DO SEJMU WPŁYNĄŁ PROJEKT NOWELIZACJI USTAWY O OZE

Rząd zaproponował nowe przepisy dotyczące wykorzystania źródeł energii odnawialnej, które mają ułatwić tworzenie klastrów energii i dostosować polskie przepisy do regulacji UE.

Nowe przepisy mają na celu zwiększenie ilości energii odnawialnej pozyskiwanej z OZE, w tym między innymi zachęcając inwestorów do budowy instalacji wytwarzających biometan.

Zgodnie z nowymi przepisami, producenci biometanu będą mieli możliwość prowadzenia działalności gospodarczej oraz korzystania ze wsparcia finansowego. Przepisy precyzują także kwestie dotyczące pierwszeństwa zakupu ciepła pochodzącego z źródeł odnawialnych, instalacji przetwarzających odpady oraz ciepła odpadowego. Nowe przepisy umożliwią również wydawanie i rozliczanie gwarancji pochodzenia ciepła i chłodu z OZE, co ma na celu promowanie ekologicznych metod wytwarzania energii cieplnej.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *