NOWA METODOLOGIA LICZENIA „ZIELONEJ ENERGII” Z SYSTEMÓW CHŁODZENIA

Komisja Europejska opublikowała w tym tygodniu nowe przepisy ustanawiające metodologię obliczania ilości energii odnawialnej pochodzącej z chłodzenia i systemów lokalnego chłodzenia, którą można zaliczyć do celów UE w zakresie energii odnawialnej.

Akt delegowany wyjaśnia, w jaki sposób chłodzenie można zaliczyć do ogólnego celu państwa członkowskiego w zakresie energii odnawialnej, a także w jaki sposób przyczynia się ono do osiągnięcia celów sektorowych w zakresie ogrzewania i chłodzenia oraz systemów lokalnego ogrzewania i chłodzenia na mocy dyrektywy w sprawie odnawialnych źródeł energii. Nowa metodyka obliczeń wypełnia lukę w obecnym prawodawstwie, ponieważ do tej pory nie można było w praktyce obliczyć wkładu chłodzenia odnawialnego do odnawialnych źródeł energii, mimo że zasadniczo było ono objęte dyrektywą w sprawie odnawialnych źródeł energii od 2009 r.

Połączenie ocieplającego się klimatu, zmieniających się projektów budynków i rosnącego zapotrzebowania na komfort cieplny spowodowało wzrost zużycia energii pochodzącej z chłodzenia. Dane liczbowe pokazują, że chłodzenie nie jest już statystycznie nieistotne pod względem zużycia energii, ale stanowi nowy, wschodzący sektor, który już teraz odpowiada za 5-20% końcowego zużycia energii w niektórych krajach UE. To sprawiło, że przyjęcie metodologii obliczania odnawialnego chłodzenia stało się aktualną i pilną kwestią dla UE i jej państw członkowskich.

W bardziej technicznym ujęciu nowa metodologia wprowadza progresywny system, w którym udział odnawialnego chłodzenia zależy od jego charakterystyki energetycznej. Ustanawia ona dwa progi: systemy chłodzenia poniżej niższego progu nie będą uznawane za odnawialne, natomiast chłodzenie z systemów na poziomie lub powyżej wyższego progu będzie w pełni zaliczane jako odnawialne. Systemy chłodnicze znajdujące się pomiędzy tymi dwoma progami będą mogły zaliczać liniowo rosnącą ilość chłodu jako energię odnawialną, w miarę jak ich wydajność będzie zbliżać się do wyższego progu.

Metodologia ta będzie premiować najlepsze dostępne obecnie technologie, takie jak wysoce wydajne odwracalne pompy ciepła i darmowe chłodzenie za pośrednictwem lokalnych sieci chłodniczych. Zachęca ona również do wdrażania w przyszłości innowacyjnych technologii chłodzenia, takich jak chłodzenie energią słoneczną, które zarówno zmniejszają zużycie energii, jak i zwiększają wykorzystanie odnawialnych źródeł energii do chłodzenia.

Źródło: KE
Fot. KE

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *