Home Articles posted by Redakcja

RUSZYŁ NABÓR DO „INKUBATORA WNIOSKÓW LIFE 2021”

Tegoroczny nabór do „Inkubatora wniosków LIFE” potrwa do 15 czerwca br. Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej rozszerzył katalog beneficjentów oraz zwiększył wysokość dotacji na przygotowanie wniosków z 50 do 80 tys. zł, lecz nie więcej niż 0,6 proc. kosztów projektu. Zaplanowano też serię bezpłatnych szkoleń na temat Programu LIFE.

Oferta NFOŚiGW jest skierowana do wszystkich (pozabudżetowych) podmiotów mogących korzystać z Programu LIFE. Kwota dofinansowania w formie dotacji na przygotowanie wniosku w tym roku jest o 30 tys. zł wyższa niż w 2020 r. i wynosi 80 tys. zł, lecz nie więcej niż 0,6% kosztów kwalifikowanych przedsięwzięcia LIFE. Dodano również wymóg współpracy międzynarodowej oraz innowacyjnego charakteru w skali Unii Europejskiej dla większości projektów (wyjątkiem są m.in. projekty z zakresu ochrony przyrody). Oznacza to, że NFOŚiGW wesprze przygotowanie projektów innowacyjnych o szerokim zasięgu międzynarodowym, które mają większe szanse w konkursie Komisji Europejskiej.

Nabór ciągły do „Inkubatora wniosków LIFE” (w ramach programu priorytetowego NFOŚiGW „Współfinansowanie Programu LIFE”) będzie trwał od 22.04.2021 r. do 15.06.2021 r. wnioskodawcy będą mogli się ubiegać o dofinansowanie prac związanych z przygotowaniem wniosków do Programu LIFE, które zostaną złożone do Komisji Europejskiej w tegorocznym naborze. Składanie wniosków odbywać się będzie za pośrednictwem generatora wniosków o dofinansowanie (GWD).

NFOŚiGW przygotowuje również serię webinariów dotyczących kryteriów naboru, warunków udzielenia dofinansowania oraz oczekiwań NFOŚiGW względem składanych w ramach „Inkubatora” wniosków. Pierwsze z nich odbędzie się już 29 kwietnia, kolejne planowane są na maj i czerwiec.

Program LIFE to zarządzany przez Komisję Europejską instrument finansowy, który wspiera realizację innowacyjnych, z pewnymi wyjątkami, projektów z zakresu ochrony środowiska i ochrony klimatu. Rozpoczęła się nowa edycja programu w ramach nowej perspektywy finansowej 2021-2027.

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej pełni funkcję Krajowego Punktu Kontaktowego Programu LIFE. Oferuje potencjalnym beneficjentom wsparcie w postaci dodatkowych narzędzi już na etapie przygotowania wniosków. Są to m.in. „Inkubator wniosków LIFE” (umożliwiający dofinansowanie przygotowania aplikacji), jak również znaczące wsparcie merytoryczne w formie szkoleń i konsultacji.

Dzięki montażowi finansowemu środków z Programu LIFE (60%) i NFOŚiGW (35%) w naborach 2021 oraz 2022 roku można uzyskać dofinansowanie w formie dotacji nawet do 95% kosztów kwalifikowanych przedsięwzięcia. Jednak w latach kolejnych wsparcie ze strony NFOŚiGW będzie stopniowo malało, po 5% co dwa lata, do poziomu 20% kosztów kwalifikowanych w 2027 roku. Wsparcie finansowe Komisji Europejskiej w ramach programu LIFE udzielane przedsiębiorcom nie jest traktowane jako pomoc publiczna.

Źródło: NFOŚiGW
Fot. Pixabay

EC „ZIELONA GÓRA” PODSUMOWAŁA ZIMĘ 2020/21

Elektrociepłownia „Zielona Góra” podsumowała zakończoną zimę. W tym roku zima była mroźniejsza od ubiegłorocznej. 12 lutego br. odnotowano najniższą temperaturę -12,8°C. Dla porównania w poprzednim roku najniższa temperatura na zewnątrz wyniosła zaledwie -5,2°C.

Wytwarzanie skojarzone energii elektrycznej i cieplnej jest procesem technologicznym polegającym na jednoczesnej ich produkcji w elektrociepłowni. Jest to najbardziej efektywna i ekologiczna forma pozyskiwania energii.

– Elektrociepłownia „Zielona Góra” pracuje przez cały rok. Dostarczamy mieszkańcom ciepło niezależnie od pory roku czy panujących temperatur. Jesteśmy przygotowani na dużo niższe wskazania dzięki posiadanemu zapasowi mocy. Przy tegorocznych -12,8°C wykorzystaliśmy 53% mocy cieplnej naszych urządzeń – podsumowuje Krzysztof Kwiecień, prezes zielonogórskiej elektrociepłowni.

Poniżej kilka danych związanych z tegoroczną zimą, w porównaniu do zimy 2019/2020.

Źródło: PGE EC
Fot. PGE EC

MIASTO Z KLIMATEM 2.0 – INAUGURACJA NOWEJ EDYCJI INICJATYWY

Minister klimatu i środowiska wraz z Burmistrzem Gminy Brwinów, Prezesem Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz Dyrektorem Instytutu Ochrony Środowiska zainaugurowali 19 kwietnia br. kolejną edycję programu Miasto z Klimatem.

Inicjatywa Miasto z Klimatem zainaugurowana została w roku 2020 i cieszyła się dużym zainteresowaniem zarówno ze strony samorządów, jak i opinii publicznej. W związku z tym podjęto decyzję o jej kontynuacji w roku 2021 i w latach kolejnych. Miasto z Klimatem będzie realizowane w rozszerzonej formule, z uwzględnieniem aktywności proponowanych przez jednostki podległe i nadzorowane przez resort klimatu.

Celem programu Miasto z Klimatem jest upowszechnianie nowoczesnych, efektywnych i skutecznych rozwiązań, które służą poprawie jakości życia mieszkańców oraz podniesieniu odporność miast na skutki zmian klimatu. Na podstawie zgłoszenia przekazanego przez miasto do Ministerstwa Klimatu i Środowiska, przeprowadzona zostanie analiza działań podejmowanych przez miasta, której celem będzie zmierzenie efektów we wdrażaniu polityki ekologicznej i klimatycznej. Analiza przeprowadzona zostanie w kategoriach: jakość powietrza, zieleń miejska, transport, transformacja energetyczna oraz retencja miejska.

„Priorytetami Ministerstwa Klimatu i Środowiska w polityce miejskiej są m.in. poprawa jakości powietrza, transformacja energetyczna, walka z coraz powszechniejsza „betonozą”, a więc zazielenienie polskich miast, a także promowanie zrównoważonego planowania przestrzennego i rozwój ekologicznych środków transportu. Wszystkie te działania zostały zawarte w agendzie programu Miasto z Klimatem, którego drugą edycje mamy przyjemność dziś ogłosić. Dlatego też spotykamy się w Brwinowie – mieście, które może stanowić wizytówkę tego programu” – powiedział minister Michał Kurtyka.

„Miejskie plany adaptacji do zmian klimatu pomagają miastom zidentyfikować zagrożenia i potrzeby związane ze zmianami klimatu. Ich przygotowanie a potem wdrożenie przyczynia się przede wszystkim do poprawy bezpieczeństwa mieszkańców miast, ale też zwiększa ochronę przed szkodliwymi skutkami zmian klimatu. MPA to też szansa na efektywniejsze projekty, na które można uzyskać dofinansowanie m.in. z szerokiej oferty programów prowadzonych przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, a także na realizację inwestycji w ramach programu „Miasto z Klimatem” Ministra Klimatu i Środowiska” – podkreślił prezes NFOŚiGW prof. Maciej Chorowski.

Kluczowe założenia nowej odsłony programu przedstawił dyrektor IOŚ-PIB dr inż. Krystian Szczepański. – „20 miast, które uzyskają najlepszą ocenę otrzymają „spersonalizowaną” usługę doradczą w wybranych, wspólnie z danym samorządem, obszarach budowania odporności miejskiej. Usługa ta będzie realizowana przez konsorcjum koordynowane przez Instytut Ochrony Środowiska – Państwowy Instytut Badawczy, a finansowana przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej” – powiedział dyrektor Krystian Szczepański. Członkami konsorcjum będą również inne instytuty resortowe oraz jednostki wchodzące w skład resortu klimatu i środowiska. – „Miasta otrzymają doradcze wsparcie w zakresie aktualizacji dokumentów strategicznych i planistycznych, wypracowana zostanie też mapa drogowa transformacji klimatycznej dla miast. Zostaną w niej wskazane projekty strategiczne, które otrzymają priorytetowe wsparcie m.in. w ramach Nowej Perspektywy Finansowej 2021-2027” – wyjaśnił kierujący konsorcjum Krystian Szczepański.

Od ubiegłego roku w ramach programu Miasto z Klimatem odbyły się m.in. badanie postępu miast w prowadzonej polityce ekologicznej, seria warsztatów miejskich, konkurs na najlepszy zrealizowany projekt, konkurs dla młodzieży ze miejskich szkół ponadpodstawowych Szkoła z Klimatem, konkurs Miasto z Klimatem na najlepsze rozwiązania miejskie w zakresie zielono-niebieskiej infrastruktury.

„Gmina Brwinów stara się zapewnić mieszkańcom jak najlepsze warunki do życia. Oznacza to między innymi planowanie zrównoważonego rozwoju, dbanie o zieleń w przestrzeni publicznej oraz inwestycje ekologiczne. Mamy tu dobry klimat – zarówno dla mieszkańców, których przybywa nam z roku na rok, jak i dla inwestycji ekologicznych. Ich przykładem są nasza miejska hala sportowa certyfikowana jako obiekt pasywny oraz rozrastająca się sieć ścieżek rowerowych. Cieszy mnie, że realizowane przez nas inwestycje są doceniane i wyróżniane za innowacyjność” – powiedział burmistrz Arkadiusz Kosiński.

Miasta wyróżnione w nowej edycji programu mogą otrzymać tytuł Miasta z klimatem w jednej lub kilku kategoriach. Wyróżnieniem będą mogły się pochwalić dzięki tablicom informacyjnym na budynkach użyteczności publicznej, jak również stosowną grafiką, którą będą mogły wykorzystywać w komunikacji (m.in. w internecie, na papierze firmowym). Miasta wyróżniające się zostaną także objęte specjalistycznym doradztwem strategicznym renomowanych instytucji, takich jak Instytut Ochrony Środowiska, Instytut Ekologii Terenów Uprzemysłowionych oraz Krajowa Agencja Poszanowania Energii. W ten sposób chcemy wspierać proces planowania i wdrażania polityki klimatycznej i ekologicznej na poziomie lokalnym. Chcemy, aby wspólnie z ekspertami miasta wypracowały mapę drogową transformacji klimatycznej oraz określiły ambitne cele w tym procesie.

Źródło: NFOŚiGW
Fot. Pixabay

ZMP: STANOWISKO W SPRAWIE SYTUACJI W POLSKIM CIEPŁOWNICTWIE

W minionym tygodniu zarząd Związku Miast Polskich przyjął stanowisko w sprawie sytuacji w polskim ciepłownictwie. Samorządowcy oczekują od rządu, żeby wpływu ze sprzedaży uprawnień do emisji CO2 w 2021 r. zostały w całości przeznaczone na modernizację energetyki.

Prezes Izby Gospodarczej Ciepłownictwo Polskie Jacek Szymczak przedstawił kilka tygodni temu informacje, które zaniepokoiły samorządowców.

„Szybko rosnące ceny uprawnień do emisji CO2 powodują szybki wzrost kosztów funkcjonowania przedsiębiorstw ciepłowniczych, zapewniających zaopatrzenie mieszkańców naszych miast w energię cieplną i ciepłą wodę” – zwraca uwagę zarząd ZMP.

W marcowym posiedzeniu zarządu ZMP wziął udział prezes IGCP, który na wniosek miast członkowskich przedstawił sytuację sektora ciepłowniczego. Efektem poruszonych wówczas kwestii jest właśnie omawiane stanowisko.

„Zarząd z niepokojem przyjął informacje, z których wynika, że szybko rosnące ceny uprawnień do emisji CO2 powodują szybki wzrost kosztów funkcjonowania przedsiębiorstw ciepłowniczych, zapewniających zaopatrzenie mieszkańców naszych miast w energię cieplną i ciepłą wodę. Na to nakładają się dodatkowo skutki zaniechania systemowych zmian w obecnym modelu regulacji cen i stawek opłat” – możemy przeczytać w stanowisku, a także, że „utrzymywany od wielu lat anachroniczny sposób kształtowania cen w ciepłownictwie nie uwzględnia zmian w polityce energetycznej Polski i UE ani aktualnych trendów ekonomicznych”.

Jednocześnie podkreślają, że obecny stan lokalnego ciepłownictwa w Polsce w zasadzie uniemożliwia podejmowanie koniecznych inwestycji modernizacyjnych, a skutki coraz wyraźniej widocznych tendencji spekulacyjnych na uwolnionym rynku uprawnień zagrażają nawet egzystencjalnym podstawom sektora.

Źródło: CIRE
Fot. Pixabay

CIEPŁO PRZEZ CAŁY ROK OD PGE ENERGIA CIEPŁA

PGE Energia Ciepła, należąca do Grupy Kapitałowej PGE, zapewnia ciepło w domach dla 2 mln odbiorców w 13 miastach w Polsce. Spółka dba o komfort cieplny odbiorców, zapewniając ciepło nawet wiosną i latem. W najnowszej kampanii medialnej, trwającej od 19 do 27 kwietnia, pod hasłem „Ciesz się ciepłem przez cały rok” spółka zachęca mieszkańców polskich miast do skorzystania z usługi umożliwiającej korzystanie z ciepła przez 365 dni w roku.

Sezon grzewczy, czyli czas kiedy odbiorcy intensywnie korzystają z ogrzewania, trwa zazwyczaj od października do początku maja i jest pojęciem umownym. Jego rozpoczęcie warunkowane jest wyłącznie potrzebami odbiorców. Decydującym czynnikiem wyznaczającym korzystanie z ogrzewania przez klientów jest zazwyczaj pogoda, która bywa zmienna. Dlatego niezależnie od pory roku każdy odbiorca ciepła sieciowego może zapewnić sobie komfort cieplny, korzystając z usługi „ciepło przez cały rok”.

Jako lider rynku ciepła w Polsce produkujemy i dostarczamy ciepło dla mieszkańców miast niezależnie od pogody czy trwających modernizacji w naszych elektrociepłowniach. Dzięki całorocznej możliwości dostawy ciepła, po pierwsze klient nie musi inwestować w dodatkowe rozwiązania grzewcze, takie jak np. grzejniki elektryczne, a po drugie wspomagamy walkę o czyste powietrze, poprzez ograniczanie tzw. niskiej emisji powstającej przez spalanie węgla i odpadów w domowych paleniskach – mówi Przemysław Kołodziejak, prezes zarządu PGE Energia Ciepła.

Wszystkie elektrociepłownie należące do PGE Energia Ciepła w 13 polskich miastach (Kraków, Gdańsk, Gdynia, Wrocław, Rzeszów, Lublin, Bydgoszcz i Kielce, Toruń, Zielona Góra, Gorzów Wielkopolski, Zgierz i Siechnice) pracują i są gotowe dostarczyć klientom ciepło przez cały rok. Latem wytwarzają głównie energię elektryczną i ciepło na potrzeby ciepłej wody użytkowej, ale w razie ochłodzenia są gotowe zwiększyć produkcję na cele ogrzewania i tym samym elastycznie odpowiadać na potrzeby mieszkańców. Właściciele lub zarządcy budynków (spółdzielnie mieszkaniowe, wspólnoty) mogą włączyć ogrzewanie w każdej chwili na podstawie wniosku do dystrybutora ciepła.

Usługa „ciepło przez cały rok” oparta jest na tzw. automatyce pogodowej, czyli urządzeniach zainstalowanych w węzłach cieplnych, które sterują dostawami ciepła w zależności od temperatury panującej na zewnątrz budynku. Gdy temperatura spada poniżej określonego poziomu, węzeł włącza się i uruchamia dopływ ciepła do budynku, a gdy wzrasta – dopływ ciepła zostaje automatycznie wstrzymany. Temperaturę graniczną, która wyznacza uruchomienie dostaw ciepła, zawsze określa klient w zależności od swoich potrzeb – mówi Paweł Kaliński, dyrektor Departamentu Rynku Ciepła PGE Energa Ciepła.

Utrzymywanie przez cały rok komfortu cieplnego w mieszkaniu to nie tylko kwestia naszego dobrego samopoczucia, ale także ma istotny wpływ na stan techniczny budynku oraz na nasze zdrowie. Ciepło w mieszkaniu to nie tylko temperatura powietrza, które nas otacza. To również ogrzewanie ścian i innych elementów konstrukcyjnych. Utrzymywanie stałej temperatury – a co za tym idzie nie wychładzanie budynku – powoduje, że ściany i stropy nie mają szans zawilgotnieć. To z kolei ustrzeże nas przed niebezpiecznymi dla zdrowia i konstrukcji budynków mikroorganizmami, między innymi grzybami na ścianach. Ponadto odpowiednia temperatura pozwala uniknąć infekcji, które są szczególnie częste wiosną i jesienią.

Źródło: PGE EC
Fot. PGE EC

ECO KUTNO LAUREATEM PROGRAMU INWESTOR W KAPITAŁ LUDZKI

W marcu br. w kutnowskim przedsiębiorstwie odpowiedzialnym za dostawę ciepła systemowego w ramach programu Inwestor w Kapitał Ludzki zostało przeprowadzone niezależne badanie opinii pracowników, w którym uczestniczyło 86% osób zatrudnionych w Spółce. Realizowana polityka personalna ECO Kutno została doceniona przez pracowników, wynikiem czego decyzją Kapituły Programu Spółkę przyjęto do grona Laureatów.

Organizatorem programu jest agencja badawcza Experience Institute realizująca badania ilościowe i jakościowe z obszaru HR-u i marketingu. Program Inwestor w Kapitał Ludzki to funkcjonujący od 2002 roku pierwszy w Polsce program badawczo-certyfikacyjny, nagradzający przedsiębiorstwa za prowadzoną politykę personalną. Opiera się na wypracowanym przez lata kanonie badania mającego na celu zwrócenie uwagi na opinie pracowników na temat najważniejszych obszarów funkcjonowania organizacji. Misją programu jest przede wszystkim zwrócenie uwagi pracodawców na potrzeby pracowników, a co za tym idzie, wspieranie firm w tworzeniu przyjaznych miejsc pracy.

Wśród pracowników przeprowadza się anonimowe badanie w formie ankiety. Uzyskanie certyfikatu jest możliwe po osiągnięciu głównego indeksu programu na poziomie minimum 70%, stanowiącego jednocześnie średnią z indeksów dla pięciu badanych obszarów – minimum dla obszaru to 65%, do których należą:

  1. ogólna satysfakcja z pracy,
  2. zaangażowanie pracowników,
  3. relacje (komunikacja i współpraca),
  4. kompetencje (rozwój i obowiązki),
  5. pracownik jako ambasador.

W badaniu zrealizowanym w ECO Kutno w marcu 2021 r. wzięła udział zdecydowana większość pracowników (86%), których opinie zaowocowały przyznaniem godła programu, ponieważ próg ogólnej certyfikacji dla Spółki wyniósł 81%.

Otrzymane wyróżnienie jest szczególne, ponieważ o przyznaniu nagrody w 100% decyduje siła głosu pracowników na temat pracodawcy.

Źródło: ECO Kutno
Fot. ECO Kutno

REDUKCJA EMISJI GAZÓW CIEPLARNIANYCH O 13,3% W 2020 R.

Emisje gazów cieplarnianych przez operatorów objętych unijnym systemem handlu uprawnieniami do emisji (EU ETS) spadły w 2020 r. o 13,3 proc. w porównaniu z poziomami z 2019 r. Redukcja ta wynikała ze spadku emisji z instalacji stacjonarnych o 11,2 proc. oraz spadku emisji z lotnictwa o 64,1 proc.

Lotnictwo, jako jeden z sektorów najbardziej narażonych na pandemię wirusa Covid-19, odnotowało najbardziej gwałtowny spadek emisji (-64,1 proc.). W sektorze energetycznym odnotowano spadek o 14,9 %, odzwierciedlający zarówno zmniejszone zużycie energii elektrycznej w związku z pandemią, jak i wcześniej zidentyfikowane tendencje w zakresie dekarbonizacji. Obejmują one zarówno przejście z wytwarzania energii z węgla na gaz ziemny, jak i zastępowanie paliw kopalnych odnawialnymi źródłami energii.

Emisje z przemysłu zmniejszyły się średnio o 7 %, przy czym redukcje zaobserwowano w większości sektorów, w tym w sektorze żelaza i stali (-11,7 %), cementu (-5,1 %), chemikaliów (-4 %) i rafinerii (-8,1 %). Jednak na podstawie obecnych danych nie można jeszcze określić, jaka część tych redukcji wynika ze zwiększonej wydajności emisji.

Zweryfikowane emisje gazów cieplarnianych z instalacji stacjonarnych (elektrowni i instalacji produkcyjnych) wyniosły w 2020 roku 1,331 mln ton ekwiwalentu CO2. Jest to spadek o 11,2% w porównaniu z rokiem 2019.

Zgodnie z dyrektywą EU ETS wszyscy komercyjni operatorzy statków powietrznych oraz niekomercyjni operatorzy statków powietrznych o znaczących emisjach są rozliczani za swoje emisje z lotów na terenie Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG) [1] w latach 2013-2023.

Zweryfikowane emisje operatorów statków powietrznych wyniosły w 2020 roku 24,5 mln ton CO2. Było to o ok. 64,1% mniej niż 68,2 mln ton CO2 w 2019 roku. Na podstawie obecnych danych nie jest jednak możliwe określenie, jaką część tego zmniejszenia można przypisać wzrostowi wydajności emisji.

W ramach unijnego systemu handlu uprawnieniami do emisji wszyscy operatorzy (instalacje stacjonarne i linie lotnicze) byli zobowiązani do składania sprawozdań na temat swoich zweryfikowanych emisji w 2020 r. do dnia 31 marca 2021 r. Chociaż nie jest to jeszcze ostateczne, poziom sprawozdawczości w większości sektorów i krajów przekracza 95 proc. Dane dotyczące zweryfikowanych emisji zostały udostępnione na publicznej stronie internetowej dziennika transakcji Unii Europejskiej (EUTL) w dniu 1 kwietnia 2021 r.

Źródło: EC
Fot. EC

PEC CIECHANÓW Z NOWYMI INWESTYCJAMI

Dziś podpisana została umowa na budowę elektrociepłowni na biomasę z turbiną parową z wykonawcą wyłonionym w przetargu nieograniczonym – firmą “Energika” Małgorzata Szamałek Zbigniew Szamałek Spółka Jawna. Umowa na prace budowlane wartości 48,7 mln zł.

Projekt pn. „Modernizacja systemu ciepłowniczego PEC w Ciechanowie Sp. z o.o. poprzez budowę instalacji wytwarzania energii elektrycznej i cieplnej w wysokosprawnej kogeneracji” finansowany jest między innymi z środków unijnych i krajowych uzyskanych w konkursie organizowanym przez NFOŚiGW w ramach Działania 1.6. Promowanie wykorzystywania wysokosprawnej kogeneracji ciepła i energii elektrycznej w oparciu o zapotrzebowanie na ciepło użytkowe, Poddziałanie 1.6.1. Źródła wysokosprawnej kogeneracji, oś priorytetowa I Zmniejszenie emisyjności gospodarki.

Wysokość dotacji wynosi ok. 39 %, resztę środków uzupełnia pożyczka i środki własne. Elektrociepłownia powstanie na terenie obecnej Centralnej Ciepłowni. Moc kotła parowego to 11 MWt, moc turbiny 1,1 MWe.

W ramach samego projektu 1.6.1 realizowana jest już budowa kogeneracji gazowej agregat o mocy 0,99 MW oraz agregat o mocy 1.86 MW przez firmę “Eneria”. Trwa etap budowy pierwszego agregatu, realizowany jest montaż przyłączy, prace ziemne oraz montaż zbrojenia pod płytę fundamentową. W siedzibie Wykonawcy trwa etap prefabrykacji kontenera kogeneracyjnego i realizowana jest dostawa silnika. Budowa drugiego agregatu ma rozpocząć się w połowie roku 2021. Wartość projektu kogeneracji gazowej to ponad 12 mln zł.

Dzięki tym inwestycjom ograniczy się udział energii cieplnej wytwarzanej z węgla na rzecz energii wytwarzanej z OZE i sieć ciepłownicza w Ciechanowie uzyska status efektywnej sieci ciepłowniczej. Ograniczy to również wpływ dynamicznie rosnących kosztów uprawnień do emisji dwutlenku węgla na cenę ciepła. Dodatkowo Spółka zwiększy istotnie swoje możliwości wytwarzania energii elektrycznej. Aktualnie Spółka eksploatuje jeden agregat kogeneracyjny na gaz oraz kupuje ciepło z turbiny gazowej od dostawcy przemysłowego.

Kolejne realizowane przedsięwzięcie inwestycyjne to modernizacja sieci ciepłowniczych w ramach projektu pn. “Modernizacja systemu ciepłowniczego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej w Ciechanowie Sp. z o.o. w celu ograniczenia strat przesyłu i dystrybucji ciepła” działania finansowane dotacją na poziomie 85 % z programu unijnego zarządzanego przez NFOŚiGW Poddziałanie 1.5 Efektywna dystrybucja ciepła i chłodu oś priorytetowa I Zmniejszenie emisyjności gospodarki Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014 – 2020. Wartość projektu do realizacji w latach 2021-2023 to ponad 12 mln zł. W tym roku realizowane są cztery sieciowe zadania inwestycyjne. Trzy z nich dotyczą dezagregacji węzłów grupowych na węzły indywidualne z wymianą sieci kanałowej na preizolowaną. Czwarte przedsięwzięcie dotyczy wymiany odcinka 0,5 km sieci kanałowej na preizolowaną wraz z przyłączami. Powyższe zadania realizuje firma “Foxan”.

Źródło: PEC Ciechanów
Fot. PEC Ciechanów

MNIEJ AWARII SIECI ENERGETYCZNEJ TAURONA

O ok. 18 procent rok do roku obniżają się średnio wskaźniki awaryjności sieci TAURON w ostatnich latach. Dla klientów oznacza to skrócenie czasu i mniejszą liczbę przerw w dostawach energii elektrycznej. Poprawa bezpieczeństwa zasilania to przede wszystkim efekt zrealizowanych modernizacji zmniejszających liczbę awarii oraz optymalizacji prac planowych.

Pojęcia SAIDI i SAIFI dla dystrybucji energii są ważne, ponieważ pokazują czas i liczbę przerw w dostawie energii dla klientów. Dla użytkowników energii ich systematycznie zmniejszanie przekłada się na większy komfort i bezpieczeństwo zasilania. W 2020 wskaźnik SAIDI dla przerw nieplanowanych wyniósł w TAURONIE 98,02 minut/odbiorca/rok. W 2019 roku analogiczne SAIDI wynosiło 138,68 minut/odbiorca/rok.

TAURON Dystrybucja podejmuje szereg działań powodujących szybsze, a zarazem skuteczniejsze usuwanie awarii. Modernizujemy strukturę sieci, ze szczególnym uwzględnieniem możliwości rezerwowania zasilania odbiorców. Ważne dla zmniejszenia awaryjności jest też prowadzenie wycinki drzew pod liniami napowietrznymi. Zmniejsza to istotnie liczbę awarii i ułatwia ekipom technicznym dotarcie do miejsc ich wystąpienia – mówi Robert Zasina, prezes zarządu TAURON Dystrybucja.

Przykładem zastosowania nowych technologii, przyspieszających zlokalizowanie miejsc potencjalnej awarii jest zastosowanie fotografii lotniczych wysokiej rozdzielczości, skaningu laserowego i termowizji podczas oblotów linii energetycznych helikopterami. Obloty pozwalają na sprawną lokalizację miejsc zagrożonych awarią, tj. miejsc uszkodzenia elementów sieci lub zbliżenia się linii drzew.

Zmniejszeniu awaryjności sieci służy wdrożenie specjalnych programów ograniczających liczbę i czasy trwania przerw nieplanowych. Są to m.in. wymiana napowietrznych linii SN (średnie napięcie) z przewodami gołymi na linie kablowe lub linie z przewodami w osłonie, modernizacja najbardziej awaryjnych odcinków sieci oraz skracanie ciągów SN poprzez dobudowy linii i stacji WN/SN.

Kolejny obszar działań TAURON Dystrybucja wpływających na wartość wskaźników awaryjności to automatyzacja i monitorowanie sieci, budowa nowoczesnych kanałów łączności na potrzeby sterowania pracą sieci oraz analiz parametrów pracy sieci w czasie rzeczywistym i wykorzystywanie systemów, które sygnalizują awarię oraz umożliwiają zdalne sterowanie łącznikami.

W ostatnich latach coraz częściej stosowane są nowoczesne rozwiązania skracające czas i zmniejszające liczbę przerw planowych, koniecznych przy realizacji zadań inwestycyjnych, remontowych lub przyłączeniowych.

Do czasowego zasilania klientów w coraz większym zakresie wykorzystujemy agregaty prądotwórcze i stacje tymczasowe. Ponadto z roku na rok zwiększa się udział prac realizowanych w technologii prac pod napięciem, a więc prac wykonywanych na czynnych liniach energetycznych w specjalnej technologii i z zachowaniem szczególnych środków ostrożności – wyjaśnia prezes Zasina.

Poza tymi działaniami w spółce następuje optymalizacja wyłączeń planowych, co oznacza, że jedno wyłączenie wykorzystywane jest do przeprowadzenia kilku prac przez służby spółki i wykonawców zewnętrznych. Istotne jest również zasilanie odbiorców z obwodów rezerwowych. Pozwala na to rozbudowa sieci elektroenergetycznej oraz zabudowa w niej łączników starowanych zdalnie, umożliwiających wykonanie szybkich przełączeń i zasilanie klientów z innych obwodów.

W efekcie wskaźnik SAIDI dla przerw planowanych w 2020 r. wyniósł 26,2 minuty/odbiorca/rok wobec 40,37 minut/odbiorca/rok w roku 2019.

Źródło: Tauron
Fot. Pixabay

PSZCZYNA OBJĘTA KOLEJNYM ANTYSMOGOWYM PILOTAŻEM NFOŚIGW

Pszczynie na Śląsku, jako jednej z najbardziej zanieczyszczonych gmin w Polsce, od 16 kwietnia br. realizowany będzie kolejny – obok ogłoszonego dwa dni temu dla województwa zachodniopomorskiego – antysmogowy pilotaż Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Na wymianę kopciuchów i termomodernizację wielorodzinnych budynków mieszkalnych (3-20 lokali) zarezerwowano 6 mln zł. Dodatkowe środki trafią bezpośrednio do gminy na działania informacyjno-promocyjne.

Na podstawie rocznej oceny jakości powietrza za 2019 r., przygotowanej przez Główny Inspektorat Ochrony Środowiska, opracowano listę 261 najbardziej zanieczyszczonych gmin w Polsce, gdzie występują równocześnie przekroczenia poziomu dopuszczalnego dla pyłu zawieszonego PM10 i PM2,5 oraz poziomu docelowego dla benzo(a)pirenu oznaczanego w pyle PM10.

„Z myślą o tych gminach uruchamiamy pilotaż w Pszczynie. Chcemy sprawdzić na ile nasze dodatkowe wsparcie – razem z wdrażanymi już programami »Czyste Powietrze« i »Stop Smog« – pomoże mieszkańcom w walce ze smogiem. Mam nadzieję, że z doświadczeń tego pilotażu skorzystają inne gminy, które też znajdują się w zestawieniu GIOŚ” – mówi minister klimatu i środowiska Michał Kurtyka.

„Liczę, że wnioski, które wyciągniemy z tego pilotażu w Pszczynie pozwolą nam w sposób bardziej efektywny realizować walkę z niską emisją na różnych szczeblach i poziomach oraz w różnych typach budynków. Również dodatkowe wsparcie na promocję da nam odpowiedź na pewne pytania związane z efektywnością programu Czyste Powietrze” – mówi pełnomocnik premiera ds. programu Czyste Powietrze Bartłomiej Orzeł.

„Przygotowując założenia tego pilotażu oszacowaliśmy, że jego efektem końcowym powinna być poprawa efektywności energetycznej w ok. 20 wielorodzinnych budynkach mieszkalnych i 140 lokalach mieszkalnych. Liczymy na wymianę minimum 280 nieefektywnych źródeł ciepła na paliwo stałe. Na ten cel zarezerwowaliśmy 6 mln zł, po które mogą sięgać właściciele lub współwłaściciele lokali mieszkalnych oraz wspólnoty mieszkaniowe” – wylicza prezes NFOŚiGW prof. Maciej Chorowski.

Wyróżnikiem pszczyńskiego pilotażu będzie rezygnacja ze wsparcia dla źródeł węglowych i mniej efektywnych kotłów na pellet, a także wyższe wsparcie na ogrzewanie pompą ciepła i elektryczne w lokalach mieszkalnych w stosunku do proponowanego w ramach programu Czyste Powietrze” – tłumaczy wiceprezes NFOŚiGW Paweł Mirowski.

W podstawowym poziomie dofinansowania – obejmującym wnioskodawców z dochodami do 100 000 zł rocznie – będzie można otrzymać od 30% do nawet 60% kosztów kwalifikowanych w zależności od zakresu realizowanego przedsięwzięcia, maksymalnie do:

  • 25 tys. zł w przypadku wymiany źródła ciepła na pompę ciepła powietrze/woda oraz inwestycji obejmującej swoim zakresem wymianę stolarki okiennej/drzwiowej lub montaż wentylacji;
  • do 18 tys. zł jeśli będą to inne źródła ciepła albo podłączenie do efektywnego źródła ciepła w budynku połączone z zadaniami z zakresu wymiany stolarki okiennej/drzwiowej lub montażem wentylacji;
  • do 5 tys. zł jeśli przeprowadzona będzie tylko wymiana stolarki okiennej/drzwiowej lub zakup i montaż wentylacji, bez wymiany źródła ciepła.

W podwyższonym poziomie dofinansowania – dla gospodarstw domowych wieloosobowych z przeciętnym miesięcznym dochodem na jednego członka nie przekraczającym kwoty 1400 zł/os., a w przypadku gospodarstw jednoosobowych 1960 zł – będą to odpowiednio dla zakresów przeprowadzonych prac opisanych powyżej bezzwrotne dotacje w wysokości do: 33, 25 i 10 tys. zł, maksymalnie do 70% kosztów kwalifikowanych zrealizowanej inwestycji.

W przypadku wspólnot mieszkaniowych możliwe będzie sfinansowanie przedsięwzięcia do 70% kosztów kwalifikowanych, w przedziale 40-290 tys. zł, w zależności od: rodzaju przedsięwzięcia (wymiana źródła ciepła lub brak wymiany), rozwiązania technicznego ogrzewania w budynku (źródło wspólne lub indywidualne), liczby lokali w budynku (od 3 do 20) objętych działaniami proekologicznymi oraz zastosowania instalacji fotowoltaicznej. Najwyżej premiowane są przedsięwzięcia obejmujące swoim zakresem montaż urządzeń OZE, czyli zastosowanie pompy ciepła wraz z ociepleniem ścian budynku.

Jeśli w budynku/lokalu mieszkalnym prowadzona jest działalność gospodarcza, to dotacja będzie pomniejszana proporcjonalnie do zajmowanej powierzchni na jej prowadzenie (jeśli powierzchnia przeznaczona dla działalności gospodarczej przekracza 30% – przedsięwzięcie nie kwalifikuje się do dofinansowania), a jeśli budynek/lokal mieszkalny wyposażony jest w inne źródło ciepła niż na paliwo stałe lub źródło na paliwo stałe spełniające wymagania minimum klasy 5 normy EN 303-5, wówczas dotacja możliwa będzie tylko na docieplenie lub wymianę stolarki okiennej/drzwiowej oraz zakup i montaż wentylacji. Po zakończeniu przedsięwzięcia w budynku/lokalu mieszkalnym nie będą mogły być użytkowane źródła ciepła na paliwo stałe o klasie niższej niż 5, ponadto wszystkie źródła ciepła muszą spełniać docelowe wymagania uchwały antysmogowej dla województwa śląskiego.

Za nabór prowadzony w trybie ciągłym odpowiedzialny będzie Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach. Pszczyński pilotaż startuje 16 kwietnia 2021 r. i przewiduje dodatkowe 70 tys. zł dotacji dla gminy na działania informacyjno-promocyjne skierowane do mieszkańców.

Żeby z tego skorzystać, potrzebny będzie odpowiedni wniosek gminy i spełnienie dwóch warunków. Po pierwsze chodzi o zobowiązanie Pszczyny do współfinansowania przedsięwzięć w ramach programu „Czyste Powietrze” i w ramach pilotażu, z wykorzystaniem innych środków publicznych w okresie realizacji tego pilotażu. Po drugie musi nastąpić wyłączenie ze współfinansowania środkami gminnymi kotłów na paliwa stałe z wyjątkiem kotłów zgazowujących drewno oraz kotłów na pellet o podwyższonym standardzie.

„Od początku funkcjonowania programu »Czyste Powietrze« przyznaliśmy mieszkańcom Pszczyny niemal 8 milionów złotych dofinansowania na wymianę starych kopciuchów i termomodernizację domów jednorodzinnych. Pszczyna jest jednak jedną z najbardziej zanieczyszczonych gmin na Śląsku. Jestem przekonany, że dzięki wdrożeniu tego pilotażowego programu tempo wymiany nieefektywnych kotłów znacząco się zwiększa” – wyjaśnia prezes WFOŚiGW w Katowicach Tomasz Bednarek.

Pilotaż będzie realizowany ze środków NFOŚiGW, w latach 2021-2024, ale umowy z beneficjentami będą podpisywane do 31 marca 2022 r.

„Program pilotażowy to kolejne solidne wsparcie finansowe dla mieszkańców gminy Pszczyna planujących wymianę starych kotłów węglowych. Od lat gmina pomaga przy takich inwestycjach i zachęca do proekologicznych działań zmierzających w kierunku poprawy jakości powietrza. W wielu domach wciąż korzysta się z tzw. kopciuchów. Naszym celem jest ich wyeliminowanie i jak najszybsze zastąpienie źródłami energii przyjaznymi środowiska” – podsumowuje burmistrz Pszczyny Dariusz Skrobol.

Źródło: NFOŚiGW
Fot. Pixabay