ENERGETYCZNY SZCZYT CHINY-UE

W Brukseli odbył się 21. szczyt UE-Chiny, którego współgospodarzem był przewodniczący Komisji Europejskiej Jean-Claude Juncker, wysoka przedstawiciel ds. zagranicznych Federica Mogherini i przewodniczący Rady Europejskiej Donald Tusk.

Przywódcy UE i Chin dążą do wzmocnienia współpracy dwustronnej. Strony omówiły więc stosunki handlowe i inwestycyjne, w tym sprawiedliwe i niedyskryminacyjne traktowanie podmiotów gospodarczych. Wyrażono także poparcie dla prac G20 i wdrożenia porozumienia paryskiego w sprawie zmian klimatu. W ramach bilateralnego szczytu komisarz ds. działań na rzecz klimatu i energii, Miguel Arias Cañete, wraz ze swoim chińskim odpowiednikiem Zhangiem Jianhuą, administratorem Chińskiej Administracji Energetycznej, wziął udział w ósmym dorocznym dialogu energetycznym UE-Chiny.

Program tegorocznego dialogu objął unijną i chińską politykę oraz strategie energetyczne, klimatyczne, transformację sektorów energetycznych, energię odnawialną i efektywność energetyczną, wzajemne możliwości handlowe w sektorze energetycznym oraz współpracę na światowych forach i w ramach globalnych inicjatyw energetycznych. Podpisano również wspólne oświadczenie w sprawie realizacji współpracy energetycznej między UE a Chinami.

Komisarz Arias Cañete i administrator Krajowej Administracji Energetycznej Chin spotkali się również z przedstawicielami europejskich firm działających w Chinach i stowarzyszonych z Izbą Handlową UE w Chinach. Celem wydarzenia było zaoferowanie im platformy do zaprezentowania swoich czystych technologii energetycznych, podniesienie ich obaw i sprostanie wyzwaniom, przed jakimi stoją, próbując zainwestować i nawiązać relacje biznesowe w Chinach.

Czwarte sprawozdanie na temat stanu Unii Energetycznej pokazuje, że Komisja Europejska w pełni zrealizowała swoją wizję strategii gwarantującej dostępną, przystępną cenowo, bezpieczną, konkurencyjną i zrównoważoną energię dla wszystkich Europejczyków. Europa jest już światowym liderem w walce ze zmianami klimatu. Polityka realizowana w ciągu ostatnich pięciu lat sprawiła, że UE znalazła się na właściwej drodze do pełnego przyjęcia transformacji czystej energii, wykorzystując oferowane przez nią możliwości gospodarcze, tworząc wzrost gospodarczy i miejsca pracy oraz zdrowsze środowisko dla konsumentów.

Oprócz modernizacji europejskiej polityki energetycznej i klimatycznej, Unia Energetyczna wspiera transformację czystej energii w gospodarce europejskiej w kluczowych sektorach, zgodnie z naszymi zobowiązaniami wynikającymi z porozumienia paryskiego.

Wiceprzewodniczący Maroš Šefčovič , odpowiedzialny za Unię Energetyczną, powiedział: – Unia Energetyczna jest Europą w najlepszym wydaniu: wspólnego stawiania czoła kwestiom bezpieczeństwa energetycznego i transformacji energetycznej, których nie możemy rozwiązać w ramach granic krajowych. Stworzyliśmy gospodarczą szansę dla wszystkich Europejczyków. Przekształciliśmy naszą politykę energetyczną i klimatyczną. Nasz raport pokazuje, jak wszystkie środki Unii Energetycznej łączą się, aby nasza polityka była dostosowana do przyszłości.


Unia Energetyczna to coś więcej niż zasady i polityka: zmobilizowaliśmy rekordowe poziomy inwestycji w czystą energię w Europie

Komisarz ds. działań na rzecz klimatu i energii Miguel Arias Cañete powiedział: – Europa ma obecnie najbardziej ambitne i zaawansowane ramy klimatyczne i energetyczne na świecie. Uzgodniliśmy wszystkie przepisy, aby osiągnąć nasze cele na 2030 r., ale Unia Energetyczna to coś więcej niż zasady i polityka: zmobilizowaliśmy rekordowe poziomy inwestycji w czystą energię w Europie, wynegocjowaliśmy porozumienie paryskie oraz uruchomiliśmy jego szybkie wejście w życie, integrowaliśmy europejski rynek energii i ustaliliśmy długoterminową wizję Europy neutralnej pod względem klimatu do 2050 r. Ale wciąż mamy przed sobą długą drogę. Musimy kontynuować wdrażanie energii odnawialnej w całej Europie i zwiększyć wysiłki na rzecz oszczędzania energii.

Unia Energetyczna wzmocniła wewnętrzny rynek energii i zwiększyła bezpieczeństwo energetyczne UE, inwestując w nową inteligentną infrastrukturę (w tym transgraniczną), zapewniając nowoczesny projekt rynku i wprowadzając mechanizm współpracy między państwami członkowskimi oparty na solidarności, aby reagować na potencjalne kryzysy w bardziej skuteczny i wydajny sposób. Komisja Junckera wprowadziła zupełnie nowe ramy prawne dla Unii Energetycznej. Zaktualizowane ramy prawne umożliwiły UE utrzymanie wiodącej pozycji w działaniach na rzecz klimatu poprzez zwiększenie poziomu ambicji na 2030 r. W wielu sektorach związanych z energią, od zwiększonych celów w zakresie energii odnawialnej i efektywności energetycznej, do celów w zakresie emisji z samochodów osobowych, dostawczych i ciężarówki. Stworzono szereg ukierunkowanych inicjatyw, aby zagwarantować wszystkim regionom i obywatelom równe korzyści z transformacji energetycznej. Jedną z tych inicjatyw jest europejski sojusz dotyczący baterii.
Fot. Pixabay

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *