Home KOGENERACJA W OLSZTYNIE

KOGENERACJA W OLSZTYNIE

Komisja Europejska pozytywnie zaopiniowała polskie plany w zakresie wsparcia realizacji inwestycji w wysokosprawną jednostkę kogeneracji w technologii “waste-to-energy” w Olsztynie.

Wysokość wsparcia ze strony Polski wyniesie około 54 miliony euro, a jej beneficjentem będzie Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej. Całość projektu zostanie zrealizowana w formie partnerstwa publiczno-prywatnego przez MPEC wraz z podmiotem kooperującym, wybranym na konkurencyjnych zasadach.

KE stwierdziła, że wsparcie to jest zgodne z unijnymi zasadami pomocniczości państwa i poinformowała, że projekt ten zwiększy efektywność energetyczną przez recykling ciepła pochodzącego z generacji energii oraz pozytywnie wpłynie na środowisko. Co ważne, instalacja ma przyczynić się do zmniejszenia ilości odpadów komunalnych ze składowisk poprzez spalenie około 100 tys. ton odpadów.
Fot. Pixabay