Home Archive by category Prawy slider

Prawy slider

ZIELONA WODA POMAGA SPRAWDZIĆ SZCZELNOŚĆ SIECI

Barwienie wody w sieci ciepłowniczej to powszechna praktyka stosowana w przedsiębiorstwach ciepłowniczych w celu sprawdzenia szczelności instalacji. Zazwyczaj mieszkańcy nie zdają sobie sprawy z tego, że w rurach grzewczych płynie zielona woda. Czasami jednak “wypływa” ona na powierzchnię.

Taką sytuację można było zaobserwować w ostatnich dniach w Elblągu. Elbląskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej zabarwiło wodę, aby sprawdzić, czy w jakimś miejscu sieci nie występuje wyciek. W środę 3 sierpnia pracownicy EPEC prowadzili prace naprawcze sieci ciepłowniczej, które wymagały spuszczenia wody z sieci ciepłowniczej do kanalizacji burzowej. To spowodowało, że w zbiorniku przy ul. Grażyny pojawiła się zielona woda.

Barwienie wody przeprowadzamy co dwa, trzy miesiące – mówi Artur Szkudlarek, koordynator Zespołu ds. Sieci i Węzłów w EPEC. – Jest to całkowicie bezpieczne dla środowiska, ludzi i zwierząt oraz nie wpływa negatywnie na pracę urządzeń. W tym procesie stosujemy barwnik fluoresceina, czyli sól sodową rozpuszczalną w wodzie.

Fluoresceina jest substancją powszechnie stosowaną przez przedsiębiorstwa ciepłownicze do sprawdzania szczelności instalacji przesyłowych. Wykorzystywana jest również w diagnostyce medycznej czy kryminalistycznej. Jej wodny roztwór przybiera zielono-żółty kolor. Zabarwiona woda jest bezpieczna dla środowiska, nie należy jej jednak używać do celów spożywczych – przeznaczona jest do celów przemysłowych.

Źródło: EPEC Elbląg

PGE TORUŃ ZACHĘCA DO OSZCZĘDZANIA CIEPŁA I ENERGII

PGE Toruń, spółka należąca do PGE Energia Ciepła z Grupy PGE, przygotowała dla klientów usługi, które poprawiając efektywność energetyczną budynku, pozwolą oszczędzić ciepło. W obecnej sytuacji na rynku paliw kwestia optymalnego zarządzania ciepłem w budynkach ma szczególne znaczenie. Nowe usługi dostępne są od 1 sierpnia br. dla zarządców budynków mieszkaniowych, oświatowych, służby zdrowia i budynków użyteczności publicznej.

PGE Toruń od lat doradza i wspiera klientów w działaniach związanych z poprawą efektywności energetycznej. Uzyskanie korzystnego poziomu efektywności energetycznej budynku zależy zarówno od rodzaju źródła ogrzewania, jak i szeregu działań prowadzonych przez odbiorców ciepła i polegających na wprowadzeniu efektywnych usprawnień (np. termomodernizacje, wymiany okien i drzwi w budynkach na energooszczędne), w wyniku których obniża się zużycie energii i dzięki  temu koszty eksploatacyjne.

PGE Toruń i PGE Energia Ciepła od kilku lat prowadzą kampanie edukacyjne pokazujące proste sposoby na zarządzanie ciepłem w domu, pomagające obniżyć zużycie ciepła. W nadchodzącym sezonie jesienno-zimowym również planowana jest szeroka kampania informacyjna zachęcająca  mieszkańców do oszczędzania ciepła i energii.

– Efektywność energetyczna jest równoznaczna z oszczędzaniem energii. To z kolei oznacza niższe koszty i mniejszy wpływ na środowisko. Obecnie oszczędzanie i optymalne zarządzanie energią ma dodatkowy aspekt – bo pośrednio wpływa na bezpieczeństwo energetyczne. Niestabilne ceny paliw i ich dostępność, a także wysokie koszty zakupu uprawnień do emisji dwutlenku węgla powodują, że musimy zacząć oszczędzać energię i ciepło, zmieniając również swoje dotychczasowe nawyki w okresie jesienno-zimowym na przykład obniżając o 2-3 stopnie temperaturę w naszych mieszkaniach czy ograniczając ogrzewanie w częściach wspólnych jak korytarze, piwnice – mówi Robert Kowalski, prezes zarządu PGE Toruń.

W Toruniu system ciepłowniczy jest efektywny energetycznie dzięki produkcji ciepła w kogeneracyjnej elektrociepłowni gazowej, a wprowadzone nowe usługi PGE Toruń mają pomóc odbiorcom zwiększyć efektywność energetyczną budynków.

– Administratorzy budynków mieszkaniowych, szkół, przedszkoli, żłóbków czy szpitali decydujący się na te usługi otrzymają diagnozę obiektów pod kątem zużycia i kosztów mediów, wpływu na środowisko. Wskażemy jakie działania należy podjąć, aby poprawić efektywność budynku i oszczędzić energię, a tym samym  zmniejszyć koszty – dodaje prezes Robert Kowalski.

Dwie z nowych usług (MyHeat, MyEnergy) wprowadzone od sierpnia  pozwolą na: oszacowanie wielkości i kosztów zużycia ciepła i innych mediów oraz wskażą miejsca w budynkach, które wymagają poprawy efektywności.  Usługa MyHeat skupia się na analizie wyłącznie zużycia i kosztów ciepła na cele ogrzewania, ciepłej wody, wentylacji, natomiast MyEnergy ma szerszy zakres, bo dotyczy również analizy innych mediów: ciepła, energii elektrycznej, gazu i wody. Trzecia usługa, poprzez modyfikację oprogramowania sterującego w węźle cieplnym, pozwoli na przykład obniżyć parametry (temperaturę) centralnego ogrzewania i ciepłej wody, co pozwoli administratorom budynków optymalniej zarządzać, oszczędzić ciepło oraz obniżyć koszty.

Przyłączenie budynku do sieci ciepłowniczej to jedna z najskuteczniejszych metod poprawy efektywności energetycznej budynków oraz zapobiegania emisji zanieczyszczeń pochodzących z indywidualnych kotłowni. PGE Toruń od wielu lat wspiera decyzje klientów, którzy chcą zmienić swoje dotychczasowe ogrzewanie na ciepło sieciowe, udzielając dofinansowania w ramach dwóch programów wsparcia: „Programu wsparcia  likwidacji niskiej emisji na obszarze Torunia” oraz „Programu wsparcia w przyłączeniu budynków do sieci ciepłowniczej w celu poprawy ich efektywności energetycznej”. Zasady wsparcia określają Regulaminy dostępne na stronie internetowej PGE Toruń.

Źródło: PGE EC

KRAKÓW PRZECIWNY ZMIANOM W UCHWALE ANTYSMOGOWEJ

Zarząd Województwa Małopolskiego podjął decyzję o przekazaniu do konsultacji społecznych projektu uchwały o przesunięciu terminu trwania okresu przejściowego dla konieczności modernizacji kotłów bezklasowych, tzw. kopciuchów, na terenie Małopolski. Miasto Kraków konsekwentnie podtrzymuje stanowisko, że obowiązująca aktualnie uchwała antysmogowa dla Krakowa i Małopolski musi pozostać bez zmian.

Zarówno prezydent Krakowa Jacek Majchrowski, jak i Rada Miasta Krakowa apelowali w ostatnich miesiącach o to, aby nie wprowadzać zmian w przepisach regulujących użytkowanie urządzeń grzewczych i stosowanie określonych paliw stałych.

Wprowadzenie uchwał antysmogowych dla Krakowa i Małopolski było poprzedzone licznymi konsultacjami z mieszkańcami. Przyjęte rozwiązania są więc formą umowy społecznej, rodzajem konsensusu, który został wypracowany dzięki zaangażowaniu mieszkańców, aktywistów, samorządowców i organizacji społecznych. Wszystkim nam powinno teraz zależeć na tym, aby działania na rzecz czystego powietrza były kontynuowane.

Ostatnie badania naukowców z Akademii Górniczo Hutniczej, które  zostały opublikowane w czasopiśmie „Scientific Reports”, wskazują ponadto, że niekorzystne położenie Krakowa sprawia, że miasto jest podatne na akumulację zanieczyszczeń powietrza, które w znacznym stopniu napływają z sąsiednich gmin.

Proponowane zmiany w wydłużaniu procesu wymiany pieców o wysokich parametrach emisyjnych mogą jedynie spowodować mniejsze zainteresowanie wymianą bezklasowych kotłów wśród mieszkańców województwa małopolskiego i tym samym wpłynąć na pogorszenie się jakości powietrza w kolejnych latach.

 – Decyzja Zarządu Województwa Małopolskiego o ewentualnej zmianie przepisów dotyczących wymiany palenisk w Małopolsce to bardzo zła wiadomość zarówno dla krakowian, jak i dla mieszkańców Małopolski. Chcemy czystego powietrza, tymczasem przedłużenie możliwości spalania paliw stałych w najgorszej jakości piecach będzie nas narażało na wdychanie bardzo często szkodliwych dla zdrowia i rakotwórczych substancji – mówi Paweł Ścigalski, pełnomocnik prezydenta Krakowa ds. jakości powietrza.

Źródło: UM Kraków 

VEOLIA ENERGIA WARSZAWA WSPIERA ZIELONY FUNDUSZ

Spółka Veolia Energia Warszawa została kolejnym partnerem Zielonego Funduszu dla Warszawy. Dzięki tej współpracy na Targówku pojawi się 540 przepięknych krzewów.

Jesienią, w rejonie skrzyżowania ulic Radzymińskiej i Rozwadowskiego, na terenie o powierzchni 180 mkw. zostanie posadzony dereń biały, rozłogowy i świdwa. Miejsce nasadzeń krzewów zostało wybrane nieprzypadkowo, właśnie tu przebiega naziemny fragment sieci ciepłowniczej. Nowa zieleń ma zasłonić instalację i poprawić estetykę otoczenia.

Krzewy, które posadzimy nie tylko poprawią estetykę otoczenia, ale kwitnąc, przyciągną mnóstwo zapylaczy. Dzięki takim działaniom zwiększamy w mieście przestrzeń biologicznie czynną, łagodząc tym samym skutki zmian klimatu – mówi Magdalena Młochowska, dyrektor koordynator ds. zielonej Warszawy.

Tak jak wybór miejsca, równie starannie przemyślany był dobór roślin do nasadzenia. Przystępując do projektu kierowaliśmy się przede wszystkim funkcjonalnością zieleni. Wybrane krzewy świetnie znoszą zanieczyszczenie powietrza, są mrozoodporne i mało wymagające w pielęgnacji. Dodatkowo pełnią bardzo ważną funkcję: poprawiają jakość powietrza – mówi Aleksandra Żurada, dyrektor Komunikacji Veolii Energii Warszawa.

Projekt nasadzeń jest jednym z wielu działań realizowanych przez Veolię Energia Warszawa wspólnie z miastem na rzecz ochrony środowiska naturalnego i w ramach walki o czyste powietrze w stolicy. Dzięki programowi antysmogowemu, na przestrzeni ostatnich kilku lat udało się zmniejszyć emisję dwutlenku węgla o 62,6 tys. ton, dwutlenku siarki o 34 proc. i tlenku azotu o 23 proc.

Veolia Energia Warszawa zarządza stołeczną siecią ciepłowniczą o długości 1800 km. To jedna z największych takich sieci w Unii Europejskiej. Większość rur ciepłowniczych zlokalizowana jest prawie metr pod ziemią, na powierzchni znajduje się tylko około 30 km. Jeden z takich naziemnych odcinków znajduje się właśnie nad ul. Radzymińską oraz w pasie zieleni wzdłuż ulic Radzymińskiej i Rozwadowskiego.

Obecnie w ramach Zielonego Funduszu dla Warszawy udało się pozyskać kilkunastu partnerów. Za realizację projektów odpowiada Zarząd Zieleni m.st. Warszawy.

Źródło: UM Warszawa

SZPITAL WE WŁOSZCZOWIE PRZEJDZIE TERMOMODERNIZACJĘ

NFOŚiGW przekaże 21 mln zł dotacji Zespołowi Opieki Zdrowotnej we Włoszczowie – Szpitalowi Powiatowemu im. Jana Pawła II – na realizację projektu kompleksowej termomodernizacji 8 budynków zlokalizowanych przy ul. Żeromskiego 28. Inwestycji ma na celu rozwiązanie kluczowego problemu wynikającego z obecnego stanu infrastruktury beneficjenta, tj. niskiej efektywności energetycznej obiektów.

Całkowity koszt przedsięwzięcia sięgnie niewiele więcej niż dotacja, bo 22,1 mln zł.

Projekt otrzyma także pożyczkę z WFOŚiGW w Kielcach – 1,1 ml zł, a ok. 22 tys. zł wkładu zagwarantuje włoszczowski ZOZ. Przewidziany termin ukończenia inwestycji to czerwiec 2024 r.

Umowa przekazania dotacji została podpisana 3 sierpnia br. w Warszawie przez Wiceprezesa Zarządu NFOŚiGW Sławomira Mazurka oraz Dyrektora ZOZ we Włoszczowie – Szpitala Powiatowego im. Jana Pawła II Rafała Krupę. W uroczystości wzięli udział Poseł na Sejm RP Bartłomiej Dorywalski, Starosta Włoszczowski Dariusz Czechowski, oraz Zastępca Dyrektora Departamentu Transformacji Energetyki w NFOŚiGW i koordynator projektu Joanna Jaworek.

W ramach projektu 15,7 tys. m2 powierzchni budynków zostanie objętych termomodernizacją.


W obiektach zaplanowano m.in. ocieplenie przegród zewnętrznych, wymianę stolarki okiennej i drzwiowej, modernizację oświetlenia, modernizację instalacji c.o. i c.w.u., oraz sieci ciepłowniczych, a także systemu wentylacji. Zamontowana zostanie instalacja fotowoltaiczna i pompa ciepła. Nastąpi też wdrożenie zintegrowanego systemu zarządzania wszystkimi instalacjami – c.o., c.w.u., PV, wentylacji i klimatyzacji.

Termo-remontem objętych zostanie osiem budynków należących do szpitala – tj. budynek główny, hydrofornia, kotłownia, magazyn odpadów, portiernia, prosektorium, tlenownia oraz warsztaty.

Efekty ekologiczne inwestycji zostaną uzyskane już pod koniec 2025 r. Będzie to zmniejszenie zużycia energii pierwotnej w budynkach publicznych – o 3 808,74 GJ/rok oraz redukcja emisji dwutlenku węgla do atmosfery – o ponad 975 ton/rok. Ponadto Ilość wytworzonej energii elektrycznej ze źródeł odnawialnych sięgnie powyżej 127,12 MWh/rok, a ciepła ze źródeł odnawialnych blisko 1245 GJ/rok.

Źródło: NFOŚiGW

EPEC: PODSUMOWANIE MODERNIZACJI CIEPŁOWNI DOJAZDOWA W PIERWSZYM PÓŁROCZU 2022 R.

Trwają prace w Ciepłowni Dojazdowa należącej o Elbląskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej. Obejmują one dwa kierunki działań: budowę nowego układu wysokosprawnej kogeneracji oraz modernizację istniejącej instalacji. Zaawansowanie prac modernizacyjnych w pierwszym półroczu 2022 r. wyniosło 65%. Nakłady na tę inwestycję w tym roku wyniosą prawie 3 mln zł.

W pierwszej połowie br. w Ciepłowni Dojazdowa przeprowadzono głównie wymiany lub remont urządzeń. Celem prac jest utrzymanie ciepłowni w dobrym stanie technicznym. W tym czasie wykonano:

  • Wymianę podgrzewaczy dwóch kotłów WR10 oraz drugiego ciągu kotła WR5.
  • Zainstalowanie nowego układu sterowania, co pozwoliło spółce na wyjście z systemu EU ETS.
  • Wyłoniono także wykonawcę kapitalnego remontu dwóch sprężarek powietrza – realizacja tego zadania zaplanowana jest na lipiec br.

Koszty tych prac modernizacyjnych wyniosły niemal 1,8 mln zł.

Prace zgodnie z harmonogramem

W trakcie realizacji są kolejne prace obejmujące m.in. wymianę podgrzewacza kotła WR5, remont przenośników nawęglania, wymianę dwóch przenośników układu odżużlania. Spółka wykona przegląd serwisowy instalacji odprowadzania spalin i dokona ewentualnych napraw. Modernizacja obejmie układ mechanicznego czyszczenia pęczków konwekcyjnych dla wszystkich kotłów. Ciepłownia wyposażona zostanie w nową ładowarkę kotłową – wyłoniono już dostawcę sprzętu, a termin realizacji wyznaczony został na pierwszy kwartał 2023 r.

Idziemy zgodnie z harmonogramem. Do końca roku 2022 planujemy zmodernizować i wyremontować 75% całej infrastruktury Ciepłowni Dojazdowa. W roku 2023 planujemy dalsze prace remontowo-inwestycyjne, które w 90% pozwolą odtworzyć infrastrukturę całej ciepłowni węglowej – mówi Andrzej Kuliński, prezes Elbląskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej. – Kładziemy na to duży nacisk, ponieważ efektywność źródła ciepła, jest bardzo istotna w obliczu sytuacji na rynku ciepłowniczym i rosnących cen. Co ważne, modernizacja istniejącej ciepłowni spowoduje, że będzie ona bezproblemowo pracować co najmniej do 2030 r.

Kogeneracja w EPEC

Modernizacja Ciepłowni Dojazdowa jest częścią projektu “Kogeneracja”, którego celem jest budowa nowego źródła kogeneracyjnego wykorzystującego gaz ziemny. Działania wpisują się w cele strategiczne EPEC do roku 2025. Koncepcja elbląskiej spółki zakłada produkcję energii elektrycznej i cieplnej w procesie skojarzonej kogeneracji opartej na trzech silnikach gazowych o łącznej mocy elektrycznej ok. 13,5 MW i łącznej mocy cieplnej – 14,4 MW. Inwestycja obejmuje także budowę magazynu ciepła opartego o zasobnik wodny o pojemności do ok. 1 500 m3.

Całe przedsięwzięcie jest realizowane przez Elbląskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej na terenie ciepłowni przy ul. Dojazdowej w Elblągu. Budowa układu wysokosprawnej kogeneracji ma się zakończyć w drugim kwartale roku 2025. Realizacja projektu umożliwi poprawę efektywności energetycznej, ekologicznej oraz ekonomicznej EPEC. Na potrzeby realizacji tej inwestycji firma uzyskała decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach.

Sieć ciepłownicza w Elblągu

Na elbląski system ciepłowniczy składa się kilka elementów: źródła ciepła, sieci ciepłownicze, węzły cieplne w budynkach, rozdzielnie cieplne oraz instalacje wewnętrzne centralnego ogrzewania w podłączonych budynkach. Zasilany jest on z dwóch źródeł ciepła: Ciepłowni Dojazdowa (EPEC) oraz Elektrociepłowni Energa Kogeneracja. Zasilanie miasta w ciepło odbywa się poprzez dwie główne sieci magistralne: Północ i Wschód.

Sieć ciepłownicza Elbląga to blisko 200 km rurociągów oraz ponad 2000 węzłów ciepłowniczych ze zdalnym odczytem zużycia. 56% sieci to sieć preizolowana pozwalająca zapobiegać nadmiernym stratom ciepła sieciowego. EPEC dostarcza ciepło do 70% budynków w Elblągu.

W ostatnich ośmiu latach EPEC przeznaczył ponad 100 mln złotych na modernizację sieci i ciepłowni, która spełnia wszelkie rygorystyczne wymogi środowiskowe. Spółka angażuje się w programy, które uwzględniają dofinansowanie likwidowanych kotłów niskoemisyjnych tzw. „kopciuchów”. Przedsiębiorstwo jest także otwarte na programy mające szerszy zasięg np. Europejski Zielony Ład lub Fit For 55. Działania i plany strategiczne spółki do 2025 roku zmierzają do ograniczenia emisji gazów cieplarnianych oraz do osiągnięcia neutralności energetycznej do 2050 r.

Źródło: EPEC Elbląg

TAURON ZAPEWNI CIEPŁO W CIESZYNIE

Zapewnienie dostaw ciepła dla mieszkańców Cieszyna w najbliższym sezonie grzewczym to priorytet  porozumienia zawartego pomiędzy TAURON Ciepło a samorządem. W przyszłości planowane jest włącznie Energetyki Cieszyńskiej w struktury Grupy TAURON, po wypełnieniu przez samorząd zapisów porozumienia.

Porozumienie określa ścieżkę wyjścia z sytuacji, w jakiej znalazła się spółka, w tym opisuje ruchy, które musi wykonać samorząd – w tym Rada Miejska – aby przeprowadzić koniecznie zmiany w spółce Energetyka Cieszyńska. Pod dokumentem podpisy złożyli Gabriela Staszkiewicz, burmistrz miasta Cieszyna oraz Marcin Staniszewski, prezes TAURON Ciepło.

– Kluczowym zadaniem zawartego dziś porozumienia z cieszyńskim samorządem jest zabezpieczenie dostaw paliwa węglowego do Energetyki Cieszyńskiej, co uwarunkowane jest przygotowaniem oraz wdrożeniem działań w celu przywrócenia płynności finansowej tej spółki – deklaruje Marcin Staniszewski prezes zarządu TAURON Ciepło. – W pierwszej kolejności przeprowadzimy badanie due dilligence, które pozwoli poznać rzeczywistą kondycję finansową spółki i w dalszym kroku podjąć skuteczne działania w celu zapewnienia ciągłości dostaw ciepła w Cieszynie – wyjaśnia prezes spółki.

Porozumienie  zmienia model zarządzania spółką Energetyka Cieszyńska. Aktualnie około 55 proc. udziałów w spółce należy do TAURON Ciepło, a 45 proc. do miasta Cieszyn – jednak udziały miasta mają charakter uprzywilejowany i dają miastu 58 proc. głosów na zgromadzeniu wspólników. Zgodnie z treścią porozumienia miasto Cieszyn zobowiązuje się do niezwłocznego podjęcia działań, których efektem będzie przekazanie kontroli nad Spółką do TAURON CiepłoTAURON Ciepło nie posiadał dotychczas możliwości podejmowania decyzji ani skutecznych działań wobec spółki.

– Sytuacja spółki Energetyka Cieszyńska wymaga podjęcia zdecydowanych działań naprawczych i szybkiego wsparcia finansowego. Jednak mniejszościowy udział, struktura organów spółki oraz obowiązujące dotychczas w niej regulacje wewnętrzne, powodowały, że nie mieliśmy możliwości podejmowania wiążących decyzji biznesowych, inwestycyjnych oraz organizacyjnych – dodaje prezes Staniszewski.

Spółka Energetyka Cieszyńska zapewnia ciepło prawie 30 tys. mieszkańcom tego granicznego miasta.

– Zabezpieczenie mieszkańców Cieszyna i działających na jego terenie podmiotów gospodarczych w ciepło i ciepłą wodę stanowi w prowadzonych rozmowach na temat warunków przejęcia Energetyki Cieszyńskiej przez Tauron Ciepło priorytet dla władz miasta. Z satysfakcją przyjmuję pozytywny przebieg naszych rozmów oraz podjęcie wspólnego wysiłku w sprawie zabezpieczenia ciepła dla naszego miasta – mówi Gabriela Staszkiewicz, burmistrz Miasta Cieszyna

TAURON Ciepło to największy dostawca ciepła sieciowego w aglomeracji śląsko- dąbrowskiej i jedna z największych spółek ciepłowniczych w Polsce. W skład spółki wchodzą zakłady: Zakład Wytwarzania Katowice, Zakład Wytwarzania Tychy, Zakład Wytwarzania Bielsko-Biała oraz Obszar Ciepłowni Lokalnych.

Łączna moc cieplna zainstalowana zakładów wytwórczych wchodzących w skład TAURON Ciepło – pochodząca w większości z wysokosprawnych źródeł kogeneracyjnych – wynosi ok. 1170 MW. Całkowita wartość mocy zamówionej wynosi prawie 2200 MW. Łączna długość sieci ciepłowniczej w systemie TAURON Ciepło wynosi około 1100 km. Poprzez prawie 4000 węzłów cieplnych spółka dostarcza ciepło do 250 tys. gospodarstw domowych, czyli około 800 tys. mieszkańców. TAURON Ciepło obsługuje łącznie prawie 4000 klientów  (spółdzielnie, wspólnoty mieszkaniowe itp.), ogrzewa blisko 9000 budynków w aglomeracji.

Źródło: TAURON

PONAD 29,6 MLN ZŁ WSPARCIA Z NFOŚiGW NA INFRASTRUKTURĘ CIEPŁOWNICZĄ W BRZESKU

Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Brzesku zmodernizuje źródło ciepła oraz sieci ciepłownicze dzięki 14 mln zł dotacji i 15,6 mln zł pożyczki z programu NFOŚiGW pn. Ciepłownictwo Powiatowe. Obok stworzenia stabilnego system grzewczego zmniejszy się zużycie energii pierwotnej o 71 798 GJ/rok, a emisja dwutlenku węgla do atmosfery zostanie zredukowana o 13 779 ton/rok.

Aktualnie system ciepłowniczy w Brzesku jest zasilany 2 kotłami węglowo-wodnymi o łącznej mocy 19,9 MW. Planowana modernizacja źródła energii, która ma zostać zakończona w 2023 r., będzie polegała na budowie wysokosprawnej kogeneracji z wykorzystaniem 2 silników gazowych do wytwarzania energii elektrycznej i ciepła (o mocy co najmniej 1,2 MW każdy), budowie kotła na biomasę (o mocy cieplnej co najmniej 2,5 MWt) oraz budowie kotła gazowego (o mocy cieplnej 2,85 MWt). Natomiast planowana do końca 2025 r. modernizacja wybranych odcinków sieci grzewczej obejmie wymianę elementów najbardziej podatnych na awarie z uwagi na ich stan techniczny oraz generujących duże straty ciepła. W miejsce sieci kanałowych oraz napowietrznych zostanie wybudowanych ok. 4 km nowych sieci w technologii rur preizolowanych. Nastąpi zmiana średnic rur (głównie ich zmniejszenie) w celu uzyskania oszczędności w stratach ciepła na przesyle oraz zmniejszenia zużycia energii elektrycznej na przepompowywanie wody sieciowej.

Oddanie do użytku nowej infrastruktury zaowocuje dodatkową zdolnością wytwarzania energii cieplnej ze źródeł opalanych biomasą (2 MWt), dodatkową zdolnością wytwarzania energii elektrycznej i cieplnej w warunkach wysokosprawnej kogeneracji bez zastosowania OZE (4,80 MW) oraz dodatkową zdolnością wytwarzania energii ze źródeł opalanych olejem i gazem (2,85 MWt). Ilość wytworzonej energii elektrycznej w skojarzeniu sięgnie 10 367 MWh/rok, a energii cieplnej 37 320 GJ/rok. Nowa infrastruktura pozwoli wytwarzać 500 GJ/rok energii ze źródeł odnawialnych.

Umowy o dofinansowanie zostały podpisane 22 lipca br. w Warszawie przez wiceprezesa Zarządu NFOŚiGW Artura Michalskiego oraz Prezesa Zarządu MPEC Sp. z o.o. Jana Wnękowicza. W uroczystości uczestniczyli Poseł na Sejm RP Józefa Szczurek- Żelazko oraz Burmistrz Brzeska Tomasz Latocha.

Źródło: NFOŚiGW

KOGENERACJA WSPÓŁPRACUJE Z WYDZIAŁEM INŻYNIERII ŚRODOWISKA POLITECHNIKI WROCŁAWSKIEJ

Zespół Elektrociepłowni Wrocławskich KOGENERACJA należący do PGE Energia Ciepła z Grupy PGE oraz Wydział Inżynierii Środowiska Politechniki Wrocławskiej podpisały porozumienie o współpracy dotyczące wspólnych przedsięwzięć naukowo-dydaktycznych i praktyk studenckich.

W ramach podpisanego 25 lipca porozumienia strony zadeklarowały m.in. wymianę informacji naukowych, publikacji i materiałów dydaktycznych, udział w akcjach edukacyjnych i dydaktycznych, szczególnie w zakresie popularyzacji tematyki związanej z ochroną klimatu. KOGENERACJA umożliwi studentom realizację praktyk, staży zawodowych i prac dyplomowych.

Współpraca z Politechniką Wrocławską ma dla KOGENERACJI charakter priorytetowy. W lutym br. spółka podpisała porozumienie z Wydziałem Mechaniczno-Energetycznym, którego studenci od wielu lat odbywają praktyki we wrocławskiej elektrociepłowni, uczestniczą w wycieczkach dydaktycznych, które umożliwiają im zapoznanie się z praktyczną stroną wybranej specjalizacji.

– Cieszę się, że rozszerzamy współpracę z Politechniką Wrocławską o kolejny jej wydział, szczególnie, że dotyczy to Wydziału Inżynierii Środowiska – mówi Andrzej Jedut, prezes KOGENERACJI. – Chcemy studentom prezentować nasze osiągnięcia w zakresie dbałości o środowisko, sposób funkcjonowania instalacji do odsiarczania i odazotowania spalin, produkcji ciepła z biomasy. W Siechnicach pod Wrocławiem prowadzimy budowę elektrociepłowni gazowo-parowej, która wpisuje się w strategię Grupy PGE zakładającej dekarbonizację obszaru ciepłownictwa. Celem strategicznych Grupy PGE jest wzrost udziału paliw niskoemisyjnych do 70 proc. w produkcji ciepła do roku 2030.

Prof. Bartosz Kaźmierczak, dziekan Wydziału Inżynierii Środowiska:

– Umowa z KOGENRACJĄ zacieśniania naszą dotychczasową współpracę i otwiera kolejne obszary wspólnej działalności naukowej i edukacyjnej. Nasz Wydział oferuje swój potencjał naukowy i badawczy, a nasi studenci zyskują unikalną okazję poznania praktycznej strony systemów i technologii ciepłowniczych oraz ochrony środowiska. Szczególne znaczenie ma dla nas to, że współpracujemy z dużym, lokalnym przedsiębiorstwem energetycznym o znaczącym wpływie na poprawę jakości środowiska w naszym mieście i wykorzystującym do tego najnowsze technologie ochrony środowiska.

Współpraca z KOGENRACJĄ dotyczy obszarów odpowiadających kształceniu i badaniom naukowym prowadzonym przez nasz Wydział. Studenci kierunku Inżynieria Środowiska są przygotowywani do działań inżynierskich z zakresu m.in. ciepłownictwa i ogrzewnictwa, efektywności energetycznej oraz OZE, a po studiach mogą uzyskać uprawnienia do projektowania instalacji z tego obszaru. Nasz nowy kierunek Gospodarka o Obiegu Zamkniętym i Ochrona Klimatu daje wiedzę i umiejętności do działań z obszaru oczyszczania gazów, ochrony klimatu, monitoringu stanu środowiska oraz oceny wpływu obiektów przemysłowych i inwestycji na środowisko. Ogromnie cieszymy się z podpisanej umowy oraz z korzyści, jakie przyniesie ona obu Stronom porozumienia.

Źródło: PGE EC

CIEPŁO Z ZIEMI – NOWE BADANIA

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej przekaże do 6 mln zł dotacji dwóm małopolskim kurortom – Krynicy-Zdrój i Rabce-Zdrój – na podjęcie w obu tych uzdrowiskowych miejscowościach działań w kierunku wykorzystywania w celach grzewczych ciepła Ziemi. Prace badawcze zostaną sfinansowane przez NFOŚiGW z drugiej, pilotażowej części programu priorytetowego „Polska Geotermia Plus”, którego uruchomienie 25 lipca br. ogłosił Główny Geolog Kraju.

Dotychczas na terenach uzdrowiskowych w Polsce nie wykorzystywano w celach ciepłowniczych i energetycznych geotermii, która stanowi jedno z najstabilniejszych i najwydajniejszych odnawialnych źródeł energii (OZE). Tę sytuację diametralnie może zmienić program pod nazwą „Wdrożenie geotermii niskotemperaturowej w gminach uzdrowiskowych – pilotaż na terenie gmin Krynica-Zdrój i Rabka-Zdrój”, będący rozszerzeniem i kontynuacją popularnego i zastosowanego już w wielu polskich samorządach programu „Polska Geotermia Plus”.  Nowy projekt ma na celu rozpoznanie i wykorzystanie warunków termicznych górotworu na potrzeby energetyczne w obszarach ochrony uzdrowiskowej. Innymi słowy, chodzi o geologiczne zbadanie, czy w Krynicy-Zdroju i Rabce-Zdroju możliwe będzie, bez przeszkód technicznych i zagrożeń środowiskowych, pozyskiwanie ciepła z wnętrza ziemi do ogrzewania domów i budynków użyteczności publicznej.  

–  Jesteśmy zainteresowani stałym rozwojem w różnych częściach naszego kraju geotermii, będącej czystym, ekologicznym i perspektywicznym źródłem energii odnawialnej  podkreśla Piotr Dziadzio, wiceminister klimatu i środowiska, Główny Geolog Kraju, pełnomocnik rządu ds. polityki surowcowej państwa. – Tym bardziej, że przyjęta przez rząd „Polityka energetyczna Polski do 2040 roku” przewiduje stopniowy wzrost znaczenia geotermii w ciepłownictwie systemowym Przeprowadzenie pilotażu na terenie gmin Krynica-Zdrój i Rabka-Zdrój pozwoli ukazać geotermię jako bezpieczne źródło pozyskiwania ciepła, odbywającego się bez szkody dla środowiska i bez zanieczyszczania podziemnych wód mineralnych w uzdrowiskach. Trzeba przy tym pamiętać, że zasoby geotermalne to nie tylko energia cieplna, lecz także wody mineralne, których wykorzystywanie w celach rekreacyjnych i zdrowotnych ma szczególne znaczenie właśnie w uzdrowiskach i miejscowościach turystycznych – dodaje wiceszef MKiŚ.

Główny Geolog Kraju wspomniał również, że geotermia niskotemperaturowa to nowoczesna technologia, która wykorzystuje ciepło zgromadzone w skałach w powierzchniowej części Ziemi na głębokości na ogół nie przekraczającej 300 m. Opiera się ona na działaniu gruntowych pomp ciepła, zapewniając energię dostępną przez 24 godziny na dobę, 365 dni w roku – jako stabilne źródło ciepła (i chłodu). Płytka geotermia jest łatwo dostępna, niskoemisyjna i świetnie nadająca się do ogrzewania (lub chłodzenia) rozmaitych obiektów.  Z uwagi na krótki czas zwrotu inwestycji oraz sprawdzone i przetestowane komponenty technologii, jest atrakcyjna ekonomicznie i nieobarczona dużym ryzykiem  finansowym. Dodatkową zaletą tego rodzaju geotermii jest także to, że można ją łączyć z innymi ekologicznymi źródłami energii (np. ogniwami fotowoltaicznymi czy turbinami wiatrowymi) oraz, że umożliwia magazynowania energii w gruncie. Wszystko te zalety sprawiają, że płytka geotermia niskotemperaturowa może być z powodzeniem rozwijana na szczególnie ochranianych terenach uzdrowiskowych. 

Uruchomiona obecnie część 2) programu priorytetowego „Polska Geotermia Plus” zakłada finansowe wsparcie przez NFOŚiGW dwojakiego rodzaju przedsięwzięć na terenie gmin Krynica-Zdrój i Rabka-Zdrój: przeprowadzenia prac technicznych i robót geologicznych związanych z rozpoznaniem i wykorzystaniem ciepła zmagazynowanego do głębokości  150 m, a także wykonania instalacji demonstracyjnych wykorzystujących ciepło z wnętrza ziemi wraz z przyłączami do odbiorców ciepła.  Dofinansowanie w formie bezzwrotnej dotacji obejmie 100 proc. kosztów kwalifikowanych projektu. Budżet na jego realizację ma wynieść do 6 mln zł. Za te pieniądze mają zostać wykonane  otwory wiertnicze i dwie innowacyjne instalacje pilotażowe oparte na otworowych wymiennikach ciepła umieszczonych w tych otworach, a ponadto sporządzone będą dwie dokumentacje geologiczne i dwa raporty z przeprowadzonych przedsięwzięć. Wypracowane rozwiązania docelowo mają służyć zwiększeniu wykorzystania energii geotermalnej z najpłytszej części Ziemi, redukcji emisji gazów i pyłów oraz wsparciu zrównoważonego rozwoju regionów uzdrowiskowych, cennych przyrodniczo i gospodarczo.  

– Od 2019 r. wdrażamy z sukcesem program „Polska Geotermia Plus”, którego celem jest zwiększenie wykorzystania zasobów geotermalnych w naszym kraju. Chcemy, aby jego nowa, pilotażowa część stała się dodatkowym impulsem w rozwoju i upowszechnianiu tego ekologicznie bezpiecznego, stabilnego i przyszłościowego źródła energii odnawialnej  – zaznacza Artur Michalski, wiceprezes Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. – Musimy wykorzystać fakt, że potencjał związany z wykorzystaniem ciepła Ziemi, nie tylko wód termalnych jak to ma miejsce np. na Podhalu, powinno być wykorzystywane  w celach energetycznychRozszerzenie geotermii, w tym przypadku niskotemperaturowej, na gminy uzdrowiskowe będzie nie tylko kolejnym krokiem na rzecz rozwoju OZE i poprawy jakości powietrza w Polsce, ale także metodą umocnienia naszej niezależności i bezpieczeństwa energetycznego – podsumowuje wiceszef NFOŚiGW.  

Program „Wdrożenie geotermii niskotemperaturowej w gminach uzdrowiskowych – pilotaż na terenie gmin Krynica-Zdrój i Rabka-Zdrój” ma być realizowany w latach 2022-2027, przy czym podpisanie umów nastąpi do 31 grudnia 2024 r., a środki finansowe będą wydatkowane do 31 grudnia 2027 r. Powodzenie pilotażu w dwóch małopolskich kurortach, w tym wykazanie, że geotermia niskotemperaturowa nie wchodzi w konflikt z występowaniem wód leczniczych i mineralnych i nie stanowi dla nich zagrożenia, otworzy nowe perspektywy ekonomiczne i ekologiczne dla miejscowości o charakterze uzdrowiskowym. Będą one bowiem mogły bezpiecznie inwestować w wykorzystanie potencjału cieplnego Ziemi do czystego i relatywnie taniego ogrzewania budynków mieszkalnych, obiektów publicznych oraz bazy sanatoryjno-turystycznej. 

Źródło: NFOŚiGW