Home Archive by category Polecane

Polecane

ECO SA ROZWIJA SKRZYDŁA

Energetyka Cieplna Opolszczyzny pozyskuje kolejne pieniądze na inwestycje. Jest to już ponad 170 mln złotych. Na co te pieniądze zostaną wydane? Odpowiada Mirosław Romanowicz, Członek Zarządu ECO SA w Studio Forum Ciepłowników Polskich.

„Rzeczywiście od wielu lat pozyskujemy środki z różnych źródeł. Między innymi z NFOGiŚW. Pozyskujemy również środki regionalne. Kwota dotacji sięga tych 150 mln złotych, a łączna wartość projektów sięga 350 mln złotych. Pozyskanie wszystkich tych środków nie odbywa się w jednym roku – mówimy tutaj o wielu latach. Pozyskiwaliśmy środki na przebudowę sieci, na budowę wysoko sprawnej kogeneracji. I właśnie teraz, te ostatnie inwestycje, realizujemy dzięki funduszowi”.

Źródło: PortalKomunalny
Fot. PortalKomunalny

JANOWSKI: CIEPŁO I ENERGIA W JEDNYM PROCESIE TECHNOLOGICZNYM

Veolia Łodź to przedsiębiorstwo od lat związane z Łodzią. Dostarcza mieszkańcom ciepło, również w powiązaniu z kogeneracją. Czy kogeneracja to najlepsze źródło ciepła dla polskich miast? O działaniach firmy opowiedział Sławomir Jankowski, Członek Zarządu, Dyrektor ds. Rozwoju Veolia Łodź w Studio Forum Ciepłowników Polskich.

„Veolia Energia Łódź produkuje dwa produkty – ciepło i energię w jednym procesie technologicznym. W naszym przekonaniu jest to o tyle lepsze dla środowiska rozwiązanie w stosunku do klasycznych metod jak produkcja energii w elektrowni czy ciepła w kotłowni, że w tym jednym procesie oszczędzamy 30 % paliwa pierwotnego. Jest to zatem efektywniejsze. Ma to wymiar znaczący dla środowiska”.

Źrodło: PortalKomunalny
Fot. PortalKomunlany

LPEC SA „FIRMĄ PEŁNĄ CIEPŁA”

LPEC SA po raz trzeci w czteroletniej historii zdobyło Laur „Firmy Pełnej Ciepła”. Co to za nagroda i za jakie działania firma je otrzymała? Odpowiada Marek Goluch, prezes zarządu LPEC SA w Studio Forum Ciepłowników Polskich.

„To jest dla nas bardzo cenna nagroda. Jest ona przyznawana z tytułu najlepszego wdrażania programu Ciepło Systemowe. Odbieramy tę nagrodę jako ocenę całego rynku naszych działań. Tym bardziej ta nagroda jest dla nas cenna. Realizujemy pewną wizję. Jej elementem jest oczywiście sam program”.

„To się przekłada na cały obszar funkcjonowania naszego przedsiębiorstwa, to jest pewna wizja promowania ciepła systemowego jakością tego ciepła, ekologią tego ciepła” – dodał.

Źródło: PortalKomunalny
Fot. PortalKomunalny

KOGENERACJA WSPARŁA ZAKUP STACJI MONITORINGU POWIETRZA DLA GMINY SIECHNICE

Już tej jesieni jakość powietrza w Gminie Siechnice będzie monitorowana dzięki szesnastu nowym telemetrycznym stacjom monitoringu, których zakup dofinansował Zespół Elektrociepłowni Wrocławskich KOGENERACJA, należący do PGE Energia Ciepła z Grupy PGE.

Stacje monitoringu powietrza zostaną rozmieszczone w kluczowych miejscach Siechnic, Świętej Katarzyny, Żernik Wrocławskich, Radwanic, Iwin oraz Groblic. Połowa z nich zainstalowana zostanie na terenie placówek oświatowych, takich jak szkoły, przedszkola i żłobek, dzięki czemu w przyszłości, za pomocą konfiguracji sprzętowo – programowej, możliwe będzie korzystanie z pozyskiwanych danych w ramach programu edukacyjnego skierowanego do dzieci i młodzieży.

Po instalacji, uruchomieniu i kalibracji systemu pomiarowego dane pozyskiwane ze stacji monitoringu będą udostępnione odbiorcom za pośrednictwem stron internetowych oraz darmowej aplikacji na urządzenia mobilne. Jedna ze stacji zlokalizowana zostanie na terenie Elektrociepłowni Czechnica należącej do KOGENERACJI.

Współpracujemy z Gminą Siechnice na wielu płaszczyznach, a działania na rzecz czystego powietrza to jedno z naszych kluczowych przedsięwzięć – mówi Mariusz Michałek, prezes KOGENERACJI. – Ogromny wpływ na poprawę powietrza będzie miała planowana przez nas budowa w Siechnicach nowoczesnej elektrociepłowni gazowej, która zastąpi obecną jednostkę węglową. Dzięki tej inwestycji mieszkańcy gminy już niedługo będą mogli oddychać czystszym powietrzem – dodaje.

Program pomiarowy stacji obejmować będzie ilość pyłów PM 10 i PM 2,5, ciśnienie atmosferyczne, temperaturę powietrza oraz wilgotność. Dla stacji umieszczonej na terenie elektrociepłowni program pomiarowy zostanie rozszerzony o pomiary dwutlenku azotu, dwutlenku siarki oraz tlenku węgla.

KOGENERACJA jest firmą, która zawsze aktywnie włącza się w różnorakie działania gminy Siechnice. Wyrażam zadowolenie z faktu, że tym razem wspólnie zrealizujemy projekt z pogranicza ochrony środowiska i edukacji. Zbliża się okres jesienno-zimowy i jestem przekonany, że dane z czujników dostępne całą dobę poprzez stronę internetową oraz aplikację mobilną, będą uważnie śledzone i analizowane przez mieszkańców naszej gminy. Liczę, że prezentacja danych z rozbudowanej sieci czujników trafi do świadomości części mieszkańców, zachęcając ich do zmiany źródeł ogrzewania, a ostatecznie spowoduje to ograniczenie tzw. niskiej emisji – podkreśla Milan Ušák, Burmistrz Siechnic.

Zadanie realizowane jest przez gminę Siechnice za kwotę blisko 168 tys. zł ze środków Unii Europejskiej w ramach Funduszu Spójności w Programie Operacyjnym Pomoc Techniczna 2014-2020 oraz budżetu państwa przy dofinansowaniu przez KOGENERACJĘ S.A. kwotą w wysokości 50 tys.000 zł.

Źródło: PGE EC

MICHALSKI: CZEKA NAD DOGŁĘBNA TRANSFORMACJA ENERGETYCZNA

„Chcę podkreślić, że to nam nie wyjdzie, jeżeli nie będzie oddolnego wsparcia i zrozumienia, czyli w samych przedsiębiorstwach ciepłowniczych, zwłaszcza w tych mniejszych. Musi być do tego konkretne podejście” – powiedział Artur Michalski, wiceprezes Zarządu NFOŚiGW, który był gościem Studio Forum Ciepłowników Polskich.

Artur Michalski odpowiadając na pytanie o to jaką rolę w ciepłownictwie powinna odgrywać energia odnawialna i paliwa alternatywne, a co za tym idzie jakie kierunki rozwoju branży ciepłowniczej powinny być szczególnie wspierane, powiedział:

„Czeka nas dogłębna transformacja energetyczna. Kluczową rolę będą odgrywać Odnawialne Źródła Energii, alternatywne źródła energii. Wchodzimy w różne, nowe rozwiązania. Przede wszystkim, tak jak dla NFOŚiGW, resortu, dla klimatu, dla polskiego rządu, zależy nam żeby były one jak najbardziej przyjazne dla środowiska, ale. Narodowy Fundusz chciałby wspierać przede wszystkim rozwiązania geotermalne – przyłączanie się do ciepła systemowego, co jak wiadomo jest najlepszym rozwiązaniem. Tam mamy mówiąc kolokwialnie „ogarniętą” sprawę emisji. Zależy nam aby w danym mieście żyło się wygodnie, bez presji na środowisko, spowodowane przemysłem, ale i transportem czy rozwiązaniami ciepłowniczymi”.

Źródło: PortalKomunalny
Fot. PortalKomunalny

RYSZARD WASIŁEK O PRZYSZŁOŚCI BRANŻY CIEPŁOWNICZEJ

Branża ciepłownicza musi się zmieniać i to z wielu powodów, związanych z wyzwaniami środowiskowymi, niezbędną modernizacją, potrzebą zapotrzebowania bezpieczeństwa energetycznego czy dywersyfikacji źródeł zasilania. O tym co przed Izbą Gospodarczą Ciepłownictwo Polskie, mówi w Studio Forum Ciepłowników Polskich Ryszard Wasiłek, Przewodniczący Rady IGCP.

„IGCP to największa izba ciepłownicza w Polsce. Jest to izba, która zrzesza ponad 200 zakładów ciepłowniczych, a więc jej głos jest bardzo ważny, bardzo istotny. Przed nami naprawdę bardzo ciężkie czasy wynikające z Zielonego Ładu, dostosowania do wszystkich unijnych dyrektyw naszej produkcji ciepłowniczej. W związku z tym na pewno będzie to rodzić mnóstwo zmian legislacyjnych i stąd rola Izby jest bardzo ważna żeby zadbać o interesy ciepłowników, żeby zadbać o to co dla nas jest najważniejsze. Czasy naprawdę są ciężkie – przede wszystkim od strony inwestycyjnej, poziomu nakładów inwestycyjnych, organizacyjnej w związku z tym pomoc Izby w rozwiązywaniu tych problemów, bo jest ich naprawdę bardzo dużo”.

Na pytanie co dalej i jakie wyzwania czekają Izbę w najbliższym czasie, dodaje:

„To co wynika z Zielonego Ładu. Dostosowania się przedsiębiorstw publicznych do dyrektyw, do zobowiązania ograniczenia emisji CO2. Będziemy mieli z tym spory problem. Większość przedsiębiorstw ciepłowniczych jeszcze spala węgiel, dlatego jest to bardzo istotna kwestia. Ta istotność nie może być związana ze zbyt dużym wzrostem ceny ciepła. Z jednej strony trzeba się dostosować do dyrektyw unijnych, a z drugiej strony ograniczyć do minimum wzrost cen, co według mnie musi nastąpić”.

„Główne hasło spotkania w Międzyzdrojach to Zielony Ład. Wszystko to co jest związane z tymi oczekiwaniami UE w stosunku do naszej emisyjności, nie tylko Co2, ale i innych elementów. Co roku było tu 500-600 osób, natomiast teraz przez przepisy sanitarne jesteśmy w ograniczonej ilości przedstawicieli firm ciepłowniczych i nie tylko, bo również i firm, które świadczą dla nich różne usługi. Mam nadzieję, że to co sobie założyliśmy jako zarząd i jaka rada na to forum i te panele pozwolą przybliżyć nam to zagadnienie, które jest dla nas najważniejsze” – mówi Przewodniczący Rady IGCP.

„Liczę, że nowe rozwiązanie w tej historii kilkudziesięcioletniej spotka się z akceptacją. Wiele firm pracuje zdalnie, konferencje odbywały się zdalnie, jesteśmy przyzwyczajeni do tej formy organizacji” – ocenia możliwość wzięcia udziału w wydarzeniu online.

Źródło: Portalkomunalny
Fot. Portalkomunalny

DYREKTOR DEPARTAMENTU CIEPŁOWNICTWA O PEP2040

Polityka Energetyczna Polski do 2040 odpowie na wyzwania stojące przed energetyką. Transformacja ma obejmować wiele sektorów, ale to właśnie energetyka ma być tutaj kluczowa.

Branżę ciepłowniczą czekają wyzwania. Z jednej strony niesie je PEP40, a z drugiej działania Unii Europejskiej. Pojawiają się duże zmiany w podejściu do sektora ciepłowniczego jak i paliw kopalnych. Będzie to wymagało wysiłku, a co za tym idzie nakładów. Dekarbonizacja wskazywana jest jako jedne z najważniejszych wyzwań stojących przed ludzkością. W jakim stopniu nasza energetyka i ciepłownictwo będą wpisywały się w idee dekarbonizacji w następnych latach?

„Sektor ciepłowniczy ma pewną przewagę nad energetyką wielkoskalową, ze względu na swoją strukturę. To jest około 400 niezależnych podmiotów. To są jednostki wytwórcze zlokalizowane w miastach, blisko odbiorców. Jest to atut sektora, gdyż może wykorzystywać lokalne możliwości, które dają odnawialne źródła energii, może wykorzystywać różne technologie, niekoniecznie oparte o paliwa kopalne, ale i o lokalne zasoby. Zwiększanie ilości efektywnych systemów ciepłowniczych, zwiększanie udziału OZE w wytwarzaniu ciepła, będzie powodowało, że system ten będzie miał szansę wpisać się w ramy regulacyjne UE. Będzie mógł z sukcesem funkcjonować w następnych dekadach” – powiedział Piotr Sprzączak, dyrektor departamentu ciepłownictwa w Ministerstwie Klimatu, w Studio Forum Ciepłowników Polski.

Pytany o przyszłość OZE w ciepłownictwie, odpowiada: „Myślę, że kwestia odpadowa zasługuje na szczególne zaznaczenie, ze względu na to, że to pewien równoległy problem w wielu gminach, jeżeli chodzi o możliwość składowania tej wysokoenergetycznej frakcji odpadów. Chcemy, żeby te możliwości wykorzystania tego paliwa alternatywnego RDF w ciepłownictwie miało trochę większy udział i żeby pozwalało – w pewnym sensie – rozwiązywać problemy na poziomie gmin z zagospodarowaniem tej frakcji, a jednocześnie można było dzięki temu w sposób stabilny, zrównoważony czy z istotnym udziałem OZE pozyskiwać ciepło dla mieszkańców”.

Określił również działania resortu klimatu, mającego wpisywać się w ideę „Green Deal”.

„Jesteśmy po środku. Staramy się negocjować z KE na temat tego, aby te priorytety, które są ustalane, w jak największym stopniu odzwierciedlały potrzeby polskiego sektora ciepłowniczego, a z drugiej strony staramy się rozmawiać z uczestnikami rynku ciepłowniczego, żeby te regulacje i ramy regulacyjne, które są tworzone w Ministerstwie Klimatu w sposób stabilny, przewidywalny pozwalały im na prowadzenie działalności gospodarczej i ten dialog pozwalał na dalsze działania”.

Źródło: Portalkomunalny
Fot. Portalkomunalny

RUSZYŁO MULTIMEDIALNE FORUM CIEPŁOWNIKÓW POLSKICH W MIĘDZYZDROJACH

W Hotelu Vienna House Amber Baltic w Międzyzdrojach rozpoczęło się 24. Forum Ciepłowników Polskich, organizowane przez Izbę Gospodarczą Ciepłownictwo Polskie. Tegoroczny tremat wiodący to “Ciepłownictwo istotną częścią Zielonego Ładu”. Forum odbywa się w formule hybrydowej, która oferuje osobisty udział w wydarzeniu, ale także możliwość śledzenia jego przebiegu poprzez specjalną platformę internetową. Obsługę techniczną transmisji on-line konferencji zapewnia firma Abrys.

Organizacja tego typu wydarzenia wymaga zaangażowania olbrzymich sił. IGCP, wspólnie z firmą Abrys, sprawiły, że Forum Ciepłowników Polskich stało się wydarzeniem multimedialnym. Dzięki temu, osoby, które z różnych powodów nie dotarły do Międzyzdrojów, mogą się zarejestrować, a następnie obserwować i słuchać prelekcji, oglądać przeprowadzane przez dziennikarzy “Przeglądu Komunalnego” oraz “Energii i Recyklingu” wywiady z gośćmi specjalnymi, zadawać pytania prelegentom, czy brać udział w on-linowych ankietach problemowych. Po konferencji stworzone zostanie dla “wirtualnych” uczestników także specjalny materiał wideo z zapisem całości wydarzenia.

Warto również wspomnieć, iż w obecnym, pandemicznym okresie, aby móc zorganizować konferencję w hybrydowej formule, należało spełnić mnóstwo wymogów formalnych, z którymi organizatorzy podobnych przedsięwzięć nie mieli do tej pory do czynienia.

Specjaliści o przyszłości ciepłownictwa

Dziś, w poniedziałek, pierwszy merytoryczny dzień Forum Ciepłowników Polskich. Zaraz po uroczystej inauguracji wręczone zostaną doroczne nagrody branży, czyli „Laury Ciepłownictwa”. Następnie, w sesji poświęconej globalnym problemom, rozmowa dotyczyć będzie regulacji w ciepłownictwie, które narzuca nam Nowy Zielony Ład, czyli nowa europejska strategia dochodzenia do neutralności klimatycznej Starego Kontynentu. Zaraz po niej debata o polityce regulacyjnej ciepłownictwa w Polsce.

Wśród zaproszonych gości i jednocześnie uczestników dyskusji wymienić można m.in. prof. Jerzego Buzka, reprezentującego Parlament Europejski, Karlisa Goldsetina z Komisji Europejskiej, Artura Michalskiego, prezesa NFOŚiGW, doradcę prezydenta RP Pawła Sałka, Piotra Sprzączaka z Ministerstwa Klimatu czy prezesa URE Rafała Gawina.

W drugiej części dnia uczestnicy Forum zapoznają się m.in. ze strategiami polskich firm ciepłowniczych dotyczących dążenia do osiągania „zielonych” celów, ze sposobami na wykorzystanie przez branżę szansy związanej z Nowym Zielonym Ładem, a także pomysłami na skuteczną modernizację polskiego ciepłownictwa do 2030 r.

Nowe technologie i “Morza szum”

Równolegle do FCP trwa Dzień Nowych Technologii. To miejsce, w którym zapoznać można się z praktycznymi realizacjami polskich przedsiębiorstw ciepłowniczych. Tu poznać można np. zasady funkcjonowania systemów IT wspierających zarządzanie stroną popytową na ciepło systemowe, tajniki wysokosprawnej kogeneracji czy wykorzystania bezzałogowych statków powietrznych do inspekcji energetycznych.

Na koniec dnia organizatorzy przygotowali Wieczór Ciepłowników. W tym roku nosi on nazwę „Morza szum” i uświetni go występ kultowej polskiej grupy „Czerwone Gitary”. Również ten koncert śledzić będą mogli w Internecie zarejestrowani uczestnicy Forum.

Jutro kolejny dzień Forum Ciepłowników Polskich, nad którym patronat sprawują “Przegląd Komunalny” oraz “Energia i Recykling”. Rozmowa będzie wówczas dotyczyć m.in. przyszłości ciepłownictwa systemowego i kogeneracji w nowym modelu rynku ciepła do 2050 r., wpisującym się w transformację polskiej energetyki i wychodzącym naprzeciw wymaganiom polityki klimatycznej UE czy narzędzi informatycznych wspierających przedsiębiorstwa ciepłownicze w realizacji założeń Nowego Zielonego Ładu.

Źródło: PortalKomunalny
Fot. PortalKomunalny

55% – NOWY CEL REDUKCJI EMISJI NA 2030 ROK

Komisja Europejska będzie w tym tygodniu opowiadać się za 55% redukcją emisji gazów cieplarnianych do 2030 r. i dążyć do zwiększenia udziału energii odnawialnej w ramach ambitnego planu osiągnięcia zerowej emisji netto do połowy wieku.

Dokumenty dot. nowego celu redukcji emisji zostaną przedstawione dnia 16 września, w ramach pierwszego orędzia przewodniczącej KE dot. stanu Unii.

Jak wskazuje dokument „Ograniczenie emisji o 55% do 2030 r. w porównaniu z poziomem z 1990 r. jest wykonalne z ekonomicznego punktu widzenia i korzystne dla Europy”. Nowy cel redukcji emisji na2030 r. jest głównym elementem Zielonego Ładu Komisji, który ma na celu uczynienie z Europy pierwszego na świecie kontynentu neutralnego dla klimatu do 2050 r.

Co ważne, wniosek Komisji nie będzie uzależniony od tego, czy inne kraje lub regiony podpiszą się pod podobnymi celami klimatycznymi.

Pomimo kryzysu COVID-19, Zielony Ład pozostaje “głównym priorytetem politycznym” przewodniczącej Komisji von der Leyena. „Kryzys zdrowotny wymaga pilnych działań, ale nasze wysiłki na rzecz rozwiązania jednego kryzysu nie mogą się spieszyć ani pogorszyć drugiego”, stwierdza się w dokumencie, ostrzegając, że „odkładanie działań na rzecz klimatu lub wycofywanie środków nie jest rozwiązaniem dla Unii Europejskiej”.

“Długoterminowe zakłócenia gospodarcze wynikające z bezczynności znacznie przewyższyłyby koszty inwestycji w ambitne działania w dziedzinie klimatu w chwili obecnej” – twierdzi władza wykonawcza UE.

Zmniejszenie emisji o 55% będzie wymagało zwiększenia ambicji UE we wszystkich dziedzinach, w tym w dziedzinie energii odnawialnej, której udział w koszyku energetycznym będzie musiał wzrosnąć do 38-40% do 2030 r., w porównaniu z obecnym celem 32% – mówi dokument.

Z drugiej strony, zużycie węgla musiałoby zostać zmniejszone o 70% w porównaniu z 2015 r., a ropy i gazu odpowiednio o ponad 30% i 25%. Jednak osiągnięcie tego celu stanowi również “poważne wyzwanie inwestycyjne” – przyznaje Komisja, stwierdzając, że będzie musiała “znacznie przyspieszyć działania” we wszystkich sektorach gospodarki – w tym w rolnictwie, leśnictwie, energetyce, a zwłaszcza w budynkach i transporcie, gdzie emisje w ostatnich latach nadal rosną.

Ogólnie rzecz biorąc, roczne inwestycje w czystą energię będą musiały wzrosnąć o “około 350 mld euro rocznie”, stwierdza się w dokumencie. Jednocześnie “przyspieszenie transformacji pomoże zmodernizować całą gospodarkę”, dodaje, stwierdzając, że przywództwo UE w zakresie zmian klimatu zapewni europejskim przedsiębiorstwom przewagę konkurencyjną na rynkach światowych.

Źródło: Euractiv
Fot. Pixabay

ENERGETYKA CIEPLNA W LICZBACH – 2019

Najnowszy raport URE Energetyka cieplna w liczbach – 2019 przedstawia obraz rynku na podstawie danych zebranych od ponad 400 koncesjonowanych przedsiębiorstw ciepłowniczych. Wyniki badań regulatora pozwalają ocenić stan sektora oraz najważniejsze kierunki zmian zachodzących w polskim ciepłownictwie.

Jaka jest kondycja branży?

W ostatnich latach systematycznie spada sprzedaż ciepła. Mimo to, wyłącznie w 2018 r. zanotowano spadek przychodów sektora ciepłowniczego (o 3 proc.), w 2019 r. przychody te ponownie wzrosły o 1,2 proc. Natomiast rok 2019 był kolejnym, w którym rosły koszty sektora – po dwuprocentowym wzroście w 2018 r., w 2019 r. koszty wzrosły o dalsze 6,2 proc. Do wzrostu kosztów działalności przedsiębiorstw ciepłowniczych w ubiegłym roku przyczynił się niewątpliwie wzrost kosztów: uprawnień do emisji CO2, zakupu energii elektrycznej, paliwa technologicznego, a także usług obcych.

Po raz pierwszy od 2013 r. przychody osiągnięte przez koncesjonowane przedsiębiorstwa ciepłownicze nie umożliwiły pokrycia kosztów prowadzenia działalności związanej z zaopatrzeniem odbiorców w ciepło. Obniżenie wyniku finansowego wiąże się również z obniżeniem rentowności przedsiębiorstw ciepłowniczych. Wskaźnik rentowności w 2019 r. osiągnął wartość ujemną – prawie (-) 3 proc. i obniżył się w stosunku do roku poprzedniego o 4,8 punktu procentowego – głównie w przedsiębiorstwach posiadających źródła ciepła, w których ciepło wytwarzane jest w kogeneracji z energią elektryczną (obniżenie o 8,34 punktu procentowego w stosunku do 2018 r.).

W przypadku przedsiębiorstw produkujących ciepło w kogeneracji z produkcją energii elektrycznej, przedstawienie wyników finansowych tylko w zakresie działalności ciepłowniczej jest trudne, bowiem niemożliwe jest jednoznaczne rozdzielenie kosztów wytwarzania energii elektrycznej i ciepła według miejsca powstania, a co za tym idzie – określenie efektywności wyłącznie dotyczącej wytwarzania ciepła. Na podstawie danych ze sprawozdań Ministerstwa Aktywów Państwowych wyraźnie jednak widać, że przedsiębiorstwa te odnotowały w 2019 r. wysoki poziom wskaźnika rentowności sprzedaży energii elektrycznej i ciepła łącznie. Dopiero pozostała działalność operacyjna przyniosła stratę. Do sytuacji tej przyczyniły się ponownie koszty zakupu uprawnień do emisji CO2.

Rentowność i koszty uprawnień do emisji CO2

Minione dwa lata przyniosły znaczący wzrost cen uprawnień do emisji CO2. Koszty ich zakupu znalazły odzwierciedlenie w wynikach finansowych przedsiębiorstw ciepłowniczych, w szczególności w tych przedstawianych przez przedsiębiorstwa posiadające źródła, w których ciepło wytwarzane jest w jednostkach kogeneracji. Jednak w przypadku przedsiębiorstw posiadających takie jednostki, na wyniki finansowe związane z działalnością ciepłowniczą wpływ mają stosowane metody podziału kosztów. W zależności od przyjętej metody, koszty mogą w różnym stopniu obciążać poszczególne działalności, a tym samym wpływać na wysokość wykazywanych wyników finansowych ze sprzedaży ciepła i sprzedaży energii elektrycznej. Efektywność przedsiębiorstw produkujących ciepło i energię elektryczną w skojarzeniu można zatem oceniać wyłącznie w oparciu o dane dotyczące całej działalności danego przedsiębiorstwa. Bierzemy więc pod uwagę rentowność, jaką uzyskują one ze sprzedaży ciepła i sprzedaży energii elektrycznej łącznie.

Ponieważ obszar ten jest bardzo złożony i ma duże znaczenie dla pełnej i spójnej oceny ekonomicznej przedsiębiorstw produkujących ciepło i energię elektryczną w skojarzeniu, Prezes URE prowadzi osobny, dedykowany temu obszarowi monitoring przedsiębiorstw ciepłowniczych. Wyniki tych badań poznamy jeszcze w tym roku.

Wyzwania środowiskowe a inwestycje

Chcąc zdiagnozować zaawansowanie procesu dostosowywania źródeł ciepłowniczych do dyrektywy w sprawie emisji przemysłowych oraz związane z tym potrzeby inwestycyjne przedsiębiorstw ciepłowniczych, w pierwszym kwartale 2020 roku Urząd przeprowadził monitoring rynku ciepłowniczego pod tym kątem. Badanie objęło prawie 90 przedsiębiorstw. Ze wstępnej analizy informacji przedstawionych przez ciepłownie wynika, że 97 proc. przedsiębiorstw zobowiązanych do dostosowania swoich źródeł do tzw. dyrektywy IED rozpoczęło już inwestycje. Wysokość planowanych do poniesienia nakładów przez przedsiębiorstwa ciepłownicze na realizację tego celu, w latach 2020 – 2029, została określona na około 5,4 mld zł. Rezultaty tego monitoringu poznamy w najbliższych tygodniach.

***

 • Od 2002 r. – tj. od czasu pierwszego badania ciepłownictwa przeprowadzonego przez URE – liczba koncesjonowanych przedsiębiorstw ciepłowniczych zmniejszyła się o ponad połowę.
 • Znacząco spadł poziom emisji szkodliwych substancji do atmosfery, głównie pyłów, dwutlenku siarki oraz tlenków azotu; emisja CO2 obniżyła się o ok. 20 proc.
 • Całkowita wielkość mocy cieplnej zainstalowanej u koncesjonowanych wytwórców ciepła zmniejszyła się od 2002 r. o 24,5 proc. W 2019 r. wielkość mocy cieplnej zainstalowanej wynosiła 53,5 GW, a osiągalnej 52,5 GW.
 • W latach 2002-2019 koncesjonowane ciepłownictwo zredukowało zatrudnienie o ponad połowę, stając się tym samym bardziej efektywnym ekonomicznie organizmem oraz dając świadectwo udanej możliwości zastąpienia monopolu regulacją.
 • Udział ciepła z kogeneracji w 2019 r. wyniósł 65 proc. produkcji ciepła ogółem i wzrósł o 1,5 punktu procentowego w stosunku do 2018 r. Nieznacznie zwiększył się również udział przedsiębiorstw wytwarzających ciepło w kogeneracji – spośród 375 wytwórców ciepła biorących udział w badaniu w 2019r., 33 proc. wytwarzało ciepło w kogeneracji (w 2018 roku było to 32 proc.; w 2015 – 25 proc.).
 • Następuje dywersyfikacja paliw zużywanych do produkcji ciepła. Dominują nadal paliwa węglowe, których udział w 2019 r. stanowił 71 proc. paliw zużywanych w źródłach ciepła (w 2018 r. było 72,5 proc, a w 2017 r. – 74 proc.) Od 2002 r. udział paliw węglowych obniżył się o 10,7 punktu procentowego. W tym czasie wzrósł udział paliw gazowych – o 5,8 punktu procentowego oraz źródeł OZE – o 6,6 punktu procentowego.
 • W 2019 r. wolumen sprzedaży ciepła przez koncesjonowane przedsiębiorstwa ciepłownicze (łącznie z odsprzedażą innym przedsiębiorstwom) wyniósł prawie 345 tys. TJ i był o prawie 4 proc. niższy niż w 2018 r. (358 tys.TJ).
 • W 2019 r. średnia cena ciepła sprzedawanego ze źródeł wytwórczych wyniosła 40,97 zł/GJ i wzrosła o 5,8 proc. w stosunku do ceny w 2018 r. (38,72 zł/GJ).
 • Ceny ciepła ze źródeł wytwarzających ciepło w kogeneracji były zdecydowanie niższe niż ceny ciepła ze źródeł pozostałych – o 21,9 proc. Spowodowane to jest przede wszystkim bardziej efektywnym kosztowo sposobem wytwarzania ciepła (i energii elektrycznej) w kogeneracji, wielkością rynków, na potrzeby których wytwarzane jest ciepło w tej technologii (największe rynki w Polsce, w tym m.in. Warszawa, Poznań, Kraków, Wrocław, Łódź, Trójmiasto).
 • Stawka opłaty za usługi przesyłowe w 2019 r. wzrosła o 3,5 proc. (w stosunku do 2018 r.) i wyniosła 18,33 zł/GJ.
 • W ostatnich latach wzrósł poziom inwestycji w majątek ciepłowniczy. W 2019 r. wysokość nakładów wyniosła prawie 3,5 mld zł i wzrosła o 18 proc. w stosunku do 2018 r. Ponad połowę nakładów – prawie 59 proc. – przedsiębiorcy przeznaczyli na inwestycje w majątek wytwórczy. Przy czym w 2019 r. udział środków własnych w finansowaniu poniesionych nakładów wyniósł blisko 80 proc.

Raport dostępny jest tutaj.

Źródło: URE
Fot. URE