CZY STAĆ CIĘ NA OGRZEWANIE DOMU?

Według nowych danych opublikowanych przez Eurostat, 6,9 % ludności UE stwierdziło w badaniu ogólnounijnym w 2019 r., że nie stać ich na wystarczające ogrzewanie domu. Udział ten osiągnął najwyższy poziom w 2012 r. (10,8%), a w kolejnych latach stale spadał.

Sytuacja w państwach UE jest zróżnicowana. Największy odsetek osób, które stwierdziły, że nie stać ich na odpowiednie ogrzewanie domu, odnotowano w Bułgarii (30,1%), a następnie na Litwie (26,7%), Cyprze (21,0%), w Portugalii (18,9%), Grecji (17,9%) i we Włoszech (11,1%). Natomiast najniższe udziały (około 2%) odnotowano w Finlandii, Austrii, Szwecji, Słowenii, Luksemburgu, Estonii i Niemczech.

Więcej informacji można znaleźć w nowo opublikowanej interaktywnej publikacji Eurostatu “Housing in Europe”.

Źródło: EC
Fot. Pixabay

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *