ENERGA Z INNOWACYJNYM KREDYTEM NA ROZWÓJ OZE

Energa otrzymała innowacyjny kredyt na rozwój moce OZE. To duża szansa dla koncernu.

Grupa Energa jako pierwsza w Polsce pozyskała finansowanie w szczególnej, promującej zrównoważony rozwój formule odnawialnego kredytu odpowiedzialnego społecznie (ang. ESG-linked loan). Uzyskane w ten sposób środki przeznaczy m.in. na rozwój mocy wytwórczych OZE oraz dalszą modernizację linii elektroenergetycznych.

Energa SA i konsorcjum pięciu banków podpisały 17 września umowę kredytową na łączną kwotę 2 mld zł. Najwyższe w historii spółki finansowanie kredytowe zostanie udzielone Enerdze na okres 5 lat (z możliwością przedłużenia spłaty o dwa lata) w specjalnej formule ESG-linked, związanej z realizacją celów zrównoważonego rozwoju. W Polsce mechanizm ten zastosowany zostanie po raz pierwszy.

W skład konsorcjum bankowego weszły: Santander Bank Polska S.A. (pełni rolę koordynatora, agenta i agenta ESG), Bank Gospodarstwa Krajowego, PKO Bank Polski SA, CaixaBank SA Oddział w Polsce oraz MUFG Bank N.V.

– Uzyskane finansowanie to ogromny sukces finansowy, nie waham się wręcz powiedzieć, że jeden z największych w historii Grupy Energa. Potwierdza naszą silną pozycję rynkową oraz wiarygodność w oczach międzynarodowych instytucji finansowych, ale też prowadzenie odpowiedzialnej i zrównoważonej strategii rozwoju grupy kapitałowej. Cieszymy się, że obrany przez nas kierunek, nastawiony na kwestie środowiskowe i czystą energię, ale też uczciwe, partnerskie relacje z klientami i lokalnymi społecznościami, spotkał się z uznaniem grona instytucji, doświadczonych i poważanych zarówno na polskim, jak i na zagranicznych rynkach finansowych – podkreśla Jacek Kościelniak, wiceprezes ds. finansowych Energa SA.

ESG to skrót od angielskich terminów environmental, social oraz governance, a więc celów związanych z działalnością spółki na rzecz środowiska naturalnego, odpowiedzialności społecznej i w zakresie jakości zarządzania. Są to trzy obszary, które rok do roku przez okres trwania kredytu będą oceniane przez zewnętrzną agencję ratingową. Wystawiony przez nią rating ESG będzie następnie przekazywany do konsorcjum bankowego, a jego poziom wpłynie na korektę wysokości marży kredytowej w danym roku. Dzięki takiej formule kredyt może stać się wyjątkowo atrakcyjnym i korzystnym narzędziem finansowym, wspierającym realizację ambitnej strategii Grupy Energa.

Co ważne, jednym z podstawowych warunków udzielenia kredytu z zastosowaniem tego mechanizmu jest wykorzystanie środków na cele nie związane z energetyką węglową. Dlatego też Energa SA przeznaczy pozyskane środki na rozbudowę mocy wytwórczych OZE, a także na dalszą modernizację sieci dystrybucyjnej. Przełoży się to na jeszcze silniejszą pozycję Grupy Energa jako głównego gracza w sektorze energetyki odnawialnej, coraz wyższy komfort odbiorców energii dzięki spadkowi awaryjności dostaw prądu, a także wzrost efektywności energetycznej dzięki ograniczeniu strat sieciowych. Środki pozyskane z kredytu zostaną też częściowo przeznaczone na spłatę wcześniejszych zadłużeń związanych z celami wymienionymi powyżej.

Fot. Pixabay

Źródło: Energa

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *