LIKWIDACJA LUKI W INWESTYCJACH W EFEKTYWNOŚĆ ENERGETYCZNĄ

Komisja Europejska oficjalnie uruchomiła nową, odnowioną stronę internetową Grupy Instytucji Finansowych UE-ONZ ds. Efektywności Energetycznej (EEFIG), która ma na celu wypełnienie luki inwestycyjnej w zakresie efektywności energetycznej. Celem nowej strony internetowej jest lepsze informowanie zainteresowanych stron z sektora finansowego o działaniach EEFIG, w tym o synergiach między istniejącymi strukturami EEFIG a nowymi inicjatywami UE przewidzianymi w ramach Europejskiego Zielonego Ładu, w szczególności w ramach inicjatywy “Fala renowacji”.

Efektywność energetyczna odgrywa kluczową rolę w realizacji unijnego Zielonego Ładu, który ma stać się neutralny dla klimatu do roku 2050. Jednocześnie największe luki inwestycyjne zidentyfikowane w trakcie realizacji tego przejścia na czystą energię dotyczą środków w zakresie efektywności energetycznej w budynkach, małych i średnich przedsiębiorstwach (MŚP) i przemyśle. Komisja Europejska szacuje, że aby osiągnąć nowo uzgodniony cel klimatyczny w wysokości 55 % do 2030 r., potrzeba około 275 mld EUR na inwestycje, co stanowi lwią część efektywności energetycznej.

Grupa Instytucji Finansowych ds. Efektywności Energetycznej (EEFIG) została powołana przez Dyrekcję Generalną ds. Energii Komisji Europejskiej oraz Inicjatywę Finansową Programu Narodów Zjednoczonych. Jej celem jest zgromadzenie uczestników zarówno z publicznych, jak i prywatnych instytucji finansowych, przedstawicieli przemysłu i ekspertów branżowych.

Dzięki wielopoziomowemu dialogowi z zainteresowanymi stronami, zorganizowanemu w ukierunkowanych grupach roboczych, członkowie EEFIG wymieniają się pomysłami, opracowują rozwiązania rynkowe i zalecają środki polityczne, które mają na celu zidentyfikowanie i pokonanie barier w długoterminowym finansowaniu efektywności energetycznej. Dzięki temu EEFIG znajduje się w kluczowej pozycji umożliwiającej wspieranie inwestycji sektora prywatnego w ramach celów Europejskiego Zielonego Ładu, unijnego planu naprawy gospodarczej oraz opublikowanej w październiku strategii Renovation Wave.

Obecnie EEFIG składa się z ośmiu grup roboczych, które prowadzą szeroko zakrojone działania w kilku obszarach tego kluczowego wyzwania inwestycyjnego dla Europy, takich jak:

  • Monitorowanie i ocena praktyk finansowych;
  • Zwiększenie przejrzystości w zakresie wyników i ryzyka inwestycji poprzez udoskonalenie platformy inwestycyjnej na rzecz efektywności energetycznej (DEEP);
  • Analiza wyników i ryzyka związanego z niespłacaniem kredytów na rzecz efektywności energetycznej;
  • Określanie wielorakich korzyści płynących z inwestycji w efektywność energetyczną;
  • Wspieranie inwestycji w zakresie efektywności energetycznej w budynkach i przemyśle.

Źródło: EC
Fot. EC

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *