DUŻY GEOTERMALNY PROJEKT CIEPŁOWNICZY W DANII

Miasto Aarhus w Danii i duńska firma Innargi, ogłosiły projekt rozwoju największego geotermalnego systemu ciepłowniczego w Unii Europejskiej.

Przedsiębiorstwo ciepłownicze Innargi, założone przez A.P. Moller Holding, podpisało 30-letnią umowę na rozwój i eksploatację największej w Unii Europejskiej ciepłowni geotermalnej w mieście Aarhus w Danii. Zapewniając stałą energię obciążenia podstawowego dla ogrzewania miejskiego, Innargi oferuje ekologiczną i zrównoważoną alternatywę dla biomasy, węgla i gazu.

Budynki są odpowiedzialne za 13% wszystkich emisji gazów cieplarnianych w UE, co odpowiada 432 000 000 ton gazów cieplarnianych każdego roku. Dzięki dużym ciepłowniom geotermalnym możliwe jest ogrzewanie milionów domów zieloną energią, także wtedy, gdy nie ma wiatru lub słońca. Gdy energia geotermalna zastąpi ogrzewanie oparte na węglowodorach, przeciętne gospodarstwo domowe może ograniczyć emisję CO2 nawet o 6 ton rocznie.

„Kluczowe znaczenie ma ponowne przemyślenie naszych źródeł ogrzewania i wprowadzenie geotermii do gry podczas planowania przyszłego miksu energetycznego. Widzimy ogromny potencjał dla ogrzewania opartego na geotermii w wielu europejskich miastach, które walczą o stopniowe wycofanie węgla, aby osiągnąć cele klimatyczne. Jesteśmy przekonani, że kraje takie jak Dania, Niemcy i Polska oferują odpowiednie warunki podpowierzchniowe, aby znacząco zmniejszyć zapotrzebowanie na węgiel, gaz i importowaną biomasę. Ogłoszona dziś 30-letnia umowa jest ważnym pierwszym krokiem na naszej drodze. Jesteśmy bardzo zadowoleni z silnego wsparcia ze strony duńskiego rządu i gminy Aarhus, w tym zaufania do naszego zespołu i technologii, w celu rozwoju, co stanie się największym w UE zakładem opartym na energii geotermalnej”, powiedział Samir Abboud, dyrektor generalny Innargi.

Gmina Aarhus liczy 330.000 mieszkańców i 180.000 gospodarstw domowych. 95% gospodarstw domowych jest podłączonych do miejskiego systemu ciepłowniczego. Planowana moc ciepłowni geotermalnej w Aarhus wynosi 110MW, co odpowiada 20% zapotrzebowania Aarhus na ciepło, a roczna emisja CO2 ma zostać zredukowana nawet o 165 000 ton. Zakład geotermalny zostanie ukończony w 2029 roku, a jego eksploatacja potrwa co najmniej 30 lat, pod warunkiem pomyślnego przejścia procesu oceny.

“To historyczny dzień dla ciepłownictwa w Aarhus i jestem dumny, że możemy nadal sprawiać, by ciepło mieszkańców Aarhus było coraz bardziej ekologiczne. Energia geotermalna jest odnawialnym źródłem energii, a tym samym ważnym krokiem w naszych wysiłkach, aby uzyskać znacznie więcej energii odnawialnej w ciepłownictwie miejskim. Energia geotermalna jest warunkiem koniecznym, abyśmy mogli osiągnąć cel 2030 roku, jakim jest wycofanie importowanych pelet drzewnych,” mówi Bjarne Munk Jensen, dyrektor generalny AffaldVarme Aarhus.

Innargi zbuduje i będzie eksploatować elektrownię geotermalną o mocy 110 MW. W 2025 roku zakład może zacząć dostarczać ciepło mieszkańcom Aarhus, a jego pełna rozbudowa planowana jest na 2030 rok, kiedy to pokryje około 20% zapotrzebowania na ciepło z sieci ciepłowniczej.

Dania jest w czołówce

Oczekuje się, że projekt ten zainspiruje wiele dużych miast w Europie, które pracują nad wycofaniem się z węgla i gazu. Takie ambicje ma również A.P. Møller Holding, który założył Innargi w 2017 roku.

“Założyliśmy Innargi, ponieważ chcieliśmy wykorzystać nasze podziemne kompetencje z korzyścią dla zielonej konwersji. Energia geotermalna może dostarczać ciepło niezależnie od tego, czy świeci słońce, czy wieje wiatr i dlatego jest wykorzystywana jako ciepło bazowe w zastępstwie węgla, gazu i biomasy. Ma ona pozytywny wpływ na emisję gazów cieplarnianych, ponieważ bezpośrednie emisje z budynków stanowią 13% całkowitej emisji gazów cieplarnianych w Europie. Widzimy wielkie możliwości rozwoju zielonego ciepła dla mieszkańców Aarhus i miejmy nadzieję, że miliony domów w europejskich miastach, gdzie istnieje polityczna gotowość do geotermii”, mówi Robert Uggla, dyrektor generalny A.P. Møller Holding A / S.

Ciepło z wnętrza ziemi

Energia geotermalna to energia cieplna pochodząca z wnętrza ziemi. Dwa do trzech kilometrów w głąb duńskiego podłoża w wielu miejscach znajduje się woda geotermalna o temperaturze 60-80 stopni. W zakładzie geotermalnym gorąca woda geotermalna jest pompowana na powierzchnię, gdzie ciepło jest odbierane i przekazywane do wody w sieci ciepłowniczej w obiegu zamkniętym. Woda geotermalna jest następnie pompowana z powrotem do gruntu. To źródło energii jest niewyczerpalne.

Innargi wykona teraz pierwsze odwierty poszukiwawcze w Aarhus. Muszą one wykazać, czy podłoże może zapewnić oczekiwane ciepło i dostarczyć ostatecznej wiedzy do ostatecznego projektu przyszłych instalacji.

Ciepłownictwo staje się jeszcze bardziej ekologiczne

System ciepłowniczy przyszłości opiera się na współdziałaniu wielu różnych ekologicznych źródeł energii: energii słonecznej, nadwyżki ciepła, wody morskiej, energii geotermalnej, itd. Dla AffaldVarme Aarhus, chodzi o to, aby różne źródła energii inteligentnie ze sobą współpracowały, tak aby cena ciepła dla konsumenta była zawsze jak najlepsza.

“Energia geotermalna odgrywa tu kluczową rolę, ponieważ energia geotermalna jest bezpiecznym źródłem energii odnawialnej, które może dostarczać ciepło przez 365 dni w roku. Energia geotermalna jest zatem kluczowym krokiem w kierunku mniejszego spalania biomasy w przyszłości”, mówi Bjarne Munk Jensen.

Dzięki instalacji w Aarhus, możliwe jest zmniejszenie ilości pelet drzewnych, które muszą być importowane 55.000 ton rocznie. Oznacza to, że bezpośrednie biogenne emisje CO2 są zmniejszone o 95.000 ton, a jeśli zaoszczędzona biomasa jest używana np. do produkcji metanolu dla transportu, dalsze oszczędności mogą wynieść 70.000 ton CO2 – co odpowiada emisji z 30.000 samochodów benzynowych.

Innargi podejmuje podziemne ryzyko

Największym ryzykiem związanym z geotermią jest to, że podłoże nie jest w stanie dostarczyć oczekiwanego ciepła, lub że pojawią się problemy operacyjne związane z podłożem w ciągu przewidywanego okresu eksploatacji elektrowni, który wynosi 30 lat. Innargi bierze na siebie ryzyko podziemne we wszystkich fazach projektu. W ten sposób ani AffaldVarme nie naraża Aarhus ani konsumentów na nieprzewidziane wydatki, jeśli coś nie pójdzie zgodnie z planem.

Projekt ma również pozytywny wpływ na gospodarkę. Ciepło z elektrowni będzie znacznie tańsze niż ciepło, które AffaldVarme otrzymuje obecnie od Studstrupvaerket, i to w ramach umowy realizowanej bez wsparcia finansowego ze strony państwa.

ATP i NRGi inwestują w rozpowszechnianie energii geotermalnej

W tym samym czasie, gdy ogłaszana jest umowa pomiędzy AffaldVarme Aarhus i Innargi, ATP i NRGi jako współinwestorzy w Innargi Holding A/S. W ten sposób Innargi może dotrzeć do wielu możliwości, które pojawiają się zarówno w Danii, jak i w Europie, gdy produkcja ciepła w dużych miastach ma stać się neutralna pod względem emisji CO2.

„Podczas gdy słońce i wiatr przychodzą i odchodzą, ciepło z wnętrza ziemi jest zawsze obecne. To sprawia, że geotermia jest stabilnym źródłem energii odnawialnej. Jest to konieczne, jeśli chcemy odnieść sukces w zielonej transformacji. Jesteśmy w ATP dumni z tego, że możemy umożliwić realizację projektu o ogromnym potencjale duńskim i międzynarodowym, który jednocześnie przyniesie korzyści naszym członkom w dłuższej perspektywie czasowej”, mówi Bo Foged, prezes ATP.

Dla NRGi inwestycja ma również na celu wspieranie integracji pomiędzy sektorem energii elektrycznej i ciepłownictwa. “W NRGi pracujemy na rzecz zielonej transformacji. Chcemy zwiększyć ilość energii odnawialnej poprzez inwestowanie w nowe projekty z zakresu energii odnawialnej – ambicja ta została dodatkowo wzmocniona w 2021 roku, kiedy to zawarliśmy umowę partnerską z Sampension. Następnie koncentrujemy się na interakcji pomiędzy sektorem energii elektrycznej i ciepłownictwa, gdzie energia geotermalna jest sposobem na wykorzystanie energii elektrycznej do ogrzewania. Flagowy projekt w Aarhus będzie, miejmy nadzieję, kopiowany w wielu miastach, jednocześnie wspierając je w samym strategicznym planowaniu energetycznym, z którym współpracują wszyscy główni gracze energetyczni w Aarhus” – mówi dyrektor generalny Jacob Vittrup z NRGi.

Umowa o podwyższeniu kapitału czeka na zatwierdzenie przez Duńską Agencję Energetyczną.

Burmistrz Aarhus Jacob Bundsgaard: “W Aarhus mamy ambitny cel, aby do 2030 roku stać się miastem neutralnym pod względem emisji CO2. W związku z tym dostawy ciepła dla mieszkańców i firm mają ogromne znaczenie. Dlatego bardzo się cieszę, że Aarhus może teraz podjąć pierwsze kroki w bardzo ambitnym i ekologicznym projekcie, w którym 20% ciepła pochodzi z jednego nowego źródła energii odnawialnej”.

Radny ds. środowiska i technologii w Aarhus, Steen Stavnsbo: “Energia geotermalna jest zieloną energią i stanowi ważny element w nowoczesnym i przyszłym systemie energetycznym neutralnym pod względem emisji CO2. Z energią geotermalną jako nowym, odnawialnym źródłem ciepła, nasze dostawy ciepła będą bardziej ekologiczne, a to przybliży Aarhus do ambicji bycia neutralnym dla klimatu. W dłuższej perspektywie jest to projekt, który ma potencjał wykraczający daleko poza granice miasta i okolicznych gmin, które obecnie zaopatrujemy w ciepło z sieci ciepłowniczej”.

Źródło: Think Geoenergy

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *