Home Articles posted by Redakcja

PGE EC WSPIERA POTRZEBUJĄCYCH GORZOWIAN

Kolejny rok z rzędu PGE Energia Ciepła z Grupy PGE, wspiera mieszkańców Gorzowa Wielkopolskiego. Gorzowskie Centrum Pomocy Rodzinie otrzymało 30 tys. zł w ramach programu „Dzielimy się ciepłem”.

„Dzielimy się ciepłem” to ogólnopolski program realizowany przez PGE Energia Ciepła w lokalizacjach, w których spółka posiada swoje aktywa. W 2020 roku w ramach programu, Gorzowskie Centrum Pomocy Rodzinie otrzymało 30 tys. zł. Pieniądze zostały przeznaczone na uregulowanie rachunków za ciepło oraz ciepłą wodę użytkową najbardziej potrzebujących rodzin, którymi opiekuje się instytucja.

PGE Energia Ciepła jest spółką odpowiedzialną społecznie, dlatego cieszymy się, że kolejny raz możemy wesprzeć potrzebujących gorzowian. Szczególnie tych, którzy korzystają z ciepła systemowego dostarczanego przez nas w bezpieczny i przyjazny dla środowiska sposób. Mam nadzieję, że dzięki naszej pomocy część rodzin wkroczyła z optymizmem w nowy rok – powiedział Wojciech Dobrak, Dyrektor PGE Energia Ciepła Oddział Elektrociepłownia w Gorzowie Wielkopolskim.

Podobnie jak w 2019 roku symboliczny czek został przekazany na ręce władz miasta oraz Beaty Kulczyckiej, dyrektor Gorzowskiego Centrum Pomocy Rodzinie. To kolejny efekt dobrej współpracy PGE Energia Ciepła z lokalnymi władzami samorządowymi.

Wsparcie bardzo się przyda naszym mieszkańcom. Doceniamy ten gest podwójnie, bo jest konkretnym finansowym wsparciem najbardziej potrzebujących, ale jest też gestem jedności, wspólnoty – co jest, w tych trudnych czasach ważne dla nas wszystkich – powiedziała Małgorzata Domagała, zastępca Prezydenta Gorzowa Wielkopolskiego ds. społecznych.

Program „Dzielimy się ciepłem” jest realizowany w miastach, gdzie PGE Energia Ciepła ma swoje elektrociepłownie: w Toruniu, Gdańsku, Wrocławiu, Siechnicach, Zielonej Górze, Krakowie, Bydgoszczy, Gorzowie Wielkopolskim, Lublinie, Kielcach i Rzeszowie.

Źródło: PGE EC
Fot. PGE EC

INWESTYCJE LPEC S.A. W 2020 ROKU

Lubelskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej S.A. w minionym roku na inwestycje przeznaczyło prawie 50 mln zł. Zmodernizowano 7 kilometrów starych rurociągów, wybudowano prawie 6 km nowych sieci. Ciepło systemowe popłynęło do 54 nowych budynków o łącznej zamówionej mocy cieplnej na poziomie 19,3 MW. Ponad to wydano ponad 100 dokumentów określających warunki przyłączenia kolejnych obiektów do lubelskiego systemu ciepłowniczego.

Nowe przyłączenia w 2020 roku realizowane były w dzielnicach: Bronowice, Czechów, Czuby, Felin, Konstantynów, Kośminek, Ponikwoda Stare Miasto, Śródmieście, Węglin Południowy, Wieniawa, Wrotków oraz Za Cukrownią. Dominowały budynki mieszkaniowe, które stanowiły 71% nowych przyłączeń, pozostałe to budynki użyteczności publicznej z udziałem 27% oraz budynki usługowe 2%.

Wśród największych przyłączeń na rynku pierwotnym można wymienić: rozbudowujące się Centrum Onkologii Ziemi Lubelskiej, Szkołę Podstawową, Przedszkole i Żłobek przy ul. Berylowej, budynki mieszkalne przy al. Racławickich, ul. Diamentowej, Koralowej, Kwarcowej, Kompozytorów Polskich, Królowej Jadwigi, Urbanowicza, Wolińskiego, Zalewskiego. Łączna wartość zamówionej mocy cieplnej nowoprzyłączonych budynków na rynku pierwotnym wyniosła 17,3 MW
Na przyłączenie do sieci ciepłowniczej zdecydowali się również właściciele budynków korzystających dotychczas z indywidualnych źródeł ogrzewania. Wśród przyłączeń na rynku wtórnym znajduje się m.in. Muzeum Narodowe przy ul. Zamkowej, Klasztor Karmelitów Bosych przy ul. Świętoduskiej, Zespół Szkół Ekonomicznych przy ul. Bernardyńskiej, Szkoła im. Królowej Jadwigi przy ul. Długosza, Lubelska Izba Lekarska przy ul. Chmielnej, budynek zależący do ZNK przy ul. Rybnej. Łączna wartość zamówionej mocy cieplnej nowoprzyłączonych budynków na rynku wtórnym wyniosła 2 MW.

Obecnie LPEC S.A. na niespotykaną dotąd skalę modernizuje i rozbudowuje system ciepłowniczy we wszystkich kierunkach, w jakich rozwija się miasto. Jest to możliwie dzięki pozyskanym funduszom europejskim z Programu Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014-2020.

Rozbudowa systemu ciepłowniczego poprawia dostępność do ciepła systemowego, ma również bezpośredni wpływ na zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych do atmosfery i poprawę jakości powietrza w Lublinie – wyjaśnia Marek Goluch, prezes zarządu LPEC S.A. I dodaje: – Budynki zasilane ciepłem systemowym z sieci LPEC są neutralne w zakresie niskiej emisji, bezpośredniej przyczyny smogu w mieście.

LPEC S.A. w latach 2011 – 2020 przyłączyło 530 budynków o łącznym zapotrzebowaniu na ciepło 167 MW, co stanowi 25% całego rynku ciepła systemowego w Lublinie. Obecnie do sieci ciepłowniczej przyłączonych jest 4000 budynków, co stanowi aż 75% lubelskich gospodarstw domowych.

Źródło: LPEC

Fot. LPEC

WEŹ NIE SMOGUJ. TAURON PODŁĄCZA NOWE BUDYNKI DO SIECI

TAURON w ramach programów antysmogowych podłączył dotychczas do sieci ciepłowniczej 317 budynków o mocy 33 MW, kolejnych 200 budynków uzyska dostęp do ciepła sieciowego w najbliższym czasie. Przyłączenia te ciepłownicza spółka TAURONA realizuje dzięki dofinansowaniu z WFOŚiGW, niezależnie od bieżącej działalności.

W perspektywie kolejnych lat szacujemy przyłączenia na poziomie średnio ok. 45 MW rocznie, z tego ok. 20 proc. stanowić będą budynki objęte likwidacją pieców węglowych, pozostałe to przyłączenia nowobudowanych obiektów. Na dziś podpisaliśmy już umowy o łącznej mocy cieplnej 103 MW, z terminami podłączenia na najbliższe 3 lata, w tym 128 budynków w ramach Programu Likwidacji Niskiej Emisji – mówi Jacek Uhryn, prezes zarządu TAURON Ciepło.

Wymiana sposobu ogrzewania z węglowego na ciepło sieciowe tylko w jednym budynku oznacza redukcję średnio w ciągu roku o 38 ton (Mg) mniej emisji CO2, zmniejszenie emisji pyłów o 0,23 tony/ rok oraz mniejsze zużycie energii pierwotnej o 800 GJ na rok.

TAURON dla samorządów

W ostatnich miesiącach 2020 r. TAURON Ciepło wydał warunki i zawarł umowy na przyłączenie kolejnych 128 budynków do sieci ciepłowniczej, ogrzewanych dotychczas piecami węglowymi.

Realizacja przyłączeń na tym poziomie jest możliwa dzięki systematycznej, codziennej, ścisłej współpracy z przedstawicielami samorządów miast, gdzie realizujemy nasze inwestycje. To bowiem w zasobach miast naszej aglomeracji znajduje się znacząca liczba kamienic i budynków objętych likwidacją niskiej emisji – mówi prezes Uhryn. – Pozytywnie oceniamy współpracę z samorządami w zakresie koordynacji działań przygotowawczych i decyzji dotyczących zgód i pozwoleń (np. na wejście w teren czy czasowego zamknięcia ulicy). Pozwala to nam na skracanie czasu realizacji inwestycji – dodaje prezes TAURON Ciepło.

Dofinansowanie w ramach umowy z WFOŚiGW może obejmować 8 miast aglomeracji (Katowice, Chorzów, Będzin, Czeladź, Dąbrowa Górnicza, Siemianowice Śląskie, Sosnowiec, Świętochłowice) i jest wsparciem dla samorządów w spełnieniu wymagań tzw. uchwały antysmogowej Sejmiku Województwa Śląskiego. Wdrożenie Programu ma za zadanie umożliwienie przyłączenia do sieci ciepłowniczej budynków, których podłączenie bez dofinasowania z WFOŚiGW w Katowicach, ze względów finansowych, nie byłoby możliwe.

Weź nie smoguj

Zgodnie z umową, w ramach likwidacji niskiej emisji, do 2023 roku TAURON Ciepło może uzyskać dofinansowanie na przyłączenie 22 MW mocy cieplnej do budynków objętych wymianą ogrzewania na sieciowe.

Tylko w ramach likwidacji smogu, w ostatnich miesiącach 2020 r. TAURON Ciepło zawarł umowy wraz z wydaniem warunków przyłączenia na kolejne lata na poziomie ok. 12 MW mocy cieplnej. Oznacza to, że z 22 MW dostępnych w ramach trwającego Programu Likwidacji Niskiej Emisji do zakontraktowania pozostało już tylko około 10 MW.

Zgodnie z harmonogramem, podłączenia w ramach budżetu Programu, powinny zostać wykonane w latach 2022 – 2023 r. To oznacza, biorąc pod uwagę wymagany czas realizacji inwestycji, konieczność zawarcia umów na przyłączenie do sieci ciepłowniczej – w 2021 r., a najpóźniej do końca pierwszej połowy 2022 r.

Niezależnie od projektów związanych z ograniczaniem smogu, TAURON Ciepło zawiera z odbiorcami umowy przyłączeniowe w ramach bieżącej działalności biznesowej.

#WeźNieSmoguj, #WeźOddychaj – to hasło przewodnie akcji edukacyjno-informacyjnej organizowanej przez TAURON. W specjalnym filmie animowanym i e-booku firma obala mity dotyczące ogrzewania. Z materiałów przygotowanych w ramach akcji można dowiedzieć się na przykład dlaczego elektrociepłownia jest najbardziej ekologicznym źródłem wytwarzania ciepła w miastach, czemu ogrzewanie sieciowe opłaca się bardziej niż domowy piec na węgiel, i w końcu, czemu ciepło z sieci przeciwdziała powstawaniu smogu. Materiały przygotowane przez Spółkę są wykorzystywane przez nauczycieli w ramach edukacji proekologicznej i prospołecznej – podczas lekcji biologii, geografii czy lekcji wychowawczych.

Źródło; Tauron
Fot. Tauron

TERMOMODERNIZACJA Z DOFINANSOWANIEM W RUDZIE ŚLĄSKIEJ

Ponad dwa miliony złotych unijnego dofinansowania trafi do Rudy Śląskiej na wsparcie inwestycji ekologicznych. Pieniądze te pozwolą na termomodernizację oraz podłączenie do sieci ciepłowniczej kolejnych budynków wielorodzinnych znajdujących się w miejskim zasobie mieszkaniowym.

Na tego typu przedsięwzięcia władze miasta w budżecie zaplanowały ponad 8 mln zł. Z tych środków ocieplonych ma zostać 8 budynków wielorodzinnych, z czego połowa ma mieć nowe źródło ciepła.

Po kompleksowych termomodernizacjach miejskich placówek oświatowych, które przeprowadziliśmy przed kilkoma laty, teraz stawiamy na budynki mieszkalne znajdujące się w naszym zasobie. Na ile to możliwe posilamy się środkami zewnętrznymi, które dedykowane są właśnie takim przedsięwzięcia. Kluczowe są tu oczywiście pieniądze unijne, ale dzięki innym dotacjom zewnętrznym, np. z Metropolii, niektóre zadania udało nam się zrealizować niemal w całości z dofinansowań – podkreśla prezydent Grażyna Dziedzic.

2 mln zł, które trafią do miasta, pochodzą z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko w ramach poddziałania 1.7.1 „Wspieranie efektywności energetycznej w budynkach mieszkalnych w województwie śląskim”.

Źródło: UM Ruda Śląska
Fot. Pixabay

OŚWIĘCIM CHCE ZAOSTRZENIA PRZEPISÓW ANTYSMOGOWYCH

Miasto zamierza przyjąć regulacje, które pozwolą na wprowadzenie zakazu spalania węgla po 2032 roku w nieruchomościach znajdujących się w Oświęcimiu. Projekt uchwały został przygotowany w ubiegłym roku. Główne zapisy dokumentu były konsultowane z mieszkańcami i środowiskami działającymi na rzecz czystego powietrza.

„Musimy być odpowiedzialni i wspólnie zawalczyć o nasze zdrowie. Mamy przykłady Krakowa czy innych miast w Polsce, które wprowadziły takie zakazy. Liczę, że w ten sposób w zdecydowanym stopniu poprawimy u nas jakość powietrza, a władze Województwa Małopolskiego przychylą się do tej propozycji, bo to od Sejmiku ostatecznie zależy, czy te przepisy wejdą w życie w naszym mieście” – zaznacza prezydent Oświęcimia Janusz Chwierut.

Po 2032 roku palenie węglem byłoby już definitywnie zakazane. Dotyczyłyby to nie tylko mieszkań, ale również innych nieruchomości, czyli budynków firm i instytucji. Od 1 stycznia 2023 roku będzie całkowity zakaz spalania węgla w piecach pozaklasowych w tych budynkach. Piece klasy 3 i 4 powinny zniknąć z krajobrazu miasta od 1 stycznia 2027 roku, a kotły 5 klasy od 1 września 2030 roku.

Nowe domy, budynki w Oświęcimiu oddane do użytkowania po 1 września 2022 roku, w zakresie rodzaju ich ogrzewania, nie będą mogły przyjmować rozwiązań, w których będą stosowane paliwa stałe. Od tej daty będzie też obowiązywał zakaz spalania paliw stałych w mieszkaniach, które mają sieć ciepłowniczą i gazową.

Z roku na rok wzrasta zainteresowanie dotacjami

W minionym roku 133 mieszkańców Oświęcimia wymieniło tzw. “kopciuchy” na nowe źródło ciepła. Na dotacje do ekologicznych źródeł ciepła wydano z budżetu miasta w ubiegłym roku blisko 900 tys. zł. Największym zainteresowaniem cieszyły się piece gazowe, aż 103 mieszkańców zdecydowało się na taki sposób ogrzewania. Kotły węglowe niskoemisyjne zamontowało 15 osób. Do Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej podłączyły się 4 domy. Mniejszym zainteresowaniem cieszyły się instalacje fotowoltaiczne wraz z pompami ciepła. Na takie rozwiązania zdecydowało się 2 mieszkańców. Pompa ciepła została zainstalowana w jednym domu, podobnie jak kolektory słoneczne. Na fotowoltaikę zdecydowało się 3 mieszkańców. A kotły elektryczne zamontowano w 4 domach.

W Oświęcimiu jest blisko 2700 domów jednorodzinnych. Do wymiany pozostało w nich jeszcze 685 pieców pozaklasowych i 234 klasy III i IV. Łącznie to 919 starych kotłów.

Dopłaty z budżetu miasta wynoszą do 7 tys. zł w przypadku pieców gazowych, do sieci ciepłowniczej do 6 tys. zł. Do kotła olejowego, elektrycznego i kolektora słonecznego miasto dopłaca 5 tys. zł. Do 16 tys. zł można dostać na pompy ciepła wraz z fotowoltaiką, a na same pompy do 10 tys. zł.

„Na przestrzeni ostatnich lat udało się zlikwidować 542 stare kotły, a na dotacje z miejskiej kasy wydano łącznie blisko 3 mln zł. – Nasze konkretne działania przekładają się na mniejszą ilość „kopciuchów” w mieście. Dalej jednak pozostało 685 pieców „pozaklasowych”. Dlatego zachęcam mieszkańców, którzy myślą o wymianie źródła ogrzewania do skorzystania z dotacji, abyśmy wspólnie mogli zadbać o jakość powietrza, którym oddychamy. Rok 2023, w którym zacznie obowiązywać zakaz palenia w tzw. „kopciuchach” zbliża się nieuchronnie. Dlatego nie zostawiajcie Państwo tej decyzji na ostatnią chwilę. Wymieńcie swój stary piec jeszcze w tym roku, dopóki są pieniądze w budżecie miasta i jest możliwość skorzystania z dotacji” – apeluje prezydent Janusz Chwierut.

Miasto zleciło też inwentaryzację źródeł ciepła w budynkach, w których prowadzona jest działalność gospodarcza, ponieważ zapisy uchwały będą także obowiązywać wszystkich przedsiębiorców.

Źródło: UM Oświęcim
Fot. Pixabay

W 2020 WE WROCŁAWIU I W GMINIE SIECHNICE PRZYŁĄCZONO DO SIECI 113 OBIEKTÓW

W 2020 roku, na terenie Wrocławia i Gminy Siechnice przyłączonych zostało do sieci ciepłowniczej 113 obiektów o łącznym zapotrzebowaniu 55,34 MWt. 80 proc. z nich to nowo wybudowane obiekty, pozostałe 20 proc. to z kolei budynki, których właściciele podjęli decyzję o zamianie dotychczasowego źródła ciepła na ogrzewanie z sieci ciepłowniczej.

W 2020 r. KOGENERACJA, należąca do PGE Energia Ciepła z Grupy PGE, prowadziła prace inwestycyjne związane z rozbudową sieci ciepłowniczej, korzystając zarówno z własnego finansowania, jak i z pozyskanego ze źródeł zewnętrznych, w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko (POIiŚ) na lata 2014-2020, na bazie umów podpisanych z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Podłączenie nowych obiektów było możliwe dzięki budowie sieci i przyłączy ciepłowniczych na nowych obszarach, m.in. na osiedlach Zakrzów we Wrocławiu oraz Prawocin w Siechnicach. W minionym roku wybudowano łącznie około 3,46 km sieci i przyłączy ciepłowniczych.

W ubiegłym roku we Wrocławiu i w Siechnicach do sieci ciepłowniczej przyłączono 89 nowopowstałych budynków oraz 24 ogrzewane dotąd za pomocą paliwa węglowego, gazowego lub olejowego. Wśród nich znalazły się budynki wspólnot mieszkaniowych i gminnych korzystających z programu “Wrocławskie dotacje do wymiany pieców”, realizowanego przez Gminę Wrocław, którym KOGENERACJA udzieliła finansowego wsparcia przy zmianie źródeł ciepła.

Mimo trudności spowodowanych pandemią, wykonaliśmy w minionym roku szereg działań inwestycyjnych mających wpływ na zwiększenie zasięgu sieci ciepłowniczych i wzrost efektywności energetycznej – mówi Andrzej Jedut, Prezes KOGENERACJI. – Nasze realizacje przyczyniają się do ograniczania niskiej emisji, co doceniają odbiorcy ciepła sieciowego, którzy coraz bardziej odpowiedzialnie podchodzą do kwestii związanych z dbaniem o środowisko naturalne. – dodaje prezes Jedut.

W 2021 r. KOGENERACJA nadal będzie rozszerzać zasięg sieci ciepłowniczych m.in. o budowę kolejnych odcinków ciepłociągu na wrocławskim osiedlu Zakrzów oraz w Siechnicach.

Rozbudowa sieci ciepłowniczej jest elementem Strategii Ciepłownictwa Grupy PGE, za realizację której odpowiada spółka PGE Energia Ciepła, większościowy udziałowiec wrocławskiej spółki. Zgodnie z przyjętą Strategią, PGE Energia Ciepła oraz jej spółki zależne chcą zarządzać sieciami ciepłowniczymi w celu długotrwałego zapewnienia konkurencyjnych cen ciepła na danym rynku poprzez rozwijanie oraz pozyskiwanie nowych klientów przy wykorzystaniu efektu skali Grupy Kapitałowej PGE.

Źródło: PGE EC
Fot. PGE EC

PGNIG TERMIKA WĄTPI, ABY AWARIA EC ŻERAŃ PRZYCZYNIŁA SIĘ DO INNYCH AWARII

Nie ustaje spór na linii Veolia Energia Warszawa, a PGNiG Termika o ostatnie awaria sieci ciepłowniczej w Warszawie. Z jednej strony Veolia uważa, że ostatnie przyczyny awarii na ul. Jagiellońskiej w stolicy są pokłosiem wydarzeń z minionego czwartku (awarii w elektrociepłowni Żerań), a z drugiej PGNiG Termika odpowiada na zarzuty, że „maksymalna temperatura wody w sieci wynosi 124 st. C, więc trudno jest mówić o przegrzaniu ciepłociągu”.

Zgodnie z informacją Barbary Grzelak, Dyrektor Departamentu Komunikacji i Promocji PGNiG Termika: „Według raportów, które nasza spółka przekazuje codziennie do spółki Veolia, 14 stycznia br. o godzinie 20, rozpoczęto stopniowe podnoszenie temperatury od 50 st. C i wspomnianą (w oświadczeniu Veolii) temperaturę 107 st. C osiągnięto o godz. 12, ale 15 stycznia, czyli dnia następnego – kilka godzin po awarii na ul. Jagiellońskiej. Temperatura 50 st. utrzymywana była tylko przez ok. 3-4 godziny” – i dodaje, że „nie ma więc mowy, po pierwsze o gwałtownym przegrzaniu sieci, po drugie o utrzymywaniu temp. 50 st. C przez 10 godzin”.

Dyrektor Grzelak oceniła również usterki sieci miały miejsce także tam, gdzie EC Żerań nie ma już zasięgu, a Elektrociepłownia Siekierki oraz Kawęczyn działały nieprzerwanie. Woda zatem była dostarczana do odbiorców nieprzerwanie, utrzymując właściwą temperaturę.

Veolia twierdzi natomiast, iż za problemami technicznymi stoi temperatura wody. „Przez blisko 10 godzin do rurociągów warszawskiego systemu ciepłowniczego tłoczona była woda o temperaturze niespełna 50 stopni, zamiast 90 stopni. Po usunięciu awarii PGNiG Termika, chcąc uzyskać właściwe parametry zasilania zaczęła tłoczyć wodę o temperaturze 107 stopni”. W takim wypadku temperatura była wyższa niż żądana, a co za tym idzie, ciepłociąg zaczął być przegrzewany.

Francuska spółka zaznacza, że tak duże wahania temperatur są groźne dla każdej sieci ciepłowniczej.

Przypomnijmy – w czwartek 14 stycznia miała miejsce awaria w EC Żerań, w piątek doszło do awarii sieci ciepłowniczej przy ulicy Jagiellońskiej oraz na Kabatach, w niedzielę na Ursynowie, a w poniedziałek na Mokotowie.

Źródło: CIRE
Fot. Pixabay

PGE EC ZAKOŃCZYŁA PRAC MODERNIZACYJNE MAGISTRALNEJ SIECI W ZGIERZU

PGE Energia Ciepła Oddział Elektrociepłownia w Zgierzu, z Grupy PGE, zakończyła w minionym roku techniczną realizację zasadniczej części projektu pn. „Wymiana wyeksploatowanych sieci kanałowych na preizolowane w Zgierzu”.

Projekt obejmował modernizację wyeksploatowanej centralnej magistrali ciepłowniczej oraz wymianę wyeksploatowanych węzłów ciepłowniczych.

Podjęte działania inwestycyjne przez PGE Energia Ciepła S.A. Oddział Elektrociepłownia w Zgierzu w infrastrukturze technicznej miejskiego systemu ciepłowniczego miasta Zgierz przyczyniło się w sposób znaczący do podniesienia bezpieczeństwa i ciągłość dostaw energii cieplnej do wszystkich odbiorców ciepła w Zgierzu – powiedział Wojciech Portacha, p.o. dyrektora PGE Energia Ciepła Oddział Elektrociepłownia w Zgierzu.

Kończąc rozpoczęty w 2018 r. projekt, pn. „Wymiana wyeksploatowanych sieci kanałowych na preizolowane w Zgierzu” zmodernizowano 3870 m centralnej magistrali ciepłowniczej w rejonie ul. Parzęczewskiej, ul. Targowej, ul. Barona, ul. Konstantynowskiej, ul. A. Struga oraz ul. Kolorowej, która stanowiła najstarszy element zgierskiej sieci ciepłowniczej zbudowany jeszcze w latach 70-tych. Zakończono również wymianę 56 wyeksploatowanych już węzłów zmieszania pompowego, na nowoczesne węzły cieplne wymiennikowe z pełną automatyką. Zrealizowano także rozbudowę sieci ciepłowniczej o blisko 316 m w ścisłym centrum Zgierza w ramach likwidacji niskiej emisji.

Projekt uzyskał wsparcie finansowe w postaci dotacji na podstawie umowy nr POIS.01.05.00-00-0020/16. Przyznana pomoc publiczna na kwotę 8.550.000,00 zł pochodzi ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014 – 2020, Działanie 1.5. Efektywna dystrybucja ciepła i chłodu. Dodatkowo została podpisana umowa o dofinansowanie nr 484/OA/P/2018 w formie pożyczki preferencyjnej na kwotę 8.600.000,00 zł, służąca uzupełnieniu wkładu własnego spółki. Projekt jest dofinansowany ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi: www.zainwestujwekologie.pl.

Źródło: PGE EC
Fot. PGE EC

KOLEJNY REKORDOWY ROK DLA ELEKTROCIEPŁOWNI „ZIELONA GÓRA”

Elektrociepłownia Zielona Góra, należąca do PGE Energia Ciepła z Grupy PGE, w 2020 roku przyłączyła do sieci ciepłowniczej 46 obiektów oraz 32 moduły przygotowania ciepłej wody użytkowej, pozyskując tym samym aż 13,2 MW mocy cieplnej z rynku ciepła w Zielonej Górze. Jest to najlepszy wynik od 2009 r., kiedy to elektrociepłownia została właścicielem sieci ciepłowniczej.

Ponad 60 proc. przyłączonej mocy stanowiły nowe budynki mieszkaniowe, obiekty ochrony zdrowia oraz obiekty handlowo – usługowe. Udział rynku wtórnego w nowych przyłączeniach stanowił blisko 40 proc., gdzie odbiorcami są właściciele istniejących obiektów użyteczności publicznej, którzy zdecydowali się zamienić istniejące nieekologiczne źródła ciepła na ogrzewanie z sieci ciepłowniczej.

Rekordowy wynik zawdzięczamy efektywnym działaniom polegającym na rozbudowie sieci ciepłowniczej, pracy nad wzrostem świadomości lokalnej społeczności i inwestorów, co do ekologicznego profilu naszej produkcji oraz zaangażowanej załodze, która sprostała wyzwaniom potęgowanym przez trudne warunki pracy w okresie stanu epidemii. Promujemy ciepło systemowe jako najlepszy sposób na zwalczanie smogu przy współpracy z Miastem Zielona Góra oraz NFOŚiGW w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych – podkreślił Krzysztof Kwiecień, Prezes Zarządu Elektrociepłowni Zielona Góra.

To najlepszy wynik jaki osiągnęliśmy w ciągu ostatnich 11 lat rozwijając sieć ciepłowniczą na lokalnym rynku ciepła. Podkreślenia wymaga fakt, że został on osiągnięty na stosunkowo niewielkim rynku ciepła (Zielona Góra liczy 140 tys. mieszkańców, a długość sieci ciepłowniczej wynosi 132 km). Sprostaliśmy oczekiwaniom stawianym przez naszych odbiorców ciepła, zapewniając dostawy ciepła do nowych obiektów w oczekiwanych terminach – mówi Małgorzata Ptak – Bystrzyńska, Dyrektor Handlu i Rozwoju.

W ostatnich 5 latach Elektrociepłownia przyłączyła do sieci ciepłowniczej 278 zielonogórskich budynków, których łączna moc cieplna wyniosła ponad 49,23 MW, co sukcesywnie zwiększa moc zamówioną.

W roku 2020 w ramach realizowanej Strategii Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych (ZIT) Elektrociepłownia Zielona Góra przyłączyła 4,7 MW, w tym 1,2 MW to działania zrealizowane na rynku wtórnym. Stało się to możliwe dzięki rozbudowie sieci i przyłączy do miejsc pozbawionych dotychczas możliwości korzystania z ciepła sieciowego oraz rosnącej świadomości, że sieć ciepłownicza zapewnia komfort i bezpieczeństwo, a ciepło sieciowe jest ekologiczne.

Elektrociepłownia Zielona Góra przyłączyła w 2020 r. blisko 100 proc. nowo powstałych obiektów w mieście, a 28 budynków zmieniło dotychczasowe ogrzewanie na zasilanie z sieci ciepłowniczej. Dzięki uruchomionym programom na rynku wtórnym mieszkańcy zamienili niebezpieczne podgrzewacze gazowe na rzecz dostawy ciepłej wody użytkowej z dwufunkcyjnych węzłów cieplnych.

Największe przyłączone obiekty w 2020 r. to budynki Szpitala Uniwersyteckiego, gdzie nowo budowane Centrum Zdrowia Matki i Dziecka zostało zasilone w ciepło oraz chłód z ciepła sieciowego, produkt rozwijany na lokalnym rynku ciepła. Oddanie tego obiektu do użytkowania w październiku 2020 r. umożliwiło jego przekwalifikowanie na Szpital dla osób zakażonych wirusem SARS CoV-2, gdzie obecnie są leczeni pacjenci z całego województwa. Przyłączono również budynki rozbudowywanej galerii Focus Mall oraz kamienice i obiekty użyteczności publicznej w śródmieściu.

W 2020 r. zakończone zostały prace w zakresie dwóch dużych zadań polegających na likwidacji węzłów grupowych i zastąpieniu ich nowymi indywidualnymi węzłami dwufunkcyjnymi wraz z budową nowych sieci i przyłączy w ramach programu skierowanego do Spółdzielni i Wspólnot Mieszkaniowych. Odbiorcy skorzystali z możliwości likwidacji niebezpiecznych podgrzewaczy gazowych, eliminując ryzyka związane z użytkowaniem takich urządzeń w mieszkaniach. W ramach tych działań zostały wymienione sieci ciepłownicze wraz z przyłączami o łącznej długości 1,6 km.

W 2021 roku EC Zielona Góra nadal będzie rozwijała sieć ciepłowniczą, m.in. powstaną kolejne odcinki ciepłociągów na osiedlach Czarkowo i Śląskim oraz w rejonach ulic Jana z Kolna, Ludowej i Sulechowskiej. Kontynuowane będą prace dotyczące realizacji projektów ZIT – likwidacji kotłowni lokalnych oraz modernizacji sieci ciepłowniczej, w ramach której planowana jest wymiana kolejnych odcinków starych sieci kanałowych na nowe ciepłociągi preizolowane. Kontynuowane będą prace przy rozbudowie sieci w Strefie Aktywności Gospodarczej, gdzie planowane jest przyłączenie nowych obiektów handlowo-usługowych.

Źródło: PGE EC
Fot. PGE EC

AWARIE SIECI CIEPŁOWNICZYCH W JAŚLE ORAZ STRZELCACH OPOLSKICH

W związku z panującymi warunkami atmosferycznymi (silny mróz) awarii uległa sieć ciepłownicza w kilku polskich miastach – między innymi w Jaśle oraz Strzelcach Opolskich.

Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Jaśle zlokalizowało miejsce uszkodzenia. Awarii uległo zasilanie sieci ciepłowniczej Ø 250 mm. Z uwagi na wysokie ciśnienie wyłączono zasilanie z sieci ciepłowniczej dla wszystkich odbiorców. Jednocześnie MPGK prowadzi działania zmierzające do przywrócenia dostaw ciepła z sieci i ograniczenia zasięgu awarii. Ze względu na lokalizację uszkodzenia kilka osiedli może przez dłuższy czas borykać się z brakiem ciepła.

W poniedziałek rano Energetyka Cieplna Opolszczyzny poinformowała o przerwaniu dostawy ciepła dla większości swoich odbiorców w Strzelcach Opolskich. Spółka odpowiadająca za dostarczanie ciepła w mieście nie zlokalizowała jeszcze miejsca awarii (rano w mieście odnotowano około 15 stopni mrozu). Do prac przystąpiły ekipy serwisowe. Ważne jednak, że dostawy ciepła do szpitala powiatowego są niezagrożone.

Źródło: Portal Samorządowy, Jasło UM
Fot. UM Jasło