Home Archive by category Polecane

Polecane

JAK PRAWIDŁOWO PRZYGOTOWAĆ OFERTĘ DO AUKCJI CHP

Urząd Regulacji Energetyki przygotował poradnik dla przedsiębiorców „Jak prawidłowo przygotować ofertę do aukcji CHP”. Opracowanie zawiera zestaw praktycznych wskazówek i podpowiedzi, jak właściwie wypełnić oferty do aukcji kogeneracyjnych (CHP). Najbliższa aukcja CHP dla nowych i znacznie zmodernizowanych jednostek kogeneracji (o mocy od 1 do 50 MW) odbędzie się między 10 a 14 grudnia 2020 r.

W grudniowej aukcji maksymalna ilość energii elektrycznej z wysokosprawnej kogeneracji, której sprzedaż może zostać objęta premią kogeneracyjną wynosi 14,3 TWh, a jej wartość to blisko 2,8 mld zł.

Warunkiem przystąpienia do aukcji jest uzyskanie decyzji o dopuszczeniu do niej, a następnie prawidłowe wypełnienie formularza oferty dla jednostki kogeneracji. Wychodząc naprzeciw potrzebom potencjalnych beneficjentów systemu wsparcia oraz by ułatwić wypełnienie formularza, URE przygotował poradnik – jak prawidłowo wypełnić ofertę do aukcji CHP.

Zaplanowana na grudzień 2020 r. aukcja CHP jest drugą w tym roku. Pierwsza odbyła się w czerwcu. Aukcję wygrała oferta przedsiębiorstwa Miejska Energetyka Cieplna Piła. Wysokość premii kogeneracyjnej, jaka została wskazana w ofercie tego podmiotu, nie przekraczała 60 zł za MWh.

Pomiędzy 14 a 16 grudnia 2020 r. zaplanowano również nabór na premię kogeneracyjną indywidualną za sprzedaż energii elektrycznej z wysokosprawnej kogeneracji wytworzonej w nowych lub znacznie zmodernizowanych jednostkach o mocy zainstalowanej elektrycznej nie mniejszej niż 50 MW, które uzyskały decyzję o dopuszczeniu do udziału w naborze.

Kogeneracja jest wytwarzaniem energii elektrycznej i ciepła w najbardziej efektywny sposób, czyli w jednym procesie technologicznym. Istotną zaletą takiego procesu jest znacznie większy stopień wykorzystania energii pierwotnej zawartej w paliwie do produkcji energii elektrycznej i ciepła. Efektywność energetyczna systemu skojarzonego może być nawet o 30 proc. wyższa niż w procesie oddzielnego wytwarzania energii elektrycznej w elektrowni kondensacyjnej i ciepła w kotłowni.

Poradnik pobrać można na poniższej stronie:
https://www.ure.gov.pl/pl/efektywnosc-kogenerac/energia-z-kogeneracji/aukcje-chp/8405,Formularze-ofert-ogloszenia-i-wyniki-aukcji.html

Źródło: URE
Fot. Pixabay

TAURON MA PLAN ROZWOJU SIECI CIEPŁOWNICZEJ NA ŚLĄSKU

TAURON planuje w aglomeracji śląsko-zagłębiowskiej podłączyć do sieci ciepłowniczej 22 MW mocy cieplnej. W przybliżeniu odpowiada to przyłączeniu np. 7 tysięcy mieszkań. Przyłączenia te będą realizowane w ramach Programu Likwidacji Niskiej Emisji do 2023 roku.

Celem projektu jest poprawa jakości powietrza poprzez likwidację emisji szkodliwych zanieczyszczeń pochodzących ze spalania śmieci i złej jakości paliwa w domowych kotłach węglowych, w tym piecach starej generacji. Planowane do przyłączenia budynki znajdują się w Katowicach, Chorzowie, Będzinie, Czeladzi, Dąbrowie Górniczej, Siemianowicach Śląskich, Sosnowcu i w Świętochłowicach – mówi Małgorzata Kuś, rzecznik prasowy TAURON Ciepło.

Aby zdążyć ze zmianą sposobu ogrzewania przed upływem terminów wynikających z uchwały antysmogowej i przyłączyć się do sieci ciepłowniczej TAURON Ciepło, podpisanie umów powinno nastąpić w latach 2021-2022, a podłączenie do sieci odpowiednio w latach 2022- 2023.

Ciepło sieciowe służy głównie budynkom wielorodzinnym, dlatego w listopadzie i grudniu TAURON Ciepło prowadzi kampanię informacyjną skierowaną do mieszkańców takich budynków typowanych do podłączenia do 2023 roku. W pierwszym etapie pakiety informacyjne trafią bezpośrednio do 3 tys. gospodarstw domowych w centrum Katowic, na Załężu, Wełnowcu i w Bogucicach. W specjalnych zestawach informacyjnych mieszkańcy znajdą list zachęcający do rozmowy z zarządcą, ulotkę „Czy Twój domowy kocioł zda egzamin z uchwały antysmogowej”, ulotkę informującą o dostępnych dofinansowaniach oraz maskę antysmogową.

W ramach programu oferujemy finansowanie podłączenia do sieci ciepłowniczej wraz z węzłem cieplnym i układem pomiarowym. Po stronie mieszkańców pozostaje montaż instalacji wewnętrznej, która rozprowadza ciepło w budynku – mówi Aldona Gmyrek, dyrektor Departamentu Rynku w TAURON Ciepło.

Proces podłączenia ciepła sieciowego obejmuje trzy etapy. Pierwszym jest prośba mieszkańców do zarządcy o sprawdzenie możliwości podłączenia do sieci. Drugi etap to informacja z TAURON Ciepło, określająca niezbędne prace do wykonania oraz terminy i koszty podłączenia. Ostatni etap to podjęcie przez mieszkańców decyzji o podłączeniu i rozpoczęcie prac przyłączeniowych. Cały proces, od przyjęcia oferty do momentu kiedy ciepło popłynie w kaloryferach mieszkańców, trwa około 18 miesięcy.

Na wniosek zarządcy nieruchomości koszt instalacji wewnętrznej może być dofinansowany ze źródeł zewnętrznych – dodaje Aldona Gmyrek.

Lokalizacje pierwszego etapu akcji TAURON Ciepło zostały zsynchronizowane z harmonogramem kampanii #nieTruj organizowanej przez Miasto Katowice. Akcja promuje działania ograniczające zanieczyszczenie powietrza i efektywne wykorzystanie energii oraz informuje o możliwości dofinansowania zmiany systemu ogrzewania.

#WeźNieSmoguj, #WeźOddychaj

Od października tego roku Spółka TAURON Ciepło prowadzi także kampanię informacyjną #WeźNieSmoguj, #WeźOddychaj. Akcja kierowana jest do dzieci i młodzieży. W specjalnym ebooku i animacji firma obala mity dotyczące ogrzewania. Z materiałów przygotowanych w ramach akcji #WeźNieSmoguj można dowiedzieć się np. dlaczego elektrociepłownia jest najbardziej ekologicznym źródłem wytwarzania ciepła w miastach, dlaczego ogrzewanie sieciowe opłaca się bardziej niż domowy piec na węgiel, i w końcu, czemu ciepło z sieci przeciwdziała powstawaniu smogu.

60 proc. pieców węglowych w sercu Śląska do wymiany

W IV kwartale 2019 roku TAURON Ciepło przeprowadził badanie opinii publicznej dotyczące znajomości przepisów i konsekwencji tzw. uchwały antysmogowej Sejmiku Województwa Śląskiego. W ramach badania 60 proc. ankietowanych wskazało, że ich urządzenia grzewcze zostały wyprodukowane przed 1 stycznia 2012 roku, co oznacza, że muszą zostać wymienione do 1 stycznia 2022 roku. Tylko 2,9 proc. badanych odpowiedziało, że użytkowane kotły węglowe są 5. klasy lub EcoDesign.

Ciepło sieciowe to najlepsza alternatywa dla kotłów węglowych w budynkach wielorodzinnych. Jest czyste i bezpieczne dla środowiska, ponieważ jest produkowane w elektrociepłowniach, które spełniają rygorystyczne normy emisyjne oraz są poddane stałej kontroli i monitoringowi przez niezależne instytucje.

Źródło: Tauron
Fot. Tauron

IGCP NA KONFERENCJI POLITYKI INSIGHT

W piątek 20 listopada odbyła się dyskusja organizowana przez Politykę Insight na temat obecnego stanu ciepłownictwa w Polsce oraz możliwych ścieżek jego rozwoju w perspektywie najbliższych 10 lat. Jednym z panelistów był Prezes Zarządu Izby Gospodarczej Ciepłownictwo Polskie Jacek Szymczak.

Wstępem do dyskusji była prezentacja raportu „Jak zmodernizować ciepłownictwo do 2030 r.”. Publikacja ta powstała we współpracy z E.ON. i poruszyła tematy ważne z perspektywy branży.

Raport zwraca uwagę, że Polskie ciepłownictwo było budowane głównie w latach 60. i 70. XX wieku, przez co jest już nieco wiekowe. Kluczowym parametrem, który różnicuje rodzaj generacji sytemu ciepłowniczego, jest temperatura nośnika. W Polsce jest ona wciąż wysoka.

„Nie operowałbym pojęciem, że sektor ciepłownictwa systemowego jest sektorem przestarzałym. Jest sektorem przed którym jest szereg wyzwań, który wciąż musi się transformować” – mówi prezes IGCP Jacek Szymczak i dodaje: „Straty na poziomie od 9 do 11 proc. na sieciach są dwukrotnie niższe niż jeszcze 20 lat temu. Jest to poziom strat jakie mają najlepsze sieci skandynawskie”.

Niestety w naszym kraju im mniejsze jest miasto, tym większe są problemy z ciepłem. W dużych ośrodkach miejskich ciepło jest tanie, natomiast w przypadku tych mniejszych, mieszkańcy z każdym rokiem płacą coraz więcej za ogrzewanie.

Z raportu wynika także, że polskie ciepłownictwo jest najbardziej uzależnione od węgla w Europie. W 2018 r. udział tego paliwa w produkcji ciepła w Polsce wyniósł 79 proc. wobec 23 proc. w Unii. W ciągu 10 lat różnica zmniejszyła się zaledwie o 1,5 pkt proc. Udział OZE w produkcji rośnie powoli – obecnie odpowiada za 14,8 proc., gdzie średnia unijna to 21.1 proc. Wszystko wskazuje, że Polsce nie uda się zrealizować celu jakim było 17,05 proc. do 2020 r.

Prezes Szymczak wskazał na wyzwanie jakim są paliwa gazowe: „Toczy się wielka dyskusja o tym czy gaz będzie paliwem przejściowym. Jeżeli będzie traktowany chociażby dla ciepłownictwa, układów skojarzonych, będziemy mogli otrzymać wsparcie na inwestycje z środków publicznych – zarówno unijnych jak i krajowych”. Jest to jedna z dróg odejście od węgla.

Pozytywnym aspektem jest sprawność wytwarzania w krajowych ciepłowniach, która ulega poprawie. Nie dość, że jesteśmy powyżej unijnej średniej, to oszczędzamy. W ciągu 18 lat straty ciepła zmalały z 37 do 33,5 PJ. Rośnie także wydajność pracy. W tym samym okresie wzrosła ona niemal trzykrotnie (choć wciąż polskie ciepłownie są czterokrotnie mniej wydajne niż np. Niemieckie).

Problem stanowią natomiast finanse. Tylko w 2019 r. sektor poniósł ponad półmiliardową stratę. Związane to jest między innymi z rosnącymi kosztami zakupu emisji CO2.

Jak zatem zreformować ciepłownictwo?

Przede wszystkim należy zaakceptować neutralność klimatyczną i wykorzystać środki z Unii. Dekarbonizacja i modernizacja ciepłownictwa systemowego będzie kosztowała co najmniej 70 mld. zł do 2030 r. Bez wsparcia UE sektor nie udźwignie takich inwestycji.

Należy postawić na kogenerację. Kluczem jest wykorzystanie już istniejących technologii, a szczególnie kogeneracji bazującej na gazie i źródłach OZE (biomasie, biogazie i słońcu). Uelastycznić trzeba też taryfy, a ochrona odbiorców wrażliwych musi zostać zwiększona. Wejść w sieci nowej generacji – niskotemperaturowe sieci mogą stać się bazą do integracji źródeł OZE. Zintegrować ciepło z prądem, czyli wykorzystać technologię Power to Heat. Pozwoli to zagospodarować nadwyżki prądu z OZE i stabilizować system elektroenergetyczny.

Co przed sektorem?

„Będziemy mówili o możliwości zwiększenia udziału OZE. Także poprawa efektywności energetycznej jest niezwykle istotna. Dzisiaj mamy ten problem, że dużo przedsiębiorstw nie spełnia tego administracyjnego warunku efektywnego systemu. Nie możemy jednak mylić tego z pojęciem efektywności energetycznej. Pod względem efektywności energetycznej te systemy są efektywne. Natomiast nie mają odpowiedniej ilości ciepła z kogeneracji. Rozwój kogeneracji? Jak najbardziej” – tłumaczy prezes IGCP Jacek Szymczak i dodaje: „Uważam, że realnym jest w perspektywie 2030 roku by udział węgla był na poziomie 45 proc., 35 proc. OZE, 20 proc. gaz”

„Musimy przygotować strategię – zmianę modelu regulacji – powinna być podzielona na dwa etapy. Ten pierwszy niech trwa rok, dwa, który od razu poprawi sytuację branży. I drugi, docelowy, czyli ten w którym przedsiębiorstwa ciepłownicze otrzymują pewien standard cieplny. Jesteśmy sektorem diametralnie innym niż sektor elektroenergetyczny. Wraz z rozwojem technologii mamy coraz większą konkurencję. Musimy zadbać o jakość”.

Prezes wyraził także zadowolenie z faktu, że Ministerstwo Klimatu i Środowiska jest otwarte na współpracę. Szczególnie w kontekście ujednolicenia postępowań taryfowych: „Jest ono ważne dla przedsiębiorstw, żeby miały jasność jak należy wypełniać wniosek taryfowy, jak prezentować koszty, jak podejść do remontu, modernizacji, CO2”.

Jacek Szymczak odniósł się również do aktualnych rozmów toczonych m.in z Urzędem Regulacji Energetyki „Chcemy zwrócić uwagę także na to czego w wytycznych zabrakło. Co powinno być również uwzględnione – uproszczenie procesu regulacji. Cenna i ważna inicjatywa”.

Całą konferencję można zobaczyć tutaj.

Źródło: „Jak zmodernizować ciepłownictwo do 2030 roku?”, Polityka Insight

PRZEGLĄD DYREKTYW UE W SPRAWIE EFEKTYWNOŚCI ENERGETYCZNEJ I ENERGII ODNAWIALNEJ

Dnia 17 listopada KE uruchomiła publiczne konsultacje w sprawie przeglądu dyrektywy w sprawie odnawialnych źródeł energii i dyrektywy w sprawie efektywności energetycznej. Celem tych dwunastotygodniowych konsultacji jest uzyskanie szerokiego wachlarza opinii na temat tego, w jakim zakresie i w jaki sposób te dwie dyrektywy powinny zostać zmienione. Przyczyni się to do przygotowania wniosków Komisji w przyszłym roku.

We wrześniu Komisja przedstawiła plan dotyczący celu w zakresie klimatu na rok 2030, który ma na celu zwiększenie unijnego celu redukcji emisji gazów cieplarnianych do 2030 r. z 40% do co najmniej 55%. Planowi temu towarzyszyła kompleksowa ocena wpływu, która wskazuje, że odnawialne źródła energii i efektywność energetyczna będą miały kluczowe znaczenie dla osiągnięcia tego zwiększonego celu. W ocenie szacuje się, że udział energii ze źródeł odnawialnych w 2030 r. powinien wynieść od 38 % do 40 %; oraz że konieczny wzrost efektywności energetycznej wynosi 36 %-39 % w przypadku końcowego zużycia energii i 39-41 % w przypadku zużycia energii pierwotnej.

Oprócz tego potencjalnego wzrostu ambicji, obie dyrektywy będą musiały zostać zaktualizowane w celu uwzględnienia szeregu innych inicjatyw europejskich w zakresie zielonego handlu, które zostały przedstawione przez Komisję.

Uwzględnione zostaną również inne inicjatywy UE w innych obszarach polityki, takie jak plan naprawy gospodarczej dla Europy, strategia UE na rzecz różnorodności biologicznej na 2030 r. oraz ogólny plan działania na rzecz gospodarki.

Składająca się z serii prawie 60 pytań, każda konsultacja potrwa do 9 lutego – standardowego okresu 12 tygodni. Większość pytań ma formę odpowiedzi z zaznaczonym polem wyboru [zdecydowanie zgadzam się / zgadzam się / nie zgadzam się / zdecydowanie nie zgadzam się] z opcją dodatkowych uwag. Początkowo konsultacje są publikowane tylko w języku angielskim, a tłumaczenia na wszystkie języki UE będą dostępne od połowy grudnia.

Komisja ma nadzieję, że konsultacje będą skierowane do jak najszerszego grona odbiorców – od organów publicznych, przedsiębiorstw, w tym małych i średnich przedsiębiorstw, stowarzyszeń branżowych, organizacji konsumenckich, stowarzyszeń pracowniczych, organizacji pozarządowych, organizacji zajmujących się ochroną środowiska, firm konsultingowych, środowisk akademickich, ośrodków analitycznych, innych zainteresowanych stron i obywateli.

Dzisiejsza inauguracja jest kontynuacją czterech konsultacji, które zostały otwarte w dniu 13 listopada w sprawie przyszłych zmian w innych przepisach UE mających na celu ograniczenie emisji gazów cieplarnianych w UE. Obejmują one dyrektywę w sprawie unijnego systemu handlu uprawnieniami do emisji, rozporządzenie w sprawie wspólnych starań o ograniczenie emisji, rozporządzenie w sprawie użytkowania gruntów, zmiany użytkowania gruntów i leśnictwa oraz rozporządzenie w sprawie norm emisji CO2 dla samochodów osobowych i dostawczych (pojazdów lekkich).

Źródło: KE
Fot. Pixabay

TAK TEŻ MOŻNA – W PEŁNI EKOLOGICZNY WIEJSKI SYSTEM CIEPŁOWNICZY

Ekologiczny ciepłociąg gminny zasilany z biogazowni w Gminie Potęgowo w woj. Pomorskim jest wzorcowym przykładem proekologicznego systemu wykorzystującego odnawialne źródła energii.

Jest realizacją postulatu o wykorzystaniu energii odnawialnej wytwarzanej dla celów bytowych w miejscu jej produkowania, a w ten sposób pokazaniu że społeczność gminna może osiągnąć samowystarczalność energetyczną i poprawić jakość powietrza odstępując od tradycyjnych sposobów ogrzewania węglem. Ciepłociąg łączy odnawialne źródło energii cieplnej z mieszkańcami, a wraz z węzłami tworzy jeden z nowocześniejszych systemów ciepłowniczych zachęcając do naśladownictwa inne gminy.

W Potęgowie istniał mały system ciepłowniczy, którego źródłem ciepła była kotłownia miałowo-węglowa o mocy 2,2 MW. Ze względu na niską sprawność i dużą emisyjność- nawet do 3 tys. ton CO2 do atmosfery rocznie- powinna zostać zamknięta lub poddana kosztownej modernizacji. Problemem była również prawie 40-sto letnia czteroprzewodowa sieć ciepłownicza zbudowana w systemie kanałowym z izolacją wełną mineralną, która nie spełniała już żadnych norm, generując liczne awarie i znaczne straty ciepła na przesyle. Topniejący śnieg na trasie starego ciepłociągu wskazywał na zły stan sieci przesyłowej, a odbiorcom w każdej chwili groziło odcięcie ciepła.

Fot. 1. Topniejący śnieg na trasie starej sieci kanałowej.

Geneza projektu związana jest z wybudowaniem w 2013 r. elektrowni wiatrowej w Darżynie przez prywatnego Inwestora Nadmorskie Elektrownie Wiatrowe Darżyno Sp. z o.o. oraz Elektrowni Biogazowej zasilanej masą organiczną dostarczaną z okolicznej produkcji rolno-spożywczej. Efektem ubocznym produkcji energii elektrycznej było ciepło uwalniane bezpośrednio do atmosfery.  Po kilku latach eksploatacji układu postanowiono przeprowadzić analizy techniczno-ekonomiczne, aby odpowiedzieć na pytanie czy ciepło odpadowe może zostać wykorzystane do ogrzewania mieszkańców Potęgowa. Wynik analizy dał pozytywną odpowiedź i przystąpiono do dalszych prac.

W ten sposób powstała inwestycja, przekształcająca wyspową biogazownie produkującą tylko energię elektryczną do systemu energetycznego w elektrociepłownię zasilaną biomasą, której elementami składowymi są urządzenia do wyprowadzenia ciepła o parametrach 90/65oC w sezonie grzewczym dla c.o. i c.w.u. oraz 70/30oC poza sezonem na potrzeby c.w.u., tj. wymiennikownia ciepła o mocy 2,4 MW wspomagana szczytowym kotłem grzewczym niskotemperaturowym Viessman Vitoplex o mocy 0,7 MW zasilanym biogazem.

Fot. 2. Nowa wymiennikownia.

W celu doprowadzenia ciepła do odbiorców wykonano dwuprzewodową sieć magistralną o długości 1788 mb. i średnicy 2xDz 219,1 x 4,5/315 mm oraz 3163 mb. sieci i przyłączy o średnicach od 42,4 ×2,6/110 mm do 219,1 x 4,5/315 mm na terenie miejscowości Potęgowo. Do budowy sieci użyto najwyższej jakości rur preizolowanych Logstor z barierą dyfuzyjną, wyprodukowanych metodą ciągłą osiową (Axial Conti). Rura preizolowana jest zespołem rurowym składającym się ze stalowej rury przewodowej zaizolowanej sztywną pianką PUR oraz płaszcza osłonowego PE-HD. Występuje z systemem alarmowym lub bez.

Fot. 3. Budowa rury preizolowanej Logstor z barierą antydyfuzyjną.
(Źródło: Logstor)

Zastosowane rury wytwarzane są w ciągłym procesie technologicznym poprzez formowanie pienionej izolacji w ruchomych formach z zastosowaniem folii PE z aluminium, a następnie na izolację wytłaczana jest osłona z płynnego PE-HD. Folia umieszczona pomiędzy izolacją a osłoną spełnia funkcję bariery dyfuzyjnej, która zapobiega wymianie gazów pomiędzy pianką PUR a otoczeniem, co pozwala na zachowanie wysokiej jakości izolacji przez kilkadziesiąt lat. Przedmiotowe rury, również charakteryzują się wysokim współczynnikiem przewodzenia ciepła λ50= 0,0223 W/mK (norma PN-EN 253 λ50= 0,029 W/mK), dzięki czemu w okresie 30 lat można obniżyć straty ciepła na przesyle o ok. 25% w porównaniu do rur preizolowanych produkowanych metodą tradycyjną. W przypadku przedmiotowej inwestycji uzyskane oszczędności ciepła na przesyle tylko z tego tytułu mogą wynieść średnio nawet 1220 GJ/rok.

Wykres 1. Różnice w stratach ciepła wynikające ze starzenia izolacji PUR na przestrzeni 30-stu lat. (Źródło: Logstor)

Do izolacji połączeń pomiędzy rurami zastosowano złącza sieciowane radiacyjnie „SX-WP” z korkami wtapianymi, które przechodzą pozytywnie „badania w skrzyni z piaskiem wg PN-EN 489”- badania obciążenia od gruntu na 1000 cykli przemieszczeń w skrzyni z piaskiem. Mufa dzięki swojej specjalnej budowie, umożliwia wcześniejsze podgrzanie środkowej części złącza w celu nadania jej odpowiedniej temperatury przed zalaniem pianką PUR. Dzięki temu Wykonawca miał możliwość kontynuowania prac podczas okresów przejściowych, kiedy występowała niższa temperatura otoczenia.

Sieć została wyposażona w impulsowy system alarmowy, który nadzorują nowoczesne lokalizatory awarii (Logstor X4) w systemie aktywnym.

Dzięki wysokiej jakości wykonania całego systemu preizolowanego Logstor na etapie produkcyjnym, montaż na budowie jest niezwykle przystępny dla Wykonawcy.

Fot. 4. Montaż sieci magistralnej 2xDz 219,1 x 4,5/315 mm w technologii Logstor.

W ramach inwestycji wykonano i zamontowano także 30 węzłów cieplnych w większości dwufunkcyjnych, w tym 6 w obiektach użyteczności publicznej oraz 17 szt. w blokach. Zamontowane zostały węzły cieplne dwufunkcyjne: zmieszania pompowego dla potrzeb instalacji centralnego ogrzewania (c.o.) o parametrach max 80/60°C oraz wymiennikowy z zasobnikiem ciepła dla przygotowania ciepłej wody użytkowej (c.w.u.) o parametrach stałych 60/10°C. Węzły zostały wyposażone w nowoczesną automatykę ciepłowniczą firmy Danfoss która zapewnia dużą niezawodność działania oraz maksymalne dopasowanie parametrów pracy węzłów do instalacji odbiorczych w budynkach przy jednoczesnym ekonomicznym gospodarowaniu pobieranym ciepłem. Zastosowane regulatory pogodowe umożliwiają rozbudowanie systemu o zdalny monitoring pracy węzłów i możliwość zdalnego sterowania.

Cały system ciepłowniczy objął ok. 1000 na 1400 mieszkańców miejscowości Potęgowo oraz obiekty użyteczności publicznej takie jak Urząd Gminy Potęgowo, Szkoła Podstawowa w Potęgowie, Przedszkole w Potęgowie, Gminne Centrum Kultury w Potęgowie, Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Potęgowie oraz kotłowni osiedlowej w Potęgowie.  Sieć została zaprojektowana w sposób umożliwiający dalszą rozbudowę w przyszłości, a także przyłączanie się nowych użytkowników.

Poza licznymi korzyściami ekologicznymi i społecznymi związanymi z zmniejszeniem emisyjności dzięki wyłączeniu starej kotłowni, uzyskano również oszczędności w opłatach z wyprodukowane ciepło o ok. 20%, które bezpośrednio przekładają się na finanse odbiorców.

Produkcja ciepła i prądu elektrycznego z odpadów spożywczych oraz istnienie elektrowni wiatrowych jak w Potęgowie skłaniają do  budowy „wyspy energetycznej”. Główne elementy już istnieją, potrzebna jest wola prawodawcy i współpraca z nauką,  aby taki model propagował gminną niezależność energetyczną. Kooperacja Gminy Potęgowo z prywatnym Inwestorem Nadmorskie Elektrownie Wiatrowe Darżyno Sp. z o.o. Elektrownia Biogazowa, a także świetna realizacja doświadczonych firm projektowych i wykonawczych stanowi przykład dla innych, że model gminnej niezależności energetycznej jest możliwy do realizacji.

Firma Infracorr Sp. z o.o., lider konsorcjum firm technologicznych i wykonawczych, została finalistą i otrzymała wyróżnienie za wykonanie inwestycji pn. Ekologiczny ciepłociąg gminny zasilany z biogazowni w Gminie Potęgowo w Ogólnopolskim Otwartym Konkursie Modernizacja Roku & Budowa XXI w. w kategorii “odnawialne źródła energii i technologie ochrony środowiska” oraz otrzymała Nagrodę Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa. Nagrodę otrzymał również inwestor Gmina Potęgowo i projektant firma Technika Sanitarna Kazimierz Kurkowski Grudziądz.

Autor: mgr inż. Paweł Zapaśnik, Specjalista ds. sieci ciepłowniczych Infracorr Sp. z o.o.
Źródło: Infracorr Sp. z o.o.

PEC CIECHANÓW Z NOWĄ UMOWĄ NA GAZOWE CHP

W dniu 12.11.2020 r. Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej w Ciechanowie Sp. z o.o podpisało z wyłonioną w przetargu firmą Eneria Sp. z o.o. umowę o wartości 12,2 zł netto na budowę źródeł kogeneracyjnych na paliwo gazowe o mocy 0,999 MWe i 1,86 MWe.

Zadanie jest pierwszym etapem realizacji projektu. „Modernizacja systemu ciepłowniczego PEC w Ciechanowie Sp. z o.o. poprzez budowę instalacji wytwarzania energii elektrycznej i cieplnej w wysokosprawnej kogeneracji”, w którym oprócz wspomnianych instalacji kogeneracji gazowych zbudowana zostanie również elektrociepłownia biomasowa.

Całkowita wartość projektu, który pozwoli uzyskać status efektywnej sieci ciepłowniczej wyniesie ponad 40 mln zł netto.

Projekt jest finansowany z środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie dotacją w kwocie 16,05 mln zł (39,99 % wartości inwestycji) uzyskaną w konkursie w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020, Osi priorytetowej I Zmniejszenie emisyjności gospodarki, Działania 1.6 Promowanie wykorzystywania wysokosprawnej kogeneracji ciepła i energii elektrycznej w oparciu o zapotrzebowanie na ciepło użytkowe oraz pożyczką w kwocie 24,09 mln zł uzyskanej w ramach programu priorytetowego 5.8.2.Poddziałanie 1.6.1. Źródła wysokosprawnej kogeneracji.

Celem realizacji projektu jest osiągnięcie statusu efektywnego systemu ciepłowniczego,” zazielenienie” ciechanowskiego ciepła oraz zmniejszenie emisji zanieczyszczeń do środowiska, w tym emisji dwutlenku węgla.

Spółka realizuje również aktualnie kolejny etap inwestycji dostosowania źródła węglowego do nowych standardów emisyjnych dyrektywy MCP, obowiązujących po zakończeniu derogacji i do końca 2021 zakończy budowę instalacji odpylania na trzecim, ostatnim kotle wodnym WR 25.

Instalację odpylania w technologii workowej gwarantującej dotrzymanie normy 30 mg/m3 o wartości ok. 2 mln realizuje firma POWENT sp. z o.o.

Źródło: PEC Ciechanów
Fot. PEC Ciechanów

PLATFORMĄ AUKCYJNĄ EUA NADAL BĘDZIE EEX

Komisja Europejska w ubiegłym tygodniu podpisała kontrakt na pięć lat z European Energy Exchange AG (EEX) i jej systemem rozliczeniowym European Commodity Clearing AG (ECC) na prowadzenie wspólnej platformy aukcyjnej w ramach unijnego systemu handlu emisjami (EU ETS).

EEX została wyznaczona jako wspólna platforma aukcyjna po przeprowadzeniu procedury udzielania zamówień publicznych przez Komisję i uczestniczące państwa: 25 państw członkowskich UE (Belgia, Bułgaria, Czechy, Dania, Estonia, Irlandia, Hiszpania, Francja, Finlandia, Grecja, Włochy, Cypr, Chorwacja, Łotwa, Litwa, Luksemburg, Węgry, Malta, Niderlandy, Austria, Portugalia, Rumunia, Słowenia, Słowacja, Szwecja) oraz 3 państwa EOG-EFTA (Islandia, Liechtenstein, Norwegia). Dla Polski i Niemiec EEX organizuje odrębne aukcje uprawnień do emisji CO2.

Aukcje na platformie aukcyjnej rozpoczną się w 2021 r. EEX będzie nadal prowadzić sprzedaż jednostek EUA oraz EUAA (sektor lotniczy) poszczególnych krajów UE przez następne pięć lat. Będzie również odpowiedzialna za sprzedaż uprawnień do emisji, które są przeznaczone na finansowanie Funduszu Modernizacyjnego i Funduszu Innowacji.

Ostatnią aukcję w ramach obecnej umowy zaplanowano na EEX na poniedziałek 14 grudnia 2020 r. Wielkości przydziałów emisji dla sektora lotnictwa i sektora ogólnego, które mają zostać sprzedane w drodze licytacji w 2020 r., w tym przydziałów, które mają zostać sprzedane oddzielnie dla Niemiec i Polski, pozostają bez zmian.

EEX zapowiedziała, że wkrótce pojawią się informacje o publikacji kalendarzy aukcji w 2021 r.

Źródło: www.eex.com
Fot. Pixabay

ENERGETYKA CIESZYŃSKA WALCZY Z NISKĄ EMISJĄ

Od lat Energetyka Cieszyńska wraz z Gminą Cieszyn prowadzi działania zmierzające do ograniczenia niskiej emisji zanieczyszczeń w sektorze budownictwa mieszkaniowego.

Jednym z działań Gminy na rzecz zrównoważonej i niskoemisyjnej gospodarki energetycznej miasta jest opracowanie i przyjęcie do realizacji w 2015 roku „Planu gospodarki niskoemisyjnej Cieszyna”. Do zadań inwestycyjnych, stanowiących cele szczegółowe Planu w zakresie poprawy jakości powietrza na obszarze miasta, należą m.in.:

  • likwidacja niskiej emisji w centrum Cieszyna;
  • wspieranie w obiektach mieszkalnych działań proefektywnościowych związanych z ograniczaniem niskiej emisji;
  • podłączenie budynków mieszkalnych do sieciowych nośników energii;
  • termomodernizacja budynków mieszkalnych.

Jedną z metod ograniczenia niskiej emisji zanieczyszczeń i poprawy jakości powietrza jest podłączanie budynków ogrzewanych dotychczas węglem do miejskiej sieci ciepłowniczej. Zaletą ciepła systemowego, w szczególności wytwarzanego w procesie kogeneracji z energią elektryczną, jest większa wydajność energetyczna i co za tym idzie – dużo mniejsza emisja zanieczyszczeń niż z pieców indywidualnych

W latach 2015-2020 Energetyka Cieszyńska przeprowadziła inwestycje, wpływające na jakość powietrza w mieście. W 2015 r., wspólnie z Gminą Cieszyn, spółka zrealizowała zadanie inwestycyjne pn. „Likwidacja niskiej emisji w Śródmieściu Cieszyna – program pilotażowy”. Zadanie dofinansowane było przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach (WFOŚiGW) w ramach programu KAWKA. W ramach inwestycji podłączono do systemu ciepłowniczego miasta następujące budynki wielorodzinne: pl. Dominikański 4, pl. Św. Krzyża 1, ul. Sejmowa 2, ul. Głęboka 13, ul. Błogocka 30A, ul. Żwirki i Wigury 10B, ul. Górna 30 i 34.

W ramach inwestycji realizowanych w latach 2015-2020 wybudowano łącznie 1,61 km nowej podziemnej preizolowanej sieci ciepłowniczej oraz 20 indywidualnych i 8 grupowych węzłów cieplnych, o łącznej mocy 3,987 MW.

Podstawowym efektem inwestycji jest ograniczenie niskiej emisji zanieczyszczeń do atmosfery, w tym zmniejszenie emisji CO2 o 1 139 ton/rok oraz zmniejszenie emisji zanieczyszczeń pyłowych o 11 ton/rok.

Źródło: Urząd Miasta Cieszyn
Fot. Pixabay

VEOLIA PLANUJE BUDOWĘ DWÓCH DUŻYCH ELEKTROCIEPŁOWNI

Veolia planuje budowę dwóch dużych elektrociepłowni gazowych. Pierwsza z nich ma być zlokalizowana w Łodzi – rozpatrywane są trzy wielkości, średnia z nich to ok. 240 MW mocy elektrycznej i 160 MW mocy termicznej. W Poznaniu mają powstać dwie jednostki z sumaryczną mocą nie większą niż 200 MWe. Nowe bloki zastąpią stare jednostki węglowe.

W Poznaniu i Łodzi Veolia ma jedne z największych systemów ciepłowniczych w Polsce. Początek eksploatowania nowych bloków w Poznaniu i Łodzi Veolia planuje w okolicach 2025-26 r. Projekt zgodne są z narrację spółki, która od dawna podaje, że zmierza w kierunku dekarbonizacji.

Małgorzata Mika-Bryska, dyrektor ds. regulacji i relacji publicznych w Veolia Energia Polska, powiedziała: „Veolia po uzyskaniu niezbędnych zgód ze strony swoich udziałowców przygotowuje się do budowy dwóch jednostek kogeneracyjnych na gaz ziemny w Łodzi i Poznaniu. Zastąpią one starsze bloki opalane węglem kamiennym”.

Spółka w chwili obecnej jest na etapie uzyskiwania odpowiednich zgód.

Sławomir Burmann, doradca prezesa zarządu w Veolia Energia Polska i wiceprezes zarządu Polskiego Towarzystwa Elektrociepłowni Zawodowych, powiedział: „W obu miastach nasze projekty gazowe są ściśle dostosowane do funkcjonującego systemu ciepłowniczego. W przypadku Łodzi rozważamy 3 różne wielkości bloku gazowo-parowego w układzie CCGT, czyli turbiny gazowej połączonej z kotłem odzysknicowym z turbiną parową. To jest najbardziej efektywny układ produkcji. W przypadku Poznania rozpatrujemy, ze względu na lokalną specyfikę , blok gazowy w układzie prostym, czyli turbina gazowa z kotłem odzysknicowym”.

Źródło: wnp.pl
Fot. Veolia

WŁĄCZMY GOZ W ENERGETYCE

Z raportu „Gospodarka obiegu zamkniętego – szanse i wyzwania”, którego partnerem jest Fortum wynika, że ponad 80% energii wytwarzanej w Polsce ciągle pochodzi ze źródeł konwencjonalnych. Jednak projekt Polityki Energetycznej Polski do roku 2040 ma to zmienić: zakłada obniżenie poziomu udziału stałych paliw kopalnych z obecnego poziomu 80% do 55-60% w 2030. Czy gospodarka obiegu zamkniętego jest warunkiem koniecznym, aby to się udało? Na ten temat dyskutowali uczestnicy Kongresu GOZpodarki.

„Energetyka w kontekście GOZ to dążenie do zwiększenia efektywności energetycznej m.in. poprzez wykorzystanie odnawialnych źródeł, energooszczędność czy ekonomię współdzielenia. Powyższe kwestie to ważne elementy działań Ministerstwa Klimatu, co znalazło odzwierciedlenie w „Polityce energetycznej Polski do 2040 roku”, zgodnie z którą w 2040 r. ponad połowę mocy zainstalowanych będą stanowić źródła zeroemisyjne” napisał we wstępie do raportu Michał Kurtyka, minister Klimatu i Środowiska.

Obecnie w Polsce ponad 80% energii wytwarzanej jest w źródłach konwencjonalnych. W roku 2019 wygenerowano blisko 159 TWh energii elektrycznej, a konsumpcja wyniosła ponad 169 TWh. Różnica ta została zbilansowana z wymiany międzynarodowej, z kierunku zachodniego. Koncesjonowane ciepłownictwo w roku 2018 dysponowało mocą zainstalowaną na poziomie 55 GW. Wytworzyło ono, łącznie z odzyskiem technologicznym, około 412 tys. TJ ciepła. Ilość ciepła oddanego do sieci, po pokryciu potrzeb własnych przedsiębiorstw, wyniosła około 267 tys. TJ. Po uwzględnieniu strat związanych z przesyłem, do odbiorców przyłączonych do sieci dostarczono około 234 tys. TJ, co stanowiło blisko 57% całkowitej generacji ciepła. Jego wytworzenie w ponad 70% opierało się na wykorzystaniu węgla kamiennego. Teraz technologie i instalacje z lat 70-tych będące efektem gospodarki liniowej, zdaniem autorów raportu oraz Polityki Energetycznej Polski, muszą zostać zmienione.

„Z perspektywy energetyki GOZ dotyczy głównie zagospodarowania i wykorzystania surowców stanowiących odpady procesów przemysłowych, rolniczych i komunalnych. Celem takiej koncepcji jest zmniejszanie ilości odpadów składowanych poprzez przetwarzanie ich w zasoby mogące stanowić źródło energii. Pamiętajmy, że ciepło to produkt uboczny wielu procesów technologicznych, a metan powstaje jako odpad na składowiskach odpadów lub osadów” podkreśla dr Marcin Sołtysik, współautor raportu. „Odpowiednie zarządzanie gospodarką odpadami zapewnia efektywne użytkowanie zasobów naturalnych i wpływa istotnie na zrównoważony wzrost gospodarczy.

Pracodawcy RP oraz firma Fortum powołali wiosną 2020 r. Koalicję „Włącz Czystą Energię dla Polski”. Inicjatywę objęły patronatem Ministerstwo Środowiska i Klimatu, Ministerstwo Przedsiębiorczości, NFOŚiGW oraz Instytut Ochrony Środowiska. Przyłączyły się Bank Ochrony Środowiska, Browary Polskie, Coca Cola HBC, ENERIS, Instytut Jagielloński, EOD Technologies, Karmar, Koleje Mazowieckie Kompania Piwowarska, Strabag, Polish Brief i Polmass. Celem Koalicji jest dzielenie się dobrymi praktykami, wymiana doświadczeń oraz promocja rozwiązań, które pomogą Polsce w osiągnięciu celów wskazanych w Europejskim Zielonym Ładzie, z korzyścią dla społeczeństwa i rozwoju gospodarczego Polski oraz rozwój energetyki opartej na zasadach Gospodarki Obiegu Zamkniętego.

„Jeśli nie można ani zapobiec powstawaniu odpadów, ani poddać ich recyklingowi, odzysk zawartej w nich energii jest korzystniejszy od składowania. Mówimy tu zarówno o korzyściach ekonomicznych, ale też ekologicznych. Dlatego trzeba szukać jak najwydajniejszych technologii, redukujących do minimum szkodliwość dla środowiska. Wspierać ten kierunek rozwoju energetyki za pomocą ulg podatkowych oraz kształtowania przepisów zwiększających popyt na takie rozwiązania. W ten sposób zostaną „zaprogramowane” działania przedsiębiorców oraz świata nauki” podsumowuje Andrzej Malinowski, Prezydent Pracodawców RP.

Według autorów raportu „Gospodarka Obiegu Zamkniętego – szanse i wyzwania” najwyższy czas wyjść już z działań pilotażowych dotyczących nowoczesnego wytwarzania energii i wdrażać nowoczesne rozwiązania na szerszą niż obecnie skalę. Pozwoli to zarówno ograniczyć emisję CO2, zwiększyć efektywność energetyczną oraz płynnie przejść w kierunku Gospodarki Obiegu Zamkniętego. Co więcej, Fundacja Ellen MacArthur ocenia, że w skali Europy, gospodarka o obiegu zamkniętym mogłaby do roku 2030 podnieść poziom PKB o 7%.

Źródło: Fortum
Fot. Pixabay