Home Archive by category Prawy slider

Prawy slider

KRAKOWSKA ELEKTROCIEPŁOWNIA PGE EC LAUREATEM PRESTIŻOWEJ NAGRODY ZA WSPIERANIE EDUKACJI

24 maja br. w sali obrad Rady Miasta Krakowa odbyła się uroczysta Gala „Most do przyszłości”, podkreślająca znaczenie edukacji zawodowej i technicznej w kontekście edukacji i przyszłości lokalnej gospodarki. Podczas wydarzenia wręczono wyróżnienia dla firm i przedsiębiorców, aktywnie wspierających edukację uczniów krakowskich szkół zawodowych i technicznych. Wśród laureatów znalazła się krakowska elektrociepłownia PGE Energia Ciepła z Grupy PGE.

To drugi rok z rzędu, kiedy krakowska elektrociepłownia PGE Energia Ciepła została nagrodzona za prowadzone działania edukacyjne oraz wkład w promowanie i modernizację kształcenia zawodowego w Krakowie. Przyznana w tym roku nagroda „Most do przyszłości” to symboliczny wyraz wdzięczności miasta za wieloletnie działania, nakierowane na współpracę edukacji i energetyki. Wśród nich jest przede wszystkim program „Energetyczna Kariera” i szeroka oferta praktyk zawodowych oraz staży, które umożliwiają uczniom szkół średnich naukę zawodu w rzeczywistych warunkach pracy, poznanie elektrociepłowni oraz zaznajomienie się z konkretnymi stanowiskami.

Nagrodę odebrali Radosław Ilczuk, dyrektor PGE Energia Ciepła Oddział nr 1 w Krakowie oraz Anna Balcerek, zastępca dyrektora ds. personalnych w PGE Energia Ciepła.

– Przyznanie nagrody „Most do przyszłości” to dla nas duży zaszczyt oraz dowód, że nasze zaangażowanie i wkład w edukację zawodową jest widoczne w mieście i doceniane przez uczniów. Dzięki aktywnemu wsparciu szkół stawiamy solidny most pomiędzy światem edukacji i energetyki, a poprzez unikatowy program „Energetyczna Kariera” dodajemy energii uczniom już na początku ich ścieżki zawodowej  – mówił Radosław Ilczuk, dyrektor PGE Energia Ciepła Oddział nr 1 w Krakowie.

– Wyróżnienia które dziś wręczamy, noszą nazwę “Most do Przyszłości”, co jest alegorią dla roli, jaką firmy odgrywają w życiu uczniów. Firmy są jak mosty, które łączą świat szkolny z zawodowym. Dzięki Państwa wsparciu i zaangażowaniu, młodzi ludzie mają szansę przekroczyć ten most i rozpocząć swoją karierę zawodową. Pomoc w postaci oferowania praktyk zawodowych, szkoleń czy mentorstwa pozwala na rozwijanie ich umiejętności i zdobywanie cennego doświadczenia. W ten sposób budujemy most, który pozwala na swobodne przemieszczanie się między światem szkolnym a zawodowym, umożliwiając przyszłym specjalistom rozwój w dziedzinach, które ich interesują i są dla nich ważne – mówił do wyróżnionych przedsiębiorców Rafał Komarewicz, Przewodniczący Rady Miasta Krakowa.

Warto podkreślić, że laureatów wybierali dyrektorzy szkół, którzy najlepiej rozumieją potrzeby swoich uczniów i ściśle współpracują z firmami i przedsiębiorstwami. Działania krakowskiej elektrociepłowni w zakresie edukacji zostały docenione przez Zespół Szkół Energetycznych w Krakowie.

 Bardzo dziękujemy za dotychczasową współpracę i docenienie naszych działań przez dyrekcję i uczniów Zespołu Szkół Energetycznych w Krakowie. Dzięki tej współpracy rozwijamy i unowocześniamy kształcenie zawodowe w Krakowie, które obok szkolnictwa wyższego, ma największy wpływ na przygotowanie nowoczesnej kadry dla energetyki – mówiła Anna Balcerek, zastępca dyrektora ds. personalnych w PGE Energia Ciepła.

PGE Energia Ciepła, jako lider segmentu ciepłownictwo i solidny pracodawca, świadomy dynamicznych zmian na rynku pracy, aktywnie wspiera krakowską edukację zawodową, która wraz z integracją środowisk szkolnych i świata biznesu staje się kluczowym czynnikiem w budowaniu przyszłości miasta oraz lokalnej gospodarki. W tym celu od lat obejmuje patronatem profilowane klasy pierwsze w Zespole Szkół Energetycznych w Krakowie
i aktywnie towarzyszy uczniom w ich procesie edukacyjnym. Dzięki wzajemnej otwartości, zaangażowaniu oraz ścisłej współpracy corocznie wspólnie z uczniami ZSE uczestniczy w krakowskim Festiwalu Zawodów, bierze udział w Tygodniu Zawodowców, a także organizuje cykliczne warsztaty z zakresu energetyki i ciepłownictwa z udziałem nauczycieli oraz ekspertów z krakowskiej elektrociepłowni.  

Źródło: PGE EC

W ELBLĄGU CENY CIEPŁA W DÓŁ

Dobra wiadomość dla mieszkańców Elbląga korzystających z miejskiego ciepła. Od 1 maja 2023 r. ceny końcowe dla klientów za ogrzewanie obniżą się o około 9%.

Wraz z końcem kwietnia przestanie obowiązywać podwyższona cena Energi Kogeneracji (EKO, spółka Skarbu Państwa, główny wytwórca ciepła w Elblągu), która została wprowadzona na początku roku na podstawie rozporządzenia Ministra Klimatu i Środowiska dla jednostek kogeneracyjnych.

To oznacza, że ceny końcowe dla odbiorców obniżą się o 9% – mówi Andrzej Kuliński, prezes EPEC. – Zmiana ceny dotyczy zarówno ciepła, jak i zamówionej mocy cieplnej i obowiązywać będzie od 1 maja.

Ciepło w Elblągu pochodzi z dwóch źródeł – z Elektrociepłowni Elbląg zarządzanej przez Energę Kogenerację oraz z Ciepłowni Dojazdowa należącej do Elbląskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej.

Źródło: EPEC

DOFINANSOWANIA NA PROJEKTY POPRAWIAJĄCE EFEKTYWNOŚĆ ENERGETYCZNĄ

Trzy przedsięwzięcia w woj. dolnośląskim mające na celu wieloletnie uzyskiwania efektów ekologicznych w postaci zmniejszenia zużycia energii pierwotnej, wytwarzania energii elektrycznej oraz cieplnej ze źródeł odnawialnych i zmniejszenia emisji dwutlenku węgla do atmosfery – zostały dofinansowane dotacjami i pożyczkami ze środków krajowych. Wszystkie wniosą walor antysmogowy i umożliwią beneficjentom zmniejszenie kosztów eksploatacyjnych. Uzyskanie wskaźników umożliwią trzy trwałe inwestycje budowlano-termomodernizacyjne o szerokich walorach społecznych w Krzeptowie, Kudowie-Zdroju oraz Bystrzycy Kłodzkiej.

Projekt pn. Poprawa efektywności energetycznej i ekologicznej oraz termomodernizacja obiektów należących do Bystrzyckiego Centrum Zdrowia zostanie wsparty 5,8 mln zł dotacji NFOŚiGW i potrwa do końca przyszłego roku. Kwota dofinansowania będzie stanowić ok. 94 % kosztów kwalifikowanych przedsięwzięcia.

Ponad 6900 m2 powierzchni budynku szpitala i budynku technicznego zlokalizowanych przy ul. Okrzei oraz budynku przychodni przy ul. H. Sienkiewicza w Bystrzycy Kłodzkiej zostanie objętych termomodernizacją. Zakres prac obejmie ocieplenie ścian zewnętrznych w obiektach, wymianę stolarki okiennej i drzwiowej, modernizację instalacji elektrycznej, montaż pomp ciepła oraz modernizację systemu centralnego ogrzewania. Zamontowane zostaną także źródła energii opalane olejem i gazem oraz instalacje fotowoltaiczne. Liczba zainstalowanych energooszczędnych punktów świetlnych LED to 507 sztuk.

Przedsięwzięcie Gminy Kudowa-Zdrój pn. Termomodernizacja budynku Kudowskiego Centrum Kultury Sportu uzyska blisko 1,8 mln zł dotacji z NFOŚiGW i obejmie 1504 m2 powierzchni użytkowej. Kudowskie Centrum Kultury czeka gruntowny remont polegający na dociepleniu ścian zewnętrznych, dachu, stropodachu, wymianie stolarki okiennej i drzwiowej, a ponadto na wymianie i montażu głównego źródła ciepła w budynku. Zmodernizowana zostanie instalacja centralnego ogrzewania i wody użytkowej oraz instalacja wentylacji. Stopień redukcji energii dla budynku wyniesie ponad 60%.

Inwestycja Gminy Kąty Wrocławskie pn. Projekt oraz budowa zespołu szkolno-przedszkolnego w Krzeptowie prowadzona do końca sierpnia przyszłego roku, będzie wsparta pożyczką NFOŚiGW w wys. ok. 13,2 mln zł i dotacją ok. 8,8 mln zł. Do końca przyszłego roku uzyskana powierzchnia o regulowanej temperaturze powietrza w budynkach energooszczędnych sięgnie 8800 m2. Zamontowane przy nowych obiektach instalacje fotowoltaiczne pomogą wytwarzać energię elektryczną ze źródła odnawialnego. Krzeptowski ZSP zostanie wyposażony także w zdolność wytwarzania energii ze źródeł opalanych olejem i gazem.

Umowy regulujące przekazanie dofinasowań podpisali 23 maja br. w siedzibie Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu wiceprezes zarządu NFOŚiGW Artur Michalski, oraz przedstawiciele beneficjentów: Burmistrz Miasta Kudowa Zdrój Aneta Potoczna, Burmistrz Miasta i Gminy Kąty Wrocławskie Julian Żygadło, Burmistrz Bystrzycy Kłodzkiej Renata Surma, Prezes Bystrzyckiego Centrum Zdrowia Jarosław Surówka.

Na spotkaniu w Dolnośląskim Urzędzie Wojewódzkim we Wrocławiu byli obecni również wiceminister klimatu Ireneusz Zyska, wojewoda dolnośląski Jarosław Obremski, senator RP Aleksander Szwed oraz inni parlamentarzyści z regionu.

Źródło: NFOŚiGW

KONIEC SEZONU GRZEWCZEGO W KRAKOWIE

Ze względu na panujące warunki atmosferyczne oraz długoterminową prognozę pogody, Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej w Krakowie informuje, że z dniem 24 maja, kończy dostawę energii cieplnej na cele ogrzewania.

Przypomniało również, że ostateczna decyzja o zakończeniu dostawy ciepła należy do odbiorcy i jeżeli ten złoży odpowiedni wniosek, to MPEC może kontynuować dostawę ciepła na cele ogrzewania po 24 maja.

Ten sezon grzewczy rozpoczął się w Krakowie 20 września 2022. Poprzedni trwał od 20 września 2021 do 16 maja 2022 r.

Źródło: Kraków UM

MIJA 20 LAT OD URUCHOMIENIA BLOKU GAZOWO-PAROWEGO W RZESZOWSKIEJ ELEKTROCIEPŁOWNI PGE EC

Mija 20 lat od oddania do użytku bloku gazowo-parowego BGP – 100, który otworzył nowy etap działalności Elektrociepłowni PGE Energia Ciepła w Rzeszowie. Uruchomienie bloku umożliwiło wytwarzanie energii elektrycznej w wysokosprawnej kogeneracji i jednoczesną produkcję energii cieplnej i elektrycznej bezpiecznej dla środowiska.

– Przekazanie do eksploatacji bloku gazowo-parowego sprawiło, że w Rzeszowie eksploatowane jest wysokosprawne i ekologicznego źródła ciepła i energii elektrycznej, pracujące w skojarzeniu. Blok wyposażony jest w nowoczesne urządzenia spełniające surowe, krajowe oraz lokalne wymogi odnośnie jego wpływu na środowisko naturalne, a jego pracę cechuje także niski poziom hałasu. Ograniczenie technologii wytwarzania ciepła z użyciem węgla kamiennego, pozytywnie wpłynęło również na stan środowiska – powiedział Tadeusz Kępski, dyrektor PGE Energia Ciepła Oddział Elektrociepłownia w Rzeszowie.

Realizacja inwestycji rozpoczęła się w kwietniu 2001 r. przekazaniem wykonawcy terenu budowy. W grudniu 2002 r., w ramach prób ruchowych, została osiągnięta moc nominalna bloku 100 MWe, natomiast w maju 2003 r. został podpisany protokół przejęcia bloku gazowo-parowego BGP – 100 do eksploatacji. Generalnym realizatorem inwestycji było konsorcjum Lurgi Lentjes z siedzibą w Niemczech oraz Ansaldo Energia z siedzibą we Włoszech. W okresie przygotowania do realizacji inwestycji wykonano szereg analiz, w tym wielowariantową analizę techniczno-ekonomiczną, jak również zawarto długoterminowe umowy zapewaniające zbyt ciepła i energii elektrycznej oraz dostawy gazu ziemnego.

Dzięki wyborowi proekologicznej technologii wytwarzania energii elektrycznej i ciepła, wsparcia przy realizacji inwestycji podjęły się instytucje, dla których ochrona środowiska stanowi priorytet w działalności podstawowej. Dotacji finansowej udzieliły Fundacja Ekofundusz oraz Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie.

Osiągalna moc elektryczna bloku wynosi 101 MWe, natomiast cieplna 76,3 MWt. Blok zasilany jest gazem ziemnym systemowym i stanowi podstawowe źródłowy twórcze w PGE Energia Ciepła Oddział Elektrociepłownia w Rzeszowie. Eksploatacja bloku jako podstawowego źródła wytwórczego przyczynia się do znacznej poprawy warunków środowiskowych poprzez ograniczenie spalania węgla kamiennego w procesie wytwarzania ciepła, co wpływa na znaczne obniżenie emisji tlenków siarki, azotu oraz pyłów do atmosfery. Istotnym efektem ekologicznym, zastosowania jako paliwa gazu w bloku gazowo-parowym jest również ok. trzykrotne zmniejszenie ilości odpadów paleniskowych, w wyniku ograniczenia czasu pracy kotłów węglowych w wytwarzaniu ciepła, jak również znaczne zmniejszenie zużycia wody w procesach technologicznych.

Źródło: PGE EC

WE WRZEŚNI RUSZYŁ INNOWACYJNY PROJEKT DEKARBONIZACJI CIEPŁOWNI

We Wrześni, na terenie ciepłowni Veolii Zachód, powstanie zasilany paliwem biomasowym kocioł o mocy 7 MWt. W ramach modernizacji tamtejszego systemu ciepłowniczego w 2023 roku zostanie zbudowana także jednostka gazowo-olejowa o mocy 2,8 MWt.

Zmniejszenie zużycia węgla i redukcja emisji CO2, a w konsekwencji czystsze powietrze dla mieszkańców – to efekty projektu dekarbonizacji systemu ciepłowniczego we Wrześni w województwie wielkopolskim. Mieszkańcy odczują je już w 2024 roku. Po zakończeniu dwóch pierwszych etapów inwestycji blisko 60 proc. ciepła będzie produkowana w oparciu o odnawialne źródła energii oraz kotłownię gazowo-olejową. Instalacja ograniczy zużycie węgla o 5 700 ton rocznie oraz zredukuje emisję CO2 o 11 700 ton/rok.

Zainaugurowany 18 maja 2023 roku we Wrześni projekt Malachit obejmuje konwersję kotła węglowego na jednostkę opalaną biomasą. To element procesu, który będzie realizowany w wielu lokalizacjach, w których znajdują się ciepłownie Veolii.

We Wrześni, na terenie ciepłowni Veolii Zachód, powstanie zasilany paliwem biomasowym kocioł o mocy 7 MWt. W ramach modernizacji tamtejszego systemu ciepłowniczego w 2023 roku zostanie zbudowana także jednostka gazowo-olejowa o mocy 2,8 MWt.

Wymiana kotłów węglowych na opalane biomasą i gazem wpisuje się w strategię dekarbonizacji Grupy Veolia w Polsce zakładającą całkowite wyeliminowanie węgla do 2030 roku.

Od 2019 roku Veolia term realizuje wiele projektów obejmujących dekarbonizację należących do niej zakładów oraz inwestycje, których celem jest zmniejszenie emisji CO2 związanej z produkcją energii. Proces obejmuje sukcesywną wymianę kotłów węglowych, podstawowego dotychczas źródła energii. Spółki należące do grupy dywersyfikują miks paliwowy zwiększając udział gazu, biomasy i odnawialnych źródeł energii.

We Wrześni rozpoczynamy kolejną inwestycję, której celem jest dekarbonizacja lokalnego systemu ciepłowniczego. Konsekwentnie realizujemy naszą strategię odchodzenia od węgla. Zakłada ona pełną dekarbonizację do 2030 roku, a do 2050 roku osiągnięcie neutralności klimatycznej. Konsekwencją jej wdrożenia będą efektywne energetycznie i jednocześnie przyjazne środowisku instalacje ciepłownicze. Modernizacja kotła węglowego w jednostkę opalaną biomasą to jeden ze sposobów przyspieszenia tego procesu. Konwersja we Wrześni jest innowacyjnym projektem, który będziemy realizować również w innych naszych lokalizacjach  – mówi Magdalena Bezulska, prezes zarządu Veolii term.

Innowacyjny projekt dekarbonizacji źródła wytwarzania ciepła we Wrześni będzie obejmował kolejne etapy: pierwszy, którego zakończenie planowane jest na rok 2024, obejmuje konwersję kotła węglowego WR10 o mocy 10 MWt na kocioł biomasowy o mocy 7 MWt. Modernizacja przewiduje budowę magazynu z ruchomą podłogą, układu podawania biomasy, paleniska, instalacji odpylania spalin oraz systemu automatyki i sterowania, który zapewni pełną automatyzację prowadzenia jednostki oraz budowę kotłowni gazowo-olejowej o mocy 2,8 MWt. Drugi etap to budowa układu kogeneracyjnego o mocy 0,999 MWe i 1,1 MWt, który ma powstać w 2025 roku. W roku 2030 nastąpi całkowita dekarbonizacja systemu ciepłowniczego we Wrześni.

Kompleksowy projekt dekarbonizacyjny we Wrześni pozwoli nam stworzyć efektywną i czystą instalację. Już zakończenie pierwszych dwóch etapów pozwoli nam znacznie ograniczyć zużycie węgla na rzecz czystszego paliwa i odnawianych źródeł energii. Dzięki temu zredukujemy także emisję dwutlenku węgla o 11 700 ton rocznie, co da efekt podobny do posadzenia 531 tys. drzew. Istotny jest także aspekt stabilności i bezpieczeństwa energetycznego mieszkańców miasta, gdyż budowa kolejnych źródeł wielopaliwowych pozwala na dywersyfikację dostaw paliw i stopniowe uniezależnianie od zewnętrznych uwarunkowań biznesowych i geopolitycznych. W każdej z lokalizacji, gdzie prowadzimy projekty odejścia od węgla, współpracujemy z naszymi partnerami z samorządów, dzięki czemu możemy oferować rozwiązania, które w optymalny sposób odpowiadają na potrzeby mieszkańców – mówi prezes Wojciech Noga, zarządzający spółką Veolia Zachód z Grupy Veolia term.

Ostatni rok pokazał, że jedną z najważniejszych kwestii jest zapewnienie mieszkańcom bezpieczeństwa dostaw energii i ciepła, to bardzo ważne również dla samorządów. Niestabilna sytuacja geopolityczna i jej konsekwencje dla sektora energetyki powodują, że w kontekście odejścia od węgla priorytety miasta są zbieżne ze strategią Veolii. Równie istotne są kwestie środowiskowe, gdyż każdy z nas chce oddychać czystym powietrzem. Dlatego cieszę się, że rozpoczyna się projekt modernizacji ciepłowni we Wrześni, który przybliży nas do realizacji obu celów – mówi Tomasz Kałużny, burmistrz Wrześni.

Pilotażowy projekt konwersji kotłów węglowych na biomasę został wyróżniony przez Biuro Zakupów Grupy Veolia we Francji. Inwestycja we Wrześni zdobyła prestiżową nagrodę w kategorii projektów energetycznych realizowanych w ramach dekarbonizacji Grupy Veolia w Polsce.

Nasi koledzy z Francji docenili kompleksowość projektu modernizacyjnego, na który składa się budowa nowoczesnej instalacji oraz jej efekty środowiskowe w postaci oparcia o OZE, zmniejszenia zużycia węgla i ograniczenia emisji CO2, a także redukcji kosztów inwestycyjnych. Istotny jest również fakt, że wdrożenie całego projektu wiąże się z przeszkoleniem i nabyciem nowych kompetencji przez około 120 osób – mówi Magdalena Ruszniak, dyrektor ds. technicznych, członek zarządu Veolii term.

Grupa Veolia w Polsce zatrudnia 4 600 pracowników, których misją jest odnawianie zasobów świata. Prowadzi działalność w 123 miejscowościach, w 58 miastach zarządza sieciami ciepłowniczymi. Działa poprzez spółki operacyjne: Veolia Energia Polska (holding), Veolia Energia Warszawa, Veolia Energia Łódź, Veolia Energia Poznań, Veolia term, Veolia Energy Contracting Poland, Veolia Industry Polska, Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Tarnowskich Górach oraz ich spółki zależne.

Veolia term, poprzez swoje spółki zależne, jest obecna w 60 miastach w Polsce. Realizując założenia polityki zrównoważonego rozwoju Grupy Veolia w Polsce, tworzy i wdraża rozwiązania efektywne energetycznie i optymalne dla środowiska i społeczności lokalnych. Veolia term wchodzi w skład Grupy Veolia w Polsce od 2008 r.  Grupę Veolia term tworzy 6 spółek: Veolia Północ, Veolia Szczytno, Veolia Wschód, Veolia Południe, Veolia Zachód oraz Veolia term. Jest właścicielem 60 ciepłowni, 2 elektrociepłowni i 6 silników kogeneracyjnych. Dostarcza efektywne rozwiązania energetyczne dla budynków użyteczności publicznej, wspólnot i spółdzielni mieszkaniowych, obiektów przemysłowych, biurowców, centrów handlowych oraz klientów indywidualnych.

Źródło: CIRE

PIERWSZA NA ŚWIECIE INSTALACJA PRODUKCJI WODORU W ELEKTROLIZERZE ZINTEGROWANYM Z ELEKTROCIEPŁOWNIĄ

W Elblągu działa pierwsza na świecie dwukierunkowa instalacja produkcji wodoru w oparciu o ogniwa stałotlenkowe, współpracująca z blokiem biomasowym BB20 elektrociepłowni. To efekt projektu, prowadzonego od trzech lat przez Centrum Badawczo-Rozwojowe im. Faradaya z Grupy Energa oraz Instytut Maszyn Przepływowych we współpracy z Instytutem Energetyki. Rozwiązanie oparte jest na polskich patentach, technologii i know-how.

W 2022 r. wodór stanowił mniej niż 2% zużycia energii w Europie i był wykorzystywany głównie do produkcji produktów chemicznych, takich jak tworzywa sztuczne i nawozy. 96% tego wodoru było produkowane przy użyciu gazu ziemnego, co powodowało znaczne ilości emisji CO2. Komisja Europejska zaproponowała, aby do 2030 roku produkować 10 mln ton wodoru odnawialnego. Będzie on używany m.in. do napędzania pojazdów, ogrzewania ale też produkcji paliw syntetycznych.

Osiągnięcie zerowych emisji netto do 2050 r. w celu ograniczenia wzrostu temperatury na świecie do 1,5°C nadal stanowi istotne wyzwanie dla globalnego sektora energetycznego. Według raportu rocznego Międzynarodowej Agencji Energii (IEA) do 2050 r. nastąpi przejście z paliw kopalnych na źródła odnawialne: przewiduje się, że prawie 90% produkcji energii elektrycznej będzie pochodzić ze źródeł odnawialnych. Zielony wodór będzie również odgrywał kluczową rolę w dekarbonizacji.

W odpowiedzi na te wyzwania już w 2018 roku Energa (obecnie w Grupie Orlen) podjęła działania zmierzające do wsparcia produkcji wodoru w oparciu o własne, lokalne rozwiązania. Do współpracy zaproszono wiodące instytuty badawcze i naukowców, którzy przedstawili propozycje rozwiązań. Wspólnie opracowany projekt pod nazwą rSOC jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, poprzez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju w ramach Programu Operacyjnego Innowacje i Rozwój.

– Uruchomienie dwukierunkowej instalacji produkcji wodoru w Elblągu to bardzo ważne osiągnięcie w ramach projektu, który prowadzimy od trzech lat wraz z wiodącymi instytutami badawczymi. Testy instalacji potwierdziły zakładane parametry pracy, co jest szczególnie istotne w kontekście zwiększającego się zapotrzebowania na zielony wodór w Polsce oraz przez Grupę Orlen. Wyniki projektu oraz pozyskany know-how będziemy dalej wykorzystywać w ramach obecnych i przyszłych projektów wodorowych realizowanych przez naszą Grupę. – mówi Maciej Wiatrak, prezes Zarządu Centrum Badawczo-Rozwojowego im. Faradaya.

Projekt Centrum Badawczo-Rozwojowego im. Faradaya oraz Instytutu Maszyn Przepływowych PAN, zrealizowany w oparciu o technologię Instytutu Energetyki i z udziałem jego ekspertów, został zlokalizowany w Elblągu na terenie elektrociepłowni należącej do spółki Energa Kogeneracja. Instalacja współpracuje z blokiem biomasowym BB20, produkując zielony wodór. Jej unikalną cechą jest to, że może ona również działać jako ogniwo paliwowe, przetwarzając wodór na prąd elektryczny. Dlaczego jest to takie istotne? Ponieważ rozwiązanie tego typu może być używane nie tylko do produkcji wodoru, który posłuży np. do napędu samochodów czy autobusów, ale także jako magazyn energii.

– Ważnym elementem projektu jest powiązanie opracowanego systemu z rzeczywistym blokiem energetycznym, przeprowadzone analizy i badania eksperymentalne dostarczają szerokiej wiedzy o pracy bloku w warunkach współpracy z instalacją generującą wodór. Zagadnienie współpracy bloków energetycznych z systemami generacji wodoru wykorzystującymi parę z upustów turbin bloków energetycznych będzie w niedalekiej przyszłości stanowić jedno z podstawowych zagadnień z jakim spotkają się jednostki wytwórcze krajowej energetyki zawodowej. Zastosowanie opracowanego w ramach projektu systemu prowadzi do optymalizacji pracy bloku parowego. – dodaje prof. IMP PAN Marcin Lackowski, dyrektor Instytutu Maszyn Przepływowych PAN.

– Instalacja jest małoskalową demonstracją przełomowego rozwiązania jakim są stałotlenkowe ogniwa elektrochemiczne, które mogą pracować naprzemiennie w trybie elektrolizera lub ogniwa paliwowego. Instalacja pilotażowa udowadnia, że aktywa wytwórcze konwencjonalnej energetyki mogą odegrać nową rolę, jako źródła pary i energii dla elektrolizerów. Możliwość replikacji tego rozwiązania jest bardzo szeroka i z powodzeniem może być wykorzystana w instalacjach wytwarzania wodoru oraz magazynowania energii dużej mocy. Jesteśmy dumni z tego, że pierwszy obiekt tego typu powstał w oparciu o technologię i projekt Instytutu Energetyki – dodaje prof. Jakub Kupecki, Dyrektor Instytutu Energetyki.

Chociaż instalacja w Elblągu jest nieduża, ponieważ jej moc wynosi 10 kW, to jej uruchomienie było ważnym kamieniem milowym dla rozwoju technologii wodorowych w kraju. Zapotrzebowanie na tego typu instalacje będzie w najbliższych latach gwałtownie rosnąć, a takie projekty jak RSOC są jedną z dróg dla rozwoju produkcji wodoru.

Rozwój infrastruktury związanej z wodorem jest jednym z priorytetowych obszarów rozwojowych Grupy ORLEN i jednocześnie ważnym elementem zaktualizowanej strategii ORLEN2030. Na rozwój produkcji wodoru w technologiach nisko i zero emisyjnych Grupa ORLEN planuje przeznaczyć niemal 7,5 mld zł. Do 2030 roku ORLEN chce udostępnić łącznie ponad 100 stacji tankowania wodoru dla transportu drogowego i kolejowego.

Bielsko-Biała, Gorzów Wielkopolski, Kraków, Piła i Warszawa to miasta, w których w połowie 2025 roku zostaną oddane do użytku kolejne, ogólnodostępne stacje tankowania wodoru. PKN ORLEN i Europejska Agencja Wykonawcza ds. Klimatu, Środowiska i Infrastruktury (CINEA) podpisały umowę dotyczącą bezzwrotnego dofinansowania budowy tych obiektów. Chodzi o ponad 60 mln zł przyznanych w ramach unijnego programu CEF Transport Alternative Fuels Infrastructure Facility.

PKN Orlen uruchomił pierwszy w Polsce program edukacyjny dotyczący wodoru, skierowany do studentów i absolwentów uczelni wyższych. Do udziału w Akademii Wodorowej zostało zaproszonych 30 uczestników, którzy będą zdobywać wiedzę i praktyczne umiejętności w dziedzinie produkcji wodoru i jego wykorzystania m.in. jako paliwa transportowego. Głównym celem Akademii jest szkolenie i rozwój kadr wyspecjalizowanych w technologiach wodorowych oraz ich praktycznym wykorzystaniu w biznesie.

Akademia Wodorowa to inicjatywa, która powstała w ramach Mazowieckiej Doliny Wodorowej – programu, który ma pomóc w realizacji projektów badawczo-rozwojowych dotyczących wodoru, kształcenie wyspecjalizowanych kadr i działań wspierających procesy regulacyjne. Organizatorem Akademii Wodorowej jest PKN Orlen, a partnerami są m.in. przedstawiciele przemysłu motoryzacyjnego, tacy jak Toyota, czy kolejowego – PESA Bydgoszcz oraz uczelnie wyższe: Politechnika Łódzka, Politechnika Warszawska, Politechnika Gdańska i Centrum Badawcze PAN – Konwersja Energii i Źródła Odnawialne.

Źródło: Energa

ENERGIA GEOTERMALNA – KOLEJNY CYKL DZIAŁAŃ SZKOLENIOWYCH W POLSCE

Szkolenia przeprowadzone przez Instytut Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią PAN (IGSMiE PAN) oraz Krajową Agencję Energii Islandii (NEA) składały się z wykładów zorganizowanych w Warszawie oraz wizyt technicznych w geotermalnych instalacjach w Mszczonowie i we Wręczy (woj. mazowieckie). Analogiczne działania miały miejsce w maju ubiegłego roku.

W konferencji szkoleniowej opartej ma ww. dwóch filarach organizacyjnych uczestniczyło ponad 80 osób – beneficjentów rządowych programów wsparcia geotermii, przedstawicieli przedsiębiorstw ciepłowniczych, samorządów różnych szczebli, firm i agencji energetycznych, służb geologicznych, uczelni wyższych i studentów kierunków związanych z OZE, firm konsultingowych i usługowych, sektora budownictwa mieszkaniowego, Ministerstwa Klimatu i Środowiska, Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej  i oraz innych zainteresowanych.

Trzydniowe wydarzenie było elementem projektu dofinansowanego ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego w ramach Programu Środowisko, Energia i Zmiany Klimatu, który rozpoczął się w październiku 2020 r. a będzie kontynuowany do kwietnia 2024 r.

Program obejmował szerokie spektrum tematyczne związane z ciepłownictwem geotermalnym prezentowane przez wykładowców – specjalistów z NEA, IGSMiE PAN, a także przedstawicieli Ministerstwa Klimatu i Środowiska, Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (operatorów Programu MF EOG Środowisko, Energia i Zmiany Klimatu) oraz zaproszonych ekspertów.

Podczas wizyt technicznych uczestnicy szkoleń mieli okazję zobaczyć ciepłownię geotermalną w Mszczonowie gdzie zwiedzali otwory: Mszczonów IG-1 – pracujący od ponad 20 lat oraz Mszczonów GT-1 – nowy otwór kompleksu ukończony na początku 2023 r., a także Centrum nurkowe Deepspot, które jest jednym z najgłębszych obiektów tego typu na świecie. Zapoznali się również z wybranymi instalacjami technologicznymi Suntago Park of Poland we Wręczy. Z uczestnikami szkolenia spotkał się burmistrz Mszczonowa, wiceburmistrz Sochaczewa, gdzie prowadzony jest projekt włączenia energii geotermalnej do sieci centralnego ogrzewania, oraz prezes Geotermii Mazowieckiej S.A.

O tym jak ważne jest Budowanie zdolności kluczowych zainteresowanych stron w dziedzinie energii geotermalnej świadczy fakt zaangażowania przedstawicieli rządu i wielu instytucji wspierających inwestycje i inicjatywy rozwoju geotermii w Polsce. Podczas szkolenia obecni byli: wiceprezes zarządu Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, przedstawiciele Głównego Geologa Kraju i kierownictwo kilku departamentów Ministerstwa Klimatu i Środowiska, a także wiceminister spraw zagranicznych. Gościem specjalnym był ambasador Islandii w Polsce, który wskazał m.in. na możliwości i oczekiwania, jakie Islandia (która jest jednym z Państw – Darczyńców MF EOG) oraz Polska wiążą z geotermią.

Polskie instalacje i zastosowane w nich rozwiązania spotkały się z zainteresowaniem i uznaniem specjalistów z Islandii, którzy zaprosili przedstawicieli z Polski na wizytę studyjną, która zaplanowana jest jesienią tego roku. Uczestnicy projektu EOG KeyGeothermal będą mieli możliwość zobaczenia  przykładów ciepłownictwa geotermalnego oraz innych wybranych zastosowań geotermii na Islandii, oraz aspektów związanych z rolą państwa, znaczeniem dla lokalnych społeczności, rozwoju gospodarczego, łagodzenia zmian klimatycznych.

Źródło: NFOŚiGW

WARSZTATY DLA WYKONAWCÓW

Zorganizowane już piąty raz, Warsztaty dla wykonawców, odbyły się 16 maja na Stadionie PGE Narodowym oraz równolegle w formule online. Wykonawcy i podwykonawcy, zainteresowani współpracą z PGE Energia Ciepła, poznali plany inwestycyjne i zakupowe oraz zasady prowadzenia postępowań przetargowych w spółce. W warsztatach wzięło udział ponad 400 osób.

Warsztaty dla wykonawców z PGE Energia Ciepła organizowane są corocznie od 2019 roku. Każda edycja cieszy się popularnością wśród przedstawicieli branży energetycznej i okołoenergetycznej, a z roku na rok zgłasza się coraz więcej firm z branży budowlanej oraz innych, zainteresowanych współpracą. Warsztaty to okazja do zapoznania się z planami inwestycyjnymi spółki, z prowadzonymi przetargami, a co najważniejsze zasadami i wewnętrznymi procedurami postępowań przetargowych Grupy PGE. 

– Dzięki organizowanym przez nas warsztatom budujemy wzajemne zaufanie z naszymi partnerami biznesowymi. Dzięki wymianie informacji oraz transparentnemu podejściu do wyboru wykonawców i późniejszej współpracy, budujemy konkurencyjność postępowań. Takie podejście skutkuje obopólnymi korzyściami. – mówi Maciej Jankiewicz, prezes zarządu PGE Energia Ciepła. – PGE Energia Ciepła realizuje obecnie 11 projektów inwestycyjnych o wartości ponad 5 mld zł, w 9 miastach Polski. Kolejnych 15 projektów jest w fazie projektowej. Są to kolejne miliardy złotych przeznaczane na rozwój i transformację ciepłownictwa w Polsce. Działając rzetelnie i według najwyższych standardów, w oparciu o wewnętrzne procedury Grupy PGE oraz zapisy Prawa o zamówieniach publicznych, wybieramy najlepszych wykonawców w planowanych przez nas projektach inwestycyjnych – podkreśla Maciej Jankiewicz.

Uczestnicy warsztatów mogli także zadać pytania ekspertom spółki z zakresu funkcjonowania systemu zakupowego Grupy PGE, zasad BHP i Compliance. Interesujące dla wielu słuchaczy okazały się informacje w temacie optymalizacji produkcji, inżynierii oraz projektów inwestycyjnych, a także prawnych aspektów realizacji umów. 

– To sukces, że Warsztaty dla wykonawców cieszą się tak dużym zainteresowaniem. Ambicją PGE Energia Ciepła jest rozwój nowoczesnego ciepłownictwa w Polsce. Zgodnie z przyjętym Planem Dekarbonizacji od 2030 roku 100% źródeł energii w PGE Energia Ciepła ma być nisko lub zeroemisyjnych. To dla naszej spółki ogromne wyzwanie. Dlatego komunikacja i zarządzanie relacjami z naszymi partnerami biznesowymi są kluczowe w procesach przetargowych – mówi Maciej Jankiewicz, prezes zarządu PGE Energia Ciepła.

Warsztaty dla wykonawców z PGE Energia Ciepła organizowane są od 2019 roku. Każda edycja cieszy się popularnością wśród przedstawicieli branży energetycznej i okołoenergetycznej, a z roku na rok zgłasza się coraz więcej firm z branży budowlanej. 

PGE Energia Ciepła rocznie prowadzi ok. 1500 postępowań przetargowych. W fazie realizacji są obecnie projekty inwestycyjne, związane z budową nowych kogeneracyjnych źródeł gazowych, m.in. w Bydgoszczy, Kielcach, Zgierzu i w Siechnicach. W fazie przygotowania do realizacji są kolejne projekty kogeneracyjne oraz ciepłownicze, wykorzystujące paliwa gazowe, m.in. w Gdyni, Gdańsku, Krakowie oraz Rzeszowie.

NOWE INWESTYCJE DLA MIESZKAŃCÓW DZIĘKI LAUREATOM PROGRAMU PGE TORUŃ

PGE Toruń, spółka PGE Energia Ciepła z Grupy PGE, rozstrzygnęła konkurs „Program wsparcia społeczności lokalnej – mieszkańców/ użytkowników budynków, przyłączanych do sieci ciepłowniczej i korzystających z usług okołociepłowniczych PGE Toruń”. Przekazane nagrody w kwocie 60 tysięcy złotych, przeznaczone zostaną przez laureatów na realizację projektów dla mieszkańców. 

Program realizowany jest przez PGE Toruń już od 2012 roku. Jego celem jest wsparcie prospołeczne mieszkańców i użytkowników budynków przyłączanych do sieci ciepłowniczej na rynku pierwotnym i wtórnym dla uzyskania efektów w zakresie poprawy jakości powietrza i efektywności energetycznej budynków oraz korzystających z dodatkowych usług związanych z ciepłem. Rozstrzygnięcie programu dotyczyło przyłączonych budynków i zakupionych usług w 2022 roku.

– Od 11 lat  wspieramy naszych odbiorców, poprzez nagradzanie laureatów, którzy podjęli decyzje o wyborze ciepła sieciowego, poprawiając w ten sposób efektywność energetyczną. PGE Toruń w ciągu trwania wszystkich edycji programu przekazała laureatom blisko 1,1 mln złotych. Te pieniądze w całości zostały przeznaczone na udogodnienia dla mieszkańców, np. budowę placów zabaw i siłowni zewnętrznych, stworzenie ścieżek, czy założenie osiedlowych zieleni – podsumowuje Robert Kowalski, prezes zarządu PGE Toruń.

W tym roku pula nagród trafiła do czterech laureatów: Murapol Real Estate S.A. – za największe przyłączanie na rynku pierwotnym (przyłączanie nowo wybudowanych budynków), Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej za największe przyłączanie na rynku wtórnym (zmiana w istniejącychbudynkach źródła ciepła na ciepło sieciowe), Młodzieżowej Spółdzielni Mieszkaniowej oraz Spółdzielni Mieszkaniowej Metalchem za zakup dodatkowych usług, wspomagających zarządzanie ciepłem w budynkach. Jedną z zakupionych usług była telemetria czyli zdalne monitorowanie pracy węzłów cieplnych, która pozwoliła klientom na bieżące sprawdzanie poziomu zużycia ciepła czy parametrów dostawy. Dzięki monitoringowi możliwe było oszczędzanie – ograniczenie zużycia ciepła w tych obiektach. Nagrody finansowe laureaci przeznaczą na realizację projektów dla mieszkańców. 

– ZGM gospodaruje całym mieszkaniowym zasobem Gminy Toruń, natomiast w ramach współpracy z PGE Toruń zapewniamy mieszkańcom gminnych budynków ogrzewanie i podgrzanie wody. W ubiegłym roku kolejne nasze budynki na Bydgoskim Przedmieściu i w okolicach Starówki zmieniły źródło ciepła na ciepło sieciowe. I cieszy nas to, że mieszkańcy przyłączonych budynków będą mieli dodatkowe korzyści, w postaci udogodnień lub zagospodarowania infrastruktury przy nieruchomościach, które sfinansujemy z otrzymanej nagrody – mówi Monika Mikulska, dyrektor ZGM w Toruniu, jednego z tegorocznych laureatów programu PGE Toruń.

W ramach otrzymanych nagród laureaci ostatnich edycji programów PGE Toruń wykonali m.in: plac zabaw na osiedlu Botanika przy ul. Strobanda (PHU Lem-Bud – nagroda w 2022 roku), plac zabaw przy ul. Fałata (Gmina Miasta Toruń – nagroda za 2020 r.), plac zabaw na terenie Szpitala Dziecięcego (Wojewódzki Szpital Zespolony im. Rydygiera w Toruniu – nagroda za 2019 r.), ławki dla kobiet karmiących na terenie Torunia, siłownię zewnętrzną i plac zabaw „Mogę być sprawny bo ćwiczę” na terenie Zespołu Szkół nr 6 (Gmina Miasta Toruń – nagrody za 2018 i 2016 r.), place zabaw (Budlex Sp. z o.o., nagroda za 2019 rok); mural na ścianie budynku wielorodzinnego (Toruńskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. – nagroda za 2018 r.), siłownię zewnętrzną na terenie Osiedla JAR (PUH LEM – BUD Sp. z o.o – nagroda za 2018 r.), windę dla osób niepełnosprawnych w jednym z domów studenckich (UMK – nagroda za 2012 r.).