ENERGIA ZE SŁOŃCA

Energetyka Cieplna Opolszczyzny podpisała 28 kwietnia br. umowę z wykonawcą ekologicznego źródła energii – farmy fotowoltaicznej – które do końca listopada br. powstanie w Opolu przy ulicy Harcerskiej.


Farma fotowoltaiczna o mocy 1 MW zajmie powierzchnię 1,24 ha. Instalacja będzie się składać z 1716 sztuk monokrystalicznych modułów fotowoltaicznych o mocy 555Wp każdy. Panele zostaną zabudowane na konstrukcjach stalowych w dwóch rzędach w układzie wertykalnym. Wykonawcą instalacji jest firma MEB TECHNICAL Sp. z o.o. z siedzibą w Opolu. Zakończenie realizacji inwestycji zostało zaplanowane na koniec listopada 2023 roku.

– Budowa zostanie sfinansowana ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej udzielonych w formie pożyczki preferencyjnej oraz ze środków własnych spółki – mówi Paweł Krawczyk, członek zarządu ds. ekonomicznych ECO.  

Szacuje się, że każdy zainstalowany kilowat instalacji fotowoltaicznej pozwoli wyprodukować rocznie ok. 1,1 MW energii elektrycznej, a to przyniesie oszczędność w porównaniu z produkcją energii z węgla rocznie o: *ok. 6 kg tlenków azotu; *ok. 5– 6 kg dwutlenku siarki; *ok. 0,8–1 t dwutlenku węgla.

– Dla Grupy Kapitałowej ECO fotowoltaika już dziś jest w wielu lokalizacjach źródłem energii elektrycznej na potrzeby autokonsumpcji – wyjaśnia Mirosław Romanowicz, członek zarządu ECO ds. operacyjnych. – Zwiększenie tego wolumenu pozwala nie tylko zaspokoić w coraz większym stopniu potrzeby własne, ale też wprowadzić nadwyżki wyprodukowanej energii do sieci elektroenergetycznej.

Źródło: Magazyn Ciepła Systemowego

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *