BERLIN PRZEDSTAWIA PLAN AWARYJNY W CELU REALIZACJI CELÓW KLIMATYCZNYCH SEKTORA BUDOWLANEGO

Po przekroczeniu celu redukcji emisji CO2 w budynkach z 2021 roku, niemiecki rząd chce rozwiązać problem deficytu sektora poprzez przeznaczenie większych środków na remonty i wprowadzenie zakazu stosowania nowych kotłów gazowych od 2024 roku.

W przełomowym orzeczeniu z 2021 roku najwyższy niemiecki sąd konstytucyjny nakazał rządowi przyspieszenie działań na rzecz klimatu, aby uniknąć obarczania przyszłych pokoleń całym ciężarem zmian klimatycznych.

Teraz rząd chce przyspieszyć dekarbonizację zapóźnionego sektora budowlanego, jak wynika z dokumentów rządowych widzianych przez EURACTIV.

“W świetle nieosiągniętych celów…. istnieje wielka potrzeba działań w zakresie polityki klimatycznej w sektorze budowlanym” – czytamy w rządowym dokumencie, który został przedstawiony w środę. 

9-stopniowy plan ma na celu skierowanie całego sektora budowlanego na drogę do realizacji niemieckich celów klimatycznych. Do 2030 r. budynki mogą emitować rocznie tylko 67 mln ton ekwiwalentu CO2 (MtCO2e), co oznacza spadek z 119 MtCO2e w 2020 r.

Cel Niemiec na rok 2021 – 113 MtCO2e – został przekroczony o 2 MtCO2e. Przy zachowaniu dotychczasowego stanu rzeczy sektor emitowałby o 152 MtCO2e za dużo do 2030 roku – czytamy w rządowym dokumencie.

Prawo klimatyczne nakazuje opracowanie planu awaryjnego w ciągu 90 dni od ogłoszenia nieosiągnięcia celu sektorowego.

Plan ten odsłonił w środę minister gospodarki i działań klimatycznych Robert Habeck, obok minister mieszkalnictwa Klary Geywitz.

“Ten pakiet ma być reakcją na przegapienie ubiegłorocznych celów w sektorze budowlanym” – powiedziała Geywitz podczas oficjalnej prezentacji pakietu.

Zawiera on mieszankę środków, które zostały już wcześniej ogłoszone, jak również nowe, jak np. transpozycja nadchodzących przepisów UE do ustawodawstwa krajowego.

Dziewięciopunktowy plan awaryjny

Pierwszą i sztandarową inicjatywą jest zakaz stosowania nowych kotłów gazowych. Od 1 stycznia 2024 r. każde nowo zainstalowane urządzenie grzewcze musi być w 65% zasilane energią odnawialną, co skutecznie wyklucza urządzenia grzewcze zasilane czystymi paliwami kopalnymi, takie jak kotły gazowe lub olejowe. 

Po drugie, rząd przesunie dotacje ze wspierania nowo wybudowanych energooszczędnych domów w kierunku remontów. Patrick Graichen, urzędnik państwowy najwyższego szczebla, słynnie powiedział, że każde euro zainwestowane w remonty jest dziesięć razy bardziej efektywne niż te zainwestowane w dotowanie nowych domów.

Po trzecie, pakiet będzie zawierał program seryjnych remontów od maja. Zasadniczo program ma na celu masową produkcję części do wykorzystania w izolacji budynków, co ma na celu zmniejszenie ilości czasu spędzanego na każdym pojedynczym projekcie remontowym, twierdzi rząd. 

Po czwarte, rząd spodziewa się zielonego światła od Komisji Europejskiej w sprawie dotacji dla wydajnych sieci grzewczych. System dotacji powinien zachęcać do przechodzenia na ogrzewanie komunalne, które jest bardziej efektywne niż ogrzewanie indywidualne, wspierać przechodzenie na odnawialne nośniki energii i poprawiać wykorzystanie nieuniknionego ciepła odpadowego w przemyśle. Komisja ma wyrazić zgodę na program pomocy publicznej do końca sierpnia.

Po piąte, rząd zobowiąże gminy do sformułowania “planu cieplnego”. Przy zróżnicowanej sytuacji gmin rząd dąży do tego, aby każda gmina określiła, jakie rozwiązania grzewcze sprawdzą się najlepiej, czy będzie to ogrzewanie miejskie, czy wykorzystanie pobliskiej infrastruktury wodorowej.

Po szóste, Berlin chce rozpocząć “ofensywę kwalifikacyjną” dla pomp ciepła. Celem jest intensyfikacja szkoleń i podnoszenie kwalifikacji instalatorów, aby w 2024 roku co najmniej potroić ilość zainstalowanych pomp ciepła w porównaniu z rokiem 2021.

Po siódme, rząd chce rozpocząć program mający na celu zapewnienie, że obecne systemy grzewcze ludzi działają z najwyższą wydajnością przed następną zimą. Oczekuje się, że wytyczne i wsparcie w zakresie wentylacji grzejników, środek, któremu przypisuje się 15-procentowy wzrost wydajności, zostaną wprowadzone. Inne potencjalne środki obejmują wskazówki dotyczące temperatur kotłów, które statystycznie pracują zbyt gorące i są przez to nieefektywne, o co od dawna apelują eksperci od ogrzewania.

Austria również wezwała swoich mieszkańców do przeprowadzenia podobnych działań przed zimą.

Po ósme, rząd niemiecki chce natychmiast transponować dyrektywę w sprawie efektywności energetycznej, która jest obecnie aktualizowana. Celem jest wprowadzenie w życie zmienionej dyrektywy od 2023 roku, prawdopodobnie z dużo bardziej ambitnymi celami niż te, które wcześniej przewidziała Komisja Europejska, przedstawiając swój wniosek w lipcu 2021 roku.

Wreszcie, rząd łączy kilka rozbieżnych środków, takich jak plan oszczędności energii dla budynków publicznych i komunalnych, a także wsparcie innowacji.

Po opublikowaniu, niemiecka rada ekspertów ds. klimatu odbędzie spotkanie w celu oceny planu. O ile wersja z 2021 roku przedstawiona przez administrację Merkel nie przeszła pomyślnie, to tym razem nie należy się spodziewać podobnego wyniku.

W międzyczasie niemieckie partie koalicyjne kontynuują negocjacje nad programem ratunkowym dla klimatu o szerszym zakresie, aby zapewnić realizację celu redukcji emisji o 65% do 2030 roku.

Źródło: EURACTIV

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *