DO 80 TYS. ZŁ DOTACJI NA PRZYGOTOWANIE WNIOSKU DO PROGRAMU LIFE – RUSZA INKUBATOR WNIOSKÓW LIFE

Już od 16 marca br. beneficjenci będę mogli aplikować o dotację w ramach Inkubatora wniosków LIFE, instrumentu finansowego dostępnego w programie priorytetowym pn.: „Współfinansowanie programu LIFE Część 1) Wsparcie krajowe projektów LIFE w perspektywie finansowej 2021-2027”.

Jak wyjaśnia Anna Moskwa, szefowa resortu klimatu  i środowiska, w nowej perspektywie finansowej Program LIFE wspiera transformację w kierunku gospodarki efektywnie korzystającej z zasobów, niskoemisyjnej i odpornej na zmiany klimatu.

– To program, który przyczynia się także do ochrony i poprawy jakości środowiska oraz do zatrzymywania i odwrócenia procesu utraty różnorodności biologicznej. Co ważne z punktu widzenia potencjalnych beneficjentów, dzięki programowi LIFE można nie tylko w praktyce wykorzystać osiągnięcia naukowe na rzecz klimatu, czy przetestować innowacyjne rozwiązania w obszarze gospodarki o obiegu zamkniętym, ochrony  powietrza, wody i gleby, ale także zdobyć pierwsze doświadczenia we współpracy międzynarodowej i promocji innowacyjnych produktów na rynku unijnym – podkreśla minister Moskwa.

– Inkubator LIFE to wyjątkowa oferta pomagająca polskim podmiotom przygotować wysokiej jakości wnioski,  konkurujące z aplikacjami składanymi do LIFE z całej Europy. NFOŚiGW po raz trzeci udostępnia środki na pisanie wniosków. Już dziś serdecznie zapraszam do aplikowania, licząc, że taka wymierna pomoc przełoży się na liczbę skutecznie złożonych aplikacji – zachęca do udziału Paweł Mirowski, p.o. prezesa NFOŚiGW.

Terminy naboru wniosków

Wnioski w naborze ciągłym należy składać w terminie od 16.03.2022 r. do 29.07.2022 r. w następujących etapach:

  • Etap 1 – od 16.03.2022 r. do 29.04.2022 r.
  • Etap 2 – od 30.04.2022 r. do 15.06.2022 r.
  • Etap 3 – od 16.06.2022 r. do 29.07.2022 r.

Etap 1   dla wnioskodawców, którzy są już zdecydowani na aplikowanie w tegorocznym naborze LIFE w ramach trzech podprogramów LIFE: przyrodniczego, środowiskowego i klimatycznego.

Etap 2   przeznaczony, oprócz wnioskodawców powyższych podprogramów, którzy później podejmą decyzję o składaniu wniosków, dla wnioskodawców do podprogramu CET – Przejście na czystą energię. Termin etapu wynika z planowanego na 17 maja 2022 r. ogłoszenia naboru LIFE, w którym to terminie zostanie przedstawiona szczegółowa tematyka projektów CET.

Etap 3   będzie szansą na aplikowanie o dofinansowanie dla wnioskodawców, którzy późno zdecydują się na pisanie i składanie wniosków do LIFE.

Już wkrótce NFOŚiGW opublikuje na swojej stronie internetowej zaproszenie na serię webinariów przygotowujących Wnioskodawców do złożenia wniosku w ramach Inkubatora wniosków LIFE.

Warunki dofinansowania

Beneficjenci:inne niż państwowe jednostki budżetowe podmioty mogące korzystać ze środków LIFE
Maksymalna kwota dofinansowania:do 80 tys. zł
Minimalna kwota dofinansowania:50 tys. zł z wyjątkami wskazanymi w programie priorytetowym
Wypłaty:4 etapy uzależnione od zaawansowania procesu pozyskiwania środków KE (pierwsza, po zawarciu umowy z NFOŚiGW)
Sposób rozliczeniaryczałt, bez zbędnych formalności
Przeznaczenie środków:Wszystkie działania niezbędne do przygotowania przedsięwzięcia oraz napisania i złożenia wniosku do Programu LIFE

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska, będący Krajowym Punktem Kontaktowym Programu LIFE, zachęca do sięgania po środki dostępne w ramach Programu LIFE w obecnej perspektywie finansowej.

NFOŚiGW oferuje potencjalnym beneficjentom szerokie wsparcie w całym procesie aplikowania o środki LIFE. Dzięki montażowi finansowemu środków z Programu LIFE (60%) i NFOŚiGW (35%) można liczyć na dofinansowanie w formie dotacji nawet do 95% kosztów kwalifikowanych przedsięwzięcia, a wsparcie KE nie jest traktowane jako pomoc publiczna. Jednak w latach kolejnych wsparcie ze strony NFOŚiGW dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych będzie stopniowo malało, po 5% co dwa lata, do poziomu 20% kosztów kwalifikowanych w 2027 roku.

Dodatkowo Narodowy Fundusz wspiera potencjalnych beneficjentów merytorycznie m.in. w formie szkoleń i indywidualnych konsultacji. Dzięki zaangażowaniu wnioskodawców oraz naszej ofercie, w naborze 2021 roku Polska była na 4 miejscu w Europie pod względem liczby złożonych wniosków do Programu LIFE, o czym informowaliśmy tutaj

Szczegóły dotyczące naboru można znaleźć tutaj.

Zachęcamy także do zapoznania się ze szczegółami dotyczącymi Programu LIFE dostępnymi na stronie internetowej NFOŚiGW i zapisania się do Newslettera LIFE. Do dyspozycji są także ciekawe materiały ze szkoleń z udziałem Przedstawicieli Komisji Europejskiej oraz polskich i zagranicznych Beneficjentów zamieszczane na platformie YouTube.

źródło: Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *