Home Archive by category Polecane

Polecane

PGK ROZBUDOWUJE CIEPŁOCIĄG – 2 KM NOWEJ SIECI

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej w Radomsku rozbudowuje miejską sieć ciepłowniczą. Rozplanowano łącznie 2 km sieci i przyłączy, głównie w ul. Jagiellońskiej i Krakowskiej. Koszt inwestycji to 2,5 mln zł, a środki w całości pochodzić będą z środków własnych miejskiej spółki.

Obecnie prace przeprowadzane są na ul. Pięknej, gdzie podłączane są nowo powstałe bloki. We wcześniejszych etapach prace zostały wykonane w części ul. Jagiellońskiej. Położona została nitka, która po przejściu pod rondem ZHP (Jagiellońska – Starowiejska – Armii Krajowej) pójdzie dalej w stronę ul. Krakowskiej, gdzie wmontowany zostanie trójnik. Trójnik umożliwi późniejsze podłączenie do sieci ciepłowniczej bloków będących dopiero w planach, m.in. tych mających powstać dzięki Społecznej Inicjatywie Mieszkaniowej. Inwestycja nie należy jednak do najprostszych – w odcinkach, na których rozbudowywana jest sieć ciepłownicza istnieje bardzo gęsta sieć uzbrojenia terenu, w tym instalacja telefonu międzynarodowego pod ul. Krakowską.

O postępach prac pracownicy PGK informowali 26 lipca na briefingu prasowym zorganizowanym w pobliżu prowadzonych robót. Na pytania dziennikarzy odpowiadali kierownik Zakładu Ciepłowniczego PGK Jacek Nowak oraz kierownik Działu Promocji i Rozwoju PGK Kamil Bugdal.

– „Geneza tej inwestycji jest taka, że część tych budynków już ogrzewamy, ale zabudowa mieszkaniowa się rozrasta i przekrój ciepłociągu okazał się być zbyt mały. Musieliśmy podjąć decyzję o rozbudowie” – mówił Jacek Nowak.

– „Jesteśmy przekonani, że tego typu inwestycje są również ważne z punktu widzenia walki ze smogiem w mieście. Chcielibyśmy, żeby nowe inwestycje mieszkaniowe były zasilane z miejskiego ciepłociągu. Ta inwestycja jest zatem ważna dla wszystkich mieszkańców Radomska” – komentował inwestycję z kolei Kamil Bugdal.

Dostęp do sieci ciepłowniczej wg szacunków spółki ma ok. 50-55 proc. mieszkańców Radomska.

Źródło: PGK Radomsko
Fot. PGK Radomsko

TAURON INWESTUJE W NOWE MOCE GAZOWE

Nowy kocioł gazowy ma powstać w Katowicach i dysponować mocą do 140 MWt. Umowę na realizację przedsięwzięcia TAURON podpisał z Mostostalem Warszawa. Rozpoczęcie inwestycji zaplanowane jest na 2021 rok.

Inwestycje zaplanowane w elektrociepłowniach w Katowicach i Czechowicach Dziedzicach wpisują się w założenia Polityki Energetycznej Polski do 2040 r. uwzględniającej cele klimatyczne Unii Europejskiej związane ze zmianą miksu paliwowego i transformacji źródeł wytwarzania w ciepłownictwie – mówi Paweł Strączyński, prezes zarządu TAURON Polska Energia. – Inwestycje zwiększą również bezpieczeństwo dostaw ciepła oraz poprawią jakość powietrza w tych miastach – dodaje.

Umowa podpisana przez TAURON Ciepło i Mostostal Warszawa przewiduje, w formule „pod klucz”, budowę kotła gazowego o mocy 140 MWt. Nowe źródło zwiększy dotychczasową moc elektrociepłowni. Wartość prac wyniesie ponad 100 milionów złotych brutto. Inwestycja zostanie wykonana w technologii wodnorurowej, wraz z niezbędnymi budynkami, budowlami, urządzeniami budowlanymi, instalacjami i urządzeniami pomocniczymi.

Z ciepła wytwarzanego w katowickiej elektrociepłowni korzystają mieszkańcy Katowic, części Sosnowca, Siemianowic oraz częściowo Chorzowa. Budowa nowego kotła gazowego pozwoli na zwiększenie tzw. mocy zainstalowanej, co zwiększy bezpieczeństwo dostaw ciepła oraz stworzy warunki dla przyłączania nowych klientów na terenie Chorzowa i Katowic.

Wcześniej TAURON zawarł umowę na budowę nowoczesnej kotłowni wyposażonej w wysokosprawne kotły wodne gazowo-olejowe w elektrociepłowni w Czechowicach-Dziedzicach. Nowoczesna kotłownia składająca się z dwóch kotłów wodnych o łącznej mocy 76 MW dostarczy ciepło mieszkańcom Czechowic-Dziedzic i Bielska-Białej. Wartość tej inwestycji, zgodnie z kontraktem, wynosi prawie 52 miliony złotych.

#WeźNieSmoguj!

Ciepło sieciowe jest istotnym narzędziem w walce ze smogiem w polskich miastach. Spaliny pochodzące z elektrociepłowni poddawane są oczyszczaniu w elektrofiltrach, których sprawność wynosi 99,9 proc. Rozbudowa sieci ciepłowniczej w aglomeracji śląsko-zagłębiowskiej ma znaczący wpływ na ograniczenie smogu w regionie.

TAURON przyłączy w tym roku do sieci ciepłowniczej 78 nowych budynków mieszkalnych i biurowych w aglomeracji śląsko-dąbrowskiej. Na 2022 rok zaplanowane jest przyłączenie kolejnych 76 nowopowstających inwestycji. W oparciu o podpisane z odbiorcami umowy, w ciągu najbliższych pięciu lat zaplanowano rozbudowę sieci o łącznej mocy prawie 122 MWt..

W najbliższych latach TAURON Ciepło szacuje, że będzie przyłączać do sieci ciepłowniczej średnio około 45 MWt (megawaty mocy cieplnej) rocznie, z czego ok. 20 proc. stanowić będą budynki, w których likwidowane będą piece węglowe.

Źródło: Tauron
Fot. Tauron

ANALIZA DANYCH I JEJ ZASTOSOWANIE W CIEPŁOWNICTWIE

W strategii Komisji Europejskiej dotyczącej danych szacuje się, że lepsze dzielenie się i wykorzystanie danych w przemyśle ma potencjał nie mniejszy niż 1,5 biliona euro.

Z tego powodu wiele krajów opracowuje strategie, które zapewniają efektywne i bezpieczne wykorzystanie danych. Wiele z nich twierdzi nawet, że nie możemy spodziewać się masowej transformacji zielonej energii, jeśli nie wykorzystamy ogromnej ilości danych, które są dostępne.

IEA stwierdza, że „Zdigitalizowane systemy energetyczne w przyszłości mogą być w stanie zidentyfikować, kto potrzebuje energii i dostarczyć ją we właściwym czasie, we właściwym miejscu i po najniższych kosztach”, co podkreśla potrzebę wykorzystania danych w celu osiągnięcia naszych celów klimatycznych.

Ogromny potencjał dla wykorzystania big data w ciepłownictwie

W ciepłownictwie wykorzystanie danych jest jeszcze bardziej atrakcyjne niż w większości innych branż. Tak wiele danych jest dostępnych w sieciach ciepłowniczych, ale większość z nich jest wykorzystywana tylko do fakturowania klientów lub obsługi poszczególnych urządzeń. Dzięki głębszemu spojrzeniu na istniejące dane, połączeniu ich i zasadniczo przeprowadzeniu analizy big data, pojawia się nowy wgląd i możliwości.

Co więcej, dane z sieci i liczników budynków mogą być wykorzystywane w sposób zgodny z GDPR i bezpieczny do optymalizacji sieci ciepłowniczej z natychmiastowym i pozytywnym wpływem na emisję dwutlenku węgla.

Przykładowo, liczniki ciepła w budynkach zawierają wiele informacji, które są bardzo przydatne w naszej walce o przyszłość wolną od paliw kopalnych. Porównując temperatury i przepływy wody, możemy natychmiast zauważyć, które budynki nie wykorzystują energii efektywnie. Możemy nawet być w stanie przeanalizować DLACZEGO budynek nie działa, co znacznie ułatwia optymalizację instalacji budynkowych i pozostawienie systemu o znacznie niższym śladzie węglowym.

Połączenie danych z budynków i sieci cieplnej może być również wykorzystane do określenia dokładnie, jaka temperatura jest wymagana do obsługi odbiorców w sieci. Może to pomóc przedsiębiorstwom ciepłowniczym w określeniu, gdzie mogą ustanowić strefy niskotemperaturowe, co przyczyni się do zmniejszenia strat ciepła i umożliwi wykorzystanie zdecentralizowanych odnawialnych źródeł energii oraz nadwyżek ciepła przemysłowego, np. z supermarketów, torując w ten sposób drogę do przejścia na zieloną energię.

Źródło: Open Access Government
Fot. Pixabay

WARSZAWA NA DRODZE DO FIT FOR 55

Komisja Europejska przyjęła pakiet dyrektyw, które zmieniają politykę Unii Europejskiej w zakresie przeciwdziałania zmianie klimatu. Warszawa już dziś realizuje szereg działań, które w pełni wpisują się w unijne zalecenia, co stawia ją w gronie liderów zielonej transformacji w Polsce i w regionie.

Zmiany mają na celu obniżenie emisji gazów cieplarnianych o minimum 55 proc. do 2030 (w porównaniu z 1990 r.). Jest to zasadniczy warunek do tego, by Europa osiągnęła neutralność klimatyczną i wprowadziła w życie Europejski Zielony Ład. Wytyczne przedstawione 14 lipca przez Komisję Europejską umożliwią szybszą redukcję emisji gazów cieplarnianych w najbliższym dziesięcioleciu.

Propozycja KE obejmuje: zaostrzenie zasad obecnego unijnego systemu handlu uprawnieniami do emisji oraz jego rozszerzenie na nowe sektory; większe wykorzystanie energii ze źródeł odnawialnych; wyższą efektywność energetyczną; szybsze wprowadzanie niskoemisyjnych środków transportu oraz infrastruktury i paliw, które je wspierają; dostosowanie polityki podatkowej do celów Europejskiego Zielonego Ładu; działania zapobiegające ucieczce emisji gazów cieplarnianych, czyli przenoszenia się poza UE przez firmy dla uniknięcia ostrzejszych norm emisyjnych oraz narzędzi służących ochronie i rozwojowi naturalnych pochłaniaczy dwutlenku węgla.

Stolica troszczy się o klimat

Warszawa realizuje ambitne projekty i wdraża rozwiązania, które mają na celu zatrzymanie zmiany klimatu. Są one kompleksowe, mają na celu dbanie zarówno o środowisko i klimat, jak i jakość życia mieszkańców.
Jednym z przykładów takich działań jest projekt Zielonej Wizji Warszawy. Jest on realizowany w ramach programu Europejskiego Banku Odbudowy i Rozwoju o nazwie „Zielone Miasta” (GCAP), do którego Warszawa przystąpiła w 2020 roku. Projekt Zielonej Wizji Warszawy został rozszerzony o komponent klimatyczny (CAP – Climate Action Plan), który jest realizowany we współpracy z organizacją C40 i ma na celu dążenie do neutralności klimatycznej.

W ramach tego projektu tworzony jest długoterminowy plan zrównoważonego rozwoju. Pozwoli on m.in. na ograniczenie emisji gazów cieplarnianych i nakreśli ścieżkę dojścia do neutralności klimatycznej miasta najpóźniej w 2050 roku. Ze szczegółami projektu można zapoznać się na specjalnej wirtualnej platformie informacyjnej. Za jej pomocą każdy mieszkaniec może również przedstawić własne pomysły na Zieloną Wizję Warszawy – każda propozycja zostanie przeanalizowana przez zespół projektowy.

W 2020 roku odbył się Warszawski Panel Klimatyczny, w którym udział wzięło 90 panelistek i panelistów, którzy zostali wylosowani spośród wszystkich mieszkańców Warszawy. Panel obywatelski to modelowy przykład demokracji partycypacyjnej i włączania mieszkańców w proces planowania i podejmowania decyzji w mieście. Paneliści i panelistki przegłosowali 49 odważnych rekomendacji, których realizacja już trwa. Dotyczą one m.in. zarządzania energią w budynkach, odnawialnych źródeł energii czy zielonych standardów projektowych dla budynków.

Wśród zaleceń przyjętych przez Komisję Europejską w pakiecie Fit for 55 jest też plan zasadzenia trzech miliardów drzew w całej Europie do 2030 roku. W Warszawie co roku sadzone są tysiące drzew, a warszawskie Lasy Miejskie od początku swojej działalności posadziły 523 tysiące sadzonek drzew i krzewów. Obszar lasów miejskich zwiększył się w 2019 roku o 50 ha, a aktualnie prowadzone są prace nad tym, by ponownie przekazać działki pod zalesienie. Warszawa rozwinęła też nowoczesne metody zarządzania zielenią, np. Karta Praw Drzew, Mapa Koron Drzew, System Kategoryzacji Terenów Zieleni czy aplikacja MoDrzew do inwentaryzacji zieleni wysokiej.

Od kilku lat Warszawa pomaga mieszkańcom w realizacji inwestycji, które chronią środowisko. Można skorzystać z atrakcyjnych dotacji na instalację odnawialnych źródeł energii, likwidację przestarzałych pieców i kotłów (tzw. kopciuchów), czy zbiorniki i urządzenia retencyjne.

Wśród innych działań Warszawy, które wpisują się w zalecenia KE, znaleźć można także:

  • stworzenie standardu zielonego budynku;
  • modernizacja energetyczna budynków miejskich;
  • wymiana ok. 40 tysięcy opraw oświetleniowych na warszawskich ulicach na energooszczędne.

Warszawa od lat wymienia autobusy na nowoczesne pojazdy. Miejskie Zakłady Autobusowe eksploatują autobusy gazowe już od 2015 roku. Aktualnie w taborze znajduje się 160 autobusów elektrycznych, 4 hybrydowe i 215 napędzanych skroplonym gazem ziemnym (LNG), których liczba do końca 2022 roku wzrośnie do 345. Warto pamiętać, że Warszawa jest jednym z europejskich liderów w dziedzinie eksploatacji autobusów zeroemisyjnych.

Pakiet dyrektyw Komisji Europejskiej to silny impuls, który przyspieszy zieloną transformację całej Unii Europejskiej. Warszawa już teraz jest liderem zmian w Polsce i w regionie. Nowe wytyczne i idące na nimi możliwości finansowania zielonych projektów mogą stać się katalizatorem dla gospodarki naszego miasta. Pokazują one również, że zielona transformacja jest kierunkiem, który powinien być postrzegany jako priorytetowy i najkorzystniejszy dla mieszkańców.

Źródło: UM Warszawa
Fot. Pixabay

RUSZA PUNKT INFORMACYJNY CZYSTEGO POWIETRZA W SKIERNIEWICACH

Pierwsze obsłużone osoby i zapisy na kolejne dni. Skierniewicki punkt informacyjno-konsultacyjny programu Czyste Powietrze wystartował w budynku urzędu przy ul. Senatorskiej.

Punkt informacyjno-konsultacyjny ma w bezpośredni sposób ułatwić mieszkańcom Miasta Skierniewice aplikowanie o środki z programu Czyste Powietrze. Dzięki dofinansowaniom skierniewiczanie mogą pozyskać środki na wymianę starych pieców i ocieplenie domów. Aby jednak skutecznie pozyskać pieniądze, niezbędne jest poprawne wypełnienie wniosku oraz jego prawidłowe złożenie. Właśnie w tym procesie mają pomagać pracownicy obsługujący lokalny punkt konsultacyjno-informacyjny w Skierniewicach.

„Zależy nam na tym, by jak najwięcej osób skorzystało z tych środków i sprawnie sięgnęło po dofinansowanie na modernizację źródeł ciepła. Staramy się w pełni zaangażować w ten proces, służyć radą i techniczną pomocą. Mamy świadomość, że każda taka jednostkowa inwestycja w domostwach naszych mieszkańców, to w bezpośrednim przełożeniu jeden kopcący komin mniej i czystsze powietrze w mieście” – tłumaczy Prezydent Miasta Skierniewice Krzysztof Jażdżyk.

Do dyspozycji zainteresowanych osób w punkcie udostępniane jest stanowisko komputerowe z dostępem do Internetu, gdzie można elektronicznie złożyć swój wniosek.

Aby wizyta w punkcie informacyjno-konsultacyjnym przebiegała sprawnie, warto wcześniej przygotować odpowiednie informacje, w tym przede wszystkim opis planowanej inwestycji, jej wstępną wycenę oraz czas realizacji zadania. Tu warto zaznaczyć, że inwestycja dofinansowywana z programu Czyste Powietrze może rozpocząć się 6 miesięcy przed datą złożenia wniosku, a zakończyć w okresie 30 miesięcy. Podczas tworzenia wniosku niezbędne będą także dane: numery pesel właścicieli budynku, numer księgi wieczystej nieruchomości, numer działki, wartość dochodu z PIT czy chociażby numer rachunku bankowego. Przydadzą się także szczegółowe wyliczenia powierzchni, co do której planowane są prace termomodernizacyjne lub modernizacja stolarki okiennej i drzwiowej.

Źródło: UM Skierniewice
Fot. Pixabay

EKOLOGICZNIE W SIEMIĄTKOWIE

Prawie milion złotych z UE przeznaczył samorząd Mazowsza na termomodernizację budynków użyteczności publicznej w gminie Siemiątkowo.

Gmina Siemiątkowo stawia na ekologiczne rozwiązania. Dzięki dofinansowaniu unijnemu już niebawem przeprowadzona zostanie termomodernizacja czterech budynków: Przedszkola Samorządowego i Szkoły Podstawowej w Siemiątkowie, Zakładu Gospodarki Komunalnej w Siemiątkowie oraz Szkoły Podstawowej w Łaszewie.

Ograniczenie zanieczyszczenia powietrza oraz zwiększenie efektywności energetycznej to główne cele projektu. Decyzją Zarządu Województwa Mazowieckiego otrzymał on wsparcie unijne w wysokości ponad 971 tys. zł w ramach RPO WM 2014–2020. Umowę w tej sprawie podpisali marszałek Adam Struzik i wójt gminy Siemiątkowo Piotr Kostrzewski.

Fundusze europejskie przeznaczone będą na docieplenie ścian, stropodachów, a w części obiektów także wymianę starych okien i drzwi. W placówkach edukacyjnych pojawią się instalacje fotowoltaiczne. We wszystkich obiektach zaplanowano montaż lub wymianę instalacji odgromowej oraz zewnętrznego oświetlenia. Dzięki tej inwestycji zyska gmina, środowisko, ale też sami mieszkańcy. Zaplanowane prace sprawią również, że budynki staną się bardziej funkcjonalne i estetyczne.

Źródło: Mazowieckie UM
Fot. Mazowieckie UM

KRAKÓW: PRZEGLĄD INSTALACJI MOKREGO ODSIARCZANIA SPALIN

PGE Energia Ciepła, spółka z Grupy PGE – właściciel krakowskiej elektrociepłowni, zakończyła coroczny przegląd instalacji mokrego odsiarczania spalin (IMOS).

Odstawienie z ruchu IMOS to planowe działanie, które ma na celu zapewnienie prawidłowej eksploatacji urządzenia. W tym czasie wykonane zostały niezbędne przeglądy, naprawy i remonty poszczególnych elementów instalacji.

Roczny przegląd całej instalacji ma na celu konserwacje oraz usunięcie zaobserwowanych nieprawidłowości wszystkich strategiczny urządzeń, w szczególności absorbera, którego bezawaryjna praca jest wymagana przez cały sezon grzewczy.

Sercem instalacji mokrego odsiarczania spalin jest absorber – to tutaj spaliny pochodzące z 5 kotłów są pozbawiane tlenków siarki i pyłów – mówi Antoni Korus, dyrektor techniczny Elektrociepłowni PGE Energia Ciepła. – Ponadto, w ramach tego rocznego przeglądu wykonana została również modernizacja wentylatorów wspomagających przepływ spalin. To działanie zrealizowane zostało w ramach ostatniego etapu realizacji projektu dostosowującego elektrociepłownię do najnowszych jeszcze bardziej restrykcyjnych norm środowiskowych, tj. konkluzji BAT ­– dodaje.

Podczas zrealizowanych w ostatnich tygodniach prac zainstalowano również nowy pyłomierz na komie absorbera – dzięki temu możliwy będzie jeszcze dokładniejszy pomiar emisji.

W czasie postoju IMOS spaliny odprowadzane były za pośrednictwem najwyższej budowli w Krakowie tj. drugiego komina, a pozostałe urządzenia ochrony powietrza, tj. elektrofiltry oraz instalacja odazotowania spalin pozostały w eksploatacji. Spalany był, sprowadzony specjalnie na te okoliczność, węgiel o bardzo niskiej zawartości siarki, przez co zminimalizowano emisję tlenków siarki w czasie postoju IMOS.

Technologia mokrego odsiarczania polega na wiązaniu tlenków siarki zawartych w spalinach za pomocą mieszaniny mączki kamienia wapiennego z wodą, tak zwanego sorbentu. W związku z tym, że sorbent ma bezpośredni kontakt z gorącymi spalinami, znaczna część wody znajdująca się w tej instalacji odparowuje i w postaci pary wodnej unosi się z komina do atmosfery. Stąd też widoczny stale nad kominem obłok pary wodnej. Ubocznym produktem tego procesu jest m.in. gips, który wykorzystywany jest w ogrodnictwie czy budownictwie.

Postój IMOS nie miał wpływu na produkcję ciepła, która realizowana jest w sposób ciągły, zgodnie z zapotrzebowaniem mieszkańców Krakowa.

We wrześniu br. minie pięć lat, odkąd krakowska elektrociepłownia PGE Energia Ciepła korzysta z Instalacji Mokrego Odsiarczania Spalin. Budowa IMOS został zrealizowany przy wsparci Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz Funduszy Norweskich.

Źródło: PGE EC
Fot. PGE EC

NOWA STACJA MONITORUJĄCA JAKOŚĆ POWIETRZA W GDAŃSKU

Stała kontrola jakości powietrza jest ważnym elementem troski o środowisko. Dlatego jednym z działań na rzecz czystości powietrza w naszym mieście jest rozwój profesjonalnej sieci pomiarowej. Najnowszym elementem tego systemu jest stacja pomiaru zanieczyszczeń liniowych, zlokalizowana na gdańskiej Matarni, przy ul. Słowackiego. To już szóste stanowisko pomiarowe na terenie Gdańska, dziewiąte w całej aglomeracji.

Dzięki Fundacji “Agencja Regionalnego Monitoringu Atmosfery Gdańsk-Gdynia-Sopot” (ARMAG) prowadzony jest ciągły monitoring stanu jakości powietrza, w tym w szczególności badanie stężeń takich zanieczyszczeń jak: dwutlenek siarki, tlenki azotu, pyły zawieszone, tlenek węgla, ozon czy benzen. Fundacja przygotowuje i upowszechnia w różnych formach informacje o stanie powietrza atmosferycznego.

„W Gdańsku, ale i w całej aglomeracji, wspólnie z Uniwersytetem Gdańskim oraz innymi samorządami już od 1993 roku, kiedy powstała Fundacja ARMAG, zajmujemy się monitorowaniem jakości powietrza. To był pilotażowy, absolutnie pionierski program w Polsce. Dzisiaj takich stacji kontrolujących stan powietrza w całym Trójmieście jest dziewięć. W samym Gdańsku, dzięki tej nowej stacji mamy już sześć punktów pomiarowych” – mówi Aleksandra Dulkiewicz, prezydent Gdańska.

Jednym z elementów systemu jest nowa – szósta – stacja pomiarowa działająca przy ul. Słowackiego (obok Ronda im. Jacka Kaczmarskiego). Urządzenia zgromadzone w tym punkcie zbierają dane dotyczące przede wszystkim zanieczyszczeń emitowanych przez pojazdy. Jest to możliwe dzięki specyficznej lokalizacji. Stacja znajduje się w pewnym oddaleniu od centrum, a tym samym od innych niż komunikacyjne źródeł zanieczyszczeń. Jednocześnie, jest ona położona przy ruchliwej ulicy, na pasie zieleni pomiędzy dwoma pasami ruchu. To pierwsza tego typu stacja na Pomorzu. Nowy punkt został włączony do sieci Fundacji ARMAG na początku lipca.

„Ta stacja to jest finalny etap projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego, również przy wsparciu WFOŚiGW w Gdańsku. To jest stacja komunikacyjna, dedykowana zanieczyszczeniom z emisji liniowej, czyli pochodzącej z transportu. Stąd lokalizacja tej stacji, dosyć nietypowa dla naszej sieci. To pierwsza taka stacja na Pomorzu, dlatego z niecierpliwością czekamy na wyniki” – podkreśla Magdalena Haas, dyrektor Fundacji ARMAG. – „Oczywiście te wyniki będziemy musieli przeanalizować, zgodnie z danymi meteo, które będziemy zbierać równolegle. Dopiero wtedy będziemy mogli właściwie zinterpretować pomiar” – dodaje szefowa ARMAG.

Stacja pomiarowa przy ul. Słowackiego powstała w ramach dofinansowania z Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 oraz dofinansowania z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku, przy wsparciu gmin Gdańska, Gdyni i Sopotu. Łączny koszt inwestycji to ok. 592 515,60 zł brutto.

„Każdy mieszkaniec może codziennie, online, zobaczyć informacje o jakości powietrza, zobaczyć jak fluktuują te wskaźniki. Można też zapoznać się z prognozą jakości powietrza. To jest niezwykle ważne, ponieważ dzięki bardzo dobrej współpracy naukowców z Uniwersytetu Gdańskiego i Politechniki Gdańskiej oraz Fundacji ARMAG byliśmy w stanie wybudować bardzo nowoczesne modele predykcji jakości powietrza. Cele strategiczne miasta, całej aglomeracji, czy obszaru metropolitalnego w zakresie poprawy jakości powietrza i poprawy jakości środowiska w ogóle, są niezwykle istotne. Wydaje mi się, że to zadania nie tylko dla samorządów, ale dla całej naszej społeczności, również środowiska akademickiego” – dodaje Piotr Stepnowski, rektor Uniwersytetu Gdańskiego, prezes zarządu Fundacji ARMAG.

Stacja Fundacji ARMAG jest dedykowana pomiarom zanieczyszczeń pochodzących z emisji liniowej, czyli komunikacyjnej: ruchu pojazdów osobowych i ciężarowych. Kontrola zanieczyszczeń pochodzących z tego źródła jest niezwykle ważna, ponieważ zawierają one dużo szkodliwych związków. Sytuacja jest szczególnie zła pod względem zanieczyszczenia pyłami zawieszonymi PM10 i PM2,5 oraz najbardziej toksycznymi dla zdrowia związkami tj. węglowodorami, tlenkami azotu i węgla. Cząstki stałe PM (podstawowym ich składnikiem jest sadza) to produkty wydostające się z układu wylotowego silnika zawierające m.in. pewną ilość cząstek węgla, związków siarki i azotu, metali oraz ciężkich węglowodorów. Długo utrzymują się w atmosferze i są łatwo wchłaniane.

„W Polsce emisja liniowa, po emisji komunalnej, z którą mamy największy problem, wysuwa się na drugie miejsce. Dlatego pomiar dedykowany tego rodzaju emisji jest bardzo ważny. Jest konieczny do przeprowadzenia różnego rodzaju analiz, do zarządzania ruchem oraz do przygotowywania strategii transportu dla miasta” – wyjaśnia Magdalena Haas.

Stała i profesjonalna kontrola jakości powietrza to tylko jedno z działań podejmowanych przez miasto Gdańsk na rzecz czystego powietrza.

„Od 1 lipca działa w Urzędzie Miejskim w Gdańsku Biuro Energetyki. Kontynuujemy program wymiany tzw. kopciuchów. Z Wydziału Środowiska do Gdańskich Nieruchomości przekazano środki w wysokości ponad 1,6 mln zł właśnie na ten cel, na wymianę ogrzewania na bardziej ekologiczne. Jakiś czas temu pokazywaliśmy Państwu specjalny pojazd – laboratorium, który zakupiliśmy dla potrzeb Straży Miejskiej, aby wzmocnić nasz Ekopatrol. Wspólnie troszczymy się o to, aby jakość powietrza w Gdańsku była jak najlepsza” – podkreśla Aleksandra Dulkiewicz, prezydent Gdańska.

  • W 2020 r. Urząd Miejski udzielił 224 dotacji na likwidację ogrzewania węglowego, w tym likwidację palenisk węglowych i kotłowni na łączną kwotę 1,5 mln zł. Z kolei w roku bieżącym Wydział Środowiska przekazał Gdańskim Nieruchomościom kwotę 1 681 060 zł na wymianę pieców w zasobach komunalnych.
  • Na początku lipca w Gdańsku utworzono zaś Biuro Energetyki, którego celem jest przygotowanie miasta do osiągnięcia celów zgodnych z założeniami Zielonego Ładu. Biuro odpowiedzialne jest za prowadzenie polityki energetycznej miasta. Do zadań tej jednostki należy również inicjowanie działań zmierzających do zmniejszenia kosztów zużycia energii. Biuro Energetyki prowadzić będzie projekty dotyczące odnawialnych źródeł energii, zajmie się również koordynowaniem kwestii związanych zarówno z pozyskiwaniem środków zewnętrznych, jak i przyznawania dotacji na wymianę węglowych źródeł ogrzewania. Kolejnym zadaniem, które zostało powierzone nowopowstałej jednostce, jest prowadzenie bazy Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków (CEEB).
  • Od 1 kwietnia 2020 w strukturach gdańskiej straży miejskiej działa Ekopatrol, który podejmuje działania, by nie dochodziło do naruszania przepisów dotyczących czystości i porządku, m.in. palenia odpadami w piecach. Referat Ekologiczny został wyposażony w mobilne laboratorium wartości 550 tysięcy złotych. Specjalistyczny pojazd wyposażony jest w najnowocześniejsze systemy kontrolno-pomiarowe. Strażnicy mogą sprawdzać jakość powietrza oraz stan cieków wodnych. Pojazd ten pozwala strażnikom szybko i skutecznie wykrywać sprawców zanieczyszczeń środowiska i przedstawić materiał dowodowy w miejscu podejmowanej interwencji.

Nowa stacja powstała w ramach szerszego projektu „Rozbudowa monitoringu atmosfery w aglomeracji trójmiejskiej” w ramach RPO WP. Celem jest rozbudowa istniejącego systemu monitoringu atmosfery w aglomeracji trójmiejskiej. Oprócz pierwszej w województwie pomorskim stacji komunikacyjnej w przy ul. Słowackiego, powstała również nowa stacja tła miejskiego w Sopocie (zastąpiła dawną stację). W wyniku realizacji działań projektowych doposażono także istniejące stacje o trzy nowe analizatory do równoczesnego pomiaru pyłu PM10, PM2,5 oraz PM1 m.in. na stacjach pomiarowych: AM3 Gdańsk Nowy Port, AM4 Gdynia Pogórze oraz AM9 Gdynia Dąbrowa.

Źródło: UM Gdańsk
Fot. UM Gdańsk

EPEC PRZEPROWADZIŁ BADANIA ZADOWOLENIA KLIENTÓW

88% mieszkańców Elbląga jest zadowolonych z usług Elbląskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej, a 77% ankietowanych poleciłoby współpracę z EPEC innym osobom – tak wynika z badań marketingowych przeprowadzonych przez firmę badawczą Inny Format. Badania odbyły się w czerwcu na zlecenie EPEC.

Badanie przeprowadzone w drugiej połowie czerwca 2021 objęło dwie grupy respondentów: klientów instytucjonalnych spółki, czyli zarządców nieruchomości, spółdzielnie mieszkaniowe oraz deweloperów, a także mieszkańców – w tej grupie znaleźli się klienci końcowi EPEC (62%) oraz pozostali mieszkańcy Elbląga (38%).

Wyniki badania jednoznacznie pokazują, że marka EPEC jest mocno rozpoznawalna w Elblągu – zarówno wśród klientów spółki, jaki i pozostałych mieszkańców. Wśród klientów EPEC ten odsetek wynosi 96%, a wśród mieszkańców, którzy nie korzystają z usług EPEC – 93%.

EPEC w oczach mieszkańców – solidny i rzetelny

Wizerunek spółki w gronie klientów EPEC oceniany jest zdecydowanie bardziej pozytywnie niż wśród osób niekorzystających z usług EPEC. Spółka przez klientów najczęściej jest określana jako: solidna (75%), rzetelna i godna zaufania (71%), oferująca wysoką jakość usług (68%), dbająca o swoich klientów (65%). Najrzadziej przypisywane cechy to: dobrze zarządzana (38%), nowoczesna (41%) i innowacyjna (45%). Warto podkreślić, że pozytywne skojarzenia są przypisywane częściej niż negatywne – np. nowoczesna 41% – przestarzała 28%.

Klienci instytucjonalni EPEC jako wartości silnie związane z marką wskazali na bezpieczeństwo, jakość obsługi klienta, jakość usług, profesjonalizm, szybkość, niezawodność, solidność. Według respondentów spółka musi popracować nad nowoczesnością, innowacyjnością, rozwojem i nowymi inwestycjami.

Usługi na wysokim poziomie

Zdecydowana większość klientów jest zadowolona z usług EPEC – to aż 88% ankietowanych (30% bardzo zadowolonych, 58% raczej zadowolonych). 77% osób poleciłoby korzystanie z usług EPEC innym osobom (24% zdecydowanie tak, 53% raczej tak). Badanie pokazuje, że jakość usług stoi na wysokim poziomie – wysokie parametry ciepła są niemal zawsze utrzymywane, a pojawiające się problemy są błyskawicznie usuwane. Osoby niezadowolone (9% klientów) jako powód swojej oceny podają wysokie i ciągle rosnące ceny ciepła.

Wśród klientów instytucjonalnych usługi EPEC najlepiej doceniają deweloperzy, najsłabsze noty EPEC dostał od spółdzielni mieszkaniowych. Wszyscy chwalili wysoką jakość usług, dobre parametry, szybkie i sprawne usuwanie awarii.

Odnawialne źródła energii – tego chcą klienci

Klienci końcowi zostali zapytani także o pożądane działania inwestycyjne, dzięki którym przedsiębiorstwo lepiej odpowiadałoby na potrzeby klientów. Najczęściej wskazywane były inwestycje w odnawialne źródła energii (36%) oraz modernizacja sieci przesyłu ciepła (33%).

Osoby, które obecnie nie korzystają z usług EPEC, zapytano o chęć przyłączenia do sieci. Aż 41% wyraziło taką wolę (21% zdecydowanie tak, 20% raczej tak).

„Zapytaliśmy mieszkańców, jakie według nich działa powinna podjąć spółka” – mówi Andrzej Kuliński, prezes Zarządu Elbląskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej. – „Odpowiedź? Przede wszystkim inwestowanie w odnawialne źródła energii oraz modernizację sieci, czyli nasze główne działania zapisane w strategii rozwoju EPEC do roku 2025”.

Kompetencja pracowników i dobra komunikacja na piątkę

Ankieterzy zapytali również o opinię nt. komunikacji spółki. Klienci instytucjonalni chwalą sobie dobry kontakt z Działem Sprzedaży, Działem Technicznym oraz Działem Przyłączeń. Cenią kompetencję, życzliwość, dobrą komunikację, kulturę osobistą, umiejętność budowania relacji i atmosfery współpracy.

Klienci indywidualni swoją wiedzę na temat EPEC czerpią głównie z korespondencji listowej (21%) oraz strony internetowej (20%). Pożądane kanały komunikacji to strona www (27%) oraz e-mail (26%).

Wśród ankietowanych widać dużą otwartość na komunikację marketingową spółki, zarówno w postaci akcji informacyjnych i edukacyjnych, jak i promocyjnych.

Badanie i co dalej?

To było pierwsze badanie marketingowe zlecone przez Elbląskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej. Jego celem było sprawdzenie, jak markę EPEC postrzegają mieszkańcy Elbląga, zarówno klienci, jak i osoby, które niekorzystające z usług spółki.

„Promujemy coraz więcej naszych usług, więc naturalnym krokiem było sprawdzenie, jak spółkę i nasze działania odbierają mieszkańcy Elbląga” – komentuje Kuliński. – „Chcieliśmy sprawdzić potrzeby naszych klientów w zakresie usług ogrzewania, związanymi z naszymi produktami, obsługą i współpracą z EPEC. Wyniki badania pozwolą nam na lepsze dopasowanie ofert oraz kanałów kontaktu z klientami. Widzimy także, nad jakimi aspektami wizerunku i komunikacji musimy popracować”.

Metodologia

Firma badawcza przeprowadziła badania jakościowe w postaci indywidualnych wywiadów pogłębionych (IDI – In-Depth-Interview). Celem takiego badania jest dotarcie do precyzyjnych informacji i poszerzenie wiedzy związanej bezpośrednio z tematem badania. W tej formie badania wzięli udział kontrahenci EPEC – spółdzielnie mieszkaniowe, zarządcy nieruchomości oraz deweloperzy.

Badanie ilościowe zostało przeprowadzone na reprezentatywnej grupie mieszkańców Elbląga z wykorzystaniem narzędzia CATI: wywiadów telefonicznych wspomaganych komputerowo (Computer Assisted Telephone Interview). Metoda polega na prowadzeniu wywiadów telefonicznych z użyciem elektronicznego skryptu kwestionariusza, który automatycznie wyświetla kolejność pytań.

Źródło: Elbląg24
Fot. EPEC

PGE EC I KPEC WSPÓLNIE ROZBUDUJĄ SIEĆ CIEPŁOWNICZĄ W BYDGOSZCZY

Bydgoska elektrociepłownia należąca do PGE Energia Ciepła z Grupy PGE i Komunalne Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej 20 lipca br. zawarły umowę, której celem jest rozwój lokalnego rynku ciepła w Bydgoszczy. Rozszerzenie współpracy pomiędzy spółkami, umożliwi dostęp do ciepła sieciowego większej liczbie mieszkańców.

Priorytetem zarówno bydgoskiej elektrociepłowni, jak i Komunalnego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej w Bydgoszczy jest zagwarantowanie mieszkańcom i instytucjom stabilnego i ciągłego dostępu do ciepła sieciowego. Zawarta umowa ma na celu zapewnienie bezpieczeństwa energetycznego Miasta Bydgoszczy. Rozbudowa sieci ciepłowniczej to również ważny krok w kierunku poprawy jakości powietrza i ochrony środowiska, co będzie miało korzystny wpływ na zdrowie mieszkańców.

Bydgoszcz od lat podejmuje szereg działań na rzecz ograniczenia niskiej emisji. Są to zarówno działania edukacyjne, jak i dotacje dla gospodarstw domowych na rzecz likwidacji pieców węglowych. Realizujemy różne projekty międzynarodowe, których celem jest walka ze smogiem i jego skutkami oraz ograniczenie zużycia energii cieplnej poprzez chociażby termomodernizację budynków publicznych. Jednocześnie dążymy do zasilania miasta czystą energią, dlatego stawiamy na rozwój fotowoltaiki na budynkach użyteczności publicznej. Umowa pomiędzy PGE Energia Ciepła a Komunalnym Przedsiębiorstwem Energetyki Cieplnej wpisuje się w nasze działania, gdyż pozwoli na dalszy rozwój sieci ciepłowniczej i tym samym zaproponowanie mieszkańcom kolejnych osiedli na skorzystanie z ciepła systemowego, co zdecydowanie wpływa na ograniczenie niskiej emisji w mieście – mówi prezydent Bydgoszczy Rafał Bruski.

Zgodnie z zawartą umową PGE Energia Ciepła Oddział Elektrociepłownia w Bydgoszczy oraz Komunalne Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej zobowiązały się do maksymalizacji przyłączeń obiektów do istniejącej i rozbudowywanej miejskiej sieci ciepłowniczej. Rozszerzona współpraca jest potwierdzeniem dobrej współpracy pomiędzy spółkami i miastem.

Będąc liderem rynku ciepła w Polsce wyznaczamy nowe kierunki działania dla branży. Nieustannie rozwijamy się, inwestując w nowe instalacje i modernizując istniejące, zgodnie z trendami i wymaganiami obowiązujących regulacji środowiskowych. Jako producent ciepła i energii elektrycznej jesteśmy nierozerwalną częścią miast, w których prowadzimy działalność i uczestniczymy w ich transformacji energetycznej, przechodząc na paliwo gazowe. Nasze działania wpływają na poprawę jakości powietrza, co w konsekwencji przekłada się na zdrowie mieszkańców. Dzisiejsze podpisanie umowy pomiędzy naszą spółką a KPEC jest dowodem dobrej współpracy w obszarze bezpieczeństwa energetycznego i cieplnego Bydgoszczy – powiedział Przemysław Kołodziejak, prezes zarządu PGE Energia Ciepła.

Zarówno PGE Energia Ciepła, jak i bydgoski KPEC zgodnie deklarują wolę wspólnego działania na rzecz rozwoju lokalnego rynku ciepła w Bydgoszczy. Rozbudowa obecnie istniejącej sieci ciepłowniczej, w tym budowa ciepłociągów i przyłączy przyczyni się do rozszerzenia i pozyskania nowych odbiorców ciepła pochodzącego z sieci zasilanej przez PGE Energia Ciepła.

Jednym z poważniejszych problemów miast jest zanieczyszczenie powietrza wynikające z niskiej emisji. Dlatego tak ważne jest wprowadzanie działań mających wpływ na poprawę jakości powietrza. W perspektywie najbliższych lat w bydgoskim Oddziale PGE Energia Ciepła zostaną przeprowadzone projekty inwestycyjne związane z budową nowych źródeł kogeneracyjnych gazowych. Inwestycje zapewnią optymalną efektywność ekonomiczną dla bydgoskiego systemu ciepłowniczego, w tym w dużym stopniu poprawę jakości powietrza – powiedział Sebastian Wasilewski, dyrektor PGE Energia Ciepła Oddział Elektrociepłownia w Bydgoszczy.

Dla KPEC Spółka z o.o. nadrzędnym celem jest poprawa jakości powietrza na obszarze Bydgoszczy, poprzez przyłączanie możliwie dużej liczby odbiorców oraz budowę nowych elementów i modernizację istniejącej infrastruktury ciepłowniczej. Stale dążymy do rozbudowy sieci ciepłowniczych, warto jednak nadmienić, że w Bydgoszczy jest wiele miejsc, gdzie sieć ciepłownicza KPEC istnieje a przyłączenie odbiorców możliwe jest niemal „od ręki“, do czego zachęcamy. Wspólne działania dla osiągnięcia założonego celu są zawsze bardziej efektywne niż praca samodzielna, dlatego tym bardziej wyrażamy zadowolenie z rozszerzonej przez nasze podmioty współpracy dla dobra Bydgoszczan – powiedział Andrzej Baranowski, prezes zarządu KPEC Spółka z o.o. w Bydgoszczy.

Segment ciepłownictwa jest obecnie w okresie głębokiej transformacji. Znalazło to odzwierciedlenie w ogłoszonej w ubiegłym roku Strategii Grupy PGE. W myśl jej założeń do 2030 r. w produkcji ciepła planowane jest korzystanie w 70 proc. ze źródeł zero i niskoemisyjnych.

Źródło: PGE EC
Fot. PGE EC