KOGENERACJA WSPIERA LOKALNE SPOŁECZNOŚCI DZIELĄC SIĘ CIEPŁEM I DOBRĄ ENERGIĄ

Blisko 400 tysięcy złotych przekazanych w formie darowizn, sponsoring lokalnych wydarzeń i pomocowa aktywność pracowników – wrocławska KOGENERACJA podsumowuje rok 2022.

– Jesteśmy strategicznym dostawcą energii cieplnej dla aglomeracji wrocławskiej, ale swoją misję oprócz działalności biznesowej, postrzegamy też jako uczestnictwo w życiu lokalnych społeczności. W ubiegłym roku wspieraliśmy szczególnie przedsięwzięcia i wydarzenia odbywające  się w pobliżu naszej wrocławskiej elektrociepłowni oraz w Siechnicach, gdzie prowadzimy naszą największą inwestycję rozwojową – podkreśla Andrzej Jedut, prezes zarządu KOGENERACJI.

We wrześniu na Kępie Mieszczańskiej, osiedlu bezpośrednio sąsiadującym z wrocławską elektrociepłownią, spółka była współorganizatorem rodzinnego pikniku integrującego lokalną społeczność. W ramach akcji „Dzielimy się ciepłem” Wrocławskie Centrum Opieki i Wychowania otrzymało wsparcie w kwocie 30 tys. zł.  Ośrodek obejmuje opieką ponad 200 wychowanków, wśród których znajdują się także dzieci z Ukrainy, dla których pracownicy KOGENERACJI prowadzili też zbiórkę potrzebnych rzeczy.

W Siechnicach, gdzie powstaje nowoczesna, zasilana paliwem gazowym elektrociepłownia, KOGENERACJA stale uczestniczy w życiu gminy. 30 tys. zł otrzymał Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w ramach projektu „Dzielimy się ciepłem”. W lecie spółka była sponsorem tytularnym imprezy sportowej „Biegaj w Siechnicach”, połączonej z obchodami 25-lecia nadania Siechnicom praw miejskich, a jesienią została mecenasem zorganizowanych przez Centrum Kultury warsztatów wokalnych. Finalizacją warsztatów był koncert „Ciepłe myśli – ciepłe dźwięki”, a ideą całego projektu była muzyczna integracja międzypokoleniowa.

Kolejną placówką, która corocznie może liczyć na pomoc i wsparcie KOGENERACJI jest wrocławski Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii nr 2, który otrzymał 15 tys. zł na projekty „Razem w kuchni” i „Ogród w pokoju”. Ich celem jest budowanie relacji, angażowanie młodzieży do działań społecznych i edukacyjnych, uczenie troskliwości i odpowiedzialności. Wychowankowie placówki m.in. „adoptują” do swoich pokoi rośliny doniczkowe i pielęgnują je. W akcję zaangażowali się także pracownicy KOGENERACJI, organizując zbiórkę roślin doniczkowych, które trafiły do ośrodka, a w grudniu przygotowali paczki świąteczne dla 47 podopiecznych Ośrodka.

– Edukacja ma specjalny wymiar, pozwala młodym ludziom zmienić życie, inspiruje marzenia i kreatywność, dlatego regularnie wpieramy tego typu projekty skierowane do różnorodnych środowisk – podkreśla prezes Andrzej Jedut.

Od 18 lat KOGENERACJA jest jednym z donatorów Fundacji PGE na Rzecz Rozwoju Nauki im. Józefa Pupki. Jej misją jest wsparcie szczególnie uzdolnionych studentów, którym sytuacja materialna uniemożliwia rozwijanie zdolności. Na rok akademicki 2022/23 trzynastu studentów otrzymało comiesięczne stypendia. Natomiast uczniowie Zespołu Szkół Teleinformatycznych i Elektronicznych we Wrocławiu dzięki spółce będą mogli korzystać ze specjalistycznych książek do nauki języka angielskiego. Księgozbiór szkolnej biblioteki wzbogacił się o 26 nowych pozycji za łączą kwotę trzech tysięcy złotych.

Kogeneracyjne wsparcie trafiło też do najmłodszych uczniów. Dzięki dofinansowaniu dzieci ze Szkoły Podstawowej w Radwanicach uczyły się zasad pierwszej pomocy, Szkoła Podstawowa nr 107 we Wrocławiu otrzymała pomoc na realizację zajęć umuzykalniających, a wrocławska EKOSTRAŻ przeprowadziła cykl warsztatów edukacyjnych „Dzikie w mieście” skierowany do najmłodszych. Polska Fundacja Wychowania Fizycznego zorganizowała cykl darmowych zajęć sportowych – piłka nożna i ręczna, wspinaczka, łyżwiarstwo – dla dzieci z jednostek wychowawczych i ubogich rodzin.  

W 2022 roku ze wsparcia KOGENERACJI skorzystali również podopieczni Fundacji Polskich Kawalerów Maltańskich, Fundacji Pomocy Osobom Uzależnionym KARAN, MiserArt, należącej do Towarzystwa Pomocy im. Św. Brata Alberta oraz Fundacji Zobacz mnie!

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *