NOWELA USTAWY O TERMOMODERNIZACJI PRZYJĘTA PRZEZ RADĘ MINISTRÓW

Dziś Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy o zmianie ustawy o wspieraniu termomodernizacji i remontów, przedłożony przez Ministra inwestycji i rozwoju. Poniżej komunikat Centrum Informacyjnego Rządu w tej sprawie:

„W projekcie przewidziano zwiększenie efektywności funkcjonowania Funduszu Termomodernizacji i Remontów. Jego działalność rozszerzona zostanie o dofinansowanie poprawy bezpieczeństwa użytkowania budynków z tzw. „wielkiej płyty” oraz poprawy stanu technicznego budynków komunalnych, zamieszkiwanych przez najuboższą część społeczeństwa. Projekt nowelizacji ustawy wiąże się z programem „Czyste powietrze”.

Najważniejsze rozwiązania:

  • Przewidziano pomoc samorządom gminnym w działaniach służących poprawie stanu technicznego budynków wielorodzinnych, w których znajdują się lokale wchodzące w skład mieszkaniowego zasobu gminy:
    • wsparcie w formie premii będzie udzielane na przedsięwzięcia remontowe połączone z termomodernizacją,
    • wsparcie wyniesie 50 proc. kosztów przedsięwzięcia (będzie mogło być jednak podwyższone o 10 punktów proc. w przypadku budynków komunalnych objętych ochroną konserwatorską).
  • Więcej podmiotów będzie mogło ubiegać się o premie remontowe. Będą to np. wspólnoty mieszkaniowe z większościowym udziałem gminy.
  • W związku z realizacją przedsięwzięcia termomodernizacyjnego, właściciele budynków z tzw. „wielkiej płyty” będą mogli ubiegać się o pokrycie 50 proc. kosztów wykonania dodatkowego połączenia warstw: fakturowej i nośnej w celu minimalizacji ryzyka odpadania płyt zewnętrznych.
  • Podwyższona zostanie premia termomodernizacyjna w przypadku jednoczesnego realizowania inwestycji termomodernizacyjnej i montażu fotowoltaiki oraz turbin wiatrowych (premia wyniesie 21 proc. zamiast obecnych 16 proc.) Ma to zachęcić inwestorów do montażu tych – potencjalnie jedynych możliwych do zastosowania w przypadku budynku wielorodzinnego – systemów odnawialnych źródeł energii.
  • Szacuje się, że koszty proponowanych rozwiązań w latach 2020-2029 wyniosą ok. 2,2 mld zł, z czego ok. 70 proc. trafi do samorządów gminnych.
  • W 2020 r. program będzie finansowany z wolnych środków Funduszu Termomodernizacji i Remontów. Po 2021 r. głównym źródłem finansowania będą środki budżetu państwa.

Nowe przepisy mają wejść w życie 1 stycznia 2020 r.”

Źródło: KPRM
Fot. Adam Guz/KPRM

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *