EUROPEJSKA PROPOZYCJA REZYGNACJI Z PALIW KOPALNYCH

Zaproponowana przez Komisję Europejską (KE) rewizja Dyrektywy w sprawie charakterystyki energetycznej budynków (EPBD), ogłoszona w grudniu ubiegłego roku, zawiera plany wycofania paliw kopalnych z ogrzewania i chłodzenia najpóźniej do 2040 roku.

Zmiana dyrektywy EPBD jest częścią pakietu “Fit for 55” w ramach Europejskiego Zielonego Ładu i uzupełnia inne przedsięwzięcia zaproponowane w lipcu 2021 roku. Jej celem jest osiągnięcie zeroemisyjnego budownictwa do 2050 roku.

Przekłada on również strategię KE “Renovation Wave Strategy” na konkretne działania legislacyjne.

Zainteresowane strony mogą zgłaszać uwagi do wniosku do 15 marca 2022 roku. Następnie propozycja musi zostać sfinalizowana przez KE, Parlament Europejski i Radę Europejską.

Co warte podkreślenia, propozycja KE wzywa do pełnego zintegrowania Krajowych Planów Renowacji Budynków z Krajowymi Planami Energetycznymi i Klimatycznymi. “Plany te będą musiały zawierać mapy drogowe dotyczące wycofania paliw kopalnych z systemów ogrzewania i chłodzenia europejskich budynków najpóźniej do 2040 r., wraz ze ścieżką przekształcenia krajowych zasobów budowlanych w zeroemisyjne” – stwierdziła KE w oświadczeniu.

Ogrzewanie, chłodzenie i ciepła woda użytkowa stanowią 80 proc. energii zużywanej przez gospodarstwa domowe – podała KE. Budynki odpowiadają za 40 proc. energii zużywanej w Europie i 36 proc. bezpośrednich i pośrednich emisji gazów cieplarnianych związanych z energią – dodała Komisja.

Wyeliminowanie paliw kopalnych z systemów ogrzewania i chłodzenia budynków w Europie doprowadziłoby do powszechnego zastosowania pomp ciepła i systemów ciepłowniczych.

Ogólnie KE proponuje, by od 2027 r. wszystkie nowe budynki publiczne były zeroemisyjne; od 2030 r. wszystkie nowe budynki muszą być zeroemisyjne. “Oznacza to, że budynki muszą zużywać niewiele energii, być zasilane w jak największym stopniu ze źródeł odnawialnych, nie emitować na miejscu żadnych emisji dwutlenku węgla z paliw kopalnych i muszą wskazywać na świadectwie charakterystyki energetycznej swój potencjał globalnego ocieplenia w oparciu o emisje w całym cyklu życia” – podała KE.

REHVA (Federacja Europejskich Stowarzyszeń Ogrzewnictwa, Wentylacji i Klimatyzacji) wydała oświadczenie, w którym z zadowoleniem przyjęła proponowaną rewizję dyrektywy EPBD. “REHVA z zadowoleniem przyjmuje propozycję dyrektywy EPBD, która ma na celu wspieranie wysokiej jakości głębokich renowacji energetycznych oraz wzmocnienie wymagań dotyczących zdrowego powietrza w pomieszczeniach i jakości klimatu”, powiedziała Anita Derjanecz, dyrektor zarządzający REHVA.

AREA (Europejskie Stowarzyszenie Wykonawców Instalacji Chłodniczych, Klimatyzacyjnych i Pomp Ciepła) pochwaliło włączenie przepisów dotyczących MEP (minimalnych wymagań energetycznych), aby zająć się budynkami o najgorszych parametrach. Grupa z zadowoleniem przyjmuje również wprowadzenie krajowych planów renowacji budynków i większy nacisk na świadectwa charakterystyki energetycznej.

Źródło: R744

Fot: Pixabay

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *