DOFINANSOWANIA NA PROJEKTY POPRAWIAJĄCE EFEKTYWNOŚĆ ENERGETYCZNĄ

Trzy przedsięwzięcia w woj. dolnośląskim mające na celu wieloletnie uzyskiwania efektów ekologicznych w postaci zmniejszenia zużycia energii pierwotnej, wytwarzania energii elektrycznej oraz cieplnej ze źródeł odnawialnych i zmniejszenia emisji dwutlenku węgla do atmosfery – zostały dofinansowane dotacjami i pożyczkami ze środków krajowych. Wszystkie wniosą walor antysmogowy i umożliwią beneficjentom zmniejszenie kosztów eksploatacyjnych. Uzyskanie wskaźników umożliwią trzy trwałe inwestycje budowlano-termomodernizacyjne o szerokich walorach społecznych w Krzeptowie, Kudowie-Zdroju oraz Bystrzycy Kłodzkiej.

Projekt pn. Poprawa efektywności energetycznej i ekologicznej oraz termomodernizacja obiektów należących do Bystrzyckiego Centrum Zdrowia zostanie wsparty 5,8 mln zł dotacji NFOŚiGW i potrwa do końca przyszłego roku. Kwota dofinansowania będzie stanowić ok. 94 % kosztów kwalifikowanych przedsięwzięcia.

Ponad 6900 m2 powierzchni budynku szpitala i budynku technicznego zlokalizowanych przy ul. Okrzei oraz budynku przychodni przy ul. H. Sienkiewicza w Bystrzycy Kłodzkiej zostanie objętych termomodernizacją. Zakres prac obejmie ocieplenie ścian zewnętrznych w obiektach, wymianę stolarki okiennej i drzwiowej, modernizację instalacji elektrycznej, montaż pomp ciepła oraz modernizację systemu centralnego ogrzewania. Zamontowane zostaną także źródła energii opalane olejem i gazem oraz instalacje fotowoltaiczne. Liczba zainstalowanych energooszczędnych punktów świetlnych LED to 507 sztuk.

Przedsięwzięcie Gminy Kudowa-Zdrój pn. Termomodernizacja budynku Kudowskiego Centrum Kultury Sportu uzyska blisko 1,8 mln zł dotacji z NFOŚiGW i obejmie 1504 m2 powierzchni użytkowej. Kudowskie Centrum Kultury czeka gruntowny remont polegający na dociepleniu ścian zewnętrznych, dachu, stropodachu, wymianie stolarki okiennej i drzwiowej, a ponadto na wymianie i montażu głównego źródła ciepła w budynku. Zmodernizowana zostanie instalacja centralnego ogrzewania i wody użytkowej oraz instalacja wentylacji. Stopień redukcji energii dla budynku wyniesie ponad 60%.

Inwestycja Gminy Kąty Wrocławskie pn. Projekt oraz budowa zespołu szkolno-przedszkolnego w Krzeptowie prowadzona do końca sierpnia przyszłego roku, będzie wsparta pożyczką NFOŚiGW w wys. ok. 13,2 mln zł i dotacją ok. 8,8 mln zł. Do końca przyszłego roku uzyskana powierzchnia o regulowanej temperaturze powietrza w budynkach energooszczędnych sięgnie 8800 m2. Zamontowane przy nowych obiektach instalacje fotowoltaiczne pomogą wytwarzać energię elektryczną ze źródła odnawialnego. Krzeptowski ZSP zostanie wyposażony także w zdolność wytwarzania energii ze źródeł opalanych olejem i gazem.

Umowy regulujące przekazanie dofinasowań podpisali 23 maja br. w siedzibie Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu wiceprezes zarządu NFOŚiGW Artur Michalski, oraz przedstawiciele beneficjentów: Burmistrz Miasta Kudowa Zdrój Aneta Potoczna, Burmistrz Miasta i Gminy Kąty Wrocławskie Julian Żygadło, Burmistrz Bystrzycy Kłodzkiej Renata Surma, Prezes Bystrzyckiego Centrum Zdrowia Jarosław Surówka.

Na spotkaniu w Dolnośląskim Urzędzie Wojewódzkim we Wrocławiu byli obecni również wiceminister klimatu Ireneusz Zyska, wojewoda dolnośląski Jarosław Obremski, senator RP Aleksander Szwed oraz inni parlamentarzyści z regionu.

Źródło: NFOŚiGW

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *