GAZ JEDNAK OTRZYMA WSPARCIE UE?

Z Komisji Europejskiej wyciekł dokument będący uzupełnieniem unijnej klasyfikacji zrównoważonych inwestycji kwalifikujących się od otrzymania dofinansowania. W dokumencie zawarte zostały informacje odnoszące się do gazu oraz energetyki atomowej.

Na początku listopada portal Euractiv dotarł do uzupełnienia taksonomii UE. Dokument określa szczegółowe kryteria techniczne, które należy spełnić, aby gaz mógł zostać zakwalifikowany jako paliwo przejściowe zgodnie z unijnymi zasadami zrównoważonego finansowania.

Elektrownie gazowe lub instalacje kogeneracyjne nie mogą emitować więcej niż 100 gramów ekwiwalentu CO2 na kWh, jeśli chcą zostać uznane za „zrównoważone” – co ciekawe, kryterium to zostało odrzucone jako zbyt rygorystyczne przez 10 państw UE.

KE, aby uspokoić obawy krytyków, określiła dodatkowe kryteria dla elektrowni gazowych, aby zakwalifikować je jako „działalność przejściową”, wraz z klauzulą wygaśnięcia (do 31 grudnia 2030 r.) dla uruchomienia nowych elektrowni:

  • Emisje bezpośrednie są niższe niż 340gCO2/kWh, oraz
  • Emisje roczne są niższe niż 700 kgCO2/kW.

W przypadku zakładów kogeneracyjnych są to kryteria kwalifikujące do uznania za „działalność przejściową”:

  • Emisje w cyklu życia są niższe niż 250-270 gCO2e na kWh, oraz
  • Oszczędność energii pierwotnej w wysokości 10% w porównaniu z oddzielną produkcją ciepła i energii elektrycznej.

Źródło: Euractiv
Fot. Pixabay

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *