PALIWA Z ODPADÓW POZA SYSTEMEM EU ETS?

Ministerstwo Klimatu i Środowiska zajęło stanowisko w sprawie unijnego systemu handlu uprawnieniami do emisji CO2 (EU ETS) dla paliwa pochodzącego ze strumienia odpadów komunalnych. Czy odzysk energii z odpadów komunalnych nie będzie objęty ETS? Szczegóły przedstawione będą 16 lutego podczas konferencji „Modernizacja źródeł ciepła (ciepłowni i elektrociepłowni) w kierunku energetycznego wykorzystania odpadów”.

W zgodnej ocenie Departamentu Ciepłownictwa, Departamentu Gospodarki Odpadami oraz Departamentu Strategii i Planowania Transformacji Klimatycznej Ministerstwa Klimatu i Środowiska, paliwa pochodzące ze strumieni odpadów komunalnych nie powinny być objęte ETS. To ważny sygnał dla wszystkich planujących budowę instalacji z termicznym odzyskiem energii z odpadów. Na stanowisko w tej sprawie czekała zarówno branża ciepłownicza, jak i odpadowa. Nie ma co ukrywać, że wszystkie strony przyjęły tę informację w sposób entuzjastyczny. Szczegóły tego dokumentu będzie można poznać podczas konferencji „Modernizacja źródeł ciepła (ciepłowni i elektrociepłowni) w kierunku energetycznego wykorzystania odpadów”, która odbędzie się w formule on-line 16 lutego 2022 r.

Zgodne stanowisko resortu

Informacja o stanowisku resortu klimatu na temat nieobejmowania paliw pochodzących ze strumienia odpadów komunalnych systemem ETS przekazane zostało podczas wczorajszego (9.02.2022 r.) spotkania w MKiŚ dotyczącego Termicznego Przekształcania Odpadów. Mówił na ten temat m.in. Piotr Sprzączak, dyrektor Departamentu Ciepłownictwa. Na spotkaniu obecni byli także inni przedstawiciele resortu – Joanna Darska, zastępca dyrektora w Departamencie Gospodarki Odpadami i Paweł Różycki, zastępca dyrektora Departamentu Strategii i Planowania Transformacji Klimatycznej, NFOŚiGW oraz reprezentanci izb zrzeszających przedsiębiorstwa branży ciepłowniczej i gospodarki odpadami oraz samorządu terytorialnego.

Wszystko o modernizacji źródeł ciepła

Podczas konferencji 16 lutego szerzej zostanie przedstawiona nie tylko informacja dotyczącą zasad funkcjonowania systemu EU ETS oraz stanowiska w tej sprawie resortu klimatu i środowiska. Nie zabraknie także m.in. tematów związanych z planowanymi działaniami w obszarze taksonomii oraz projektu Fit for 55. Konferencja organizowana jest przez Abrys we współpracy z Izbą Gospodarczą Ciepłownictwo Polskie i skierowana jest do wszystkich ciepłowni planujących w najbliższych latach modernizację swoich instalacji.

Wśród zaplanowanych tematów znajdą się także m.in.: wykorzystanie w ciepłownictwie systemowym termicznego przetwarzanie odpadów; taksonomia i jej wpływ na plany modernizacji elektrociepłowni w kierunku zasilania paliwem z odpadów; udział i wpływ organizacji ekologicznych w procesie budowy lub modernizacji instalacji w świetle nowelizacji ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko; zwiększenie finansowego wsparcia dla budowy i modernizacji instalacji odzysku energii z odpadów; finansowe, eksperckie i ekologiczne doradztwo w zakresie wykorzystania odpadów w energetyce; budowa i funkcjonowanie ITPOK w małym mieście oraz odzysk ciepła z kondensacji gazów spalinowych z ITPOK z oczyszczaniem kondensatu.

Rejestracji na konferencję można dokonać poprzez stronę internetową https://modernizacjacieplowni.abrys.pl/

W konferencji bezpłatnie mogą uczestniczyć reprezentanci JST (urzędów miast i gmin, wydziałów gospodarki komunalnej, wydziału ochrony środowiska), Urzędów Marszałkowskich i Wojewódzkich, Regionalnych Dyrekcji Ochrony Środowiska, Wojewódzkich Funduszy Ochrony Środowiska oraz Inspekcji Ochrony Środowiska, a także przedstawicieli państwowych uczelni.

Źródło: portalkomunalny.pl

Fot: portalkomunalny.pl

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *