MIASTA W DRODZE DO NEUTRALNOŚCI KLIMATYCZNEJ

21 września br. w pięknym otoczeniu Pałacu Potockich w Krakowie odbyło się uroczyste podpisanie umowy konsorcjum w projekcie NEEST (NetZero Emission and Environmentally Sustainable Territories), realizowanym w ramach Climate Neutral and Smart Cities Mission.

Poza Narodowym Centrum Badań i Rozwoju partnerami w Konsorcjum są polskie miasta będące członkami Climate Neutral and Smart Cities Mission: Kraków (lider Konsorcjum), Łódź, Rzeszów, Warszawa oraz Wrocław.

– Ten projekt fundamentalnie zmieni postrzeganie transformacji energetycznej polskich miast, a przede wszystkim dostarczy im praktycznych podstaw, wytycznych i narzędzi, aby mogły mądrze, efektywnie i szybko osiągnąć neutralność klimatyczną. Jesteśmy pod wrażeniem zaangażowania i profesjonalizmu wszystkich partnerów projektu – powiedział Wojciech Racięcki, Dyrektor Działu Rozwoju Innowacyjnych Metod Zarządzania Programami NCBR podczas uroczystego podpisania umowy.

W ramach projektu pilotażowego zostaną wypracowane niezbędne i uniwersalne modele działania. Pokażą one, jak przeprowadzić kompleksową i akceptowalną lokalnie modernizację budynków i dzielnic (np. model techniczny, model finansowania, model partycypacji społecznej) oraz będą mogły zostać wykorzystywane przez inne polskie i europejskie miasta, zwłaszcza w krajach o podobnych uwarunkowaniach klimatycznych, które wciąż odczuwają skutki gospodarki socjalistycznej sprzed 1990 r. (budownictwo wielorodzinne, rozbudowane sieci ciepłownicze, podobny poziom zamożności, zwyczaje konsumenckie).

Realizacja Projektu będzie istotnym krokiem polskich samorządów na drodze do realizacji założeń Climate Neutral and Smart Cities Mission związanych z osiągnięciem neutralności klimatycznej do roku 2050.

Źródło: NCBR

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *