Home Archive by category Polecane

Polecane

KATOWICE: ZA TYDZIEŃ RUSZA HACKATON KLIMATYCZNY

28 października w Katowicach odbędzie się 24-godzinny maraton kreatywności, którego uczestnicy będą tworzyć pomysły na ograniczenie zużycia energii w miastach. Climathon 2021 odbędzie się równolegle w ponad 100 miastach świata.

Problem katastrofy klimatycznej może dotknąć najmocniej młode pokolenie i właśnie dlatego organizatorzy tegorocznego śląskiego Climathonu przygotowali specjalną edycję dla młodzieży szkół średnich. Jednocześnie 28 i 29 października będzie się również odbywać wydarzenie dla dorosłych. Podczas Climathonu uczestnicy będą zastanawiać się, w jaki sposób zmniejszyć zużycie energii w miastach (obecnie 6 na 10 Polaków mieszka właśnie w skupiskach miejskich). Wyłączanie nieużywanych urządzeń czy gaszenie światła to oczywiste pomysły, zaś wydarzenie w Katowicach ma być areną dla kreatywności czy w obszarze nowych technologii, czy stworzenia nowych mechanizmów społecznych, wpływających na odpowiedzialne zachowanie mieszkańców miast. Najlepsze projekty będą cenną inspiracją dla inicjatyw zgłaszanych np. w ramach budżetów obywatelskich w całej Polsce i na świecie.

Na autorów najlepszych pomysłów czekają nagrody w wysokości do 5000 zł oraz prezenty i atrakcje. W zeszłym roku, w ramach Climathonu dotyczącego problemu suszy w mieście, zwycięzcy zaprezentowali swoje pomysły przedstawicielom miast i gmin.

Pomysłodawcą Climathonów jest EIT Climate-KIC, największa europejska organizacja zajmująca się przeciwdziałaniem zmianom klimatycznym poprzez innowacje, a w tym roku, pod jej auspicjami, organizują go w Polsce Górnośląsko-Zagłębiowska Metropolia oraz Fundacja Fortis Pro Nobis. Wydarzenie odbędzie się stacjonarnie w GPP Business Park w Katowicach dla młodzieży szkół średnich oraz w formule online dla dorosłych.

Źródło: Climate KIC
Fot. Climatec KIC

25 LAT ENERGETYKA SP. Z O.O.

„Energetyka” sp. z o.o. została utworzona na mocy uchwały Zarządu KGHM Polska Miedź S.A. z dnia 6 grudnia 1995 roku. Działalność gospodarcza Spółki rozpoczęła się 1 lutego 1996 roku. Jej struktury organizacyjne opierały się na istniejącym od początku lat 60 XX wieku Oddziale Utrzymania Ruchu KGHM, który swoją działalnością obejmował teren nowo powstających wówczas kopalń „Lubin”„Polkowice – Sieroszowice”. W kolejnych latach rozwój Spółki następował poprzez włączenie w struktury firmy między innymi magistralnych sieci ciepłowniczych „Polkowice–Sieroszowice”„Rudna” a także przejęcie ogółu działalności prowadzonej przez Zakład Gospodarki Wodnej oraz elektrociepłowni zlokalizowanych na terenie Hut Miedzi w Głogowie i Legnicy. W lipcu 2015 roku nastąpiło przejęcie Oddziału Obrotu Paliwami Naftowymi z Pol-Miedź Trans sp. z o.o., natomiast w grudniu tego samego roku Spółka stała się właścicielem 100% akcji WPEC w Legnicy S.A.

Działalność Spółki w zakresie gospodarki cieplno–energetycznej obejmuje wytwarzanie, przesył i dystrybucję ciepła oraz energii elektrycznej dla zabezpieczenia potrzeb odbiorców, przy zachowaniu standardów jakościowych i wymogów ochrony środowiska. Ciepło i energia elektryczna wytwarzane są w czterech elektrociepłowniach Spółki w: Lubinie, Polkowicach, Głogowie i Legnicy. Spółka zabezpiecza bieżące potrzeby KGHM Polska Miedź S.A. (HM Głogów) w zakresie dostaw sprężonego powietrza do celów technologicznych, a także na terenie Zakładów Górniczych oraz ZWR eksploatuje węzły grzewcze i cieplne instalacje odbiorcze w budynkach przemysłowych. Spółka świadczy usługę na rzecz KGHM Polska Miedź S.A., na eksploatację Bloków Gazowo-Parowych w Polkowicach i Głogowie oraz na eksploatację Powierzchniowej Stacji Klimatyzacyjnej R-IX i R-XI. Zajmuje się również utylizacją gazu gardzielowego, wytwarzanego w procesie technologicznego wytopu miedzi (HM Legnica).

„Energetyka” sp. z o.o. jest producentem ciepła sieciowego i energii elektrycznej w układzie skojarzonym. Dzięki takiemu procesowi technologicznemu udaje się realizować wymóg oszczędnego i mało uciążliwego dla środowiska naturalnego wytwarzania dwóch niezbędnych dziś rodzajów energii. Realizując wymogi prawne oraz tym samym zabezpieczając działalność w obszarach produkcyjnych, Spółka zrealizowała inwestycje w zakresie budowy Instalacji Oczyszczania Spalin w Elektrociepłowniach w Lubinie i Polkowicach, których podstawowym celem jest obniżenie emisji zanieczyszczeń w spalinach i zagwarantowanie ich poziomu do wymaganego w dyrektywie IED i konkluzji BAT. Proces energetycznego spalania węgla nieodłącznie związany jest z powstawaniem ubocznych produktów z procesów spalania (popioły lotne i żużle), jak i z procesów związanych z oczyszczaniem gazów odlotowych (metoda półsucha odsiarczania spalin). Spółka „Energetyka” kładzie duży nacisk na gospodarcze wykorzystanie ubocznych produktów spalania węgla, mogących zastąpić w części zasoby naturalne.

Najbardziej innowacyjna i ekologiczna technologia produkcji energii elektrycznej to fotowoltaika. Elektrownie słoneczne są bezpieczne dla środowiska, nie emitują hałasu oraz zanieczyszczeń. „Energetyka” sp. z o.o. w latach 2014-2015 uruchomiła trzy pilotażowe farmy fotowoltaiczne o mocy 100 kW każda, usytuowane na terenie wydziałów produkcyjnych w Legnicy i Głogowie. Główną przesłanką uruchomienia projektów badawczych była możliwość zbierania i analizowania danych pomiarowych, związanych z oceną sprawności fotoogniw wykonanych w różnych technologiach. Dodatkowy efekt z budowy farm to ograniczenie zakupu energii elektrycznej na potrzeby własne wydziałów produkcyjnych, a także uzyskanie świadectw pochodzenia energii tzw. „zielonej”. Na terenie Wydziału W-4 w Legnicy, we współpracy z KGHM Polska Miedź S.A., zostanie przeprowadzona praca badawczo-rozwojowa, a innowacyjny projekt magazynu energii elektrycznej będzie współpracować z jedną z istniejących farm fotowoltaicznych o mocy 100 kW.

Kolejnym istotnym obszarem działalności jest gospodarka wodno–ściekowa. Spółka posiada trzy duże chemiczne oczyszczalnie wybudowane na potrzeby hut KGHM Polska Miedź S.A. Dwie z nich zlokalizowane na terenie Huty Miedzi „Głogów” (Wydział W-3), jedna na terenie Huty Miedzi „Legnica” (Wydział W-4). Oczyszczane są ścieki przemysłowe i kwaśne powstałe w procesach produkcyjnych oraz odbierane i zagospodarowywane wody opadowo-roztopowe z terenu rejonów szybowych. Dzięki stosowanym rozwiązaniom technologicznym, unieszkodliwiane są odpady niebezpieczne bez negatywnego oddziaływania na środowisko. Część ścieków oczyszczonych w oczyszczalniach własnych zagospodarowywana jest w systemie zamkniętym, a oczyszczona woda powtórnie wykorzystywana jest w procesie technologicznym przez KGHM Polska Miedź S.A. Spółka zabezpiecza również zapotrzebowanie na wodę odbiorców przemysłowych zgrupowanych w KGHM Polska Miedź S.A., a także innych zakładów na terenie gmin Lubin, Polkowice, Rudna, Warta Bolesławiecka, Złotoryja, Chocianów, Głogów, Jerzmanowa i Żukowice. Woda ze studni głębinowych poddawana jest procesowi uzdatniania w stacjach uzdatniania wody i dystrybuowana do odbiorców w oparciu o instalacje hydroforowe. Utrzymywana jest tym samym w stanie ciągłej gotowości infrastruktura wodociągowo-kanalizacyjną na terenie placów szybowych oraz rurociągi międzyszybowe zasilające strategiczne obiekty Zakładów Górniczych, w tym Powierzchniowe Stacje Klimatyzacyjne, czy Zakłady Wzbogacania Rud.

„Energetyka” sp. z o.o. prowadzi także działalność w zakresie obrotu produktami naftowymi oraz sprzedaż hurtową i detaliczną paliw płynnych, innych produktów ropopochodnych i materiałów eksploatacyjnych. Działalność handlowa prowadzona jest z wykorzystaniem własnej infrastruktury stacji paliw i magazynów, w tym na terenie Oddziałów KGHM Polska Miedź S.A. oraz własnej floty cystern samochodowych i samochodów ciężarowych. Wysoka jakość produktów weryfikowana jest odpowiednimi badaniami we własnym laboratorium. Dzięki utrzymaniu baz magazynowych na terenach Oddziałów KGHM Polska Miedź S.A. zapewniana jest kompleksowa obsługa logistyczna w zakresie ciągłości dostaw. Specyfika oferowanych produktów oraz wymagania zarówno jakościowe, jak i ilościowe stawiają Spółkę w roli wyłącznego operatora logistycznego produktów naftowych i ropopochodnych dla Grupy Kapitałowej KGHM. Ciągły monitoring sprzedaży i zapasów, poprzez odpowiednie narzędzia informatyczne, pozwalają na synergię racjonalizacji kosztów obsługi logistycznej i bezpieczeństwa w zakresie strategicznych produktów, niezbędnych do funkcjonowania ciągu technologicznego.

Źródło: Energetyka Sp. z o.o.
Fot. Energetyka Sp. z o.o.

KUP ELEKTROCIEPŁOWNIĘ TAURONA W MONOPOLY KATOWICE

TAURON zaangażował się w grę planszową Monopoly – edycja Katowice. W najnowszej planszówce będzie można kupić należącą do koncernu elektrociepłownię. Premiera nowego Monopoly zaplanowana jest na 19 października.

Katowicka edycja popularnej na całym świecie gry Monopoly trafiła właśnie do sprzedaży. W trakcie zabawy gracze będą mogli kupić katowicką elektrociepłownię TAURONA. Na planszy znajduje się także wiele innych ważnych obiektów w mieście. Karta „szansa” TAURONA pozwala natomiast na przyłączenie się do sieci ciepłowniczej podczas gry.

Gra Monopoly na całym świecie dostępna jest w dziesiątkach wersji, teraz doczekała się edycji katowickiej. Zasady rozgrywek pozostają jednak niezmienne – za pomocą pionków gracze poruszają się po planszy, by z czasem kupować i sprzedawać nieruchomości, na których uda im się stanąć, a następnie budować na nich domy i hotele. Przeciwnik, który stanie na polu kupionym przez innego gracza, zobowiązany jest do uiszczenia na jego rzecz opłaty. Ten, komu uda się wygenerować największe zyski i pozostałych graczy doprowadzić do bankructwa – wygrywa.

Chcieliśmy pokazać również energetyczną perspektywę naszego miasta i regionu. Cieszymy się, że fani gry będą mogli się przekonać w formie zabawy, że warto mieć u siebie w mieście elektrociepłownię, ponieważ rozwój ciepła sieciowego w miastach jest jednym z ważniejszych sposobów na walkę ze smogiem – mówi Małgorzata Kuś, rzecznik prasowy TAURON Ciepło.

#Weź Nie Smoguj #Weź Oddychaj

Ciepło sieciowe jest istotnym narzędziem w walce ze smogiem w polskich miastach. Każdy kolejny budynek przyłączony do sieci ciepłowniczej oznacza mniej pojedynczych pieców i kominów i przekłada się bezpośrednio na ograniczenie zanieczyszczeń pochodzących ze spalania węgla w domowych piecach.

Spaliny pochodzące z elektrociepłowni poddawane są oczyszczaniu w profesjonalnych elektrofiltrach, których sprawność w TAURON Ciepło wynosi 99,9 proc. Rozbudowa sieci ciepłowniczej w aglomeracji śląsko-zagłębiowskiej ma więc ogromny wpływ na ograniczenie smogu w regionie.

Ciepło sieciowe spełnia wymogi dofinansowań w przypadku budynków wielorodzinnych i likwidacji pieców węglowych, a użytkownicy mogą starać się o dotacje do instalacji wewnętrznych.

W perspektywie najbliższych lat, TAURON Ciepło szacuje przyłączenia do sieci ciepłowniczej na poziomie średnio około 45 MW rocznie, z czego ok. 20 proc. to będą budynki przyłączane w ramach likwidacji smogu (likwidacji pieców węglowych).

Źródło: Tauron
Fot. Tauron

NCBR ZAINICJOWAŁO SERIĘ PRZEDSIĘWZIĘĆ CIEPŁOWNICZYCH

Realizacja inwestycji OZE w polskim ciepłownictwie, bazująca na założeniach strategii Europejskiego Zielonego Ładu, to nie tylko szansa na modernizację samego ciepłownictwa, ale także na zapewnienie efektywnego ogrzewania budynków w naszym kraju: mieszkań, domów, szkół, biur, szpitali czy urzędów. Ten prawdziwy skok cywilizacyjny chce umożliwić Narodowe Centrum Badań i Rozwoju, które uruchomiło serię przedsięwzięć ciepłowniczych, finansowanych z Funduszy Europejskich w ramach Programu Inteligentny Rozwój.

Mowa o takich przedsięwzięciach, jak: „Ciepłownia Przyszłości, czyli system ciepłowniczy z OZE”, „Elektrociepłownia w lokalnym systemie energetycznym”, „Magazynowanie Ciepła i Chłodu”, a także korespondujących z nimi projektach: „Wentylacja dla szkół i domów” oraz „Budownictwo efektywne energetycznie i procesowo”. W każdym z nich zostali już wyłonieni wykonawcy.

Efektywne ogrzewanie budynków, przekładające się na zapewnienie komfortu cieplnego ich użytkownikom, jest istotne w perspektywie starań o przeciwdziałanie zmianom klimatycznym i degradacji środowiska. W Polsce ciepłownictwo odpowiada za około 22 proc. krajowej emisji CO2 do atmosfery – z danych Polskiego Instytutu Ekonomicznego wynika, że ten sektor rocznie emituje około 68 mln ton tego gazu.

System ciepłowniczy w naszym kraju w około 80 proc. wykorzystuje nieodnawialne źródła energii, generując poważne skutki środowiskowe. Na masowym wykorzystywaniu paliw kopalnych tracimy wszyscy. Koszty pozyskiwanego w ten sposób ciepła będą rosły, m.in. za sprawą coraz wyższych cen uprawnień do emisji CO2. Obecnie tona CO2 kosztuje już ponad 60 euro, co oznacza, że w ciągu roku cena ta wzrosła aż o ponad 40 euro, a w okresie pięciu lat – o ponad 55 euro. Szybujące ceny odbijają się również na portfelach Polaków.

Jeśli nie teraz, to kiedy?

Transformacja w kierunku Zielonego Ładu oznacza zasadnicze zmiany. Wychodząc naprzeciw aktualnym i prognozowanym problemom ciepłownictwa, Narodowe Centrum Badań i Rozwoju zainicjowało przedsięwzięcia badawczo-rozwojowe, które dadzą impuls do pozytywnych zmian tak w skali makro („Ciepłownia Przyszłości, czyli system ciepłowniczy z OZE”, „Elektrociepłownia w lokalnym systemie energetycznym”, „Magazynowanie Ciepła i Chłodu”), jak i w skali mikro, tzn. w odniesieniu do potrzeb przeciętnego Kowalskiego („Wentylacja dla szkół i domów”, „Budownictwo efektywne energetycznie i procesowo”).

Już teraz jest odpowiedni czas na realizację inwestycji OZE w polskim ciepłownictwie – nie ma wątpliwości Wojciech Kamieniecki, dyrektor Narodowego Centrum Badań i Rozwoju. – Dlatego ze wsparciem Funduszy Europejskich realizujemy całą grupę przedsięwzięć, które pomogą w osiągnięciu przez Polskę neutralności klimatycznej, a zarazem adresują ważne dla rozwoju naszego kraju wyzwania społeczno-gospodarcze. Wskazaliśmy konkretne problemy badawcze w obszarze zielonych technologii, dla których odpowiedzi szukają wykonawcy realizujący prace B+R. Duży blok dotyczy właśnie ciepłownictwa. Pozytywne zmiany systemu odczują samorządy, wzrośnie także komfort życia mieszkańców, którzy będą mogli korzystać z właściwie i efektywnie ogrzewanych czy wentylowanych domów, mieszkań, szkół, ośrodków zdrowia czy urzędów. Pozwoli to zarazem na zapewnienie bezpieczeństwa energetycznego przyszłym pokoleniom – dodaje.

Nowoczesne ciepłownictwo czerpie z OZE

Pierwszy program z zakresu ciepłownictwa to „Ciepłownia Przyszłości, czyli system ciepłowniczy z OZE”. Przedsięwzięcie zostało ogłoszone w kwietniu br. Przed wykonawcami stoi zadanie opracowania i demonstracji w odniesieniu do konkretnej ciepłowni innowacyjnej technologii uniwersalnego systemu wytwarzania, przetwarzania i magazynowania energii do celów grzewczych. System ten charakteryzować się będzie efektywnością i powtarzalnością adaptacji w różnych osiedlach mieszkaniowych, z uwzględnieniem lokalnych możliwości wykorzystania energii odnawialnej. NCBR zakłada, że konwencjonalne ciepłownie będzie można modernizować dzięki instalacjom złożonym np. z: kolektorów słonecznych, instalacji fotowoltaicznych, pomp, farm wiatrowych, biogazowni korzystających z odpadów rolniczych oraz magazynów ciepła. Wykluczone jest – jako środowiskowo bardziej obciążające – spalanie biomasy. Znaczącym efektem przedsięwzięcia będzie ponad 80% udział OZE w produkcji ciepła do celów grzewczych. Warto dodać, że wielu wykonawców postawiło sobie za cel osiągnięcie nawet 100% OZE. Ci z nich, którzy to zrobią, zostaną najwyżej ocenieni.

Drugą, niejako siostrzaną inicjatywę z zakresu ciepłownictwa NCBR ogłosiło miesiąc później, w maju. W ramach przedsięwzięcia „Elektrociepłownia w lokalnym systemie energetycznym” oczekuje się zrealizowania prac badawczo-rozwojowych, potwierdzających hipotezę badawczą o rynkowej wykonalności uniwersalnego, a więc skalowalnego i powtarzalnego w innych uwarunkowaniach lokalnych systemu elektrociepłowniczego, który dostarczać będzie odbiorcom ciepło i energię elektryczną pozyskane co najmniej w 80% ze źródeł odnawialnych, takich jak np.: energia słoneczna, energia wiatrowa czy biogaz. I tu również wielu wykonawców postawiło sobie za cel osiągnięcie nawet 100% OZE. Ci z nich, którzy to zrobią, zostaną najwyżej ocenieni.

Do tej pory systemy kogeneracyjne miały za zadanie produkowanie prądu przy okazji realizacji zapotrzebowania na ciepło. W nowym, rewolucyjnym wydaniu układ kogeneracyjny, zasilany z magazynu zielonego wodoru lub biometanu, ma być uruchamiany w odpowiedzi na zapotrzebowanie na energię elektryczną, np. gdy nie świeci słońce i nie wieje wiatr. Wytwarzane ciepło ma być magazynowane i wykorzystywane przez system ciepłowniczy. Układ kogeneracyjny będzie wytwarzał energię ze zmagazynowanej energii OZE. Moc zainstalowana elektryczna jednostki kogeneracji ma wynosić co najmniej 450 kWe, przy równoczesnym pozyskiwaniu ciepła w kogeneratorze OZE. Pozyskane ciepło musi zostać zmagazynowanie i/lub dostarczone do odbiorców końcowych. Co istotne, elektrociepłownia nie tylko będzie w 100% OZE, ale dodatkowo zastąpi w lokalnym systemie elektroenergetycznym znacznie droższe akumulatory energii elektrycznej.

W przedsięwzięciu elektrociepłownia produkuje i sprzedaje energię elektryczną, gdy jej cena rynkowa jest najwyższa, czyli gdy najbardziej brakuje energii elektrycznej, a ciepło wytwarzane wówczas jest przekazywane do magazynów ciepła. Działając w taki sposób, elektrociepłownia jest aktywnym elementem lokalnego systemu elektroenergetycznego, wpływa stabilizująco na jednostki produkujące energię z odnawialnych źródeł.

W obu projektach, które pomogą w zwiększeniu rozwoju odnawialnych źródeł w krajowym ciepłownictwie, wykonawcy będą pozyskiwać ciepło i energię elektryczną co najmniej w 80% OZE, a już wiadomo, że średnio będzie to 95%! Co istotne, zakładane jest zapewnienie akceptowalnej ceny dla odbiorcy.

Stabilność dystrybucji ciepła i chłodu dzięki magazynom

Ważnym elementem transformacji struktury ciepłownictwa w naszym kraju będzie włączenie do niego magazynów ciepła i chłodu z myślą o odbiorcach indywidualnych, a więc domach czy biurach. Obecnie jednym z największych problemów OZE jest cykliczna zmienność efektywności układu, np. panele fotowoltaiczne czy kolektory słoneczne pracują tylko w dzień, generując wtedy dużo energii, która ulega rozproszeniu. Natomiast w nocy występuje jej niedobór. Podobna sytuacja zachodzi w przypadku turbin wiatrowych, których wydajność uzależniona jest od warunków pogodowych. To dlatego możliwość czasowego magazynowania „zielonej” energii stanowi dziś jedno z kluczowych wyzwań światowej energetyki.

Możliwość magazynowania ciepła odpadowego to ważna i oczekiwana zmiana. Z gotowych rozwiązań, pozwalających na korzystanie ze zgromadzonych zasobów w czasie, kiedy wytwarzanie ciepła i/lub chłodu jest utrudnione lub generuje wyższe koszty, chętnie skorzysta zwłaszcza budownictwo. Systemy, które opracują wykonawcy wyłonieni w przedsięwzięciu „Magazynowanie Ciepła i Chłodu”, będą nieszkodliwe dla środowiska. Mają się one cechować wysoką sprawnością, minimalnymi stratami energii, stabilnością dystrybucji ciepła/chłodu, a także optymalną kubaturą i pojemnością dla ostatecznego zastosowania. Dzięki ich wykorzystaniu spadną koszty ogrzewania i chłodzenia budynków, ponieważ będą czerpać i oddawać energię z OZE w sposób optymalny i efektywny.

Czyste powietrze w domu i szkole

Znaczący, choć nie bezpośredni wpływ na transformację sektora ciepłowniczego będzie mieć również przedsięwzięcie odpowiadające za opracowanie nowoczesnej wentylacji dla szkół i domów. Jego celem jest opracowanie innowacyjnych, efektywnych ekonomicznie technologii wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła i wilgoci z powietrza usuwanego. Jako że system ma być przeznaczony przede wszystkim dla istniejących budynków, w których z reguły nie jest możliwe zainstalowanie centralnego układu wentylacyjnego, będzie systemem rozproszonym. Bardzo ciche centrale wentylacyjne będą instalowane w pojedynczym mieszkaniu czy klasie lekcyjnej.

Sama termomodernizacja starszych budynków bez systemów wentylacji z rekuperacją (czyli z możliwością odzyskiwania energii cieplnej), choć niezbędna, może nie odnieść zamierzonego celu. Jaki bowiem ma ona sens, skoro zimą bardzo często otwieramy okna, aby przewietrzyć mieszkanie? Opracowana w przedsięwzięciu „Wentylacja dla szkół i domów” technologia przyczyni się nie tylko do poprawy jakości powietrza, ale również do zmniejszenia zapotrzebowania na energię w wyniku radykalnego obniżenia jej utraty.

Urządzenia, które przygotują wykonawcy, mają gwarantować komfortowy mikroklimat w pomieszczeniach przez usuwanie zanieczyszczeń z powietrza, w tym zanieczyszczeń PM2.5 i PM10, a także dzięki właściwej dystrybucji powietrza usuwać z pomieszczeń nadmiar wilgoci, CO2, emitowane wewnętrznie lotne związki organiczne, bakterie i wirusy. Opracowana technologia ma się przyczynić do poprawy stanu zdrowia społeczeństwa dzięki wysokiej jakości powietrza w pomieszczeniach i czystości mikrobiologicznej. Będzie także miała korzystny wpływ na jakość nauczania dzięki obniżeniu stężenia CO2 w klasach szkolnych i przyczyni się do znacznego zmniejszenia zapotrzebowania na energię w wyniku radykalnego obniżenia jej utraty w systemach wentylacyjnych.

Budynki efektywne energetycznie

Warto wreszcie wspomnieć o przedsięwzięciu „Budownictwo efektywne energetycznie i procesowo”. Ponieważ budynki pochłaniają około 40% energii kraju, trzeba zadbać, by te nowo budowane miały standard plusenergetyczny. Oznacza to sytuację, w której zintegrowane z budynkiem OZE produkują więcej energii niż zużywa budynek. Podobnym wyzwaniem jest wodochłonność budownictwa, dlatego w konkursie postanowiono wymóg spadku zapotrzebowania na wodę wodociągową – celem jest korzystanie z wody pochodzącej z deszczówki, co zgodnie z deklaracjami wykonawców będzie możliwe nawet w 95%. Uwzględniono także konieczną ochronę pozostałych zasobów nieodnawialnych, stawiając wymóg użycia w procesie materiałów z recyklingu.

Ogromne potrzeby mieszkaniowe naszego społeczeństwa napotykają wiele barier, wśród których jedną z największych jest brak kadr. Celem projektu jest ich optymalne wykorzystanie poprzez możliwie największe uprzemysłowienie procesu budowy. Wykonawcy opracują innowacyjne technologie prefabrykacji 2D i 3D (budownictwo modułowe). W tym drugim przypadku 90% prac budowlanych realizowanych będzie w fabryce, a na placu budowy będą jedynie montowane w pełni wyposażone moduły. Opracowane technologie mają być zademonstrowane w postaci budynku społecznego, senioralnego oraz jednorodzinnego.

W zgodzie z unijną strategią i w polskim interesie

Wspomniane przedsięwzięcia, prowadzone w trybie zamówień przedkomercyjnych, przyczynią się do osiągnięcia priorytetowych celów stawianych przez Unię Europejską w strategii Europejskiego Zielonego Ładu. Jest to plan mający na celu przekształcenie Unii w nowoczesną i konkurencyjną gospodarkę, która w 2050 r. osiągnie m.in. zerowy poziom emisji gazów cieplarnianych. Adresują zarazem potrzeby społeczno-gospodarcze naszego kraju. W ramach „zielonej” transformacji pod skrzydłami NCBR w serii 8 przedsięwzięć opracowane mają być ponadto – wraz z demonstratorami – nowoczesne oczyszczalnie ścieków, technologie domowej retencji, innowacyjne biogazownie czy technologie magazynowania energii elektrycznej. Projekty, nad którymi pracują już wykonawcy, to szansa dla Polski na czystsze środowisko, zdrowsze społeczeństwo i nowoczesną, konkurencyjną gospodarkę.

Źródło: NCBR
Fot. NCBR

FORUM ENERGII O PRZEDSIĘBIORSTWACH CIEPŁOWNICZYCH PRZYSZŁOŚCI

13 października Forum Energii zorganizowało webinar pt. „Przedsiębiorstwo ciepłownicze przyszłości | Nowy model biznesowy”.

Jak podaje organizator: „Ciepło w Polsce drożeje. To skutek przestarzałego modelu biznesowego w ciepłownictwie, który wynagradza firmę za jak największą produkcję ciepła i nie zachęca do modernizacji infrastruktury. Tymczasem odbiorcy chcą płacić za energię i ciepło jak najmniej. Jednym z kluczowych elementów gry o niższe rachunki jak i o niższe emisje CO2 staje się efektywność energetyczna systemów ciepłowniczych i budynków. To całkowicie zmienia warunki rynkowe, w których muszą odnaleźć się firmy ciepłownicze. Jeśli nie chcemy dopuścić do ich upadku – konieczne jest wdrożenie nowego modelu biznesowego w ciepłownictwie. O tym, jak mógłby on wyglądać, podczas webinaru opowiadają Andrzej Rubczyński – dyrektor ds. Strategii Ciepłownictwa w Forum Energii oraz Jan Rączka – prezes Alternatora”.

Więcej informacji na temat działań Forum Energii w tym obszarze można znaleźć tutaj.

Źródło: Forum Energii
Fot. Forum Energii

PAKIET “FIT FOR 55” W PARLAMENCIE EUROPEJSKIM

14 lipca Komisja Europejska opublikowała pakiet „Fit for 55”, którego celem jest osiągnięcie unijnego celu na rok 2030, jakim jest redukcja emisji o 55% i osiągnięcie neutralności klimatycznej do 2050 roku. Druga część pakietu, która obejmie m.in. rewizję dyrektywy w sprawie charakterystyki energetycznej budynków (EPBD) oraz tzw. pakiet dekarbonizacji gazu, spodziewana jest w grudniu 2021 roku.

Parlament i Rada pracują równolegle nad wypracowaniem swoich stanowisk przed spotkaniem się w ramach tzw. negocjacji trójstronnych (trylogów), które doprowadzą do przyjęcia ostatecznego kształtu tekstów.

Rada UE rozpoczęła spotkania w swoich grupach technicznych i politycznych (grupy robocze i rady ds. środowiska i energii), aby przygotować stanowiska w sprawie dokumentów. Państwa członkowskie uczestniczyły w prezentacji wniosków przez Komisję i przeprowadziły pierwsze wymiany poglądów.

W Parlamencie Europejskim dokumenty zostały rozdzielone między grupy polityczne, które wyznaczyły sprawozdawców i kontrsprawozdawców dla komitetów wiodących i opiniodawczych. Poniżej przedstawiamy szczegóły dotyczące odpowiedzialności za najistotniejsze dla sektora dokumenty pakietu (ostateczna lista do potwierdzenia).

Dyrektywa w sprawie odnawialnych źródeł energii (REDIII)

Komisja wiodąca: ITRE

 • Sprawozdawca: Markus Pieper (PPE, Niemcy)
 • Kontrsprawozdawca: Nicolás González Casares (S&D, Hiszpania)
 • Sprawozdawca pomocniczy: Christophe Grudler (Renew, Francja)
 • Sprawozdawca pomocniczy: Ville Niinistö (Zieloni/EFA, Finlandia)
 • Sprawozdawca pomocniczy: Evzen Tosenovsky (ECR, Czechy)
 • Sprawozdawca pomocniczy: Sira Rego (Lewica, Hiszpania)

Komisja opiniodawcza: ENVI

 • Sprawozdawca: Nils Torvalds (RE, Finlandia)
 • Kontrsprawozdawca: Agnès Evren (PPE, Francja)
 • Sprawozdawca pomocniczy: Tiemo Wölken (S&D, Niemcy)
 • Sprawozdawca pomocniczy: Martin Häusling (Zieloni/EFA, Niemcy)

Dyrektywa w sprawie efektywności energetycznej (EED)

Komisja wiodąca: ITRE

 • Sprawozdawca: Niels Fuglsang (S&D, Dania)
 • Kontrsprawozdawca: Pernille Weiss (PPE, Dania)
 • Sprawozdawca pomocniczy: Grzegorz Tobiszowski (ECR, Polska)
 • Sprawozdawca cień: Nicola Danti (Renew, Włochy)
 • Sprawozdawca pomocniczy: Jutta Paulus (Zieloni/EFA, Niemcy)
 • Kontrsprawozdawca: Sandra Pereira (Lewica, Portugalia)

Komisja opiniodawcza: ENVI

 • Sprawozdawca: Eleonora Evi (Zieloni/EFA, Włochy)
 • Kontrsprawozdawczyni: Hildegard Bentele (PPE, Niemcy)
 • Sprawozdawca pomocniczy: Monika Beňová (S&D, Słowacja)
 • Sprawozdawca pomocniczy: Nicolae Ştefănuță (RE, Rumunia)

System handlu uprawnieniami do emisji i rezerwa stabilności rynkowej (ETS i MSR)

Komisja wiodąca: ENVI

 • Sprawozdawca: Peter Liese (PPE, Niemcy)
 • Sprawozdawca pomocniczy: Jytte Guteland (S&D, Szwecja)
 • Sprawozdawca pomocniczy: Emma Wiesner (RE, Szwecja)
 • Sprawozdawca cień: Michael Bloss (Zieloni/EFA, Niemcy)
 • Sprawozdawca pomocniczy: Danilo Oscar Lancini (ID, Włochy)
 • Kontrsprawozdawca: Silvia Modig (Lewica, Finlandia)

Komisja opiniodawcza: ITRE

 • Sprawozdawca pomocniczy: Sara Skyttedal (PPE, Szwecja)
 • Sprawozdawca cień: Miapetra Kumpula-Natri (S&D, Finlandia)
 • Sprawozdawca pomocniczy: Robert Roos (ECR, Holandia)

Źródło: EHP
Fot. Pixabay

WSPARCIE NA BIOMASOWY BLOK W LUBLINIE

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej dofinansuje niskooprocentowaną pożyczką budowę bloku energetycznego wykorzystującego biomasę w Elektrociepłowni Megatem EC – Lublin Sp. z o.o. Będzie to uzupełnienie blisko 42-milionowej dotacji unijnej, którą także za pośrednictwem Narodowego Funduszu otrzymał ten projekt. Nowa instalacja rozpocznie pracę w 2023 r.

Lubelski system ciepłowniczy tworzą: sieć przesyłowa zarządzana przez LPEC S.A. oraz dwie elektrociepłownie. Jedna z nich, PGE Energia Ciepła Oddział Elektrociepłownia w Lublinie Wrotków, zabezpiecza ponad 60% zapotrzebowania na ciepło w Lublinie. Gwarantuje również bezpieczeństwo dostaw energii elektrycznej – w pełni pokrywa maksymalne zapotrzebowanie miasta na moc elektryczną. Druga elektrociepłownia – Megatem EC – Lublin Sp. z o.o. zabezpiecza około 40% zapotrzebowania miejskiego systemu ciepłowniczego.

Nowy kogeneracyjny blok energetyczny będzie elementem lokalnej sieci grzewczej w miejsce dwóch likwidowanych kotłów o sumarycznej mocy 130 MW. Pozwoli to na zastąpienie wytwarzania ciepła i energii elektrycznej z węgla, ich produkcją z OZE.

Przewiduje się, że po przekazaniu nowego bloku do eksploatacji około połowa produkcji mocy Megatem EC – Lublin Sp. z o.o. będzie pochodziła właśnie z tej, uruchomionej jednostki wytwórczej.

Ze względów środowiskowych i technologicznych wybrano do realizacji wariant budowy bloku energetycznego opalanego biomasą w postaci miksu zrębek drewna i wierzby energetycznej.

Dzięki uruchomieniu nowej części elektrociepłowni, dodatkowa zdolność wytwarzania energii elektrycznej i cieplnej w warunkach wysokosprawnej kogeneracji sięgnie 50 MW, natomiast potencjał wytwarzania energii elektrycznej ze źródeł odnawialnych – 12 MW, a energii cieplnej ze źródeł odnawialnych – 38 MWt. Realizacja przedsięwzięcia zmniejszy roczne zużycie energii pierwotnej o 960 645,90 GJ.

Co także istotne, projekt zaowocuje redukcją emisji CO2 do atmosfery o 116 053,70 ton/rok. Pożyczka na „Budowę bloku energetycznego zasilanego biomasą w Megatem EC – Lublin Sp. z o.o.” pochodzi z programu NFOŚiGW Wsparcie projektów realizowanych w ramach podziałania 1.1.1., działań 1.2, 1.5 i 1.6 POIiŚ 2014-2020.

Źródło: NFOŚiGW
Fot. Megatem

NIESTĘPSKA: „FIT FOR 55” WYZWANIEM DLA SEKTORA CIEPŁOWNICZEGO

Dr Małgorzata Niestępska, prezes PEC Ciechanów w rozmowie z portalem Nowoczesne Ciepłownictwo opowiada o wyzwaniach związanych z pakietem „Fit for 55”.

„Pakiet „Fit for 55” dla sektora ciepłowniczego jest wyzwaniem. To są pewne plany, które jako branża musimy zmienić, zwłaszcza te związane z rozwojem kogeneracji. Jest to również zmiana w zakresie obecnych instalacji CHP tj. utrzymania statusu efektywnej sieci ciepłowniczej ponieważ jednostki węglowe muszą się liczyć z tym, że po 2030 r. nie będą zaliczane do tych efektywnych. Cały pakiet stawia przez branżą wiele wyzwań, nie tylko tych dotyczących technologii i transformacji, ale przede wszystkim czasu. Ta presja czasu jest ogromna.” – mówi dr Małgorzata Niestępska, prezes PEC Ciechanów

RUSZA BUDOWA ELEKTROCIEPŁOWNI NOWA CZECHNICA W SIECHNICACH

15 października br., w obecności przedstawicieli władz państwowych oraz lokalnych odbyło się uroczyste wmurowanie kamienia węgielnego pod elektrociepłownię Nowa Czechnica. Inwestycja w podwrocławskich Siechnicach jest jedną z wielu prowadzonych obecnie w Grupie PGE, których celem jest dekarbonizacja obszaru ciepłownictwa.

Nowa jednostka zasilana niskoemisyjnym gazem zastąpi 120-letnią elektrociepłownię węglową. Siechnicka inwestycja wpisuje się w strategię Grupy PGE, zgodnie z którą do 2030 r. planowane jest korzystanie w 70 proc. ze źródeł zero- i niskoemisyjnych w produkcji ciepła.

Jako lider transformacji energetycznej w Polsce, czujemy się zobowiązani do podjęcia wyzwań, jakie stoją obecnie przed branżą ciepłowniczą, aby mogła ona nadal funkcjonować i zapewniać bezpieczeństwo energetyczne – podkreśla Wojciech Dąbrowski, prezes zarządu PGE Polskiej Grupy Energetycznej. – Produkcja energii w skojarzeniu, oparta na paliwie gazowym, tak jak będzie to miało miejsce w budowanej w Siechnicach elektrociepłowni, jest skutecznym narzędziem w walce z niską emisją – dodaje.

Budowa nowej elektrociepłowni w Siechnicach to jedna z kluczowych inwestycji PGE Energia Ciepła – mówi Przemysław Kołodziejak, prezes zarządu PGE Energia Ciepła. – Dzięki zastosowaniu najlepszej dostępnej technologii w znaczący sposób wzrośnie sprawność oraz efektywność wytwarzania, a dzięki zastosowaniu niskoemisyjnego paliwa gazowego zyskają na tym mieszkańcy aglomeracji wrocławskiej.

Andrzej Jedut, prezes zarządu KOGENERACJI dodaje: – Nowy zakład w Siechnicach stanowić będzie istotne źródło zaopatrywania w energię mieszkańców Gminy Siechnice oraz południowej części Wrocławia. Uruchomienie projektu Nowa EC Czechnica, o większych w porównaniu do istniejącego obiektu zdolnościach produkcyjnych, oznacza że będziemy w stanie wyprodukować więcej ciepła, z którego skorzystać będzie mogła większa liczba odbiorców. Dodatkowo zabezpieczymy możliwość dostawy energii elektrycznej na następne kilkadziesiąt lat – podkreśla prezes Jedut.

Głównym realizatorem inwestycji jest wyłonione w kwietniu br. konsorcjum firm w składzie: Polimex Mostostal – Lider Konsorcjum oraz Polimex Energetyka – Partner Konsorcjum.

Wkopanie kamienia węgielnego pod budowę nowej inwestycji Grupy PGE tu w Siechnicach to ważny dla nas moment. Zaufanie jakim zostaliśmy obdarzeni jest dla nas dowodem uznania, ale równocześnie rodzi ogromną odpowiedzialność. Dołożymy wszelkich starań by budowa Nowej EC Czechnica była naszym wspólnym sukcesem i byśmy mogli spotkać się tu w 2024 roku, na oddaniu tej inwestycji, w równie znamienitym gronie – powiedział Krzysztof Figat, prezes zarządu Polimex Mostostal.

Harmonogram projektu zakłada uruchomienie bloku gazowo-parowego w pierwszej połowie 2024 r. Do tego czasu produkcja energii elektrycznej i ciepła zapewniona będzie przez obecnie eksploatowane instalacje oraz część szczytową nowej elektrociepłowni w Siechnicach, której uruchomienie planowane jest na pierwszą połowę 2023 r.

Źródło: PGE EC
Fot. PGE EC

OPÓŹNIENIA W ODDANIU DO UŻYTKU EC W PRZEMYŚLU

Jej budowa rozpoczęła się ponad rok temu i zgodnie z planami miała ruszyć wraz z początkiem tegorocznego sezonu grzewczego wspomagając funkcjonującą ciepłownię węglową MPEC. Ale nie udało się. Rozruch elektrociepłowni gazowej zaplanowano na połowę grudnia – informuje TVP3 Rzeszów.

Ma mieć moc ponad 5 megawatów i kosztować około 30 milionów złotych. Gazowa elektrociepłownia w Przemyślu to sztandarowa inwestycja spółki PGNiG Termika. Z wykorzystaniem – co ważne – złoża gazowego Przemyśl. W ciągu ostatnich 60 lat wydobyto tu ponad 65 miliardów metrów sześciennych gazu, a co roku złoże dostarcza 4 miliardy metrów sześciennych, czyli jedną piątą rocznego zużycia gazu ziemnego w Polsce. Teraz ekologiczne paliwo będzie wykorzystywane przez miejską spółkę. A to oznacza także czystsze powietrze, głównie latem.

Krzysztof Gigol, prezes Zarządu PGNiG Termika Energetyka Przemyśl – „Wtedy będzie pracowała tylko elektrociepłownia gazowa, natomiast ciepłownia węglowa będzie wyłączona i będzie przechodziła przerwę remontową. Dodatkowo koszty ciepłej wody użytkowej będą niższe, ponieważ gaz wydobywany jest bezpośrednio spod Przemyśla”.

Już od Nowego Roku obie ciepłownie, węglowa i gazowa, będą wspólnie ogrzewały Przemyśl. Aby jednak to ciepło mogło dotrzeć do jak największej liczby odbiorców w prawobrzeżnej części miasta, MPEC już wykonał drugie połączenie przez San z prawobrzeżną siecią ciepłowniczą.

Sławomir Płoszaj, kier. Działu Rozwoju i Inwestycji MPEC – „Inwestycja polegała m.in. na wykonaniu odcinka około 400 metrów sieci podwieszanej w moście „Brama Przemyska”.

Inwestycja kosztowna, bo około 3 milionów złotych, ale bardzo potrzebna. Możliwa do realizacji dzięki współpracy i wsparciu finansowemu, w ramach offsetu, z PGNiG Termika. Dzięki nowoczesnym metodom poszukiwawczym Spółka Skarbu Państwa PGNiG przeprowadziła ostatnio głębsze wiercenia w okolicach Przemyśla. Ich efekt to nowo odkryte pokłady gazu szacowane na ponad 20 miliardów metrów sześciennych.

Źródło: TVP3 Rzeszów
Fot. PGNiG Termika