KE ZATWIERDZA PRZEJĘCIE SUEZ’U PRZEZ VEOLIĘ

Komisja Europejska zatwierdziła, zgodnie z rozporządzeniem UE w sprawie kontroli łączenia przedsiębiorstw, proponowane przejęcie Suez przez Veolię. Zgoda jest uzależniona od spełnienia wszystkich warunków pakietu zobowiązań zaproponowanych przez Veolię.

Veolia i Suez są liderami m.in. w sektorach uzdatniania wody i gospodarki odpadami. Obie firmy oferują szeroki wachlarz usług dla klientów komunalnych i przemysłowych. Postępowanie wyjaśniające przeprowadzone przez Komisję wykazało, że transakcja w formie, w jakiej została początkowo zgłoszona, budziłaby obawy o zaburzenie konkurencji.

W szczególności transakcja doprowadziłaby do znacznego horyzontalnego nakładania się działalności na różnych rynkach we Francji i w Europejskim Obszarze Gospodarczym (EOG), głównie na następujących rynkach: (i) komunalnej gospodarki wodnej, (ii) przemysłowej gospodarki wodnej we Francji i mobilnych usług wodnych w EOG, (iii) zbiórki i utylizacji odpadów innych niż niebezpieczne i regulowanych oraz (iv) utylizacji odpadów niebezpiecznych we Francji.

Tego rodzaju nakładanie się działalności wiązałoby się z ryzykiem stworzenia lidera rynku na poziomie europejskim oraz krajowym i/lub lokalnym. Klienci mieliby zatem ograniczony wybór rozwiązań w zakresie usług, często ograniczony do podmiotu powstałego w wyniku połączenia, nie dysponując przy tym żadną realną siłą przetargową. Analiza potwierdziła, że proponowana transakcja nie budzi obaw o konkurencję na pozostałych rynkach w sektorze gospodarki wodnej i gospodarki odpadami. W wyniku transakcji powstają również powiązania wertykalne i konglomeratowe, które jednak nie budzą obaw o konkurencję.

Aby rozwiać obawy Komisji dotyczące naruszenia zasad konkurencji, Veolia zaproponowała pakiet zobowiązań obejmujący:

  • Zbycie prawie całej działalności Suez na rynkach gospodarowania odpadami innymi niż niebezpieczne i regulowanymi oraz na rynku wody komunalnej we Francji;
  • Zbycie prawie całej działalności przedsiębiorstwa Veolia na rynku mobilnych usług wodociągowych w EOG;
  • Zbycie zdecydowanej większości działalności Veolii we francuskim segmencie rynku zarządzania wodą wykorzystywaną w przemyśle;
  • Zbycie części działalności Veolii i Suez w zakresie składowisk odpadów niebezpiecznych oraz całej działalności Suez w zakresie spalania i fizyko-chemicznej obróbki odpadów niebezpiecznych.

Decyzja Komisji jest uzależniona od pełnego przestrzegania zobowiązań. Transakcja została zgłoszona Komisji w dniu 22 października 2021 r.

Źródło: KE
Fot. Veolia

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *