KONKURS NA PREZESA URE DO POWTÓRKI

Konkurs dla kandydatów na Prezesa URE zapewne będzie powtórzony – oświadczył rzecznik rządu Piotr Müller. Kancelaria premiera poinformowała, że w ogłoszonym w kwietniu naborze nie wyłoniono żadnego kandydata.

Ogłoszenie o naborze na stanowisko Prezesa URE Kancelaria Prezesa Rady Ministrów ogłosiła 30 kwietnia 2019 r. Termin składania kandydatur upłynął 16 maja 2019 r. Zgodnie z prawem, Prezesa URE wskazuje premier spośród kandydatów, wyłonionych w konkursie na jedną, 5-letnią kadencję.

Maiej Bando
prezes URE

2 czerwca 2019 r. upłynęła kadencja Macieja Bando na stanowisku Prezesa URE. Bando kierował URE od czerwca 2014 r. Bando nadal pełni funkcję prezesa URE, ponieważ zgodnie z Prawem Energetycznym obowiązki wykonuje do czasu powołania następcy.

Odchodzący prezes przedstawił raport „Dbamy o równowagę. Podsumowanie kadencji Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki”, który zawiera przegląd działalności Urzędu i jego szefa za ostatnie pięć lat. Jak podkreśla Prezes URE, lata kadencji 2014 ‒ 2019 to okres wielu zmian w szeroko pojmowanej energetyce nie tylko w Polsce, ale także w środowisku europejskim i gospodarczej polityce światowej. To czas, w którym zmieniła się Polska, UE, ale także rynki energii w Unii, w Polsce i na świecie. Oprócz wielu zmian legislacyjnych energetyka – a wraz z nią Regulator rynków – musiał mierzyć się z wieloma różnorodnymi wyzwaniami. W słowie wstępnym opracowania prezes Bando zaznacza, że zarówno inwestorzy, jak i odbiorcy końcowi muszą mieć poczucie stabilności i przewidywalności i tu według niego regulator ma swoją rolę do spełnienia. Jednocześnie przypomniał, że podstawowym obowiązkiem, a jednocześnie najtrudniejszym zadaniem regulatora jest równoważenie interesów miedzy przedsiębiorstwami energetycznymi a odbiorcami końcowymi.

Prezes Urzędu Regulacji Energetyki nadzoruje regulację rynku energii. Jest też centralnym organem administracji rządowej powołanym na mocy ustawy Prawo energetyczne do realizacji zadań z zakresu regulacji gospodarki paliwami i energią oraz promowania konkurencji.

Do kompetencji Prezesa URE należą m.in.: udzielanie i cofanie koncesji, zatwierdzanie i kontrolowanie stosowania taryf dla paliw gazowych, energii elektrycznej i ciepła pod względem zgodności z ustawami i przepisami wykonawczymi, w tym analizowanie i weryfikowanie kosztów przyjmowanych przez przedsiębiorstwa energetyczne jako uzasadnione do kalkulacji cen i stawek opłat w taryfach; kontrolowanie standardów jakościowych obsługi odbiorców oraz kontrolowanie na wniosek odbiorcy dotrzymania parametrów jakościowych paliw gazowych i energii elektrycznej.
Fot. Materiały IGCP, Pixabay

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *