaniem mieszkańców Krakowa.

We wrześniu br. minie pięć lat, odkąd krakowska elektrociepłownia PGE Energia Ciepła korzysta z Instalacji Mokrego Odsiarczania Spalin. Budowa IMOS został zrealizowany przy wsparci Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz Funduszy Norweskich.

Źródło: PGE EC
Fot. PGE EC

MIEJSKA SIEĆ CIEPŁOWNICZA W LEEDS

Projekt, w ramach którego setki domów w Leeds mogłyby być ogrzewane bez konieczności używania kotłów gazowych lub grzejników elektrycznych, wraca do porządku dziennego.

Sieć składa się z szeregu izolowanych rur, które przenoszą podgrzaną wodę z centralnej lokalizacji do domów, a nie do poszczególnych nieruchomości za pomocą kotła. W przypadku Leeds, ciepło dostarczane jest przez Recycling and Energy Recovery Facility w Cross Green. Woda jest podgrzewana parą wodną, która powstaje w zakładzie w wyniku spalania odpadów domowych nie nadających się do recyklingu. Jest ona następnie pobierana przez dwie izolowane rury, z których jedna doprowadza gorącą wodę do domów, a druga wraca do zakładu.

W ten sposób niektóre kraje europejskie ogrzewają większość swoich domów. Prawie dwie trzecie domów w Danii jest ogrzewanych za pomocą DHN, podczas gdy Islandia wykorzystuje swoją własną aktywność geotermalną do ogrzewania prawie każdego domu za pomocą podobnych metod. W 2019 roku w Leeds zainstalowano 10-kilometrową dzielnicową sieć ciepłowniczą, która dostarczała ciepło do Leeds Playhouse i lokatorów komunalnych w mieszkaniach wielopoziomowych.

Według raportu urzędników Rady Miasta Leeds, „co najmniej dziewięć nowych budynków” podłączyło się do sieci w ciągu ostatniego roku. Należą do nich ratusz w Leeds, Civic Hall, Muzeum Miejskie, Galeria Sztuki i Biblioteka. Dodano: „Trwające rozmowy z szeregiem potencjalnych klientów, którzy są zainteresowani podłączeniem się w ciągu najbliższych kilku lat, zapewniają, że sieć ma szansę zadomowić się w mieście i stać się jedną z największych sieci rozwijanych w kraju”.

„Rosnąca liczba wczesnych odbiorców podłączających się do sieci spowoduje wyższe roczne poziomy oszczędności węgla w całym mieście i zapewni, że DHN może odegrać kluczową rolę w przyczynianiu się do ambicji rady w zakresie ratowania klimatu, aby stać się zerowym netto do 2030 roku”. Rada Miasta Leeds chętnie podejmuje próby rewitalizacji tzw. South Bank – obszaru w pobliżu centrum miasta, który leży na południe od rzeki Aire.

W ramach tych starań, decyzyjny zarząd rady zatwierdził w 2020 roku plany rozszerzenia sieci DHN na obszar „Południowego Brzegu”, a nawet zapewnił wielomilionową dotację z Projektu Inwestycyjnego Sieci Cieplnych (HNIP), aby pomóc w realizacji tego przedsięwzięcia. Jednakże, rada twierdzi, że plany te stanowią zbyt duże obciążenie finansowe dla sieci, częściowo z powodu braku popytu.

Stwierdził on: „Uzasadnienie biznesowe dla tego rozszerzenia okazało się trudne do zrealizowania i obecnie uważa się, że nakłada zbyt duże ryzyko finansowe na ogólne uzasadnienie biznesowe dla DHN ze względu na jego Leeds PIPES District Heating Network: status update i zabezpieczenie przyszłego wzrostu zależność od jednego klienta”. „W trakcie rozwoju projektu zapotrzebowanie na ciepło z tej konkretnej rozbudowy zmniejszyło się o ponad 70 procent tego, co pierwotnie przewidywano. Nadal trwają rozmowy z deweloperem, aby zbadać sposoby zmniejszenia ryzyka inwestycji dla rady. W przypadku, gdy pojawią się nowe informacje, które poprawią sprawę, udostępnimy je jak najszybciej władzy wykonawczej”.

Dotacja otrzymana przez radę na pomoc w budowie tej części sieci, o której mówi się, że wynosi około 2,438 mln funtów, zostałaby przekazana z powrotem do HNIP. Raport dodał, że choć może to nie być wykonalne w tej chwili, mogą istnieć możliwości w przyszłości, aby rozszerzyć sieć do tego obszaru miasta. Są jednak dobre wiadomości dla programu, ponieważ radni zostaną poproszeni o zobowiązanie się do dalszych inwestycji i wsparcie nowej oferty dla HNIP, aby zbudować przedłużenie rur do obszaru Wellington Street w mieście.

Źródło: yorkshireeveningpost.co.uk
Fot. Pixabay